Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 235.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3738. Văn hoá với sự phát triển của xã hội Việt Nam/ Lê Quang Thiêm (ch.b.), Nguyễn Kim Đính, Trần Đình Hựu, Thành Duy.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020.- 158tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049805042
    Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về văn hoá; mối quan hệ giữa văn hoá và sự phát triển của xã hội; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về phát triển văn hoá gắn với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa
(Văn hoá; Phát triển; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thành Duy; Nguyễn Kim Đính; Lê Quang Thiêm; Trần Đình Hựu; ]
DDC: 306.09597 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441262. LÊ NGUYỄN
    Xã hội Việt Nam qua bút ký của người nước ngoài/ Lê Nguyễn.- Tái bản lần 1.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 272tr.: ảnh; 23cm.
    Nguyên tác: Watercolor for the absolute beginner
    ISBN: 9786049495595
    Tóm tắt: Bên cạnh những nhận định chủ quan chịu ảnh hường của quan điểm thực dân, tác phẩm của họ nêu lên được nhiều khía cạnh của đời sống dân cư Việt thời đó mà các bộ chính sử và ngoại sử Việt Nam còn thiếu sót
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Xã hội Việt Nam; } |Xã hội Việt Nam; |
DDC: 959.703 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84667. Xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII/ Alexandre de Rhodes, Cristoforo Borri, Baldinotti... ; Nguyễn Trọng Phấn biên dịch ; S.t., giới thiệu: Kiều Mai Sơn.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 188tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 169-188
    ISBN: 9786045848210
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết mô tả về: Chính trị, đời sống, xã hội Việt Nam từ thế kỷ XVII qua sự quan sát, ghi chép của những người phương Tây đến Việt Nam thời gian này
(Lịch sử; Thế kỉ 17; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Mạnh Sơn--s.t., giới thiệu; Kiều Mai Sơn--s.t., giới thiệu; Nguyễn Trọng Phấn--biên dịch; Tavernier, Jean Baptiste; Marini, Giovanni Filippo de; Baldinotti; Borri, Cristoforo; Rhodes, Alexandre de; Nguyễn Trung Thành--s.t., giới thiệu; ]
DDC: 959.7027 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700078. LÊ NGUYỄN
    Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc: Nhân vật và sự kiện lịch sử/ Lê Nguyễn.- Tái bản lần 2.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 382tr.; 23cm.
    Lê Nguyễn tên thật Lê Văn Cẩn
    ISBN: 9786048696771
    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết đề cập tới các nhân vật, sự kiện, hiện tượng lịch sử cụ thể về xã hội Việt Nam thời thuộc Pháp
(Thời kì thuộc Pháp; Lịch sử cận đại; Kháng chiến chống Pháp; Nhân vật lịch sử; ) [Vai trò: Lê, Văn Cẩn; ]
DDC: 959.703 /Price: 160.000đ /Nguồn thư mục: [BDIANH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học32033. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945)/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 318tr.: ảnh, bảng; 23cm.
    Phụ lục: tr. 217-300. - Thư mục: tr.301-309
    ISBN: 9786049685699
    Tóm tắt: Những chuyển biến của cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XIX, quá trình hình thành cơ cấu kinh tế - xã hội thuộc địa ở Việt Nam đầu thế kỷ XX (1900 - 1918), đặc điểm cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 1919 - 1945
(Thời kì thuộc Pháp; Cơ cấu xã hội; Cơ cấu kinh tế; 1858-1945; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.959703 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67437. LƯƠNG ĐỨC THIỆP
    Xã hội Việt Nam từ thời sơ sử đến cận đại: Lịch sử - Xã hội : Khảo luận/ Lương Đức Thiệp.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Tri thức, 2017.- 336tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 332-336
    ISBN: 9786049434273
    Tóm tắt: Khảo luận tóm tắt những đặc tính tất yếu của dân tộc Việt Nam. Tổng quát quá trình tiến hoá của dân tộc trong suốt chặng đường lịch sử từ thuở sơ thuỷ đến giữa thế kỷ 20. Tình hình chính trị, xã hội, kinh tế và một số cuộc cách mạng cải cách quốc gia. Sơ lược về tình hình xã hội Việt Nam: Về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo và tri thức
(Lịch sử; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98081. NGUYỄN THẾ ANH
    Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn/ Nguyễn Thế Anh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 301tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 296-300
    ISBN: 9786045856437
    Tóm tắt: Giới thiệu dân cư Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, giới sĩ phu với tổ chức xã hội, nông dân và các hoạt động nông nghiệp, các hoạt động công nghệ, thương mại, các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách dưới các vua triều Nguyễn
(Nhà Nguyễn; Kinh tế; Xã hội; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7029 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96608. LƯƠNG ĐỨC THIỆP
    Xã hội Việt Nam từ thời sơ sử đến cận đại: Lịch sử - Xã hội : Khảo luận/ Lương Đức Thiệp.- H.: Tri thức, 2016.- 336tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 332-336
    ISBN: 9786049434273
    Tóm tắt: Khảo luận tóm tắt những đặc tính tất yếu của dân tộc Việt Nam. Tổng quát quá trình tiến hoá của dân tộc trong suốt chặng đường lịch sử từ thuở sơ thuỷ đến giữa thế kỷ 20. Tình hình chính trị, xã hội, kinh tế và một số cuộc cách mạng cải cách quốc gia. Sơ lược về tình hình xã hội Việt Nam: Về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo và tri thức
(Lịch sử; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95980. Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam: Báo cáo thường niên 2015.- Ấn phẩm lần thứ 6.- H.: Lao động, 2016.- 173tr.: hình vẽ, bảng; 30cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
    Thư mục: tr. 147-150. - Phụ lục: tr. 151-173
    ISBN: 9786045968932
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bối cảnh kinh tế vĩ mô; dân số, lao động, việc làm; an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; giảm nghèo; trợ giúp xã hội; bình đẳng giới... trong giai đoạn 2005-2015 và xu hướng phát triển giai đoạn 2016-2025
(Lao động; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 315.97 /Price: 118000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học80201. Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.2: Những người thiểu số ở đô thị: Lựa chọn, trở thành, khác biệt/ Nguyễn Đức Lộc (ch.b.), Nguyễn Quang Huy, Lê Anh Vũ....- H.: Tri thức, 2016.- 603tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam đương đại)
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049433382
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của nhiều nhà nghiên cứu về những tình cảnh sống của một bộ phận dân cư đô thị trong xã hội Việt Nam đương đại như những người đồng tính, người công nhân... với thân phận, những rủi ro và cả những ước mơ, những chiến lược sống, mang đến cái nhìn đa chiều về những nhóm người hay cá nhân thiểu số trong xã hội đương đại của chúng ta
(Xã hội; Đô thị; Người thiểu số; Đời sống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Đức Lộc--ch.b.; Nguyễn Quang Huy; Lê Anh Vũ; Trần Thanh Hồng Lan; Bùi Quốc Linh; ]
DDC: 301.09597 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học103506. Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.1: Tình cảnh sống của người công nhân: Thân phận, rủi ro và chiến lược sống/ Nguyễn Đức Lộc (ch.b.), Nguyễn Quang Huy, Phan Thị Kim Liên....- H.: Tri thức, 2015.- 328tr.: minh hoạ; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam đương đại)
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049431593
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu về giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò của giai cấp công nhân; nữ công nhân nhập cư và vai trò kép trong cuộc mưu sinh; di dân, rủi ro và mạng lưới xã hội của người công nhân nhập cư; định kiến xã hội và những chiến lược ứng xử đối với công nhân; chiến lược chăm sóc sức khỏe của người công nhân nhập cư; chiến lược đời sống của công nhân; lợi ích bảo hiểm xã hội của công nhân
(Giai cấp công nhân; Đời sống; Vai trò; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cù Quang Minh; Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Đức Lộc--ch.b.; Lê Thị Ngọc Phúc; Phan Thị Kim Liên; ]
DDC: 305.56209597 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học25380. NGỌC VINH
    Đảo gió hú: Hiện thực xã hội Việt Nam đương đại : Phóng sự/ Ngọc Vinh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 519tr.: ảnh; 23cm.
    ISBN: 9786041146365
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học80199. Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.1: Tình cảnh sống của người công nhân: Thân phận, rủi ro và chiến lược sống/ Nguyễn Đức Lộc (ch.b.), Nguyễn Quang Huy, Phan Thị Kim Liên....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Tri thức, 2016.- 328tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Việt Nam đương đại)
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049431593
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu về giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò của giai cấp công nhân; nữ công nhân nhập cư và vai trò kép trong cuộc mưu sinh; di dân, rủi ro và mạng lưới xã hội của người công nhân nhập cư; định kiến xã hội và những chiến lược ứng xử đối với công nhân; chiến lược chăm sóc sức khỏe của người công nhân nhập cư; chiến lược đời sống của công nhân; lợi ích bảo hiểm xã hội của công nhân
(Xã hội; Đời sống; Giai cấp công nhân; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cù Quang Minh; Phan Thị Kim Liên; Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Đức Lộc--ch.b.; Lê Thị Ngọc Phúc; ]
DDC: 305.56209597 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học151642. TẠ NGỌC TẤN
    Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam/ Tạ Ngọc Tấn ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 535tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 525-532
    Tóm tắt: Phân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010. Nghiên cứu và phát hiện các nguyên nhân khách quan - chủ quan đã tác động làm biến đổi cơ cấu xã hội. Đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp giúp sự biến đổi cơ cấu xã hội theo hướng tích cực
(Biến đổi; Cơ cấu xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học535251. ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG
    Cơ cấu xã hội Việt Nam và những vấn đề xã hội bức xúc trong quá trình đổi mới/ Đỗ Nguyên Phương, Nguyễn Xuân Kiên (đồng ch.b).- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 215tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 209-212
    Tóm tắt: Cung cấp những số liệu thống kê, phân tích, đánh giá khái quát về những vấn đề liên quan đến cơ cấu xã hội và những nguy cơ, tệ nạn xã hội trong quá trình xây dựng đất nước hiện nay; gợi mở những giải pháp để có thể giải quyết các vấn đề này một cách thoả đáng trên cơ sở tận dụng những nguồn nội lực của nền kinh tế, từ những thành quả của tăng trưởng nhờ ảnh hưởng tích cực của kinh tế thị trường
(Chính trị; Cơ cấu xã hội; Quá trình; Đổi mới; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Xuân Kiên--đồng ch.b; ]
DDC: 320.9597 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100088. Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Dương Đình Giám (ch.b.), Lê Quốc Bảo, Nguyễn Nghĩa....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 310tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 277-299. - Thư mục: tr. 300-310
    ISBN: 9786049448928
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Thực trạng hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam. Quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam
(Kĩ thuật; Hàng rào; Thương mại quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Đình Giám--ch.b.; Nguyễn Cảnh Dũng; Lê Quốc Bảo; Nguyễn Nghĩa; Nguyễn Xuân Dũng; ]
DDC: 382.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học228173. NGUYỄN THẾ ANH
    Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn/ Nguyễn Thế Anh.- H.: Văn học, 2008.- 301tr.: ảnh; 21cm.
    Phụ bản: tr. 287. - Thư mục: tr. 296
    Tóm tắt: Giới thiệu dân cư Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn, giới sĩ phu với tổ chức xã hội, nông dân và các hoạt động nông nghiệp, các hoạt động công nghệ, thương mại, các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách dưới các vua triều Nguyễn
(Nhà Nguyễn; Xã hội; Kinh tế; Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7029 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học531593. NGUYỄN AN NINH
    Phát huy tiềm năng trí thức khoa học xã hội Việt Nam/ Nguyễn An Ninh.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 310tr; 19cm.
    Thư mục: tr.301 - 307
    Tóm tắt: Giới thiệu khai thác tiềm năng của trí thức khoa học xã hội Việt Nam với tiến trình cách mạng của đất nước và xu thế của thời đại; Phương hướng và giải pháp phát huy tiềm năng của tri thức khoa học xã hội nước ta hiện nay
(Giai cấp; Khoa học xã hội; Tri thức; Xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 305.5 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học434928. VŨ HUY PHÚC
    Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý Trần/ Vũ Huy Phúc, Trương Hữu Quýnh, Trần Thị Vinh....- H.: Khoa học xã hội, 1980.- 691tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: uỷ ban khoa học xã hội VN. Viện sử học
    Tóm tắt: Nghiên cứu hình thái kinh tế, thể chế chính trị, kết cấu đẳng cấp, văn hoá tư tưởng của xã hội VN thời Lý Trần; chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất, công tác thuỷ lợi, tình hình thủ công nghiệp, cấu trúc xã hội chính trị, luật pháp, tư tưởng chính trị xã hội, giáo dục khoa cử
{thế kỷ 11-14; xã hội; văn hoá; lịch sử trung đại; Việt Nam; thời Lý-Trần; kinh tế; } |thế kỷ 11-14; xã hội; văn hoá; lịch sử trung đại; Việt Nam; thời Lý-Trần; kinh tế; | [Vai trò: Trương Hữu Quýnh; Lê Kim Ngân; Trần Thị Vinh; Phạm Văn Kính; Nguyễn Thừa Hỷ; ]
DDC: 959.702 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học35758. Quản lý phát triển xã hội Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách/ Phạm Quang Minh (ch.b.), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thu Hà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 219tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 208-216
    ISBN: 9786045749913
    Tóm tắt: Nghiên cứu quản lý phát triển xã hội. Phân tích trực trạng quản lý phát triển xã hội trên các lĩnh vực: Lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, phân cựu giàu nghèo, phân tầng xã hội, bất bình đẳng. Các yếu tố quốc tế và trong nước tác động tới vấn đề quản lý phát triển xã hội và định hướng chính sách, đề xuất mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030
(Phát triển; Quản lí xã hội; Chính sách; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thu Hường; Đoàn Việt Hải; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Tuấn Anh; Phạm Quang Minh; ]
DDC: 303.4409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.