Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 461.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66868. Tội phạm vị thành niên và những phân tích xã hội học/ Đặng Cảnh Khanh (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Đỗ Đình Hoà....- H.: Dân trí, 2017.- 351tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 346-351
    ISBN: 9786048834746
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu vị thành niên và tội phạm vị thành niên; phân tích thực trạng tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay; hiện trạng công tác đấu tranh phòng chống và định hướng chính sách phòng chống tội phạm; giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vị thành niên trong quản lý phát triển xã hội ở nước ta
(Tội phạm; Tuổi vị thành niên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đức; Trần Đức Châm; Đặng Minh Châu; Đặng Cảnh Khanh--ch.b.; Đỗ Đình Hoà; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66923. PHẠM TẤT DONG
    Đổi mới tư duy giáo dục xây dựng xã hội học tập: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Phạm Tất Dong.- H.: Dân trí, 2017.- 171tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 168
    ISBN: 9786048834739
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới tư duy giáo dục; chuyển mô hình giáo dục truyền thống sang mô hình xã hội học tập; nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam và xu hướng xây dựng xã hội học tập trên thế giới
(Giáo dục; Thực tiễn; Lí luận; Đổi mới tư duy; ) {Xã hội học tập; } |Xã hội học tập; |
DDC: 370.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học450689. BRUCE, STEVE
    Dẫn luận về xã hội học/ Steve Bruce ; Thái An dịch.- H.: Hồng Đức, 2016.- 182 tr: hình ảnh; 20 cm.- (Tủ sách : Văn hóa xã hội)
    Tên sách tiếng Anh : Sociology - A very short introduction
    Thư mục : tr.179 - 182
    ISBN: 9786048684044
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xã hội học : vị thế của xã hội học, những tạo lập xã hội, nguyên nhân và kết quả, thế giới hiện đại, những kẻ mạo danh
(Xã hội học; ) [Vai trò: Thái An--dịch; ]
DDC: 301 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học158245. Y học xã hội và xã hội học sức khoẻ/ B.s.: Đào Văn Dũng, Đỗ Văn Dung (ch.b.), Lê Đình Phan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 299tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 288-297
    ISBN: 9786045702772
    Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về khung phân tích y học xã hội - tổ chức y tế và xã hội học sức khoẻ, sức khoẻ và các yếu tố quyết định, yếu tố hành vi và sức khoẻ, các yếu tố quyết định sức khoẻ cộng đồng, lãnh đạo, quản lý chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công bằng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vấn đề chi phí y tế và đói nghèo
(Y học xã hội; Xã hội học; Chăm sóc sức khoẻ; Sức khoẻ cộng đồng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đỗ Văn Dung--ch.b.; Lê Đình Phan--b.s.; Đào Văn Dũng--ch.b.; Phạm Gia Cường--b.s.; Trần Nhân Thắng--b.s.; ]
DDC: 362.1042 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119322. PHẠM VĂN QUANG
    Xã hội học thi pháp dòng chảy cuộc đời/ Phạm Văn Quang.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 307tr.; 24cm.- (Tủ sách Tri thức khoa học)
    Thư mục: tr. 291-300
    ISBN: 9786047336890
    Tóm tắt: Trình bày về các lĩnh vực thực hành xã hội với tư cách là chất liệu của hư cấu văn học và các hình thái diễn ngôn dòng chảy cuộc đời trong văn học Việt Nam Pháp ngữ
(Thi pháp học; Hình thái xã hội; Phương pháp nghiên cứu; Tác phẩm văn học; Sáng tác văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 808.00721 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7351. TRƯƠNG THỊ HIỀN
    Giáo trình Xã hội học đại cương/ Trương Thị Hiền.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 271tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 247-252. - Phụ lục: tr. 253-271
    ISBN: 9786045833681
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu, lịch sử ra đời và một số mô hình lí thuyết xã hội học; cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tương tác xã hội; cá nhân và xã hội; sự điều tiết của xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội; chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học
(Xã hội học; )
DDC: 301.0711 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112883. Hỏi - Đáp về xã hội học đại cương: Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng/ Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Vương Thuý Hợp (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 278tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045717271
    Tóm tắt: Gồm 75 câu hỏi đáp, phân tích về các phạm trù và khái niệm cơ bản như cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, nhóm xã hội, thiết chế xã hội...; các quan điểm của một số trường phái xã hội học và một số nhà xã hội học tiêu biểu; lịch sử hình thành và phát triển của xã hội học...
(Xã hội học; ) [Vai trò: Dương Quốc Quân--ch.b.; Hoàng Thị Hồng Hạnh; Trần Thị Bình Minh; Vương Thuý Hợp--ch.b.; Lê Thị Tuyết--ch.b.; ]
DDC: 301 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492612. TRẦN HỮU QUANG
    Xã hội học báo chí/ Trần Hữu Quang.- Tái bản có bổ sung và cập nhật.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia, 2015.- 364tr.: minh họa; 24cm.
    Thư mục: tr339 - 350
    ISBN: 9786047336203
    Tóm tắt: Trình bày những nội dung chính của bộ môn xã hội học truyền thông đại chúng: cách tiếp cận xã hội học đối với quá trình truyền thông, đối với nghề làm báo, hoạt động nhà báo, những quan điểm, phương pháp phân tích xã hội học về công chúng truyền thông và nội dung truyền thông cũng như về các tác động xã hội của truyền thông đại chúng
(Nghề báo; Nhà báo; Truyền thông đại chúng; ) {Khía cạnh xã hội; } |Khía cạnh xã hội; |
DDC: 070.4 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68514. Chăm sóc sức khoẻ: Những vấn đề xã hội học và công tác xã hội: Kỷ yếu hội thảo khoa học/ Nguyễn Văn Kim, Trịnh Văn Tùng, Nguyễn Văn Hồi....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 514tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Cục Bảo trợ xã hội; Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
    Thư mục sau mỗi bài
    ISBN: 9786046275312
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về: Những vấn đề lý luận, phương pháp, chính sách về chăm sóc sức khoẻ; xã hội học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ; công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ; công tác xã hội trong trợ giúp các nhóm yếu thế
(Công tác xã hội; Xã hội học; Chăm sóc sức khoẻ; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Kim; Nguyễn Thị Kim Hoa; Trịnh Văn Tùng; Nguyễn Văn Hồi; Tô Đức; ]
DDC: 362 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học298745. THANH LÊ
    Lịch sử xã hội học: Từ cổ đại đến thế kỷ XX/ Thanh Lê.- H.: Khoa học xã hội, 2002.- 245tr; 20cm.
    Thư mục: tr. 240
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề liên quan tới xã hội học trong các tác phẩm của các nhà kinh điển qua từng giai đoạn: Nghiên cứu xã hội học trước thế kỷ 20. Lịch sử xã hội học ở các nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, ý, các trường phái xã hội học, Nga, Việt Nam từ thế kỷ 20 đến nay
{Thế giới; Phương pháp luận; Lí luận; Lịch sử; Xã hội học; } |Thế giới; Phương pháp luận; Lí luận; Lịch sử; Xã hội học; |
DDC: 301 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học452057. STIGLITZ, JOSEPH E.
    Xây dựng xã hội học tập: Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội: Sách tham khảo/ Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; biên dịch, hiệu đính: Đỗ Đức Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, Dương Bá Loan,....- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 555 tr.: hình vẽ; 24 cm.
    Tên sách tiếng Anh: Creating a learning society: A new approach to growth, development, and social progress
    Thư mục: tr. 501 - 555
    ISBN: 9786045737880
    Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị trường tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Các giải pháp cho một xã hội học tập, chính sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội
(Phát triển; Xã hội học tập; Xây dựng; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Lan Anh--biên dịch, hiệu đính; Dương Bá Đoan--biên dịch, hiệu đính; Đỗ Đức Thọ--biên dịch, hiệu đính; Greenwald, Bruce C.; ]
DDC: 303.32 /Price: 212000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học303012. THANH LÊ
    Xã hội học tội phạm/ Thanh Lê.- H.: Công an Nhân dân, 2002.- 177tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đối tượng của tội phạm học (Khoa học nghiên cứu về tội phạm). Trình bày lí luận xã hội học tội phạm tư sản, xã hội học tội phạm mác xít. Phân tích các điều kiện xã hội làm phát sinh tội phạm, tình hình phạm tội và nguyên nhân phạm tội, con người phạm tội và phòng ngừa tội phạm. Nghiên cứu và ngăn ngừa các loại tội phạm
{Tội phạm; Xã hội học; } |Tội phạm; Xã hội học; |
DDC: 364.3 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học511238. MAI VĂN HAI
    Xã hội học văn hoá/ Mai Văn Hai (ch.b.), Mai Kiệm.- In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 302tr; 21cm.
    ISBN: 121904
    Tóm tắt: Những khái niệm về văn hoá, về xã hội học văn hoá với tư cách là một chuyên ngành khoa học; một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học văn hoá, các yếu tố cơ bản và các hình thức tồn tại của văn hoá. sự vận hành của văn hoá trong đời sống xã hội
(Văn hoá; Xã hội học; ) [Vai trò: Mai Kiệm; ]
DDC: 306.4 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học526918. ĐÀO HỮU HỒ
    Thống kê xã hội học: Xác suất thống kê B/ Đào Hữu Hồ.- In lần thứ 6.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.- 175tr: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 170
    Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm và kết quả có liên quan đến thống kê; Các phương pháp phân tích và kết quả đơn giản nhất của thống kê thực hành
(Giáo trình; Thống kê; Xác xuất thống kê; Xã hội học; )
DDC: 301.02 /Price: 13500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học595903. HUỲNH CÔNG BÁ
    Xã hội học/ Huỳnh Công Bá.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2012.- 243tr.; 24cm.- (Thư mục: tr. 242)
    Tóm tắt: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu và phương pháp của xã hội học. Các lý thuyết xã hội học, chủ thể xã hội học, tương quan xã hội học, tác phong xã hội học, biến đổi xã hội học. Một số lĩnh vực xã hội học chuyên ngành. Quy trình điều tra, nghiên cứu xã hội học
(Giáo trình; Xã hội học; )
DDC: 301 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học310555. THANH LÊ
    Xã hội học hiện đại Việt Nam/ Thanh Lê.- H.: Khoa học xã hội, 2001.- 237tr; 21cm.
    Tóm tắt: Sự ra đời của xã hội học ở Việt Nam, đối tượng nghiên cứu xã hội học. Những chức năng xã hội của xã hội học, hệ thống cơ cấu xã hội, phương pháp luận, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội học. Xã hội học và hành động xã hội, những vấn đề xã hội cấp thiết, văn hoá giáo dục gia đình
{Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu; Xã hội học; Xã hội hiện đại; } |Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu; Xã hội học; Xã hội hiện đại; |
DDC: 300 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học567725. ĐÀO XUÂN SÂM
    Nhìn nhận của xã hội với thị trường và kinh doanh: Kết quả điều tra xã hội học với sự tài trợ của quỹ Ford/ Đào Xuân Sâm ch.b.- H.: Thống kê, 2000.- 182tr.; 30cm..
    Khoa quản lý kinh tế. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
    Tóm tắt: Tổng hợp phân tích kết quả điều tra và hệ thống biểu bảng, số liệu, tư liệu
{Xã hội; kinh doanh; thị trường; } |Xã hội; kinh doanh; thị trường; | [Vai trò: Đào Xuân Sâm--Tác giả; ]
DDC: 361 /Price: 23.000đ/500b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411869. BƯRƠĐARỐP, GHÊOÓCGHI
    Xã hội học và công tác Đảng/ Ghêoócghi Bưrơđarốp.- H.: Thông tin lý luận, 1984.- 162tr; 19cm.
    Dịch qua bản tiếng Nga
    Tóm tắt: Nghiên cứu về lý luận, phương pháp và tổ chức các công trình nghiên cứu xã hội học về sự hoạt động của Đảng, vận dụng kết quả nghiên cứu xã hội học để nâng cao công tác chính trị-tư tưởng và công tác tổ chức của các cơ quan của Đảng
{Phương pháp; Xã hội học; Tổ chức; Đảng công nhân; Đảng cộng sản; } |Phương pháp; Xã hội học; Tổ chức; Đảng công nhân; Đảng cộng sản; |
DDC: 355.09499 /Price: 5,00đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168435. MAI HUY BÍCH
    Xã hội học gia đình/ Mai Huy Bích.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 172tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Chương trình Hợp tác Nghiên cứu Việt Nam - Thuỵ Điển. Dự án VS-RDE-05
    Thư mục: tr.159-170
    ISBN: 8935075921962
    Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm xã hội học về gia đình, sự đa dạng của các hình thái gia đình, hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo thời gian, đường đời. Trình bày một số cách tiếp cận lý thuyết về gia đình
(Gia đình; Xã hội học; )
DDC: 306.85 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học576896. KOWALSKI, STANISLAW
    Xã hội học giáo dục và giáo dục học/ Stanislaw Kowalski; Thanh Lê dịch.- TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2003.- 851tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Môi trường giáo dục và các thành phần của môi trường này; Quá trình xã hội hóa người được giáo dục đang chịu ảnh hưởng của môi trường đó
(Giáo dục; Giáo dục học; Xã hội học; ) [Vai trò: Thanh Lê; ]
DDC: 306.43 /Price: 105.000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.