Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 653.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108833. Xã hội hoá hoạt động xuất bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 367tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 301-355. - Thư mục: tr. 356-362
    ISBN: 9786045710838
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về xã hội hoá hoạt động xuất bản. Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản ở nước ta. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới. Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xuất bản, in, phát hành sách ở nước ta
(Xuất bản; Lí luận; Xã hội hoá; Thực tiễn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nguyễn Nguyên--ch.b.; Nguyễn An Tiêm--ch.b.; Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Quỳnh Lê; ]
DDC: 070.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65126. KAO SƠN
    Khúc đồng dao lấm láp: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1999-2000 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Kao Sơn ; Minh hoạ: Lê Trí Dũng.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 170tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085458
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trí Dũng--minh hoạ; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64591. NGUYỄN NGỌC THUẦN
    Một thiên nằm mộng: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Thuần.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 163tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085441
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64539. PHẠM NGỌC TIẾN
    Đợi mặt trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phạm Ngọc Tiến.- Tái bản lần thứ 9.- H.: Kim Đồng, 2017.- 147tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085410
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65128. NGUYỄN QUANG THIỀU
    Bí mật hồ cá thần: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1996-1997 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Quang Thiều.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 141tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085434
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443093. PHẠM NGỌC HIỀN
    Tiểu thuyết Việt Nam 1945-1975: Tiểu thuyết cách mạng xuất bản ở miền Bắc/ Phạm Ngọc Hiền.- In lần thứ 3, có sửa chữa.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 413tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 258-395. - Thư mục: tr. 396-413
    ISBN: 9786045878699
    Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở của sự ra đời và phát triển của tiểu thuyết Việt Nam; giới thiệu về tiểu thuyết cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945-1975; đặc điểm, đánh giá tiểu thuyết cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn từ 1945-1975...
(1945-1975; Văn học cách mạng; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.92233409 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121956. Một số văn bản chỉ đạo và quản lý của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động xuất bản.- H.: Văn học, 2015.- 528tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Xuất bản, In và Phát hành
    Phụ lục: tr. 469-524
    ISBN: 9786046967835
    Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản chỉ đạo của Đảng cùng các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý của Nhà nước về hoạt động xuất bản ở Trung ương và địa phương
(Quản lí; Pháp luật; Xuất bản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 343.5970998 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68750. QUỐC BẢO
    50 - Hồi ký không định xuất bản/ Quốc Bảo.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2017.- 242tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045388938
    Tóm tắt: Gồm những ghi chép về thông tin xuất thân, sự nghiệp và quan điểm nghệ thuật của nhạc sĩ Quốc Bảo
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64592. PHAN THỊ THANH NHÀN
    Bỏ trốn: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phan Thị Thanh Nhàn.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 122tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085427
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64046. KIM ĐỊNH
    Nhân bản: Tái bản theo bản in của Viện Đại học Sài Gòn - Trường Đại học Văn Khoa xuất bản - năm 1965/ Kim Định.- H.: Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Phương Nam, 2017.- 236tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045382653
    Tóm tắt: Những nghiên cứu của tác giả về triết lý nhân sinh, đạo làm người dựa trên quan điểm về thiên khởi, địa khởi, nhân khởi và đề ra tính mệnh vấn đề cứu cánh con người và mẫu người quân tử
(Đạo lí; Triết lí; Nhân sinh quan; )
DDC: 170 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34501. Một nửa làm đầy thế giới: Tuyển chọn các tác phẩm hay tham dự cuộc thi truyện ngắn "Một nửa làm đầy thế giới" do Nhà xuất bản Văn hoá - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức/ Phan Đăng, Uyên Nhi, Cát Lâm....- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 399tr.; 18cm.
    ISBN: 9786046858744
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thu Hằng; Phát Dương; Cát Lâm; Phan Đăng; Uyên Nhi; ]
DDC: 895.9223010804 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70932. NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
    Nhạc giữa trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Thị Bích Nga.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 97tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091053
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55682. Anh em mèo Guru và Goro - Xưởng sản xuất bánh quy: Truyện tranh/ Chiho Egawa ; Anh Chi dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 44tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Dành cho lứa tuổi 3+)
    ISBN: 9786042113427
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Chiho Egawa; Anh Chi--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70901. NGUYỄN NGỌC MINH HOA
    Những vì sao trong mơ: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 2001-2001 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Minh Hoa.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 131tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091077
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87852. NGUYỄN ĐÔNG THỨC
    Ngọc trong đá: Ấn bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản lần đầu tiên 1986-2016/ Nguyễn Đông Thức.- Tái bản lần thứ 9.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ ; Công ty Sách Phương Nam, 2016.- 356tr.; 19cm.
    ISBN: 9786041085534
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 185000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120853. Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ - 10 năm xây dựng và phát triển (2005-2015): Vũ Bá Hoà, Đỗ Trung Thường, Ngô Sỹ Dân... ; B.s., tuyển chọn: Nguyễn Minh Khang, Nguyễn Đức Khoa.- H.: Giáo dục, 2015.- 80tr., 8tr. ảnh màu: bảng; 27cm.
    ISBN: 9786040080523
    Tóm tắt: Giới thiệu về quá trình xây dựng, phát triển, những sự kiện đáng ghi nhớ, các hoạt động tiêu biểu và ghi nhận những thành tích của Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ trong suốt 10 năm qua (2005 - 2015)
(2005-2015; Lịch sử; Phát triển; ) [Cần Thơ; ] {Nhà xuất bản Giáo dục; } |Nhà xuất bản Giáo dục; | [Vai trò: Võ Thị Lộc; Nguyễn Đức Khoa--tác giả, b.s., tuyển chọn; Ngô Sỹ Dân; Nguyễn Minh Khang--b.s., tuyển chọn; Đỗ Trung Thường; Vũ Bá Hoà; ]
DDC: 070.50959793 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73714. CHÂU UÝ HOA
    Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xuất bản: Sách tham khảo/ Châu Uý Hoa ; Thanh Huyền dịch ; Thuý Lan h.đ..- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 670tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 653-670
    ISBN: 9786045731383
    Tóm tắt: Khái quát về tiến bộ kỹ thuật và sự phát triển của ngành xuất bản. Tìm hiểu những thay đổi trong truyền thông số và phương thức đọc, truyền thông số với ấn phẩm truyền thống, xuất bản số và quy trình xuất bản, truyền thông số và quản lý xuất bản, xuất bản số và mô hình kinh doanh, truyền thông số với vấn đề bảo hộ bản quyền...
(Chuyển đổi; Truyền thông số; Mô hình; Xuất bản; ) [Vai trò: Thuý lan--h.đ.; Thanh Huyền--dịch; ]
DDC: 070.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học476291. Ngành xuất bản.- Hà Nội: Kim Đồng, 2006.- 63tr.; 19cm.- (Tủ sách hướng nghiệp nhất Nghệ Tinh)
(Nghề nghiệp; Xuất bản; )
DDC: 070.5023 /Price: 6500đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153469. TRẦN HÂN
    Luận đàm về ngành xuất bản Trung Quốc: Sách tham khảo/ Trần Hân ; Dịch: Thuý Lan, Thanh Huyền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 470tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu các giai đoạn phát triển của ngành xuất bản Trung Quốc và những vấn đề có liên quan đến ngành xuất bản Trung Quốc: cơ chế vận hành; hiện trạng và vấn đề xuất bản; chuyển đổi thị trường; cơ chế quản lý giá sách, sự chuyển dịch chi phí và việc khai thác thị trường sách tiềm năng; cạnh tranh và đổi mới...
(Xuất bản; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Thuý Lan--dịch; Thanh Huyền--dịch; ]
DDC: 070.50951 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học160460. Tổ chức, quản lý và chính sách xuất bản của một số quốc gia - Kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên (ch.b.), Trần Đoàn Lâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 307tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 303-304
    ISBN: 9786045702871
    Tóm tắt: Giới thiệu về tổ chức, quản lý xuất bản của các quốc gia đại diện cho 3 nhóm: các quốc gia có ngành công nghiệp xuất bản phát triển lâu đời, các cường quốc xuất bản ở châu Á và các quốc gia có ngành công nghiệp xuất bản đang lên ở Đông Nam Á. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp vĩ mô về tổ chức, quản lý và xây dựng chính sách đối với ngành xuất bản Việt Nam
(Xuất bản; Chính sách; Quản lí; Tổ chức; ) [Vai trò: Nguyễn An Tiêm--ch.b.; Nguyễn Quỳnh Lê; Nguyễn Nguyên--ch.b.; Trần Đoàn Lâm; Nguyễn Thị Mỹ Linh; ]
DDC: 070.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.