Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 357.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114364. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 239tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 217-221. - Phụ lục: tr. 223-233
    ISBN: 9786049028854
    Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở hình thành, đặc điểm và vai trò của tín ngưỡng dân gian đồng bằng sông Cửu Long. Một số tín ngưỡng dân gian phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long như: tín ngưỡng dân gian người Việt, tín ngưỡng dân gian người Khơme, tín ngưỡng dân gian người Hoa
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ]
DDC: 398.41095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100294. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Văn hoá ẩm thực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 311tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 287-301
    ISBN: 9786047849338
    Tóm tắt: Trình bày những tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội đến văn hoá ẩm thực vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Đặc trưng ẩm thực dân gian mang đậm dấu ấn văn hoá vùng sông nước qua các món ăn mang phong vị thời khẩn hoang, món ăn từ thịt cá, các món bánh cổ truyền và một số loại đồ uống dân tộc
(Văn hoá ẩm thực; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ]
DDC: 394.12095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78118. NGUYỄN HỮU HIẾU
    Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Hữu Hiếu.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 271tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 263-268
    ISBN: 9786047867479
    Tóm tắt: Trình bày một vài nét về mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long; đặc điểm nơi ăn chốn ở, hoạt động kinh tế, đi lại vận chuyển và đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi; mùa nước nổi trong đời sống văn hoá tinh thần của cư dân đồng bằng sông Cửu Long
(Văn hoá; Đời sống văn hoá; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ] {Mùa nước nổi; } |Mùa nước nổi; |
DDC: 306.095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55416. Mấy đặc điểm văn hoá Đồng bằng Sông Cửu Long/ Lê Anh Trà (ch.b.), Trần Độ, Lê Xuân Diệm....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 409tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721830
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, nghiên cứu về văn hoá vùng Đồng bằng Sông Cửu Long: Khái quát về vùng đất, quá trình hình thành và con người, các ngôn ngữ, tín ngưỡng, nghệ thuật truyền thống và sự phát triển văn hoá truyền thống
(Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; Đồng bằng Sông Cửu Long; ] [Vai trò: Đinh Văn Liên; Lê Xuân Diệm; Mạc Đường; Lê Anh Trà--ch.b.; Trần Độ; ]
DDC: 306.095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6448. NGUYỄN HỮU HIẾU
    Mùa nước nổi trong đời sống văn hoá Đồng bằng Sông Cửu Long/ Nguyễn Hữu Hiếu biên khảo.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 219tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 213-216
    ISBN: 9786046861324
    Tóm tắt: Trình bày một vài nét về mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long; đặc điểm nơi ăn chốn ở, hoạt động sản xuất, đi lại và chiếu đấu bảo vệ tổ quốc trong mùa nước nổi; mùa nước nổi trong đời sống văn hoá của cư dân đồng bằng sông Cửu Long
(Văn hoá; Đời sống văn hoá; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ]
DDC: 306.095978 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75188. NGUYỄN VĂN TIỆP
    Bất bình đẳng giới về giáo dục, việc làm, thu nhập và nghèo đói của người Việt ở Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay/ Nguyễn Văn Tiệp ch.b..- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 289tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: 180-289
    ISBN: 9786047354733
    Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề về Giới. Phân tích sự bất bình đẳng giới trong giáo dục, lao động, việc làm và phân công lao động theo giới trong hộ gia đình. Sự bất bình đẳng giới qua thu nhập của các thành viên và quyền quyết định công việc của nam nữ trong gia đình... cùng một số đề xuất kiến nghị cũng như giải pháp khắc phục
(Bình đẳng giới; Thu nhập; Việc làm; Giáo dục; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ] {Nghèo đói; } |Nghèo đói; |
DDC: 305.42095978 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68078. LÊ HUY BÁ
    Khô hạn, xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long: Cơ sở lý luận và thực tiễn/ Lê Huy Bá (ch.b.), Lương Văn Việt, Nguyễn Xuân Hoàn.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 525tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 521-525
    ISBN: 9786047352883
    Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và thuật ngữ về biến đổi khí hậu, khô hạn, xâm nhập mặn. Thay đổi của xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015-2016. Ảnh hưởng của nước biển dâng, thuỷ triều lên xâm nhập mặn Đồng bằng sông Cửu Long. Sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long do xâm nhập mặn và cạn kiệt dòng chảy...cùng một số giải pháp nhằm thích ừng và giảm thiểu nguy hiểm tối đa cho khu vực này
(Giải pháp; Biến đổi khí hậu; Xâm nhập mặn; Hạn hán; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Xuân Hoàn; Lương Văn Việt; ]
DDC: 363.7072095978 /Price: 172000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142401. LIÊM CHÂU
    Truyền thuyết về chim chóc vùng Đồng bằng sông Cửu Long/ Liêm Châu.- H.: Thời đại, 2014.- 215tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049428074
(Chim; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Cửu Long; ]
DDC: 398.2095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138715. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá ẩm thực người Việt đồng bằng Sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 223tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 127-213. - Thư mục: tr. 215-217
    ISBN: 9786045015414
    Tóm tắt: Nghiên cứu ẩm thực đồng bằng Sông Cửu Long dưới góc độ địa văn hoá, và tiếp cận văn hoá ẩm thực theo hướng cơ cấu bữa ăn, đặc tính văn hoá ẩm thực. Tìm hiểu văn hoá ẩm thực qua những câu vè, ca dao, tục ngữ và giới thiệu một vài món nhậu, món ngon ở đồng bằng Sông Cửu Long
(Văn hoá ẩm thực; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ]
DDC: 394.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học142330. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Đặc điểm văn hoá đồng bằng sông Cửu Long/ Trần Phỏng Diều b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 335tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-329
    ISBN: 9786045030011
    Tóm tắt: Khái quát về không gian văn hoá, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội đồng bằng sông Cửu Long. Văn hoá trong tổ chức đời sống cộng đồng, trong sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần và giao lưu xã hội tại đồng bằng sông Cửu Long
(Văn hoá; ) [Đồng bằng sông Cửu Long; Việt Nam; ]
DDC: 306.095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học466947. PHAN KHÁNH
    Đồng bằng sông Cửu Long lịch sử và lũ lụt/ Phan Khánh.- Tp.HCM: Nxb.Nông nghiệp Tp.HCM, 2001.- 179tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những biến cố lịch sử Đồng Bằng sông Cửu Long và định hướng quan trọng cho bài toán lũ lụt.
[Cửu Long; Việt Nam; ] {Lũ lụt; Lịch sử; Đồng bằng sông Cửu Long; } |Lũ lụt; Lịch sử; Đồng bằng sông Cửu Long; |
DDC: 551.489 /Price: ?đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học478708. LÊ SÂM
    Hồ sinh thái ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung/ Lê Sâm, Nguyễn Văn Lân, Nguyễn Đình Vượng.- Tp.Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2007.- 324tr.: minh họa; 21cm.
    Thư mục: Tr.317 - 322
    Tóm tắt: Tổng quan về hồ sinh thái. Đặc điểm tự nhiên, phân vùng sinh thái, phân loại và thực trạng hệ thống hồ sinh thái ở Đồng Bằng Sông Cửu Long và miền Trung. Cơ sở khoa học, định hướng quy hoạch phát triển và thiết lập mô hình hồ sinh thái điển hình trên các vùng sinh thái ở ĐBSCL và miền Trung
(Hồ; Môi trường sinh thái; Hồ sinh thái; ) [Miền Trung; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Lân; Nguyễn Đình Vượng; ]
DDC: 551.48 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410535. NGUYỄN KHÁNH TOÀN
    Một số vấn đề khoa học xã hội về đồng bằng sông Cửu Long/ Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Công Bình, Đào Văn Tập, ....- H.: Khoa học xã hội, 1982.- 416tr; 19cm.
    Tóm tắt: Một số báo cáo chính trị tại Hội nghị khao học xã hội về đồng bằng sông Cửu Long: môi trường và thiên nhiên, lịch sử xã hội, kinh tế xã hội, tiềm năng nông nghiệp, văn hoá, dân tộc Khơme, dân số và phân bố lại lao động... (Tp Hồ chí Minh - 10/1981)
{đồng bằng sông Cửu Long; Nông nghiệp; hội nghị khoa học; xã hội; } |đồng bằng sông Cửu Long; Nông nghiệp; hội nghị khoa học; xã hội; | [Vai trò: Trần Văn Giầu; Đào Văn Tập; Nông Quốc Chấn; Dương Hồng Hiên; Nguyễn Công Bình; ]
DDC: 301.09597 /Price: 24,50đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77785. Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay/ Nguyễn Thành Hưng (ch.b.), Nguyễn Văn Dũng, Trần Hoàng Hiểu....- H.: Lý luận Chính trị, 2017.- 194tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 185-191
    ISBN: 9786049019845
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long từ năm 2000 đến nay. Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030
(Nông nghiệp; Công nghệ cao; Phát triển; Giải pháp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Trai; Trần Hoàng Hiểu; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Thành Hưng--ch.b.; Nguyễn Thị Phượng; ]
DDC: 338.16095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học684529. Giới thiệu giống và thời vụ sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long/ Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Cục trồng trọt.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 99 tr.; 19 cm..
    Tóm tắt: Một số vấn đề về quản lý và sử dụng giống lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thời vụ sản xuất lúa và hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Đặc tính một số giống lúa chủ lực và triển vọng hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long
(Giống; Lúa; Sản xuất; ) {Lúa; Giống; Quản lý; Sử dụng; Đồng bằng sông Cửu Long; } |Lúa; Giống; Quản lý; Sử dụng; Đồng bằng sông Cửu Long; | [Vai trò: Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn. Cục trồng trọt; ]
DDC: 630 /Price: 12.000 đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học678972. PHAN, KHÁNH.
    Đồng bằng sông Cửu Long lịch sử và lũ lụt/ Phan Khánh..- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2002.- 179tr.: bản đồ; 20cm.
    Thư mục: tr. 163-165.
    Tóm tắt: Trình bày về những biến cố lịch sử, khai hoang trên vùng đất Gia Định Nam Bộ, những triều vua Nguyễn đầu tiên với Đồng bằng sông Cửu Long. Thực dân Pháp khai thác Đồng bằng sông Cửu Long, thủy lợi xã hội chủ nghĩa tiến vào đồng bằng sông Cửu Long đối mặt với lũ lụt, thành quả to lớn, giải bài toán lũ bằng giải pháp công trình nhìn qua lũ lịch sử năm 2000, định hướng quan trọng cho bài toán lũ.
(Lịch sử; Lũ lụt; ) [Đồng bằng sông Cửu Long; ]
DDC: 959.78 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học160030. ĐẶNG VĂN HƯỜNG
    Tìm hiểu một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo các dân tộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long/ B.s.: Đặng Văn Hường (ch.b.), Nguyễn Văn Thiết.- H.: Quân đội nhân dân, 2013.- 271tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 267-268. - Thư mục: tr. 269-270
    Tóm tắt: Giới thiệu về một vùng đất giàu đẹp - một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; đặc biệt là phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
(Dân tộc; Văn hoá; ) [Đông Nam Bộ; Đồng bằng Sông Cửu Long; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Thiết--b.s.; ]
DDC: 305.80095977 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học623221. PHẠM ANH TUẤN
    Kỹ thuật nuôi vịt ở đồng bằng sông Cửu Long/ Phạm Anh Tuấn.- H.: Thanh niên, 2004.- 140tr.; 19cm.
{Chăn nuôi; Gia cầm; Vịt; } |Chăn nuôi; Gia cầm; Vịt; |
DDC: 636.5978 /Price: 16.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33289. Tác động của Hiệp định Thương mại tự do đến phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long/ Võ Thị Kim Thu (ch.b.), Nguyễn Thị Nghĩa, Trần Hoàng Hiếu, Lê Văn Tuyên.- H.: Lý luận Chính trị, 2019.- 234tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 186-196. - Phụ lục: tr. 197-231
    ISBN: 9786049624278
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về Hiệp định Thương mại tự do và những tác động của hiệp định đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nhận diện những tác động của Hiệp định đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển nông nghiệp ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng bền vững trước các cam kết trong Hiệp định
(Nông nghiệp; Tác động; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trâng Hoàng Hiếu; Nguyễn Thị Nghĩa; Võ Thị Kim Thu; Lê Văn Tuyên; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học550125. Mấy đặc điểm văn hóa đồng bằng sông Cửu Long/ Lê Anh trà ch.b.- H.: Viện Văn hoá, 1984.- 344tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Trình bày những lý luận chung, quá trình hình thành, tính cách con người, ngôn ngữ, nghệ thuật truyền thống...vùng đồng bằng Sông Cửu Long
{Ngôn ngữ; Việt Nam; Đồng bằng sông Cửu Long; Văn hóa; } |Ngôn ngữ; Việt Nam; Đồng bằng sông Cửu Long; Văn hóa; | [Vai trò: Lê Anh trà--Tác giả; ]
DDC: 306.5978 /Nguồn thư mục: [BDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.