Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 103.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118900. CHẢO CHỨ CHẤN
    Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 237tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 221-226. - Thư mục: tr. 227
    ISBN: 9786049029059
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, địa bàn cư trú, kinh tế xã hội của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai; tìm hiểu quan niệm, các bước chuẩn bị, nghi thức tiến hành cho lễ tang; các nghi lễ diễn ra sau mai táng; trang phục, âm nhạc và ẩm thực trong lễ tang
(Phong tục cổ truyền; Tang lễ; Dân tộc Phù Lá; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ]
DDC: 393.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29352. CHẢO CHỬ CHẤN
    Các thành tố văn hoá dân gian trong hôn nhân của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Sân khấu, 2019.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049072123
    Tóm tắt: Nghiên cứu các thành tố văn hoá dân gian trong phong tục hôn nhân của người Phù Lá, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, từ nghi thức tìm hiểu, mai mối đến dẫn cưới, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, thơ ca dân gian... nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Phù Lá ở Việt Nam
(Hôn nhân; Dân tộc Phù Lá; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Bắc Hà; ]
DDC: 392.50899540597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119928. Phép màu nhỏ xíu của lá bạc hà: Truyện tranh/ Lời, minh hoạ: Yasuko Ambiru ; Higuchi Hoa dịch.- H.: Kim Đồng, 2015.- 137tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Khu vườn kì diệu)
    ISBN: 9786042058292
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Yasuko Ambiru--lời, minh hoạ; Higuchi Hoa--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108334. NGUYỄN DU
    Thơ chữ Hán Nguyễn Du: Thanh Hiên thi tập. Nam Trung tạp ngâm. Bắc hành tạp lục/ Trần Văn Nhĩ dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015.- 575tr.: ảnh, bản đồ; 24cm.- (Tinh hoa văn học Việt Nam)
    ISBN: 9786046815945
(Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Văn Nhĩ--dịch; ]
DDC: 895.92212 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157223. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Ngôi nhà truyền thống người HMông xã Bản Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 171tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 165-166
    ISBN: 9786045003879
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về dân tộc và ngôi nhà truyền thống người HMông ở Bắc Hà, Lào Cai. Trình bày quá trình chuẩn bị và dựng nhà mới cùng các chức năng là không gian thiêng liêng, là nơi gắn liền với chu kì đời người, không gian sản xuất, sinh hoạt...
(Người Hmông; Nhà truyền thống; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Bản Phố; Bắc Hà; ]
DDC: 392.309597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137460. CHẢO CHỬ CHẤN
    Tri thức dân gian chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ em người Phù Lá, Bắc Hà, Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 201tr.: bảng, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015377
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Giai đoạn người phụ nữ mang thai, các nghi lễ liên quan đến sự phát triển của trẻ và một số nhận xét chung về tri thức dân gian trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ và trẻ sơ sinh của dân tộc này
(Chăm sóc sức khoẻ; Trẻ em; Phụ nữ; Sinh sản; Dân tộc Phù Lá; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ] {Tri thức dân gian; } |Tri thức dân gian; |
DDC: 392.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139554. VŨ THỊ TRANG
    Con ngựa trong văn hoá người Hmông - Bắc Hà - Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 186tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 157-179
    ISBN: 9786045015285
    Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm địa hình và người Hmông ở huyện vùng cao Bắc Hà. Tìm hiểu về tri thức dân gian trong nghề nuôi ngựa truyền thống của người Hmông. Hình ảnh con ngựa trong văn hoá dân gian người Hmông. Vai trò của con ngựa trong đời sống kinh tế người Hmông
(Ngựa; Văn hoá dân gian; Dân tộc Hmông; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ]
DDC: 390.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489775. THIÊN TẦM THIÊN TẦM
    Người tình Bắc Hải: Tiểu thuyết/ Thiên Tầm Thiên Tầm ; Nguyễn Thành Phước dịch.- Hà Nội: Nxb. Văn học ; Công ty cổ phần sách Văn Việt, 2012.- 566tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] {Văn học Trung Quốc; } |Văn học Trung Quốc; | [Vai trò: Nguyễn Thành Phước; ]
DDC: 895.136 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432264. TÔPALỐP, V.
    Sản xuất bạc hà/ V. Tôpalốp, T.Pôpôp, Xđ. Mikhailốp ; Trần Thu dịch.- H.: Nông nghiệp, 1979.- 150tr; 19cm.
    Tóm tắt: Vị trí kinh tế của cây bạc hà. Các vấn đề về trồng bạc hà: kinh nghiệm, biện pháp tổ chức lao động sản xuất, kỹ thuật trồng đặc điểm sinh học, nhân giống, chọn giống, chế biến nguyên liệu, cơ khí hoá các khâu trồng trọt, hạch toán kinh tế cụ thể của các hợp tác xã ở Bungari
{bạc hà; Bungari; sản xuất; Nông nghiệp; } |bạc hà; Bungari; sản xuất; Nông nghiệp; | [Vai trò: Mikhailốp, Xđ; Pôpôp, T.; Trần Thu; ]
DDC: 633.8 /Price: 1đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học435669. XUÂN THIỀU
    Bắc Hải Vân xuân 1975: Ký sự/ Xuân Thiều.- H.: Quân đội nhân dân, 1977.- 271tr; 19cm.
    Tóm tắt: Kể chuyện về khu nhà thuộc người chiến thắng; Sự tích niềm tin ở thắng lợi cuối cùng; Cuộc chuẩn bị 30 ngày - cuộc chuẩn bị 30 năm; Mặt trận giáp ranh nổ súng, mặt trận đồng bằng nổ súng; sấm tháng ba trên đất Quảng Trị
{việt nam; thừa thiên huế; văn học hiện đại; tổng tiến công 1975; } |việt nam; thừa thiên huế; văn học hiện đại; tổng tiến công 1975; |
DDC: 895.922803 /Price: 1,30đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học524537. CHU THỊ THƠM
    Kỹ thuật trồng cây bạc hà/ Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn.- H.: Lao động, 2006.- 119tr; 19cm.- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Thư mục: tr. 114 - 118
    Tóm tắt: Hướng dẫn cách chọn giống, nhân giống, kĩ thuật trồng cây bạc hà, tổ chức sản xuất và thu hái
(Bạc hà; Chế biến; Trồng trọt; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Tó--biên soạn; Phan Thị Lài--biên soạn; ]
DDC: 633.81 /Price: 14000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học639013. NGUYỄN VĂN LAN
    Kỹ thuật trồng một số cây dược liệu: (Bạc Hà, bạch truật, quế, ngưu tất, hoè, canh Kina, sâm bố chính). T.2/ Nguyễn Văn Lan.- H.: Nông Nghiệp, 1976.- 126tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Những đặc tính kỹ thuật, kinh nghiệm thâm canh, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cây dược liệu như: Cây bạc hà, bạch truật, quế, ngưu tất,...
(Cây dược liệu; Kĩ thuật; Nông nghiệp; ) [Vai trò: Trịnh An Vĩnh; ]
DDC: 633.8 /Price: 0,40đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học553339. LÊ QUÝNH
    Bắc hành tùng ký/ Lê Quýnh; Hoàng Xuân Hãn dịch và giới thiệu.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 1993.- 126tr.; 19cm..
{Lịch sử; truyện ký; } |Lịch sử; truyện ký; | [Vai trò: Hoàng Xuân Hãn--Dịch và giới thiệu; Lê Quýnh--Tác giả; ]
/Price: 7.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học523459. NGUYỄN NGỌC TÂN
    Tổng quan về tam thức bậc hai và ứng dụng: dùng cho học sinh THPT/ Nguyễn Ngọc Tân.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 278tr: hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tam thức bậc hai và những vấn đề ứng dụng như tìm tập hợp xác định, tính đồng biến, nghịch biến, tam thức bậc hai, bậc ba, bậc 4, hàm số mũ, logarit...
(Tam thức bậc hai; Toán học; Ứng dụng; )
/Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615338. HỒNG LĨNH SƠN
    Đường về bắc hải đảo/ Hồng Lĩnh Sơn.- An Giang: Nxb.An Giang, 1990.- 258tr.; 19cm.
(Văn Học Việt Nam; truyện; )
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395837. ĐỖ TẤT LỢI
    Cây bạc hà/ Đỗ Tất Lợi.- Tp. Hồ Chí Minh: Tp. Hồ Chí Minh, 1987.- 195tr; 19cm.
    Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu khai thác. Cây bạc hà ở trong và ngoài nước. Một số vấn đề trồng, cất và chế biến bạc hà. Kinh nghiệm trồng và cất bạc hà ở một số vấn đề trồng, cất và chế biến bạc hà. Kinh nghiệm trồng và cất bạc hà ở một số nước
{Cây bạc hà; trồng trọt; chế biến; } |Cây bạc hà; trồng trọt; chế biến; |
/Price: 180d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701914. THIÊN TẦM THIÊN TẦM
    Người tình Bắc Hải: Tiểu thuyết/ Thiên Tầm Thiên Tầm ; Nguyễn Thành Phước (dịch).- Hà Nội: Văn học, c2012.- 566tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Một bức ảnh, một vùng biển sâu thẳm đó là cả thế giới của Triệu Thành Tuấn. Tình yêu khiến người ta dũng cảm, tình yêu khiến người ta mềm yếu, quãng thời gian anh yêu cô, anh cố ý nuôi dưỡng một thói quen đứng ở một nơi cao ngắm sao trên trời, rõ ràng biết trong ký ức của cô vùng biển dưới khung trời anh không tồn tại.
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; Văn học; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thành Phước; ]
DDC: 895.1 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học681484. Các dạng toán điển hình đại số 10: Mệnh đề tập hợp. Hàm số bậc nhất và bậc hai/ Lê Đức.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 310tr.: Hình vẽ; 24cm..
(Toán; Đại số; Lớp 10; ) [Vai trò: Lê, Đức; ]
DDC: 512.9 /Price: 51.500đ. /Nguồn thư mục: [KHOVNI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447976. LÊ QUÝNH
    Bắc hành lược ký/ Lê Quýnh ; Người dịch: Nguyễn Duy Chính.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020.- 223tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 319-364. - Thư mục: tr. 365-369
    Tóm tắt: Ghi chép lại quãng thời gian 10 năm tác giả bị cầm tù trong nhiều nhà ngục tại Trung Hoa, sau khi theo vua Lê Chiêu Thống chạy sang phương Bắc lưu vong. Bên cạnh đó giải thích tình hình Đàng Ngoài và những chuyển biến cụ thể trong chính sách và bang giao giữa Trung Hoa và Đại Việt nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn đa chiều hơn khi nghiên cứu về giai đoạn lịch sử từ cuối triều Lê đến đầu triều Nguyễn
(Lịch sử; Chính trị; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Duy Chính; ]
DDC: 959.7028 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498850. CHẢO CHỬ CHẤN
    Các thành tố văn hóa dân gian trong hôn nhân của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Sân khấu, 2019.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Tóm tắt: Quan niệm, nguyên tắc hôn nhân và lễ thức tìm hiểu, mai mối tiến đến hôn nhân của người Phù Lá; các nghi thức chính trong lễ cưới của người Phù Lá...
{Bắc Hà; Lào Cai; Phong tục hôn nhân; Việt Nam; Văn hóa dân gian; } |Bắc Hà; Lào Cai; Phong tục hôn nhân; Việt Nam; Văn hóa dân gian; |
DDC: 392.509597167 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.