Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 274.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1091546. PHẠM VĂN TÚ
    Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau/ Phạm Văn Tú.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 147tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 137-146
    ISBN: 9786049020605
    Tóm tắt: Tìm hiểu sự thâm nhập tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu vào Nam Bộ. Giới thiệu nguồn gốc tín ngưỡng, hoạt động thờ tự và việc tổ chức thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau cũng như đặc điểm và vai trò tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu tại đây
(Thờ cúng; Tín ngưỡng dân gian; ) [Cà Mau; ] {Thờ Bà Thiên Hậu; } |Thờ Bà Thiên Hậu; |
DDC: 394.0959796 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học973866. NGUYỄN THỊ NHUNG
    Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau từ góc nhìn văn hoá Nam Bộ/ Nguyễn Thị Nhung.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 262tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 140-246. - Thư mục: tr. 247-258
    ISBN: 9786047867509
    Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất Cà Mau - Miền Tây Nam Bộ- Môi trường hình thành và lưu truyền nguồn truyện Ba Phi. Nghiên cứu về đặc điểm nội dung và đặc điểm nghệ thuật của truyện
(Truyện dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Nam Bộ; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học943524. SƠN NAM
    Hương rừng Cà Mau và các truyện khác: Tập truyện/ Sơn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 517tr.: tranh vẽ; 20cm.
    Tên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
    ISBN: 9786041128415
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học970188. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
    Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau/ Nguyễn Thị Việt Hà.- H.: Kim Đồng, 2017.- 105tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786042093736
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Price: 28000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1004778. XUÂN SÁCH
    Làng rừng Cà Mau: Truyện ngắn/ Xuân Sách.- H.: Kim Đồng, 2015.- 143tr.: hình vẽ; 20cm.
    ISBN: 9786042016308
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926756. THÁI VĂN LONG
    Những sự kiện lịch sử cách mạng tỉnh Cà Mau (1930-1975)/ Thái Văn Long s.t., b.s..- H.: Quân đội nhân dân, 2019.- 979tr., 11tr. ảnh màu; 24cm.
    Phụ lục: tr. 789-897. - Thư mục: tr. 898-914
    ISBN: 9786045155530
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược lịch sử vùng đất - con người và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau; những sự kiện lịch sử cách mạng tỉnh Cà Mau từ năm 1930-1975 với những chiến công oanh liệt góp phần to lớn, quan trọng vào chiến thắng chung của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc
(1930-1975; Sự kiện lịch sử; ) [Cà Mau; ]
DDC: 959.79604 /Price: 308000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học961487. THÍCH ĐỒNG VĂN
    Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni/ Thích Đồng Văn b.s..- H.: Tôn giáo, 2017.- 35tr.; 19cm.
    ISBN: 9786046146377
Thích Ca Mâu Ni; (Cuộc đời; Tu hành; )
DDC: 294.363 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1039180. NGUYỄN VIỆT THẮNG
    Lịch sử ngành quân giới tỉnh Cà Mau - 30 năm kháng chiến (1945-1975)/ Nguyễn Việt Thắng b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 263tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau
    Phụ lục: tr. 244-261
    ISBN: 9786045710616
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về vùng đất - con người và lịch sử ngành quân giới Cà Mau trong kháng chiến chống Pháp, trong đấu tranh chính trị tiến lên Đồng khởi, đánh bại chiến lược chiến tranh của Mỹ - Nguỵ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, góp phần giải phóng tỉnh Cà Mau
(Lịch sử; Quân giới; ) [Cà Mau; ]
DDC: 355.80959796 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1502505. VIẾT LINH
    Bản tình ca màu xám: Tập truyện/ Viết Linh.- H.: Công an nhân dân, 1985.- 150tr.; 19cm.
{Việt Nam; Văn học hiện đại; truyện ngắn; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; truyện ngắn; | [Vai trò: Viết Linh; ]
/Price: 22đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926163. NGUYỄN VĂN HOÀNG
    Tài nguyên nước dưới đất: Mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau/ Nguyễn Văn Hoàng (ch.b.), Trịnh Hoài Thu.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2019.- 349tr.: minh hoạ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 205-214. - Phụ lục: tr. 215-346
    ISBN: 9786049139383
    Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu khai thác và ngăn ngừa xâm nhập mặn nước dưới đất khu vực ven biển; nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau và hiện trạng khai thác; mô hình chuyển động nước dưới đất tầng chứa nước QP2-3 khu vực tỉnh Cà Mau; mô hình phân tửu hữu hạn lan truyền mặn nước dưới đất tầng chứa nước QP2-3 tỉnh Cà Mau
(Nước ngầm; Ven biển; Xâm nhập mặn; ) [Cà Mau; ] [Vai trò: Trịnh Hoài Thu; ]
DDC: 553.79095979609146 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1401164. ANH ĐỨC
    Bức thư Cà Mau: Tập truyện ngắn, bút ký từ miền Nam gửi ra/ Anh Đức.- H.: Văn học, 1965.- 144tr; 19cm.
{Bút kí; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Bút kí; Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
/Price: 0đ95 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1485624. SƠN NAM
    Hương rừng Cà Mau/ Sơn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1997.- 263 tr.; 20,5cm.
{Truyện; } |Truyện; | [Vai trò: Sơn Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1547463. Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị ở Việt Nam: Qua nghiên cứu điểm 3 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau/ Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết chủ biên.- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 287tr; 24cm.
    Tóm tắt: Khảo sát khả năng thích ứng, ảnh hưởng của nước biển dâng đến hệ thống đô thị ở Việt Nam. Đưa ra dự báo, quan điểm và giải pháp thích ứng với tình trạng trên tại đồng bằng sông Cửu Long
{Biến đổi; Khoa học xã hội; Khí hậu; Việt Nam; Đô thị; Đồng bằng sông Cửu Long; } |Biến đổi; Khoa học xã hội; Khí hậu; Việt Nam; Đô thị; Đồng bằng sông Cửu Long; | [Vai trò: Đào Hoàng Tuấn; ]
DDC: 307.1095979 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1443694. Nguyên Hồng - Quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 355tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học Việt Nam)
    Tóm tắt: Giới thiệu niên biểu về nhà văn Nguyên Hồng và tập hợp những bài bình luận, phân tích, bình giảng của những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà văn tiêu biểu... về tài năng và lòng nhân ái của nhà văn Nguyên Hồng.
Nguyên Hồng; (Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Thao Nguyễn; ]
DDC: 895.922334 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1540146. Nguyên Hồng quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa Thông tin, 2013.- 353tr; 21cm.
    Tinh hoa văn học Việt Nam
    Tóm tắt: Nghiên cứu cuộc đời, sự nghiệp sáng tác và các tác phẩm văn học của Nguyên Hồng
{Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Phê bình văn học; } |Nghiên cứu văn học; Nhà văn; Phê bình văn học; | [Vai trò: Thao Nguyễn; ]
DDC: 895.9223009 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945260. Phát triển bền vững đô thị và khả năng thích ứng với nước biển dâng của hệ thống đô thị Việt Nam: Qua nghiên cứu điểm 3 thành phố Long Xuyên, Cần Thơ và Cà Mau : Sách chuyên khảo/ Đào Hoàng Tuấn, Trần Thị Tuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Nguyệt....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 287tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Địa lý nhân văn
    Thư mục: tr. 276-287
    ISBN: 9786049561542
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và một số mô hình phát triển bền vững đô thị thích ứng với ngập lụt và nước biển dâng. Ảnh hưởng nước biển dâng đến hệ thống đô thị Việt Nam. Dự báo ảnh hưởng, quan điểm và giải pháp của nước biển dâng và khả năng thích ứng của các thành phố Cần Thơ, Cà Mau và Long Xuyên ở Đồng bằng Sông Cửu Long
(Phát triển bền vững; Đô thị; ) [Cà Mau; Cần Thơ; Long Xuyên; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Bích Nguyệt; Phạm Mạnh Hà; Trần Thị Tuyết; Đào Hoàng Tuấn; Đặng Thành Trung; ]
DDC: 307.14160959759 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1285946. SƠN NAM
    Hương rừng Cà Mau: Tập truyện/ Sơn Nam.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003.- 927tr; 20cm.
{Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Truyện ngắn; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.9223 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1533329. VIẾT LINH
    Bản tình ca màu xám/ Viết Linh.- H.: Công an nhân dân, 1985.- 165tr; 19cm.
{Văn học Việt Nam; tiểu thuyết; } |Văn học Việt Nam; tiểu thuyết; |
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1531258. Mũi Cà Mau.- Minh Hải: Ban văn hóa và thông tin huyện Năm Căn, 1983.- 116tr; 19cm.
{Văn học Việt Nam; truyện; } |Văn học Việt Nam; truyện; |
DDC: 895.9228 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1548312. Tài nguyên nước dưới đất mô hình chuyển động và lan truyền mặn nước dưới đất tỉnh ven biển Cà Mau/ Nguyễn Văn Hoàng chủ biên; Trịnh Hoài Thu biên soạn.- H.: Nxb.Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2019.- 352tr: Ảnh minh họa; 24cm.
    Tóm tắt: Phân tích đặc điểm địa chất, quá trình xây dựng, phương pháp nghiên cứu mô hình chuyển động nước dưới đất và lan truyền mặn nước dưới đất ven biển tỉnh Cà Mau
{Cà Mau; Khoa học trái đất; Nước; Ven biển; Việt Nam; Xâm nhập mặn; Địa chất học; } |Cà Mau; Khoa học trái đất; Nước; Ven biển; Việt Nam; Xâm nhập mặn; Địa chất học; | [Vai trò: Nguyễn Văn Hoàng; Trịnh Hoài Thu; ]
DDC: 553.70959796 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.