Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4606.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97877. NGUYỄN THỊ KIỀU ANH
    Tục ngữ ca dao Việt Nam về lao động sản xuất/ Tuyển chọn: Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Bích Dung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn học, 2016.- 171tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728772
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Bích Dung--tuyển chọn; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114204. VÀNG THUNG CHÚNG
    Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 219tr.: sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 205-207. - Thư mục: tr. 209-212
    ISBN: 9786049027819
    Tóm tắt: Khái quát về người Nùng Dín Lào Cai và những quan niệm tín ngưỡng dân gian về tang lễ. Các nghi thức chuẩn bị trong tang lễ, sau tang lễ. Các giá trị văn hoá tích cực cần bảo tồn phát huy, các yếu tố lỗi thời, lạc hậu cần cải tiến, xoá bỏ trong tang lễ. Một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tích cực và cải tiến, xoá bỏ các giá trị tiêu cực trong tang lễ người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; Tang lễ; ) [Lào Cai; ]
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541637. Nguyên Hồng - Quằn cả bút, cạn cả máu vì tầng lớp cần lao/ Thao Nguyễn tuyển chọn.- H.: Văn hóa thông tin, 2013.- 355tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học Việt Nam)
    ISBN: 8935075928725
    Tóm tắt: Giới thiệu niên biểu về nhà văn Nguyên Hồng và tập hợp những bài bình luận, phân tích, bình giảng của những nhà nghiên cứu, phê bình, nhà văn tiêu biểu... về tài năng và lòng nhân ái của nhà văn Nguyên Hồng.
Nguyên Hồng; (Tác giả; Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Thao Nguyễn--tuyển chọn; ]
DDC: 895.922334 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98200. An toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng công trình giao thông.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 325tr.: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 101-156. - Thư mục: tr. 320-322
    ISBN: 9786047611751
    Tóm tắt: Giới thiệu về luật an toàn, vệ sinh lao động; quy định chi tiết một số điều của luật về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng; tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn thi công cầu
(Xây dựng; Vệ sinh lao động; An toàn lao động; Công trình giao thông; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.5970465 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97633. VÀNG THUNG CHÚNG
    Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Sân khấu, 2016.- 270tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 259-262
    ISBN: 9786049070648
    Tóm tắt: Giới thiệu về Mo, Mo tang lễ trong đời sống văn hoá của người Nùng Dín - Dân tộc Nùng - Tỉnh Điện Biên. Trình bày đặc điểm, nội dung nghệ thuật của Mo tang lễ và các giá trị của Mo tang lễ của người Nùng Dín
(Tang lễ; Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; ) [Lào Cai; ] {Mo; } |Mo; |
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99821. NÙNG CHẢN PHÌN
    Thơ ca, hát dân gian người Nùng Dín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nùng Chản Phìn s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369333
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 398.809597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96702. NGUYỄN THỊ HOA
    Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Hoa.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 303tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-248. - Phụ lục: tr. 249-296
    ISBN: 9786047845262
    Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tìm hiểu quá trình tạo ra trang phục, đồ trang sức, các loại trang phục cũng như nghệ thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục của người Hmông Đen hiện nay
(Trang phục truyền thống; Dân tộc Hmông; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100296. CHẢO VĂN LÂM
    Văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 183tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-160
    ISBN: 9786047849987
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Phân loại ẩm thực, các món ăn, các đồ uống thông thường, đồ uống chữa bệnh, đồ hút và tập quán ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai
(Người Dao Tuyển; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99476. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Nghiên cứu, giới thiệu: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786045370605
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga--nghiên cứu, giới thiệu; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112801. TRẦN THỊ AN
    Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam: Dân ca lao động/ B.s.: Trần Thị An (ch.b.), Vũ Quang Dũng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 279tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049025006
    Tóm tắt: Giới thiệu các làn điệu dân ca lao động của các dân tộc thiểu số Việt Nam như: dân ca về chăn nuôi, săn bắn, lao động sản xuất, trồng cấy, làm vườn, bài ca nông lịch...
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Quang Dũng--b.s.; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114559. Tri thức dân gian về nước của người Lào ở tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Lan Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Dung.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 278tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 245-268. - Thư mục: tr. 269-270
    ISBN: 9786049027642
    Tóm tắt: Khái quát về người Lào ở tỉnh Điện Biên và tri thức dân gian về nước của tộc người này. Tìm hiểu vai trò của nước trong sinh hoạt hàng ngày, trồng trọt, chăn nuôi, khai thác thuỷ sản và trong các phong tục tập quán, lễ cúng, lễ hội cũng như tín ngưỡng về nước của người Lào ở Điện Biên
(Nước; Văn hoá dân gian; ) [Điện Biên; ] {Người Lào; } |Người Lào; | [Vai trò: Nguyễn Thị Dung; Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Thị Lan Anh; Đặng Thị Oanh; ]
DDC: 398.3640899591910597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114359. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn hoá ẩm thực dân gian người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 187-189
    ISBN: 9786049027475
    Tóm tắt: Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín ở Lào Cai. Giới thiệu các loại cơm, bánh trái, chè cháo đặc trưng; các món ăn đặc trưng chế biến từ thực vật, đông vật; đồ uống và hoa quả ăn phụ... cùng những đặc điểm, giá trị và những biến đổi trong đời sống văn hoá ẩm thực của tộc người này
(Văn hoá dân gian; Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Nùng Dín; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441820. Lý Luận về sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam/ Biên soạn: Vũ Minh Tiến, Hoàng Thanh Xuân.- Hà Nội: Lao động, 2016.- 171tr.: biểu đồ; 21cm.
    ISBN: 9786045971413
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về khung sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế ở Việt Nam
[Việt Nam; ] {Lao động yếu thế; Sinh kế bền vững; } |Lao động yếu thế; Sinh kế bền vững; |
DDC: 305.5609597 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94987. PHAN THỊ PHƯỢNG
    Tang ma người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 176tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 165. - Phụ lục: tr. 167-169
    ISBN: 9786047846788
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Dao Đỏ ở Lào Cai và những quan niệm của họ về vũ trụ quan. Diễn trình lễ tang truyền thống, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật tạo hình trong lễ tang của người Dao Đỏ
(Tang lễ; Nghi lễ; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ]
DDC: 395.2309597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119038. VŨ KIM BIÊN
    Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người/ Vũ Kim Biên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 190-203
    ISBN: 9786049027253
    Tóm tắt: Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...
(Nông nghiệp; Công cụ lao động; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 631.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120090. BÙI THỊ THU
    Lễ quét làng của người Tu Dí: Xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Bùi Thị Thu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 171
    ISBN: 9786049029066
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm kinh tế xã hội, ý nghĩa và diễn trình nghi lễ quét làng của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
(Lễ hội truyền thống; ) [Mương Khương; Thanh Bình; Lào Cai; ] {Dân tộc Tu Dí; } |Dân tộc Tu Dí; |
DDC: 394.269597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118900. CHẢO CHỨ CHẤN
    Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 237tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 221-226. - Thư mục: tr. 227
    ISBN: 9786049029059
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, địa bàn cư trú, kinh tế xã hội của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai; tìm hiểu quan niệm, các bước chuẩn bị, nghi thức tiến hành cho lễ tang; các nghi lễ diễn ra sau mai táng; trang phục, âm nhạc và ẩm thực trong lễ tang
(Phong tục cổ truyền; Tang lễ; Dân tộc Phù Lá; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ]
DDC: 393.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118494. CHẢO VĂN LÂM
    Nhà ở truyền thống của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 255tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 197-245. - Thư mục: tr. 247
    ISBN: 9786049027260
    Tóm tắt: Khái quát về người Dao Tuyển ở Lào Cai. Trình bày cấu trúc và quy trình làm nhà, chức năng của nhà và sinh hoạt văn hoá trong ngôi nhà truyền thống của người Dao Tuyển ở Lào Cai
(Nhà truyền thống; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ]
DDC: 392.3609597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.