Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 229.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114204. VÀNG THUNG CHÚNG
    Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 219tr.: sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 205-207. - Thư mục: tr. 209-212
    ISBN: 9786049027819
    Tóm tắt: Khái quát về người Nùng Dín Lào Cai và những quan niệm tín ngưỡng dân gian về tang lễ. Các nghi thức chuẩn bị trong tang lễ, sau tang lễ. Các giá trị văn hoá tích cực cần bảo tồn phát huy, các yếu tố lỗi thời, lạc hậu cần cải tiến, xoá bỏ trong tang lễ. Một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tích cực và cải tiến, xoá bỏ các giá trị tiêu cực trong tang lễ người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; Tang lễ; ) [Lào Cai; ]
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97633. VÀNG THUNG CHÚNG
    Mo tang lễ cổ truyền của người Nùng Dín, Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Sân khấu, 2016.- 270tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 259-262
    ISBN: 9786049070648
    Tóm tắt: Giới thiệu về Mo, Mo tang lễ trong đời sống văn hoá của người Nùng Dín - Dân tộc Nùng - Tỉnh Điện Biên. Trình bày đặc điểm, nội dung nghệ thuật của Mo tang lễ và các giá trị của Mo tang lễ của người Nùng Dín
(Tang lễ; Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; ) [Lào Cai; ] {Mo; } |Mo; |
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99821. NÙNG CHẢN PHÌN
    Thơ ca, hát dân gian người Nùng Dín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nùng Chản Phìn s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369333
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 398.809597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96702. NGUYỄN THỊ HOA
    Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Hoa.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 303tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-248. - Phụ lục: tr. 249-296
    ISBN: 9786047845262
    Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tìm hiểu quá trình tạo ra trang phục, đồ trang sức, các loại trang phục cũng như nghệ thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục của người Hmông Đen hiện nay
(Trang phục truyền thống; Dân tộc Hmông; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100296. CHẢO VĂN LÂM
    Văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 183tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 159-160
    ISBN: 9786047849987
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người Dao Tuyển ở Lào Cai. Phân loại ẩm thực, các món ăn, các đồ uống thông thường, đồ uống chữa bệnh, đồ hút và tập quán ăn uống của người Dao Tuyển ở Lào Cai
(Người Dao Tuyển; Văn hoá ẩm thực; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99476. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Nghiên cứu, giới thiệu: Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 227-230. - Phụ lục: tr. 233-403
    ISBN: 9786045370605
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga--nghiên cứu, giới thiệu; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114359. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn hoá ẩm thực dân gian người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 187-189
    ISBN: 9786049027475
    Tóm tắt: Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín ở Lào Cai. Giới thiệu các loại cơm, bánh trái, chè cháo đặc trưng; các món ăn đặc trưng chế biến từ thực vật, đông vật; đồ uống và hoa quả ăn phụ... cùng những đặc điểm, giá trị và những biến đổi trong đời sống văn hoá ẩm thực của tộc người này
(Văn hoá dân gian; Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Nùng Dín; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94987. PHAN THỊ PHƯỢNG
    Tang ma người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 176tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 165. - Phụ lục: tr. 167-169
    ISBN: 9786047846788
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Dao Đỏ ở Lào Cai và những quan niệm của họ về vũ trụ quan. Diễn trình lễ tang truyền thống, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, nghệ thuật tạo hình trong lễ tang của người Dao Đỏ
(Tang lễ; Nghi lễ; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ]
DDC: 395.2309597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120090. BÙI THỊ THU
    Lễ quét làng của người Tu Dí: Xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Bùi Thị Thu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 171
    ISBN: 9786049029066
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm kinh tế xã hội, ý nghĩa và diễn trình nghi lễ quét làng của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
(Lễ hội truyền thống; ) [Mương Khương; Thanh Bình; Lào Cai; ] {Dân tộc Tu Dí; } |Dân tộc Tu Dí; |
DDC: 394.269597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118900. CHẢO CHỨ CHẤN
    Lễ tang của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 237tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 221-226. - Thư mục: tr. 227
    ISBN: 9786049029059
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, địa bàn cư trú, kinh tế xã hội của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai; tìm hiểu quan niệm, các bước chuẩn bị, nghi thức tiến hành cho lễ tang; các nghi lễ diễn ra sau mai táng; trang phục, âm nhạc và ẩm thực trong lễ tang
(Phong tục cổ truyền; Tang lễ; Dân tộc Phù Lá; ) [Bắc Hà; Lào Cai; ]
DDC: 393.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118494. CHẢO VĂN LÂM
    Nhà ở truyền thống của người Dao Tuyển ở Lào Cai/ Chảo Văn Lâm.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 255tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 197-245. - Thư mục: tr. 247
    ISBN: 9786049027260
    Tóm tắt: Khái quát về người Dao Tuyển ở Lào Cai. Trình bày cấu trúc và quy trình làm nhà, chức năng của nhà và sinh hoạt văn hoá trong ngôi nhà truyền thống của người Dao Tuyển ở Lào Cai
(Nhà truyền thống; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ]
DDC: 392.3609597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115970. PHẠM CÔNG HOAN
    Ứng xử trong văn hoá ẩm thực của người Dao họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191
    ISBN: 9786049028076
    Tóm tắt: Tìm hiểu về ẩm thực truyền thống và tập quán ăn uống của người Dao họ ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai
(Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Dao; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115769. PHẠM CÔNG HOAN
    Văn hoá ẩm thực người Tày vùng Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028069
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Tày ở Lào Cai, người Tày ở Bảo Yên và văn hoá ẩm thực của họ. Nguồn gốc các món ăn và cách chế biến các món ăn; nghệ thuật bày món ăn qui tắc ngồi ăn của người Tày ở Lào Cai. Văn hoá ẩm thực trong các nghi lễ, tôn giáo
(Văn hoá ẩm thực; Dân tộc Tày; Tín ngưỡng dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57639. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn hoá ẩm thực và tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai: Nghiên cứu văn hoá/ Vàng Thung Chúng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 471tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 463-466
    ISBN: 9786049721885
    Tóm tắt: Khái quát chung về môi trường tự nhiên, sản vật và tập quán ăn uống của người Nùng Dín Lào Cai. Giới thiệu các loại cơm ăn, bánh trái, chè, cháo đặc trưng, các món ăn chế biến từ thực vật và các loài vật, các loại đồ uống... Nghiên cứu tri thức dân gian về trồng trọt của người Nùng Dín Lào Cai
(Dân tộc Nùng; Văn hoá ẩm thực; Trồng trọt; Tri thức; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học444943. VÀNG THUNG CHÚNG
    Văn học dân gian người Nùng Dín ở Lào Cai/ Vàng Thung Chúng, Vàng Thị Nga.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2018.- 414tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-250. - Phụ lục: tr. 251-520
    ISBN: 9786049721588
    Tóm tắt: Khái quát chung về kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Nội dung và nghệ thuật các thể loại văn học dân gian người Nùng Dín Lào Cai. Vài nhận xét về các giá trị văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy kho tàng văn học dân gian người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng; Văn học dân gian; ) [Lào Cai; ] [Vai trò: Vàng Thị Nga; ]
DDC: 398.209597167 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77391. VÀNG THUNG CHÚNG
    Tri thức dân gian trong trồng trọt của người Nùng Dín tỉnh Lào Cai: Nghiên cứu, giới thiệu/ Vàng Thung Chúng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 287tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 277-280
    ISBN: 9786045394908
    Tóm tắt: Khái quát chung về địa bàn cư trú, môi trường tự nhiên trồng trọt, sản phẩm các loại cây nông nghiệp truyền thống phục vụ đời sống; trình bày tri thức dân gian và đánh giá giá trị, vai trò của tri thức dân gian về canh tác, sử dụng sản phẩm các loại cây nông nghiệp truyền thống cũng như việc bảo tồn, phát huy tri thức đó trong xây dựng nông thôn mới của người Nùng Dín ở Lào Cai
(Dân tộc Nùng; Tri thức; Trồng trọt; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Việt Nam; ]
DDC: 390.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112394. PHAN THỊ PHƯỢNG
    Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai/ Phan Thị Phượng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 287tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 263. - Phụ lục: tr. 265-281
    ISBN: 9786049027659
    Tóm tắt: Khái quát về điều kiện tự nhiên, xã hội và đặc trưng văn hoá của người Dao Đỏ ở Lào Cai. Giới thiệu về nguyên liệu, kĩ thuật khâu trang phục, các loại trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao Đỏ ở Lào Cai
(Người Dao Đỏ; Trang phục truyền thống; Nghệ thuật trang trí; ) [Lào Cai; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29352. CHẢO CHỬ CHẤN
    Các thành tố văn hoá dân gian trong hôn nhân của người Phù Lá ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai/ Chảo Chử Chấn.- H.: Sân khấu, 2019.- 199tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049072123
    Tóm tắt: Nghiên cứu các thành tố văn hoá dân gian trong phong tục hôn nhân của người Phù Lá, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, từ nghi thức tìm hiểu, mai mối đến dẫn cưới, trang phục, âm nhạc, ẩm thực, thơ ca dân gian... nhằm góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của người Phù Lá ở Việt Nam
(Hôn nhân; Dân tộc Phù Lá; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Bắc Hà; ]
DDC: 392.50899540597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77401. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Văn hoá ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: Tìm hiểu và giới thiệu/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 321-344
    ISBN: 9786045395905
    Tóm tắt: Khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; điều kiện tự nhiên - đặc điểm người Hmông và người Dao ở Sa Pa; tri thức dân gian, nghi thức, tín ngưỡng trong quá trình khai khẩn - canh tác ruộng bậc thang; bảo tồn giá trị và phát huy lợi thế của ruộng bậc thang
(Ruộng bậc thang; Dân tộc Dao; Dân tộc Hmông; Văn hoá dân gian; ) [Sapa; Lào Cai; ]
DDC: 398.329597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440684. VŨ THỊ TRANG
    Tri thức dân gian trong việc khai thác, sử dụng và quản lý nguồn nước của người Dao Tuyển tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai/ Vũ Thị Trang.- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 167
    ISBN: 9786047846757
    Tóm tắt: Quan niệm của người Dao Tuyển về nguồn nước, phân loại nguồn nước. Tri thức địa phương trong việc khai thác sử dụng và quản lý nguồn nước. Các nghi lễ, phong tục, tập quán liên quan đến việc khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước...
(Tri thức; Tài nguyên; Khai thác; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; ]
DDC: 398.36089959780597167 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.