Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 132.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104950. TẨN KIM PHU
    Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ - Lai Châu. T.2/ Tẩn Kim Phu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 203tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028083
(Văn học dân gian; Dân tộc Dao; ) [Lai Châu; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100326. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Lễ tang của người Si La huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 381tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 249-374. - Thư mục: tr. 375-376
    ISBN: 9786047849949
    Tóm tắt: Giới thiệu về tín ngưỡng dân gian của người Si La ở Lai Châu; thủ tục, diễn trình nghi lễ tang và các nghi thức sau đám tang cùng những vấn đề liên quan đến tang ma của tộc người này ở Lai Châu
(Tang lễ; Nghi lễ truyền thống; Dân tộc Sila; ) [Mường Tè; Lai Châu; ]
DDC: 395.2309597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98280. LÒ VĂN CHIẾN
    Mua nả mo của người Pú Nả ở Lai Châu/ Lò Văn Chiến.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 602tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010790
    Tóm tắt: Tổng quan về mua nả - mo của người Pú Nả ở Lai Châu cùng một số bài mo lên cung tìm hồn, đi tìm hồn ở dưới nước và nhập hồn lên chóp đầu
(Dân tộc Pú Nả; Nghi lễ cổ truyền; Tang lễ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 395.2309597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95598. LÒ VĂN CHIẾN
    Tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn tài nguyên, thiên nhiên của người Pu Nả ở Lai Châu/ Lò Văn Chiến.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 201-217
    ISBN: 9786047850006
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đặc điểm tự nhiên, đặc điểm khí hậu của người Pu Nả ở Lai Châu. Giới thiệu tri thức dân gian trong việc khai thác nguồn lợi tự nhiên, đánh bắt thuỷ sản; trong hoạt động săn bắt, khai thác gỗ, lạt, khai thác các nguyên liệu nghề đan lát, hái lượm của người Pu Nả; những cộng cụ dùng trong săn bắt; các sản vật thu được từ săn bắt và vai trò của nó trong bữa ăn
(Văn hoá dân gian; Tài nguyên; Khai thác; Tri thức; ) [Lai Châu; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99597. LÊ THÀNH NAM
    Tri thức khai thác nguồn lợi tự nhiên của người La Hủ ở Lai Châu/ Ghi chép: Lê Thành Nam, Tẩn Lao U.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 255tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373606
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng người La Hủ ở Mường Tè. Giới thiệu về tri thức dân gian của người La Hủ trong các hoạt động khai thác nguồn lợi tự nhiên, hái lượm, đánh bắt cá và khai thác gỗ, lạt
(Dân tộc La Hủ; Tài nguyên thiên nhiên; Khai thác; Tri thức; Văn hoá dân gian; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Tẩn Lao U--ghi chép; ]
DDC: 390.0899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28729. VŨ HỒNG NHI
    Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu/ Vũ Hồng Nhi.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 303tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 279-294. - Thư mục: tr. 295-297
    ISBN: 9786047025060
    Tóm tắt: Giới thiệu sự hình thành và phát triển nghề mây tre đan ở Việt Nam. Điểm qua tình hình nghiên cứu nghề mây tre đan ở Việt Nam. Nghề mây tre đan của người Cống ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Giá trị của sản phẩm và thực trạng nghề mây tre đan của người Cống hiện nay
(Tre; Mây; Nghề thủ công truyền thống; ) [Mường Tè; Lai Châu; ]
DDC: 684.106089009597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học29983. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Nhà truyền thống người Si La ở Lai Châu/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Sân khấu, 2019.- 243tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 237-238
    ISBN: 9786049072154
    Tóm tắt: Khái quát về dân tộc và thực trạng ngôi nhà truyền thống của người Si La ở Lai Châu. Nghiên cứu quá trình dựng nhà và vào nhà mới. Tìm hiểu chức năng của ngôi nhà
(Văn hoá dân gian; Nhà ở cổ truyền; Dân tộc Sila; ) [Lai Châu; ]
DDC: 392.360899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57405. LÒ VĂN CHIẾN
    Từ vựng Pu Nả - Việt ở vùng Tam Đường Lai Châu: Nghiên cứu/ Lò Văn Chiến.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 411tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiêp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721380
    Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống từ vựng của người dân tộc Pu Nả trong tương quan so sánh với tiếng Việt phổ thông ở vùng Tam Đường Lai Châu
(Từ vựng; Dân tộc Pú Nả; ) [Lai Châu; Tam Đường; ]
DDC: 495.911 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57175. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 171tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 158-163. - Thư mục: tr. 164-166
    ISBN: 9786047023608
    Tóm tắt: Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
(Tín ngưỡng; Tập quán; Phong tục; Dân tộc Sila; ) [Lai Châu; ] {Bếp lửa; } |Bếp lửa; |
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78106. PHAN THỊ PHƯỢNG
    Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục người Lự ở Lai Châu/ Phan Thị Phượng.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 155tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 141-144. - Thư mục: tr. 145-146
    ISBN: 9786047867684
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về trang phục của người Lự ở Lai Châu; các nguyên liệu làm trang phục; nghề dệt và kỹ thuật khâu trang phục. Phân loại trang phục; trang phục ngày thường và ngày lễ, Tết của người Lự. Nghiên cứu cách trang trí trên trang phục, các loại hoa văn, màu sắc, chức năng của trang phục; vai trò của người phụ nữ trong việc làm ra trang phục; những biến đổi và nguyên nhân của sự biến đổi trang phục cổ truyền của người Lự
(Trang phục; Dân tộc Lự; Nghệ thuật trang trí; ) [Lai Châu; ]
DDC: 391.00895910597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37572. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Phong tục tang ma truyền thống của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu: Giới thiệu văn hoá dân gian/ Nguyễn Thị Minh Tú.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 255tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779886
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về người Lào. Quan niệm về thế giới quan và vũ trụ quan của người Lào ở xã Mường Khoa huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Nghiên cứu nghi lễ tang ma truyền thống, thờ cúng sau khi chết. Những trường hợp chết không bình thường và biến đổi trong tang lễ hiện nay. Lễ tang và một số loại hình văn hoá
(Tang lễ; Người Lào; Phong tục cổ truyền; ) [Lai Châu; Tân Uyên; ]
DDC: 395.230899591910597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37297. VŨ HỒNG NHI
    Trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu/ Vũ Hồng Nhi (ch.b.), Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh.- H.: Sân khấu, 2019.- 379tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 343-369. - Thư mục: tr. 370-372
    ISBN: 9786049072536
    Tóm tắt: Nghiên cứu, mô tả về các loại trang phục, hệ thống hoa văn trên trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nhằm đưa đến cái toàn diện trong việc làm và sử dụng trang phục cho cả nam và nữ, ở những độ tuổi, điều kiện hoạt động khác nhau; tìm hiểu và đưa ra so sánh giữa trang phục người Hà Nhì Hoa với trang phục người Hà Nhì Đen và một số dân tộc cận cư cùng với các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tạng Miến
(Trang phục truyền thống; Dân tộc Hà Nhì; ) [Mường Tè; Lai Châu; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Thanh; Nguyễn Phương Thảo; ]
DDC: 391.009597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99724. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (trường hợp xã Can Hồ)/ Nguyễn Hùng Mạnh nghiên cứu, s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 224tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 207-216
    ISBN: 9786045367957
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Sila ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tìm hiểu về tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy cũng như tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp nưỡng rẫy của người Sila
(Văn hoá dân gian; Nương rẫy; Canh tác; ) [Mường Tè; Lai Châu; ] {Người Sila; } |Người Sila; |
DDC: 398.360899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76508. BÙI QUỐC KHÁNH
    Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên: Tìm hiểu, giới thiệu/ Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 490tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 479-484
    ISBN: 9786045395912
(Dân tộc Hà Nhì; Tri thức; Văn hoá dân gian; Tài nguyên thiên nhiên; ) [Lai Châu; ] [Vai trò: Lò Ngọc Biên; Vũ Văn Cương; ]
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440730. Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu: Trường hợp xã Can Hồ/ Nghiên cứu, sưu tầm, giới thiệu: Nguyễn Hùng Mạnh.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2016.- 224tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 209-216
    ISBN: 9786045367957
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, nguồn gốc, đặc điểm, dân số, kinh tế, văn hóa người SiLa. Tri thức bản địa trong canh tác nương rẫy, tín ngưỡng dân gian trong nông nghiệp của người SiLa...
(Nông nghiệp; Văn hoá dân gian; ) [Lai Châu; Việt Nam; ] {Nương rẫy; } |Nương rẫy; | [Vai trò: Nguyễn Hùng Mạnh; ]
DDC: 398.360899540597173 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37623. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Lễ cưới của người Si La ở Lai Châu: Giới thiệu văn hoá dân gian/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 219tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 211-213
    ISBN: 9786049779916
    Tóm tắt: Giới thiệu các bước tiến hành tổ chức lễ nghi truyền thống, quan niệm truyền thống của người Si La về cưới hỏi, những vấn đề liên quan và đánh giá một phần những biến đổi trong nghi lễ cưới hỏi hiện nay cũng như nguyên nhân của thực trạng
(Nghi thức; Dân tộc Sila; Văn hoá dân gian; Hôn lễ; ) [Lai Châu; ]
DDC: 395.20899540597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699119. Tri thức bản địa trong việc canh tác nương rẫy của người Sila huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (trường hợp xã Can Hồ)/ Nguyễn Hùng Mạnh; 21 cm.
    ISBN: 9786045367957
(Người Si La; Nông Nghiệp; Văn hóa dân gian; Đời sống xã hội và tập quán; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học538297. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu/ Đoàn Trúc Quỳnh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2008.- 171 tr.: ảnh, bảng; 21 cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: tr. 158-163. - Thư mục: tr. 164-166
    ISBN: 9786047023608
    Tóm tắt: Khái quát về người Si La ở Lai Châu. Tìm hiểu về bếp lửa và tập quán ăn uống của người Si La; bếp lửa với đời sống tín ngưỡng dân gian của người Si La
(Dân tộc Sila; Dân tộc học; Phong tục; Tín ngưỡng; ) [Lai Châu; ] {Bếp lửa; } |Bếp lửa; |
DDC: 390.09597173 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488406. Dân ca người Pu Nả ở Lai Châu/ Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu: Lò Văn Chiến.- Hà Nội: Văn hoá Dân tộc, 2012.- 255tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047001071
    Tóm tắt: Khái quát về người Pu Nả ở Lai Châu. Đôi nét về dân ca Pu Nả và giới thiệu một số bài dân ca Pu Nả.
(Bài hát; Âm nhạc; ) [Lai Châu; Việt Nam; ] {Người Pu Nả; } |Người Pu Nả; | [Vai trò: Lò Văn Chiến; ]
DDC: 398.809597173 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76905. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Văn hoá ẩm thực của người Lào ở Lai Châu/ Nguyễn Thị Minh Tú.- H.: Sân khấu, 2017.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049071249
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về người Lào tỉnh Lai Châu và ẩm thực của người Lào: Tiêu chí phân loại ẩm thực, món ăn truyền thống, các loại bánh trái, các loại đồ uống, đồ hút, cung cách ứng xử trong văn hoá ẩm thực người Lào và các phong tục tập quán liên quan trong ăn uống
(Văn hoá ẩm thực; Người Lào; ) [Lai Châu; ]
DDC: 394.1209597173 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.