Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 22.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99821. NÙNG CHẢN PHÌN
    Thơ ca, hát dân gian người Nùng Dín, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nùng Chản Phìn s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369333
(Văn học dân gian; Dân tộc Nùng; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 398.809597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120090. BÙI THỊ THU
    Lễ quét làng của người Tu Dí: Xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Bùi Thị Thu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 171
    ISBN: 9786049029066
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về tên gọi, dân số, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm kinh tế xã hội, ý nghĩa và diễn trình nghi lễ quét làng của người Tu Dí ở xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
(Lễ hội truyền thống; ) [Mương Khương; Thanh Bình; Lào Cai; ] {Dân tộc Tu Dí; } |Dân tộc Tu Dí; |
DDC: 394.269597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96214. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tết Sử giề pà của người Bố Y huyện Mường Khương/ Nguyễn Hùng Mạnh.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 199tr.: ảnh màu, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 194
    ISBN: 9786047850020
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về dân tộc Bố Y huyện Mường Khương và hệ thống ngày lễ, tết. Diễn trình tết Sử giề pà dân tộc Bố Y. Một số hoạt động văn hoá, văn nghệ dân gian trong tết Sử giề pà. Đôi nét về dân ca Bố Y trong ngày tế Sử giề pà. Giá trị của tết Sử giề pà và vấn đề bảo tồn
(Người Bố Y; Phong tục; Lễ tết; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 394.261409597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119373. PHẠM CÔNG HOAN
    Văn hoá dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 307tr.: hình vẽ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301
    ISBN: 9786049028052
    Tóm tắt: Khái quát về người Thu Lao ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; giới thiệu những nét đặc trưng của phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn học, văn hoá dân gian của dân tộc Thu Lao
(Văn hoá dân gian; ) [Mường Khương; Lào Cai; ] {Dân tộc Thu Lao; } |Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 390.09597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học679493. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tết sử Giề Pà của người Bố Y huyện Mường Khương: M144NH/ Nguyễn Hùng Mạnh.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 199tr; 21cm.
    ISBN: 9786047850020
(Dân tộc thiểu số; Nhạc dân tộc; Người Bố Y; Âm nhạc dân gian; ) [Huyện Mường Khương; ]
DDC: 394.261409597167 /Nguồn thư mục: [DLAEKA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37672. NGUYỄN NGỌC THANH
    Trang phục truyền thống của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779947
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương; những đặc điểm cơ bản trong trang phục truyền thống của người Pa Dí: nguyên liệu và kỹ thuật cắt may, phân loại trang phục, trang sức truyền thống; một số biến đổi về trang phục hiện nay và giải pháp bảo tồn
(Người Pa Dí; Trang phục truyền thống; ) [Mường Khương; Lào Cai; ] [Vai trò: Hoàng Thị Vượng; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685895. PHẠM, CÔNG HOAN.
    Văn hóa dân gian người Thu Lao ở Mường Khương, Lào Cai/ Phạm Công Hoan..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 307 tr. ;; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    Thư mục: tr. 301.
    ISBN: 9786049028052
    Tóm tắt: Khái quát về người Thu Lao ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; giới thiệu những nét đặc trưng của phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, văn học, văn hóa dân gian của dân tộc Thu Lao.
(Văn hóa dân gian; ) [Lào Cai; Mường Khương; ] {Dân tộc Thu Lao; } |Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 390.09597167 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37633. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 215tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779909
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Quan niệm và chuẩn bị trước khi người chết tắt thở, nghi thức tiến hành tang lễ, các nghi lễ diễn ra sau mai táng, lời ca, nghệ thuật và ẩm thực trong đám tang
(Tang ma; Dân tộc Pa Dí; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 393.08995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học137533. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao: Xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Hùng Mạnh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 207tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045015117
    Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử tộc người, tên gọi, dân số, địa bàn phân bố dân cư, điều kiện tự nhiên - xã hội, tri thức dân gian về việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn cùng tín ngưỡng, nghi lễ và các lễ hội liên quan đến rừng của người Thu Lao
(Bảo vệ rừng; Rừng đầu nguồn; ) [Mường Khương; Tả Gia Khâu; Lào Cai; ] {Tri thức dân gian; Dân tộc Thu Lao; } |Tri thức dân gian; Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 333.7516 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học600193. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí: Huyện Mường Khương - Tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Minh Tú.- H.: Văn hóa Thông tin, 2014.- 317tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 305-306
    ISBN: 9786045015483
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Tu Dí ở Lào Cai và những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội tác động đến văn hoá ẩm thực của họ. Trình bày các tiêu chí phân loại ẩm thực, các món ăn truyền thống, các loại bánh trái đặc sản, đồ uống và hút dè cùng những phong tục tập quán trong ăn uống của người Tu Dí ở Lào Cai
(Lào Cai; Mường Khương; Người Tu Dí; Văn hóa ẩm thực; )
DDC: 394.109597167 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510167. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2019.- 215tr.; 21 cm.
    ĐTTS: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049779909 :
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Quan niệm và chuẩn bị trước khi người chết tắt thở, nghi thức tiến hành tang lễ, các nghi lễ diễn ra sau mai táng, lời ca, nghệ thuật và ẩm thực trong đám tang
{Dân tộc Pa Dí; Việt Nam; Tang ma; Phong tục; Mường Khương; Lào Cai; } |Dân tộc Pa Dí; Việt Nam; Tang ma; Phong tục; Mường Khương; Lào Cai; |
DDC: 393.08995910597167 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135926. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Văn hoá ẩm thực của người Tu Dí huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Minh Tú.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 317tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 305-306
    ISBN: 9786045015483
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Tu Dí ở Lào Cai và những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội tác động đến văn hoá ẩm thực của họ. Trình bày các tiêu chí phân loại ẩm thực, các món ăn truyền thống, các loại bánh trái đặc sản, đồ uống và hút dè cùng những phong tục tập quán trong ăn uống của người Tu Dí ở Lào Cai
(Văn hoá ẩm thực; Người Tu Dí; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 394.1209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490202. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Lễ cưới của người Pa Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- Hà Nội: Thời đại, 2013.- 197tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr.189-191
    ISBN: 9786049305900
    Tóm tắt: Tìm hiểu lễ cưới truyền thống của người Pa Dí, đặc biệt là trong quan niệm về hôn nhân, quy trình tổ chức lễ cưới và những biến đổi trong đám cưới nhằm góp phần bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào người Pa Dí ở Mường Khương, Lào Cai
(Hôn lễ; Văn hoá dân gian; ) [Lào Cai; Mường Khương; Việt Nam; ] {Lễ cưới; Người Pa Dí; } |Lễ cưới; Người Pa Dí; |
DDC: 392.509597167 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395113. TRẦN HỮU TÒNG
    Đất núi Mường Khương: Tập truyện chống biệt kích/ Trần Hữu Tòng.- H.: Nxb. Hà Nội, 1987.- 235tr; 19cm.
{truyện; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |truyện; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.92233 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161333. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Lễ cưới của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Thời đại, 2013.- 197tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 189-191
    ISBN: 9786049305900
    Tóm tắt: Trình bày quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn của người Pa Dí. Giới thiệu nghi lễ cưới của người Pa Dí; âm nhạc, trang phục và ẩm thực trong lễ cưới; đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí
(Phong tục cổ truyền; Lễ cưới; ) [Mường Khương; Lào Cai; ]
DDC: 392.509597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học509896. Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2019.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương; những đặc điểm cơ bản trong trang phục truyền thống của người Pa Dí: nguyên liệu và kỹ thuật cắt may, phân loại trang phục, trang sức truyền thống; một số biến đổi về trang phục hiện nay và giải pháp bảo tồn
{Lào Cai; Trang phục truyền thống; Người Pa Dí; Mường Khương; } |Lào Cai; Trang phục truyền thống; Người Pa Dí; Mường Khương; | [Vai trò: Hoàng Thị Vượng; ]
DDC: 391.009597167 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học600217. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao: Xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Hùng Mạnh ; Cộng tác viên: Bùi Quốc Khánh.- H.: Văn hóa Thông tin, 2014.- 207tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 181
    Tóm tắt: Tìm hiểu về vùng đất Nghĩa Đô và người Tày ở Nghĩa Đô. Tri thức dân gian về nghề trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm làm nguyên liệu dệt vải, dệt thổ cẩm. Giới thiệu về quy trình dệt vải và thổ cẩm; nghệ thuật trang trí trên thổ cẩm; thổ cẩm trong đời sống của người Tày ở Nghĩa Đô
(Bảo Yên; Tri thức dân gian; Nghề dệt; Nghĩa Đô; Dân tộc Tày; ) [Vai trò: Bùi Quốc Khánh; ]
DDC: 390.09597167 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học646499. NGUYỄN HÙNG MẠNH
    Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn của người Thu Lao (xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai)/ Nguyễn Hùng Mạnh, Bùi Quốc Khánh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 207tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Khái quát về tài nguyên rừng trong hệ thống địa lý tự nhiên tỉnh Lào Cai và trong đời sống của người Thu Lao. Tri thức dân gian trong việc bảo vệ rừng thiêng, rừng đầu nguồn và các tín ngưỡng, nghi lễ, lễ hội liên quan đến rừng của người Thu Lao
(Nghi lễ; Rừng; Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng; ) [Lào Cai; Mường Khương; ] {Dân tộc Thu Lao; } |Dân tộc Thu Lao; |
DDC: 390.09597167 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490657. NGUYỄN THỊ MINH TÚ
    Văn hóa ẩm thực của người Tu Dí: Huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Minh Tú.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2014.- 317tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục tr.305 - tr.306
    Tóm tắt: Khái quát chung về người Tu Dí ở Lào Cai và những ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, xã hội tác động đến văn hoá ẩm thực của họ. Trình bày các tiêu chí phân loại ẩm thực, các món ăn truyền thống, các loại bánh trái đặc sản, đồ uống và hút dè cùng những phong tục tập quán trong ăn uống của người Tu Dí ở Lào Cai
(Văn hóa ẩm thực; ) [Lào Cai; Mường Khương; Việt Nam; ] {Người Tu Dí; } |Người Tu Dí; |
DDC: 394.109597167 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học646283. NGUYỄN THỊ LÀNH
    Lễ cưới hỏi của người Pa Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lao Cai/ Nguyễn Thị Lành.- H.: Thời đại, 2013.- 197tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Trình bày các bước trong lễ cưới hỏi của người Pa Dí: dạm ngõ, nghi lễ, âm nhạc, trang phục, ẩm thực
(Dân tộc Pa Dí; Hôn lễ; Văn hoá dân gian; ) [Lao Cai; ]
DDC: 392.509597167 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.