Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1423.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98641. HỨA THUỲ TRANG
    Công cụ quản trị sản xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản/ Hứa Thuỳ Trang, Phạm Vũ Khiêm, Nguyễn Tiến Đông.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2016.- 299tr.: minh hoạ; 27cm.
    Phụ lục: tr. 270-296. - Thư mục: tr. 298-299
    ISBN: 9786049500657
    Tóm tắt: Tổng quan về những chiến lược cho doanh nghiệp sản xuất khi áp dụng công cụ quản trị doanh nghiệp của Nhật Bản. Trình bày kỹ thuật quản trị Lean Six Sigma; kỹ thuật quản trị theo tư duy giá trị sản xuất và dịch vụ của doanh nghiệp; kỹ thuật tổ chức sản xuất; kỹ thuật kiểm soát hiệu quả quản trị sản xuất; đảm bảo chất lượng trong hệ thống quản trị sản xuất
(Doanh nghiệp; Quản trị; Sản xuất; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Tiến Đông; Phạm Vũ Khiêm; ]
DDC: 658.500952 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91738. LÊ NGUYỄN NHẬT LINH
    Đến Nhật Bản học về cuộc đời: Tản văn/ Lê Nguyễn Nhật Linh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 209tr.: tranh vẽ; 20cm.
    ISBN: 9786041086920
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439908. BENEDICT, RUTH
    Hoa cúc và gươm: Những mẫu hình văn hóa Nhật Bản/ Ruth Benedict ; Người dịch: Thành Khang, Diễm Quỳnh.- Hà Nội: Công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang, 2016.- 414tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048669218
    Tóm tắt: Giới thiệu về tính cách và tâm hồn người Nhật Bản trong các ứng xử hằng ngày, trong phong tục tập quán truyền thống. Lần theo vết đời sống chính trị, tôn giáo và kinh tế của xứ sở này tác giả đã trình bày quá trình tiến hóa của ý thức hệ Nhật và khám phá một số điều phức tạp hấp dẫn của xã hội Nhật
(Kinh tế; Tôn giáo; Xã hội; ) [Nhật Bản; ] {Đời sống chính trị; } |Đời sống chính trị; | [Vai trò: Diễm Quỳnh; Thành Khang; ]
DDC: 952.024 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84547. NGUYỄN THỊ NGỌC
    Quản lý môi trường đô thị Nhật Bản và khả năng ứng dụng ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 359tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 344-356
    ISBN: 9786045714133
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về quản lý môi trường. Phân tích quản lý môi trường đô thị Nhật Bản - Việt Nam. Thực trạng những tương đồng và khác biệt giữa đô thị Việt Nam - Nhật Bản ảnh hưởng đến vấn đề quản lý môi trường đô thị ở Việt Nam cùng một số giải pháp đề xuất từ kinh nghiệm của Nhật Bản
(Ứng dụng; Quản lí; Môi trường đô thị; ) [Nhật Bản; Việt Nam; ]
DDC: 363.7009597091732 /Price: 93000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73838. Chuyện tình ma nữ trong truyền kỳ Đông Á: Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản/ Phan Thị Thu Hiền (ch.b.), Lý Xuân Chung, Nguyễn Hữu Sơn....- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 303tr.; 14cm.
    ISBN: 9786046836865
(Văn học hiện đại; ) [Đông Á; ] [Vai trò: Đoàn Lê Giang; Nguyễn Hữu Sơn; Lý Xuân Chung; Phan Thị Thu Hiền; Nguyễn Thị Diệu Linh; ]
DDC: 895 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43698. HATSUE NAKAWAKI
    Thế giới cổ tích Nhật Bản/ Hatsue Nakawaki ; Minh hoạ: Michinori Naro ; Như Nữ dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018.- 255tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786047744008
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Michinori Naro--minh hoạ; Như Nữ--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65827. Những chuyện kể yêu thích của trẻ em Nhật Bản/ Lời truyện: Florence Sakade ; Minh hoạ: Yoshisuke Kurosaki ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017.- 111tr.: tranh vẽ; 25cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Japanese childrens favorite stories
    ISBN: 9786045637623
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Yoshisuke Kurosaki--minh hoạ; Nguyễn Viết Linh--dịch; Florence Sakade--lời truyện; ]
DDC: 895.63 /Price: 149000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65766. Đối sách Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy và điều chỉnh chiến lược phát triển của Trung Quốc/ Trần Quang Minh (ch.b.), Lê Văn Sang, Hoàng Minh Hằng....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 270tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
    Thư mục: tr. 259-270
    ISBN: 9786049449420
    Tóm tắt: Nhận diện, dự báo tác động, phản ứng và đối sách của Nhật Bản, Hàn Quốc trước sự trỗi dậy của Trung Quốc cùng những tác động của nó tới tình hình chính trị, an ninh, sự phát triển ổn định và bền vững của cả khu vực; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
(Tác động; Quan hệ quốc tế; Chính sách đối ngoại; ) [Đông Bắc Á; Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Quang Minh--ch.b.; Trương Việt Hà; Lê Văn Sang; Hoàng Minh Hằng; Trần Minh Nguyệt; ]
DDC: 327.5 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440222. Nhật Bản: Giao thoa văn hoá/ Nakayama Osamu,...[và những người khác].- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 276tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh.Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường Đại học Reitaku Nhật Bản
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047342426
    Tóm tắt: Tập hợp gần 40 tham luận của các tác giả Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ tập trung ở các bình diện lí luận triết học tôn giáo, vốn xã hội, lí luận đạo đức, thực tiễn giao thoa - tích hợp văn hoá tại Nhật Bản qua các bình diện cụ thể như tín ngưỡng, tôn giáo, lễ tục xã hội, văn hoá biểu tượng, chính trị và quan hệ ngoại giao...
(Văn hoá; ) [Nhật bản; ] [Vai trò: Nakayama Osamu; Horiuchi Kazunobu; Inukai Tako; Trương Văn Chung; ]
DDC: 306.0952 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90321. PHI HOA
    Du học Nhật Bản - 3.000 ngày với nước Nhật/ Phi Hoa.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2016.- 247tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Trải nghiệm du học)
    Phụ lục: tr. 240-247
    ISBN: 9786047724376
    Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm làm hồ sơ, phỏng vấn xin học bổng, kỹ năng sống, học tập và làm việc dành cho sinh viên khi ở Nhật Bản
(Du học; Kinh nghiệm; ) [Nhật Bản; ]
DDC: 370.1160952 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85143. Trăng cười: Tuyển tập truyện ngắn hiện đại Nhật Bản/ Ito Sachio, Abe Kobo, Dazai Osamu... ; Hoàng Long tuyển dịch.- H.: Văn học ; Công ty Sách Phương Nam, 2016.- 271tr.: ảnh; 21cm.
    Phụ lục: tr. 247-271
    ISBN: 9786046976547
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Hoshi Shinichi; Matsumoto Seicho; Dazai Osamu; Abe Kobo; Ito Sachio; Hoàng Long--tuyển dịch; ]
DDC: 895.63010806 /Price: 94000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học21029. ERIKA TAKEUCHI
    Không có trẻ hư: Hiểu và phát huy khí chất con bạn theo kiểu Nhật Bản/ Erika Takeuchi ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 225tr.: hình vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786041132771
    Tóm tắt: Tổng hợp những khác biệt trong tính cách của con trẻ thành 5 "khí chất bẩm sinh". Trình bày cách nuôi dạy ứng với từng kiểu khí chất, giúp trẻ trong quá trình trưởng thành phát huy được khí chất bẩm sinh theo chiều hướng tích cực
(Nuôi dạy con; ) [Vai trò: Nguyễn Đỗ An Nhiên; ]
DDC: 649.1 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học22332. LÊ NGUYỄN NHẬT LINH
    Đến Nhật Bản học về cuộc đời: Tản văn/ Lê Nguyễn Nhật Linh.- In lần thứ 11.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019.- 209tr.; 20cm.
    ISBN: 9786041141971
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228408 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55204. KUBOTA KAYOKO
    Phương pháp nuôi dạy con trai: Kubota method - Phương pháp phát triển não bộ cho trẻ của giáo sư hàng đầu Nhật Bản về sinh lí học thần kinh/ Kubota Kayoko, Kubota Kisou ; Nguyễn Quốc Vương dịch.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2018.- 180tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045650493
    Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết của tác giả người Nhật, giúp các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con trai một cách hiệu quả và khoa học theo các hoạt động của trẻ về: Vận động, sử dụng tay, mài sắc giác quan, dự đoán, tư duy, đời sống và nhịp điệu... Từ đó, giúp trẻ có thể chất khỏe mạnh và phát triển toàn diện
(Con trai; Nuôi dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Quốc Vương--dịch; Kubota Kisou; ]
DDC: 649.1320952 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67364. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
    Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản: Giáo dục và giáo dục lịch sử trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản/ Nguyễn Quốc Vương.- In lần thứ 2.- H.: Phụ nữ, 2017.- 323tr.; 23cm.
    Phụ lục: tr. 300-320
    ISBN: 9786045635353
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết so sánh về vấn đề giáo dục, giáo dục lịch sử ở Việt Nam và Nhật Bản trong công cuộc cải cách nền giáo dục Việt Nam
(Giáo dục; ) [Việt Nam; Nhật Bản; ]
DDC: 370.9597 /Price: 98000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75749. FUKUZAWA YUKICHI
    Khái lược văn minh luận: Tác phẩm quan trọng bậc nhất của nhà tư tưởng khai sáng vĩ đại Nhật Bản thời kỳ Duy tân/ Fukuzawa Yukichi ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch ; H.đ.: Nhật Chiêu, Nguyễn Việt Long.- H.: Thế giới ; Công ty Sách Omega Việt Nam, 2017.- 417tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047738847
    Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày những kiến giải về văn minh hiện đại, tác giả lí giải rõ hành trình mà nước Nhật Bản phải đi để tạo dựng nền văn minh mới, nền văn minh hiện đại của một quốc gia phát triển trên nhiều lĩnh vực như thiết chế, giáo dục, thương mại mà cốt lõi của tiến trình là khai sáng, tự do, công bằng và những điều tốt đẹp, tiến bộ cho toàn xã hội
(Văn minh; ) [Nhật Bản; ] {Thời Minh Trị; } |Thời Minh Trị; | [Vai trò: Nhật Chiêu--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Đỗ An Nhiên--dịch; Nguyễn Việt Long--h.đ.; ]
DDC: 952.031 /Price: 159000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66837. Lễ hội Nhật Bản: Hoa anh đào, đèn lồng và sao!/ Lời, tranh: Betty Reynolds ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017.- 48tr.: minh hoạ; 22x28cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Japanese celebrations
    ISBN: 9786045637609
    Tóm tắt: Tìm hiểu những ngày lễ truyền thống trong năm của người dân Nhật Bản thông qua hình ảnh minh hoạ sinh động
(Lễ hội truyền thống; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Reynolds, Betty--lời, tranh; Nguyễn Viết Linh--dịch; ]
DDC: 394.26952 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66839. Phong tục Nhật Bản: Bánh gạo, hoa anh đào, và lễ hội. Một năm của những lễ hội truyền thống Nhật Bản/ Vẽ minh hoạ: Setsu Broderick ; Lời truyện: Willimarie Moore ; Nguyễn Viết Linh dịch.- H.: Phụ nữ, 2017.- 48tr.: tranh vẽ; 22x28cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Japanese traditions
    ISBN: 9786045637593
    Tóm tắt: Giới thiệu những ngày lễ truyền thống trong năm của người dân Nhật Bản qua hồi ký của tác giả Setsu Broderick có kèm theo hình ảnh minh hoạ sinh động
(Lễ hội truyền thống; Phong tục cổ truyền; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Broderick, Setsu--vẽ minh hoạ, lời truyện; Moore, Willimarie--lời truyện; Nguyễn Viết Linh--dịch; ]
DDC: 394.26952 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98687. AIKO SHIBATA
    Mắng con đến đâu là vừa?: Những chia sẻ kinh nghiệm từ nhà giáo dục nổi tiếng Nhật Bản Aiko Shibata/ Aiko Shibata ; Nguyễn Thanh Vân dịch ; Minh hoạ: Vũ Tuấn Anh.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2016.- 158tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786047727841
    Tóm tắt: Tập hợp những băn khoăn của các bà mẹ liên quan tới việc mắng con như thế nào là đủ, khi nào cần mắng, mắng như vậy có đúng không. Phân tích các yếu tố liên quan đến độ tuổi của trẻ, hoàn cảnh gia đình, tình huống... giúp các bà mẹ hiểu rõ hơn tính chất của việc mắng con
(Nuôi dạy con; Giáo dục gia đình; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Vũ Tuấn Anh--minh hoạ; Nguyễn Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 649.60952 /Price: 69000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93413. PHẠM SƠN VƯƠNG
    Tinh tế ẩm thực Nhật Bản: 65 món Nhật tươi ngon - bổ dưỡng/ Phạm Sơn Vương.- H.: Phụ nữ, 2016.- 79tr.: ảnh màu; 24cm.
    ISBN: 9786045632277
    Tóm tắt: Hướng dẫn chuẩn bị nguyên liệu và cách thực hiện chi tiết các món sushi, khai vị, món mặn, món cơm - mì - lẩu và món tráng miệng theo phong cách Nhật
(Nấu ăn; Chế biến; Món ăn; ) [Nhật Bản; ]
DDC: 641.5952 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.