Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 109.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96788. NGUYỄN MAI THOA
    Hội Phết làng Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Mai Thoa.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 191tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 183-184. - Phụ lục: tr. 185-188
    ISBN: 9786047843114
    Tóm tắt: Khái quát không gian văn hoá của hội Phết Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu một số lễ hội cướp cầu, đánh phết ở các địa phương nói chung và ở Hiền Quan nói riêng cùng những giá trị văn hoá, lịch sử của hội Phết
(Lễ hội cổ truyền; Làng; ) [Tam Nông; Hiền Quan; Phú Thọ; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115723. KIỀU TRUNG SƠN
    Đuống của người Mường ở Kim Thượng huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ/ Kiều Trung Sơn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 135tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 111-116. - Phụ lục: tr. 117-132
    ISBN: 9786049027246
    Tóm tắt: Khái quát về người Mường ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu về Đuống và chàm đuống ở Kim Thượng. Sự đa dạng và thống nhất của Đuống, một số nhầm lẫn trong nhận thức về đuống, giá trị và khả năng ứng dụng Đuống
(Phong tục tập quán; Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; ) [Phú Thọ; ] {Đuống; } |Đuống; |
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99086. ĐẶNG ĐÌNH THUẬN
    Tín ngưỡng thờ cúng ở Phú Thọ - Nền tảng văn hoá gia đình vùng đất Tổ/ Đặng Đình Thuận.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 223tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047010608
    Tóm tắt: Giới thiệu từ tín ngưỡng nguyên thuỷ đến tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên và các Vua Hùng ở Phú Thọ; văn hoá gia đình - một số nét đặc trưng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; các tập tục truyền thống của văn hoá gia đình ở Phú Thọ; ảnh hưởng của lễ giáo đến văn hoá ứng xử trong gia đình của người Việt ở Phú Thọ
(Thờ cúng tổ tiên; Văn hoá cổ truyền; Tín ngưỡng dân gian; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114238. Văn hoá dân gian dân tộc Mường Phú Thọ/ Dương Huy Thiện (ch.b.), Trần Quang Minh, Nguyễn Hữu Nhàn....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 647tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 635-637
    ISBN: 9786049028199
    Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lý và những nét văn hoá của dân tộc Mường ở Phú Thọ. Tìm hiểu về tổ chức xã hội, phong tục, tín ngưỡng, các hình thức vui chơi, ẩm thực, văn học, văn hoá văn nghệ dân gian và truyện dân gian của tộc người này
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Trần Quang Minh; Nguyễn Khắc Xương; Đoàn Hải Hưng; Dương Huy Thiện--ch.b.; Nguyễn Hữu Nhàn; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119038. VŨ KIM BIÊN
    Bộ công cụ lao động của nông dân vùng trung du Phú Thọ trước thế kỷ XXI và hiệu quả của nó đối với đời sống con người/ Vũ Kim Biên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 207tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 190-203
    ISBN: 9786049027253
    Tóm tắt: Tìm hiểu cách chế tạo các loại công cụ và cách sử dụng để làm ruộng, nương, khai thác lâm sản, đánh bắt cá tôm, săn bắt muông thú, thu hoạch chế biến thóc gạo...
(Nông nghiệp; Công cụ lao động; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 631.3 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112630. DƯƠNG HUY THIỆN
    Trò chơi dân gian Phú Thọ/ Dương Huy Thiện.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 279tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 273-274
    ISBN: 9786049027635
    Tóm tắt: Trình bày khái quát và ý nghĩa trò chơi dân gian. Giới thiệu các trò chơi dân gian ở Phú Thọ dành cho trẻ em, dành cho người lớn: xúc xắc xúc xẻ, đánh quân, rải ranh, chắt chuyền, chơi âm, chơi ô ăn quan, nhảy ô, đánh khăng, đánh đáo, tục đánh quân, đánh phết, kéo co, bơi trải, chạy thi, chơi đu, thổi cơm thi, thi làm bánh...
(Trò chơi dân gian; ) [Phú Thọ; Việt Nam; ]
DDC: 394.30959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498685. NGUYỄN THỊ MAI THOA
    Hội làng Đào Xá huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Thị Mai Thoa tìm hiểu, giới thiệu.- H.: Hội Nhà văn, 2016.- 176tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045371633
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung nghiên cứu lễ hội làng Đào Xá: tìm hiểu môi trường lễ hội, các di tích trực tiếp liên quan đến lễ hội, nhận xét về các giá trị tiêu biểu của lễ hội, các lễ hội liên quan về thần tích và trò diễn...
{Lễ hội; Phú Thọ; Việt Nam; Văn hóa dân gian; } |Lễ hội; Phú Thọ; Việt Nam; Văn hóa dân gian; |
DDC: 394.26959721 /Price: 100000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99739. Hội làng Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 176tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 169
    ISBN: 9786045371633
    Tóm tắt: Nghiên cứu lễ hội cổ truyền làng Đào Xá, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Tìm hiểu môi trường lễ hội, các di tích liên quan đến lễ hội, cấu trúc lễ hội, kết cấu thành phần xã hội tham gia, biến đổi của lễ hội trong xã hội đương đại...
(Hội làng; Lễ hội cổ truyền; ) [Phú Thọ; Thanh Thuỷ; Đào Xá; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37654. DƯƠNG HUY THIỆN
    Văn hoá dân gian dân tộc Dao Phú Thọ: Khảo cứu/ Dương Huy Thiện s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 531tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 523-525
    ISBN: 9786049779985
    Tóm tắt: Khái quát về địa bàn cư trú của người Dao ở Phú Thọ, nguồn gốc và các loại hình văn hoá truyền thống của người Dao. Giới thiệu văn hoá lễ hội, diễn xướng dân gian, thơ ca, truyện dân gian, tiếng nói, chữ viết, ẩm thực của người Dao ở Phú Thọ
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Dao; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.08995978059721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học451198. ĐINH KHẮC THUÂN
    Tuyển tập thơ, phú thời Mạc/ Đinh Khắc Thuân chủ biên ; Cao Việt Anh, Vương Thị Hường, Hoàng Thị Ngọ,...[Và những người khác] giới thiệu và dịch chú.- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 777tr; 24cm.
    Phụ lục tr. : 663-777
    ISBN: 9786049448218
(Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Cao Việt Anh--giới thiệu và dịch chú; Dương Văn Hoàn--giới thiệu và dịch chú; Vương Thị Hường--giới thiệu và dịch chú; Hoàng Thị Ngọ--giới thiệu và dịch chú; Phạm Hương Lan--giới thiệu và dịch chú; ]
DDC: 895.9221108 /Price: 188000 đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66700. Ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào can thiệp rối loạn phát triển: Tuyển tập công trình hội thảo khoa học tổ chức ngày 20 tháng 5 năm 2017 tại trường đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ/ F. Joseph McLaughlin, Laurence Fabre-Welmond, Tiphaine de Torcy....- H.: Thế giới, 2017.- 530tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Hội Khoa học tâm lý - Giáo dục Việt Nam; Trường đại học Hùng Vương - Phú Thọ
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786047733729
    Tóm tắt: Bao gồm các bài báo cáo tham luận về các phương pháp can thiệp rối loạn phát triển và phát triển chương trình đào tạo; thực trạng và giải pháp can thiệp rối loạn phát triển; tổng kết kinh nghiệm - mô hình can thiệp - áp dụng trên các trường hợp cụ thể
(Trẻ em; Tự kỉ; Tâm lí học ứng dụng; ) [Vai trò: Trần Văn Công; Torcy, Tiphaine de; McLaughlin, F. Joseph; Fabre-Welmond, Laurence; Nguyễn Nữ Tâm An; ]
DDC: 616.85882 /Price: 180000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699109. Hội phết làng Hiền quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ/ Nguyễn Mai Thoa; 21 cm.
    ISBN: 9786047843114
(Lễ hội; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72819. NGUYỄN HỮU NHÀN
    Văn hoá dân gian dân tộc Dao ở Phú Thọ/ Nguyễn Hữu Nhàn, Phạm Thị Thiên Nga.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 262tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 249-250. - Phụ lục: tr. 251-258
    ISBN: 9786047866953
    Tóm tắt: Vài nét về nguồn gốc người Dao ở Phú Thọ. Trình bày hoạt động kinh tế, văn hoá vật thể, tổ chức xã hội, phong tục và nghi lễ trong gia đình, văn hoá phi vật thể của người Dao ở Phú Thọ
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Dao; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Phạm Thị Thiên Nga; ]
DDC: 390.08995978059721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195979. DƯƠNG HUY THIỆN
    Văn hóa dân gian một số dân tộc thiểu số huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện, Đoàn Hải Hưng, Trần Quang Minh.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 251tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 231-239. - Thư mục: tr. 245-246
    ISBN: 9786049020087
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hóa dân gian Phú Thọ và việc bảo, vệ phát huy, xây dựng di sản văn hoá phi vật chất của nhân dân huyện Yên Lập, đặc biệt được phản ánh qua nền văn hoá cổ truyền của đồng bào Mường và Dao như: phong tục, tập quán, lễ hội, lễ nghi, ẩm thực, lễ tục, tục ngữ, dân ca dân tộc, truyện dân gian, hát ví...
(Dân tộc thiểu số; Văn hoá dân gian; ) [Yên Lập; Phú Thọ; ] [Vai trò: Đoàn Hải Hưng; Trần Quang Minh; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68082. Tổng tập nghiên cứu về hát xoan Phú Thọ/ Phạm Minh Hương, Nguyễn Thuỷ Tiên, Bùi Trọng Hiền... ; B.s.: Nguyễn Bình Định (ch.b.)....- H.: Văn hoá dân tộc, 2017.- 1447tr.: ảnh, bảng; 28cm.
    ĐTTS ghi: Viện Âm nhạc
    Phụ lục: tr. 1355-1435
    ISBN: 9786047018086
    Tóm tắt: Gồm các tài liệu nghiên cứu, tiếp cận hát Xoan từ góc độ lịch sử, văn hoá, nghệ thuật; những ca khúc mang âm hưởng hát Xoan; những bản lời ca Xoan; hình ảnh về hát Xoan Phú Thọ
(Nhạc dân gian; Hát xoan; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Nguyễn Bình Định--ch.b.; Đặng Đình Thuận; Đặng Hoành Loan--tác giả, b.s.; Phạm Minh Hương--tác giả, b.s.; Nguyễn Thuỷ Tiên; Bùi Trọng Hiền; ]
DDC: 781.6200959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học593463. ĐOÀN HẢI HƯNG
    Những làng văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc ở tỉnh Phú Thọ/ Đoàn Hải Hưng Ch.b., Trần Văn Thục, Nguyễn Phi Nga.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 674tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt nam
    Tóm tắt: Giới thiệu về các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, những loại hình diễn xướng dân gian, múa dân gian... của một số làng văn hóa ở tỉnh Phú Thọ như: Văn hóa Sơn Vi, Văn hóa Phùng Nguyên, Vân hóa Gò Mun...
(Làng văn hóa; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Phú Thọ; ) [Vai trò: Nguyễn Phi Nga; Trần Văn Thục; ]
DDC: 398.0959721 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490050. Văn hóa dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ/ Dương Huy Thiện (ch.b),...[và những người khác].- Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2012.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045001400
(Phong tục; Văn hóa dân gian; ) [Tam Nông; Phú Thọ; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Huy Thiện; Châu Hương; Đặng Văn Nhâm; Trần Văn Thục; ]
DDC: 398.0959721 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490029. NGUYỄN KHẮC XƯƠNG
    Đến với văn hoá Việt Mường trên đất tổ Phú Thọ/ Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Hữu Nhàn.- Hà Nội: Lao động, 2012.- 462tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045900963
    Tóm tắt: Tìm hiểu về cội nguồn văn hoá Việt. Phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn nghệ dân gian Việt Mường trên đất Phú Thọ
(Tín ngưỡng; Phong tục; Tập quán; Văn hóa dân gian; ) [Phú Thọ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Nhàn; ]
DDC: 390.0959721 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học432358. HỮU MAI
    Điện Biên Phủ thời gian và không gian/ Hữu Mai.- H.: Thanh niên, 1979.- 143tr; 19cm.
    Tóm tắt: Lịch sử vùng đất và trận đánh nổi tiếng Điện Biên Phủ qua con mắt của 2 nhà báo Pháp và châu Phi khi đến thăm và tìm hiểu về cuộc chiến tranh của Pháp tại Việt Nam
{điện biên phủ; Văn học hiện đại; truyện; lịch sử; Việt Nam; } |điện biên phủ; Văn học hiện đại; truyện; lịch sử; Việt Nam; |
DDC: 959.7041 /Price: 0,6đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36025. NGUYỄN ĐẮC THUỶ
    Bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan ở Phú Thọ/ Nguyễn Đắc Thuỷ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 403tr.: minh hoạ; 21cm.
    Phụ lục: tr. 209-384. - Thư mục: tr. 385-398
    ISBN: 9786047026760
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể; nhận diện giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản hát Xoan trong kho tàng di sản văn hoá phi vật thể ở Phú Thọ; thực trạng bảo vệ, phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và di sản hát Xoan ở Phú Thọ và một số kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể
(Di sản văn hoá; Hát Xoan; Tín ngưỡng thờ cúng; Vua Hùng; Văn hoá phi vật thể; ) [Phú Thọ; ]
DDC: 390.0959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.