Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 38.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96702. NGUYỄN THỊ HOA
    Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Hoa.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 303tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-248. - Phụ lục: tr. 249-296
    ISBN: 9786047845262
    Tóm tắt: Khái quát về người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tìm hiểu quá trình tạo ra trang phục, đồ trang sức, các loại trang phục cũng như nghệ thuật trang trí trên trang phục và sự biến đổi của trang phục của người Hmông Đen hiện nay
(Trang phục truyền thống; Dân tộc Hmông; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 391.009597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119909. GIÀNG SEO GÀ
    Bài tang ca của người Hmôngz Sa Pa - Dẫn dịch thành 2 thứ tiếng Hmôngz - Việt/ Giàng Seo Gà.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Hmôngz
    ISBN: 9786049028991
    Tóm tắt: Giới thiệu qua các tên gọi, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tang ca (kruôz cêr) của người Hmôngz
(Dân tộc Hmông; Tang lễ; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 393.9309597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77401. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG
    Văn hoá ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: Tìm hiểu và giới thiệu/ Nguyễn Trường Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 321-344
    ISBN: 9786045395905
    Tóm tắt: Khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; điều kiện tự nhiên - đặc điểm người Hmông và người Dao ở Sa Pa; tri thức dân gian, nghi thức, tín ngưỡng trong quá trình khai khẩn - canh tác ruộng bậc thang; bảo tồn giá trị và phát huy lợi thế của ruộng bậc thang
(Ruộng bậc thang; Dân tộc Dao; Dân tộc Hmông; Văn hoá dân gian; ) [Sapa; Lào Cai; ]
DDC: 398.329597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685898. PHẠM, CÔNG HOAN.
    Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước/ Phạm Công Hoan..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 295 tr. ;; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    ISBN: 9786049028045
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đặc điểm kinh tế - xã hội của người Dao Đỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước.
(Dân tộc Dao; Dân tộc học; ) [Lào Cai; Sa Pa; ]
DDC: 305.895978 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78340. ĐOÀN TRÚC QUỲNH
    Truyện cổ dân gian dân tộc H'Mông huyện Sa Pa/ Đoàn Trúc Quỳnh s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 258tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045395592
(Văn học dân gian; Dân tộc Hmông; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 398.209597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119966. PHẠM CÔNG HOAN
    Ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước/ Phạm Công Hoan.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 295tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028045
    Tóm tắt: Khái quát chung về tên gọi, lịch sử tộc người, địa vực cư trú, đặc điểm kinh tế - xã hội của người Dao Đỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; ứng xử của người Dao Đỏ ở Sa Pa trong việc cư trú, khai thác và bảo vệ rừng, nguồn nước
(Dân tộc Dao; Dân tộc học; ) [Sa Pa; Lào Cai; ]
DDC: 305.895978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học177100. Chuyện tình Sa Pa: Tập truyện ngắn/ Bùi Thanh Minh, Trần Danh Bảng, Tuấn Anh....- H.: Dân trí, 2011.- 241tr.; 21cm.
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Danh Bảng; Hồng Vân; Đỗ Thị Hồng Vân; Bùi Thanh Minh; Tuấn Anh; ]
DDC: 895.9223008 /Price: 42500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học545794. NGUYỄN THÀNH LONG
    Những tiếng vỗ cánh; Lặng lẽ Sa Pa; Sáng mai nào xế chiều nào: Tập truyện và bút ký: Truyện ngắn: Tập truyện/ Nguyễn Thành Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 291tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337592
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647457. NGUYỄN THÀNH LONG
    Những tiếng vỗ cánh. Lặng lẽ Sa Pa. Sáng mai nào xế chiều nào: Tạp truyện và bút ký. Truyện ngắn/ Nguyễn Thành Long.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 291tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492924. NGUYỄN THÀNH LONG
    Những tiếng vỗ cánh. Lặng lẽ Sa Pa. Sáng mai nào xế chiều nào: Tập truyện và bút ký. Truyện ngắn. Tập truyện/ Nguyễn Thành Long.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2015.- 291tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337592
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Price: 29000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học290370. PHẠM HOÀNG HẢI
    Sa Pa giữa trời mây trắng/ Phạm Hoàng Hải.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 187tr, 6 tr. ảnh; 20cm.
    Tóm tắt: Những ghi chép, bút kí về trời đất, núi rừng, chợ, thị trấn, con người và bản làng Sa Pa
(Bút kí; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.9228403 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học461140. ROSA PARKS
    Rosa Parks: my story/ Rosa Parks, Jim Haskins.- America: Puffin books, 1992.- 192p; 20cm.
    Black enterprise books
(Autobiography; Tự truyện; History; Lịch sử; ) [Afica America; Nam mỹ; ] {Civil right workers; Kỳ thị chủng tộc; Phương tiện giao thông; Segregation; Transpotation; } |Civil right workers; Kỳ thị chủng tộc; Phương tiện giao thông; Segregation; Transpotation; | [Vai trò: Jim Haskins; ]
DDC: 976.1 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học696079. NGUYỄN, THÀNH LONG
    Những tiếng vỗ cánh. Lặng lẽ Sa Pa. Sáng mai nào xế chiều nào: Tập truyện và bút ký/ Nguyễn Thành Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 291tr.; 21cm..- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tóm tắt: Gồm một số truyện ngắn và bút ký của tác giả: Cái nhà, Mặt trận phía sau, Người kỹ sư trẻ, Hạnh Nhơn, Chuyện tình trên Cù Lao Xanh,...
(Văn học; Bút kí; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Truyện ngắn Việt Nam; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại Việt Nam; Văn học Việt Nam hiện đại; Bút ký Việt Nam; } |Truyện ngắn Việt Nam; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại Việt Nam; Văn học Việt Nam hiện đại; Bút ký Việt Nam; |
DDC: 895.9223 /Nguồn thư mục: [DLAKNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học703910. PHẠM HOÀNG HẢI
    Sa Pa in the midst of clouds: Travel sketches/ Phạm Hoàng Hải ; Trans.: Phạm Hoàng Hải, Nguyên Hồ ; Ed.: Tini Ngô Thiên Hương, Andrew Wells Đặng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2003.- 167tr; 20 cm.
    Tóm tắt: Một số nét phác thảo về trời đất, núi rừng Sa pa, về thành phố, con người và làng mạc ở đây, về cuộc sống thường ngày cũng như những địa điểm du lịch ở Sa pa
(Du lịch; Địa lí; Địa chí; ) [Sa Pa; ]
DDC: 915.971604 /Price: 2.50 USD /Nguồn thư mục: [KGIKHA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học662032. GIÀNG SEO GÀ
    Bài tang ca của người HMôngz Sa Pa- dẫn dịch thành hai thứ tiếng HMôngz - Việt/ Giàng Seo Gà.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 407tr.; 21cm..
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Tóm tắt: Giới thiệu qua các tên gọi, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của bài tang ca (kruôz cêr) của người Hmôngz
(Dân tộc H mông; Sách song ngữ; Tang lễ; )
DDC: 393.09597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học602696. NGUYỄN THÀNH LONG
    Những tiếng vỗ cánh. Lặng lẽ Sa Pa. Sáng mai nào xế chiều nào: Tập truyện và bút kí. Truyện ngắn/ Nguyễn Thành Long.- H.: Nxb. Hội Nhà Văn, 2015.- 291tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
(Bút kí; Văn học hiện đại; Việt Nam; Truyện ngắn; )
DDC: 895.922334 /Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học537787. TÔ NGỌC THÀNH
    Tô Ngọc Thành - Sa Pa - Mù Căng Chải - Bắc Hà 2008-2009: Vũ Minh Ngọc s.t., b.s.- H.: Mỹ thuật, 2009.- 72tr: tranh vẽ; 26cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu loạt tranh sơn dầu tiêu biểu của tác giả về đời sống, sinh hoạt, phong cảnh thiên nhiên,... ở vùng cao Tây Bắc: Sapa, Mù Cang Chải và Bắc Hà.
(Tranh sơn dầu; Hội họa; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Ngọc Minh--sưu tầm, b.s.; ]
DDC: 754 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học658922. LÊ LỰU
    Hương sắc Sa Pa/ Lê Lựu.- Lào Cai: Nxb. Lào Cai, 2007.- 96tr.; 21cm..
(Nghệ thuật; Việt Nam; Sa pa; Nhíp Ảnh; )
DDC: 778.9 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học255859. Sa Pa thành phố trong mây/ B.s.: Nguyễn Thắng Vu (ch.b.), Trần Hùng, Nguyễn Luận...- H.: Kim Đồng, 2007.- 24tr.: ảnh; 19x21cm.- (Tủ sách Nghệ thuật. Nghệ thuật kiến trúc)
    Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật kiến trúc thành phố Sa Pa tỉnh Lào Cai: kiến trúc nhà ở, đường phố, nhà thờ...
(Kiến trúc; Thành phố; ) [Việt Nam; Lào Cai; Sa Pa; ] [Vai trò: Tôn Đại--b.s.; Nguyễn Luận--b.s.; Trần Hùng--b.s.; Nguyễn Thắng Vu--ch.b.; ]
DDC: 720.9597 /Price: 7500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620898. PHẠM HOÀNG HẢI
    Sa Pa giữa trời mây trắng: Bút ký lữ hành/ Phạm Hoàng Hải.- H.: Chính trị quốc gia, 2003.- 187tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu vẻ đẹp đặc trưng của đất trời và núi rừng Sa Pa (Lao Cai), những nét thuần hậu chất phác và những bản sắc văn hóa sâu sắc, bền bỉ, đặc trưng của con người nơi đây
(Du lịch; Lao Cai; Sa Pa; ) {Bút ký lữ hành; } |Bút ký lữ hành; |
/Price: 20.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.