Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 105.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996817. HUỲNH VĂN NGUYỆT
    Quà bánh trong đời sống văn hoá dân gian vùng Tây Nam Bộ/ Huỳnh Văn Nguyệt.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 330tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 302-317. - Thư mục: tr. 318-321
    ISBN: 9786047846764
    Tóm tắt: Khái niệm và lịch sử nghiên cứu về bánh dân gian. Đặc điểm tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến bánh dân gian vùng Tây Nam Bộ. Giới thiệu kĩ thuật làm bánh. Vai trò của bánh trong đời sống văn hoá dân gian. Một số món quà bánh điển hình. Giới thiệu các nghệ nhân làm bánh và các làng nghề nổi tiếng
(Bánh; Văn hoá ẩm thực; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.12095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991840. TRẦN MINH THƯƠNG
    Động vật hoang dã dưới góc nhìn văn hoá dân gian của người miền Tây Nam Bộ/ Trần Minh Thương, Bùi Tuý Phượng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 512tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 317-321. - Phụ lục: tr. 323-506
    ISBN: 9786047848850
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ. Nghiên cứu động vật hoang dã trong văn hoá nhận thức của người bình dân và những câu chuyện kể về động vật hoang dã ở miền Tây Nam Bộ - nhìn từ góc độ thi pháp thể loại và văn hoá dân gian
(Văn hoá dân gian; Động vật hoang dã; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Tuý Phượng; ]
DDC: 398.369095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1020225. TRẦN MINH THƯƠNG
    Ca dao Tây Nam Bộ dưới góc nhìn thể loại/ Trần Minh Thương.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 335tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027413
    Tóm tắt: Nghiên cứu đặc trưng của ca dao Tây Nam Bộ qua giọng điệu, thể thơ, một số biện pháp tu từ vựng...
(Ca dao; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học967026. VÕ THÀNH HÙNG
    Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế/ Võ Thành Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 202tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045727935
    Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về nhiệm vụ bảo tồn những giá trị văn hoá Tây Nam Bộ: Bảo tồn bản sắc văn hoá - một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để Tây Nam Bộ phát triển bền vững; bảo tồn, phát triển nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ - Di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc và nhân loại...
(Bảo tồn; Phát triển; Văn hoá; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 306.095978 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học963161. Tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Ngọc Thơ, Tràn Hồng Liên, Phan An....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 402tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
    Thư mục: tr. 376-400
    ISBN: 9786045732274
    Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng và tín ngưỡng Thiên Hậu. Tìm hiểu thực trạng, đặc điểm và giá trị văn hoá thể hiện qua tín ngưỡng Thiên Hậu vùng Tây Nam Bộ
(Tín ngưỡng dân gian; Văn hoá dân gian; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Việt Thành; Nguyễn Ngọc Thơ; Phan An; Trần Hồng Liên; Trịnh Xuân Tuyết; ]
DDC: 398.41095978 /Price: 315000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743924. Những đền thờ Bác ở Tây Nam Bộ/ Nguyễn Văn Linh... [và những người khác].- TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2015.- 239 tr.; 21 cm.
    Phụ lục tr. : 214 - 236
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786046822493
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam và về những đền thờ Bác ở khu vực Tây Nam bộ được Đảng và nhân dân lập nên, được bảo vệ và gìn giữ liên tục suốt 45 năm qua
Hồ Chí Minh; (Lịch sử Việt Nam; ) |Di tích lịch sử; Đền thờ; Tây Nam Bộ - Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn, Thị Đức; Nguyễn, Văn Linh; Phan, Tùng Sơn; Trần, Bạch Đằng; ]
DDC: 959.704092 /Price: 70000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học875184. Nuôi tôm sú (Penaeus monodon) quảng canh cải tiến theo hai giai đoạn áp dụng công nghệ Biofloc: Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2014-2019 "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ"/ Trần Ngọc Hải, Châu Tài Tảo, Lý Văn Khánh....- H.: Nông nghiệp, 2021.- 31tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Cần Thơ; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
    ISBN: 9786046032984
    Tóm tắt: Giới thiệu thông tin chung về tên qui trình, tác giả, xuất xứ qui trình, nghiệm thu qui trình, phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, các bước triển khai áp dụng qui trình; qui trình công nghệ như ương giống tôm sú theo công nghệ Biofloc, nuôi tôm sú thương phẩm quảng canh cải tiến...
(Nuôi trồng thuỷ sản; Tôm sú; ) {Công nghệ Biofloc; } |Công nghệ Biofloc; | [Vai trò: Châu Tài Tảo; Lý Văn Khánh; Nguyễn Thị Ngọc Anh; Trương Quốc Phú; Trần Ngọc Hải; ]
DDC: 639.68 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969262. TRẦN MINH THƯƠNG
    Đặc điểm văn hoá sông nước miền Tây Nam Bộ/ Trần Minh Thương.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 351tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-346
    ISBN: 9786047866946
    Tóm tắt: Khái quát đời sống văn hoá của cư dân ở miền sông nước Tây Nam Bộ với những đặc trưng như : Sông nước - xuồng, ghe - chợ nổi; tín ngưỡng - phong tục - văn nghệ dân gian với môi trường sông nước; văn hoá sông nước và tính cách người bình dân Tây Nam Bộ
(Văn hoá truyền thống; Đời sống văn hoá; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 306.095978 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1459697. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến. T.1: 1945 - 1954/ Nguyễn Thị Vân chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 524tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên soạn Lịch sử Tây Nam bộ kháng chiến
    Tóm tắt: Những kiến thức về thiên nhiên, con người và lịch sử Tây Nam bộ; Tây Nam bộ cùng Nam bộ kháng chiến chống thực dân Pháp Xâm lược; Tây Nam bộ cùng toàn quốc kháng chiến; Tây Nam bộ góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ
(Kháng chiến chống Pháp; Lịch sử; ) [Tây Nam bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Vân; ]
DDC: 959.7741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1459777. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến. T.2: 1955 - 1969/ Nguyễn Thị Vân chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 635tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên soạn Lịch sử Tây Nam bộ kháng chiến
    Tóm tắt: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ của miền Tây Nam bộ từ đấu tranh chính trị đến đồng khởi; tiến hành chiến tranh cách mạng đánh thắng chiến tranh đặc biệt của Mỹ; Tây Nam bộ trong chiến tranh cục bộ của Mỹ và tổng tiến công và nổi dậy năm 1968
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; ) [Tây Nam bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Vân; ]
DDC: 959.7741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949142. Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ: Sách chuyên khảo dùng cho nghiên cứu và giảng dạy/ Nguyễn Huy Hoàng (ch.b.), Nguyễn Quang Thuấn, Lê Phương Hoà....- H.: Khoa học xã hội, 2018.- 485tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
    Thư mục: tr. 460-485
    ISBN: 9786049564734
    Tóm tắt: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế của hợp tác xuyên biên giới. Phân tích đặc điểm, tiềm năng và nhu cầu hợp tác của vùng Tây Nam Bộ, Campuchia, GMS và ASEAN. Nêu thực trạng, quan điểm, định hướng xây dựng mô hình và hệ giải pháp đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ giai đoạn đến năm 2035 theo hướng phát triển bền vững và dựa trên đặc thù của vùng
(Hợp tác quốc tế; Vùng biên giới; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Phương Hoà; Nguyễn Duy Dũng; Nguyễn Huy Hoàng; Nguyễn Quang Thuấn; Nguyễn Sỹ Tuẩn; ]
DDC: 337.1095978 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949809. LÊ XUÂN TẠO
    Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ/ Lê Xuân Tạo, Nguyễn Thanh Sơn.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 278tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    Thư mục: tr. 255-271
    ISBN: 9786049621703
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Trình bày thực trạng, phương hướng và giải pháp phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ
(Công nghiệp; Nông nghiệp; ) [Tây Nam Bộ; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh Sơn; ]
DDC: 338.95977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học844581. ĐỖ QUỲNH NGA
    Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn/ Đỗ Quỳnh Nga.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2022.- 395 tr.: ảnh màu, bảng; 24 cm.
    Phụ lục: tr. 339-370. - Thư mục: tr. 371-392
    ISBN: 9786045777619
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. Bước đầu khai phá miền Tây Nam Bộ và quá trình mở đất Trấn Hà Tiên, Dinh Long Hồ. Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn
(Chúa Nguyễn; Khai hoang; Lịch sử; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.70272 /Price: 243000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546825. Chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ/ Lê Quốc Lý chủ biên.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018.- 555tr; 24cm.
    Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 9786045736425
    Tóm tắt: Giới thiệu về chính sách của Đảng và Nhà nước về Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
{Chính sách xã hội; Dân tộc Khơmer; Dân tộc thiểu số; Khoa học xã hội; Phật giáo; Tây Nam Bộ; Việt Nam; Đạo Phật; } |Chính sách xã hội; Dân tộc Khơmer; Dân tộc thiểu số; Khoa học xã hội; Phật giáo; Tây Nam Bộ; Việt Nam; Đạo Phật; | [Vai trò: Lê Quốc Lý; ]
DDC: 322.095978 /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1027709. ĐOÀN NÔ
    Du lịch lễ hội vùng đất Tây Nam Bộ/ Đoàn Nô.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 180tr.: ảnh; 21cm.
    Tên thật của tác giả: Đoàn Văn Nô
    Phụ lục: tr. 161-176
    ISBN: 9786045704639
    Tóm tắt: Giới thiệu những đặc trưng cơ bản của một số lễ hội các tỉnh vùng Tây Nam Bộ theo các loại hình lễ hội: tín ngưỡng tâm linh, danh nhân văn hoá anh hùng dân tộc và lễ hội truyền thống
(Du lịch; Lễ hội; ) [Tây Nam Bộ; ]
DDC: 394.2695979 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1054006. ĐỖ QUỲNH NGA
    Công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn/ Đỗ Quỳnh Nga.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 394tr.: bảng, ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 339-370. - Thư mục: tr. 371-390
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn. Bước đầu khai phá miền Tây Nam Bộ và quá trình mở đất Trấn Hà Tiên, Dinh Long Hồ. Phương thức tiến hành và hệ quả của công cuộc mở đất Tây Nam Bộ thời chúa Nguyễn
(Khai hoang; Lịch sử; Nhà Nguyễn; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.70272 /Price: 132000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1459778. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến. T.3: 1969 - 1975/ Nguyễn Thị Vân chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 416tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên soạn Lịch sử Tây Nam bộ kháng chiến
    Tóm tắt: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứ nước của miền Tây Nam bộ từ hai năm đầu đối phó với chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh đến tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975
(Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; ) [Tây Nam bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Vân; ]
DDC: 959.7741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1119634. Miền Tây Nam Bộ nhớ mãi Bác Hồ/ Trần Bình, Lương Minh Hinh (ch.b.), Trường Sơn....- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 186tr., 12tr. ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về việc thờ phụng Bác Hồ của của người dân miền Tây Nam Bộ, phản ánh chân thực tình cảm của người dân đối với lãnh tụ kính yêu qua các giai đoạn của cách mạng
Hồ Chí Minh; (Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trung Thực; Trường Sơn; Lương Minh Hinh; Trần Bình; Đinh Đằng; ]
DDC: 895.9228 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060662. Trên những chặng đường đất nước: Tây Nam Bộ/ Minh Hiếu, Trần Vân Anh, Hà Hoa Trang... ; Nguyễn Sông Lam tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2013.- 359tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Những bài viết của nhiều tác giả về con người, thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt của người dân, sự sống của muôn loài động thực vật, về địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh vùng Tây Nam Bộ như An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau...
(Văn học hiện đại; ) [Tây Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Minh Hiếu; Trung Hiếu; Hà Hoa Trang; Nguyễn Sông Lam; Trần Vân Anh; ]
DDC: 895.922808 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1459771. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến/ Nguyễn Thị Vân chủ biên.- H.: Chính trị quốc gia, 2010.- 3 tập; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên soạn Lịch sử Tây Nam bộ kháng chiến
[Vai trò: Nguyễn Thị Vân; ]
DDC: 959.7741 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.