Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 515.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113135. Thế hệ lãnh đạo thứ năm của Trung Quốc - Những điều chỉnh chính sách với Mỹ và các tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Sách tham khảo nội bộ/ Nguyễn Thái Yên Hương (ch.b.), Trần Thọ Quang, Vũ Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 350tr.: bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 335-336. - Thư mục: tr. 337-346
    ISBN: 9786045716571
    Tóm tắt: Đánh giá, phân tích về các nhân tố quốc tế, trong nước tác động tới chính sách đối với Mỹ; đưa ra một số dự báo về chính sách của Trung Quốc với Mỹ và quan hệ Trung - Mỹ trong thời gian tới, một số tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
(Chính sách đối ngoại; Quan hệ quốc tế; ) [Mỹ; Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thái Yên Hương--ch.b.; Trần Huy Hùng; Trần Thọ Quang; Vũ Duy Thành; Đỗ Thành Trung; ]
DDC: 327.51073 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100310. NGUYỄN THANH
    Hội làng truyền thống ở Thái Bình/ Nguyễn Thanh s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 407tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 297-398. - Thư mục: tr. 399-400
    ISBN: 9786045373538
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về tục thờ thuỷ thần, tục thờ tổ nghề trong tín ngưỡng dân gian của các thế hệ cư dân Thái Bình. Giới thiệu 45 hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: hội chùa keo, hội xuân làng Tống Vũ, hội Lạng, hồi đền Hét và tục thi vật cầu, hội xuân làng Hới, hội chùa Múa...
(Lễ hội cổ truyền; Hội làng; ) [Thái Bình; ]
DDC: 394.26959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92499. NGUYỄN THANH
    Hương ước Thái Bình/ Nguyễn Thanh.- H.: Sân khấu, 2016.- 575tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 495-571
    ISBN: 9786049070693
    Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất con người và hương ước tỉnh Thái Bình. Trình bày ba vấn đề lớn và những quy ước cụ thể trong hương ước Thái Bình về việc: khuyến học, việc vệ nông và bảo vệ môi trường
(Hương ước; ) [Thái Bình; ]
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33256. NGUYỄN THỊ TÔ HOÀI
    Từ những biến đổi của việc cưới việc tang, nghiên cứu sự biến đổi của văn hoá dòng họ hiện nay (Qua trường hợp làng Thái Hoà, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)/ Nguyễn Thị Tô Hoài.- H.: Sân khấu, 2019.- 183tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 159-163. - Phụ lục: tr. 169-178
    ISBN: 9786049072185
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về môi trường, cảnh quan, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội làng Thái Hoà (xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), bối cảnh tác động và sự biến đổi của việc cưới, việc tang tại làng Thái Hoà; về dòng họ và sinh hoạt dòng họ ở làng, sự biến đổi của văn hoá dòng họ ở làng Thái Hoà hiện nay và những vấn đề đặt ra
(Hôn lễ; Tang lễ; Văn hoá dân gian; Làng Đông Hoàng; Dòng họ; ) [Đông Hoàng; Đông Hưng; Thái Bình; ]
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77023. Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình/ B.s.: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.- H.: Thanh niên, 2017.- 776tr.: bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình
    ISBN: 9786046482543
    Tóm tắt: Giới thiệu các công trình tri ân liệt sĩ và những thông tin cơ bản về các liệt sĩ tỉnh Thái Bình
(Liệt sĩ; Công trình kỉ niệm; ) [Thái Bình; ] {Tri ân liệt sĩ; } |Tri ân liệt sĩ; |
DDC: 959.7040922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440211. BÙI THÀNH NAM
    Các hiệp định thương mại tự do ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Thực thi và triển vọng/ Bùi Thành Nam.- Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 342tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 319-335
    ISBN: 9786048015398
    Tóm tắt: Giới thiệu về cơ sở lý luận và thực tiễn của các hiệp định thương mại tự do; Bối cảnh khu vực và đặc điểm chính của các hiệp định thương mại tự do Châu Á - Thái Bình Dương; Các hiệp định thương mại tự do của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương....
(Quan hệ kinh tế; Quan hệ quốc tế; Thương mại tự do; ) [Châu Á; ]
DDC: 382 /Price: 86000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86135. Sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động đối với các nước Đông Bắc Á/ Dương Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Quý Long, Nguyễn Anh Tuấn....- H.: Khoa học xã hội, 2016.- 290tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
    Thư mục: tr. 283-290
    ISBN: 9786049446337
    Tóm tắt: Tìm hiểu cơ sở lý luận, thực tiễn, nội dung, tác động của sự hình thành Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đối với các nước Đông Bắc Á và một vài liên hệ với Việt Nam
(Tác động; Hiệp định tự do thương mại; ) [Đông Bắc Á; Việt Nam; ] {Hiệp định TPP; } |Hiệp định TPP; | [Vai trò: Dương Minh Tuấn--ch.b.; Hồ Trung Thanh; Phạm Quý Long; Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Mỹ; ]
DDC: 382.911823 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học699122. Hương ước Thái Bình/ Nguyễn Thanh; 21 cm.
    ISBN: 9786049070693
(Luật tục; Văn hóa dân gian; Việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 390.09597 /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52988. LÊ VINH QUỐC
    Chiến tranh Thái Bình Dương 1941-1945: Kí sự lịch sử nhìn từ hai phía/ Lê Vinh Quốc, Huỳnh Văn Tòng.- H.: Kim Đồng, 2018.- 525tr.: ảnh, bản đồ; 23cm.
    Thư mục: tr. 525
    ISBN: 9786042099844
    Tóm tắt: Ghi chép về Chiến tranh thế giới thứ II tại chiến trường Thái Bình Dương: những bối cảnh, diễn biến chính, những thời khắc quan trọng của cuộc chiến, kết quả của từng trận đánh với đầy đủ kế hoạch, suy tính của từng bên tham chiến cùng diễn biến tâm lý của các tướng lĩnh và nhân vật quyết định, thậm chí cả hoàn cảnh của những người lính và dân thường
(Chiến tranh Thái Bình Dương; Chiến tranh thế giới II; Lịch sử; 1941-1945; ) [Vai trò: Huỳnh Văn Tòng; ]
DDC: 940.5426 /Price: 148000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54635. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư & chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.- H.: Thế giới, 2018.- 390tr.; 28cm.
    ISBN: 9786047753918
    Tóm tắt: Trình bày nghị quyết phê chuẩn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (CPTPP), tổng hợp một số bài viết về sự kiện Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP, luật doanh nghiệp, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và quy định chi tiết thi hành, luật đầu tư và quy định chi tiết thi hành và chính sách phát triển doanh nghiệp
(Pháp luật; Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ] {Hiệp định CPTPP; } |Hiệp định CPTPP; |
DDC: 346.59707 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98838. TRẦN NAM TIẾN
    Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): Cơ sở hình thành, nội dung và tác động đến Việt Nam/ Trần Nam Tiến (ch.b.), Nguyễn Thu Trang, Tô Mỹ Ngọc.- Tp. Hồ Chí Minh: Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 263tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 205-217. - Phụ lục: tr. 218-260
    ISBN: 9786046830603
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về cơ sở ra đời của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP): quá trình hình thành và nội dung; tác động của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến kinh tế, chính trị, an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phản ứng của Trung Quốc; Việt Nam và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)
(Tác động; Hiệp định thương mại tự do; ) [Việt Nam; ] {Hiệp định TPP; } |Hiệp định TPP; | [Vai trò: Nguyễn Thu Trang; Tô Mỹ Ngọc; ]
DDC: 382.911823 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học175872. PHẠM MINH ĐỨC
    Văn hoá ẩm thực Thái Bình/ Phạm Minh Đức b.s., giới thiệu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2011.- 257tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 249
    ISBN: 9786047000807
    Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về vùng đất và con người Thái Bình, cùng những yếu tố đặc trưng trong thức ăn, thứ uống thường ngày và trong ngày lễ, tết của người Thái Bình
(Ẩm thực; Văn hoá cổ truyền; ) [Thái Bình; ] {Văn hoá ẩm thực; } |Văn hoá ẩm thực; |
DDC: 394.10959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161335. PHẠM MINH ĐỨC
    Nữ thần và thánh mẫu Thái Bình/ Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan.- H.: Thời đại, 2013.- 426tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 417-418
    ISBN: 9786049305825
    Tóm tắt: Giới thiệu các nữ thần, thánh mẫu của tỉnh Thái Bình có công đánh giặc, giữ nước, giữ quê, mở đất lập làng, xây dựng những phong tục tập quán đẹp, là tổ nghề và là những tấm gương sáng về đạo đức trung - hiếu - tiết nghĩa
(Văn hoá dân gian; Thánh mẫu; Nữ thần; ) [Thái Bình; ] [Vai trò: Bùi Duy Lan; ]
DDC: 398.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139049. Tìm hiểu tục ngữ ca dao nói về đất và người Thái Bình/ Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan, Nguyễn Thanh, Vũ Đức Thơm.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 202tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 187-197. - Thư mục: tr. 197-202
    ISBN: 9786045014813
    Tóm tắt: Tìm hiểu về đất và người Thái Bình - nguồn cảm hứng của mọi sáng tác. Giới thiệu về tục ngữ, thành ngữ, ca dao nói về tên đất, tên làng, lịch sử hình thành làng xã, cuộc sống thanh bình trong các làng quê; nghề và làng nghề, sản vật nổi tiếng; cuộc sống và ước mơ của người dân Thái Bình; tính cách, nếp sống, những con người, vùng đất nổi tiếng của Thái Bình
(Văn hoá dân gian; Thành ngữ; Ca dao; Tục ngữ; ) [Thái Bình; ] [Vai trò: Nguyễn Thanh; Vũ Đức Thơm; Bùi Duy Lan; Phạm Minh Đức; ]
DDC: 398.80959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học135936. NGUYỄN THANH
    Nghề và làng nghề thủ công ở Thái Bình/ Nguyễn Thanh.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 274tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 267-269
    ISBN: 9786045015179
    Tóm tắt: Giới thiệu các điều kiện tự nhiên, dân cư liên quan đến sự ra đời các nghề và làng nghề thủ công truyền thống ở Thái Bình. Tổng quan về nghề và làng nghề ở Thái Bình chủ yếu xưa và nay như nghề dâu, tằm, tơ; nghề bèo dâu; nghề đan giành; dệt chiếu; gầu giai; gai vó; rèn sắt; đúc đồng; nghề kim hoàn; nghề làm hương...
(Nghề thủ công truyền thống; Làng nghề; ) [Thái Bình; ]
DDC: 680.959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học161398. PHẠM ĐỨC DUẬT
    Văn học dân gian Thái Bình/ Phạm Đức Duật b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 723tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 717-718
    ISBN: 9786045003497
    Tóm tắt: Tìm hiểu về hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ ca dân gian và tự sự dân gian Thái Bình. Giới thiệu về các thể loại văn học dân gian Thái Bình
(Văn học dân gian; ) [Thái Bình; ]
DDC: 398.20959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học173359. NGUYỄN THANH
    Nhận diện văn hoá làng Thái Bình/ Nguyễn Thanh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.- 927tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 793-794. - Phụ lục: tr. 795-923
    ISBN: 9786046203315
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về lịch sử đất đai, cảnh quan, cư dân và làng xã ở Thái Bình. Nhận diện văn hoá làng Thái Bình thể hiện trong văn hoá các dòng họ, tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, diễn xướng và trò chơi dân gian, văn học dân gian, di sản Hán Nôm, giáo dục, làng nghề dân gian truyền thống, hương ước...
(Văn hoá dân gian; Văn hoá làng xã; ) [Thái Bình; ]
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học285604. TOURNIER, MICHEL
    Chàng thứ sáu hay vầng hào quang Thái Bình Dương/ Michel Tournier; Ng. dịch: Nguyễn Văn Qua.- H.: Văn hoá Thông tin, 2003.- 319tr; 19cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp
{Văn học hiện đại; Pháp; Tiểu thuyết; } |Văn học hiện đại; Pháp; Tiểu thuyết; | [Vai trò: Nguyễn Văn Qua--Dịch; ]
DDC: 843 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483149. NGUYỄN THANH
    Nhận diện văn hoá làng Thái Bình/ Nguyễn Thanh.- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.- 927tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: Tr.793 - 794
    ISBN: 9786046203315
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá làng và ứng xử với văn hoá làng qua các thời kỳ. Đồng thời, giới thiệu về lịch sử đất đai, cảnh quan và cư dân, làng xã ở Thái Bình.
(Văn hóa dân gian; Văn hóa truyền thống; Văn hóa làng xã; ) [Thái Bình; ]
DDC: 390.0959736 /Price: 92500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học139526. PHẠM MINH ĐỨC
    Những làng văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc tỉnh Thái Bình/ Phạm Minh Đức.- H.: Văn hoá Thông tin, 2014.- 427tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 421-422
    ISBN: 9786045014844
    Tóm tắt: Giới thiệu diện mạo văn hoá văn nghệ dân gian đặc sắc ở các vùng quê Thái Bình như: làng Keo, làng Nghìn và bánh chưng làng Nghìn, làng Tò, làng Hới, làng Lưu Đôn, làng Đống, Khuốc...
(Văn hoá dân gian; Văn nghệ dân gian; Làng; ) [Thái Bình; ]
DDC: 390.0959736 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.