Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9421.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học593372. NGUYỄN TRƯƠNG TÂN
    Thủ Đô các nước trên thế giới/ Nguyễn Trương Tân.- H.: Văn hóa Thông tin, 2011.- 432tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 353-421. - Thư mục: tr. 422
    ISBN: 8935075923782
    Tóm tắt: Trình bày những thông tin cần thiết về hơn 200 thủ đô của các nước như: vị trí, điều kiện tự nhiên, lịch sử ra đời và phát triển, những công trình kiên trúc tiêu biểu và văn hóa của đất nước
(Thủ đô; Thế giới; Địa lí; )
DDC: 910.91 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140260. VŨ VĂN HIỀN
    Việt Nam và thế giới đương đại: Sách tham khảo/ Vũ Văn Hiền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 398tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 393-395
    ISBN: 9786045710180
    Tóm tắt: Phân tích cục diện thế giới, nội dung thời đại, nhân tố tác động và xu hướng phát triển; phân tích tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đưa ra những nhận định về quan hệ giữa các nước lớn; khái quát quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, lợi thế và thách thức...
(Quan hệ quốc tế; Chính trị; Xã hội; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 300 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441757. PHAN XUÂN DŨNG
    Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Sách tham khảo/ Phan Xuân Dũng (chủ biên).- Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2016.- 423tr.: ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 419-421
    ISBN: 9786045124239
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự; máy bay quân sự; bom, tên lửa và pháo; phương tiện chiến đấu bọc thép; tàu ngầm và tàu sân bay; vú khí hạt nhân và nhiệt hạch; vũ khí sinh học và hóa học... và một số nhận xét, giải pháp
(Quân sự; Trang thiết bị; Vũ khí; ) [Thế giới; ]
DDC: 355.8 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98580. HOÀNG PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Âu, Châu Á/ Hoàng Phong Hà ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- X, 214tr., 7tr. màu; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 211-213
    ISBN: 9786045728345
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ ở châu Âu và châu Á: Điều kiện địa lý - tự nhiên, vị trí, khí hậu, diện tích, dân số, thủ đô, các thành phố lớn, dân tộc, ngôn ngữ, đơn vị tiền tệ, mã điện thoại, tên miền Internet, quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, lịch sử, cơ quan hành pháp - lập pháp - tư pháp...
(Địa lí tự nhiên; Lãnh thổ; ) [Châu Âu; Châu Á; ]
DDC: 914 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98495. THANH HUYỀN
    Hỏi - Đáp về di sản thế giới và di sản thế giới tại Việt Nam/ Thanh Huyền b.s..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 112tr.: ảnh, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728673
    Tóm tắt: Gồm 68 câu hỏi - Đáp về di sản thế giới và di sản thế giới tại Việt Nam; giới thiệu về những di sản thế giới được công nhận ở Việt Nam và những di sản được Unesco công nhận: Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể Di tích Cố đô Huế, Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, thành Nhà Hồ... và các hình ảnh minh hoạ
(Di sản thế giới; Di sản văn hoá; Di sản thiên nhiên; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121998. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Pháp luật; Hành chính công; Khiếu nại; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63761. Bơi trong thế giới nước: Sự tuần hoàn của nước/ Tranh, lời: Pack Myoung Sig ; Nguyễn Thu Thuỷ biên dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 41tr.: tranh màu; 21x25cm.- (Lớp khoa học của lợn con)
    Tên sách tiếng Anh: Pig science school - Water
    ISBN: 9786042084369
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học cho độc giả thiếu nhi dựa trên những câu chuyện vui nhộn về chủ đề nước
(Khoa học thường thức; Nước; ) [Vai trò: Nguyễn Thu Thuỷ--biên dịch; Pack Myoung Sig--tranh, lời; ]
DDC: 553.7 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78354. NGUYỄN THỊ DUNG
    Thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam/ Nguyễn Thị Dung khảo sát, nghiên cứu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 199tr.: bảng, sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 183-193
    ISBN: 9786045395653
    Tóm tắt: Khảo sát, mô tả về thế giới mộng ảo và những đặc trưng của thế giới mộng ảo trong truyện cổ tích Việt Nam
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76941. ĐẶNG QUỐC MINH DƯƠNG
    Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới: Sưu tầm, giới thiệu/ Đặng Quốc Minh Dương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 542tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 303-328. - Phụ lục: tr. 329-536
    ISBN: 9786045395738
    Tóm tắt: Nghiên cứu về kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giới. Kết cấu, nhân vật, motif thường gặp trong trong kiểu truyện con vật tinh ranh. Giới thiệu kiểu truyện con vật tinh ranh và bảng tra cứu A-T
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; Truyện dân gian; ] {Truyện con vật tinh ranh; } |Truyện con vật tinh ranh; | [Vai trò: Đặng Quốc Minh Dương; ]
DDC: 398.2 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98167. HOÀNG PHONG HÀ
    Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương/ Hoàng Phong Hà ch.b..- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- X, 214tr., 9tr. ảnh màu: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 211-213
    ISBN: 9786045728352
    Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ thuộc châu Phi, châu Mỹ, châu Đại Dương: điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, văn hoá - xã hội...
(Địa lí tự nhiên; Xã hội; Kinh tế; ) [Châu Phi; Châu Mỹ; Châu Đại Dương; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84318. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới/ B.s.: Hoàng Phong Hà (ch.b.), Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- XXIV, 1093tr., 15tr. màu: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1091-1093
    ISBN: 9786045722497
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Phạm Ngọc Khang--b.s.; Lê Thanh Huyền--b.s.; Hoàng Phong Hà--ch.b.; Bùi Thị Hồng Thuý--b.s.; Đinh Thị Mỹ Vân--b.s.; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440695. Giai thoại các tác giả văn chương thế giới/ Biên soạn và tuyển chọn: Nguyễn Nga.- Hà Nội: Hội Nhà văn, 2016.- 163tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 162-163
    ISBN: 9786045369791
    Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện thú vị của các tác giả văn học nổi tiếng thế giới như: Shakespeare, Balzac, Victor Hugo, Mark Twian, A. Gaidar, Mikhail Sholokhov...
(Nhà văn; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Nguyễn Nga; ]
DDC: 809 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440192. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
    Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể/ Nguyễn Thị Thống Nhất.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2016.- 236tr.: bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 223-236
    ISBN: 9786048414375
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, di sản văn hoá thế giới. Khai thác hợp lý giá trị di sản văn hoá thế giới vật thể, các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá để phát triển du lịch. Tình hình phát triển du lịch tại miền Trung,....
(Du lịch; Khai thác; Phát triển; Di sản văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 338.4791597 /Price: 84000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100457. BÍCH NGÂN
    Thế giới xô lệch: Tiểu thuyết/ Bích Ngân.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 371tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046829119
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447352. Shin - Cậu bé bút chì: Khám phá thế giới khủng long: Truyện tranh/ Nguyên tác: Yoshito Usui ; Người dịch: Đạm Nguyệt ; Biên soạn: Shiranuhi Pro.- Tái bản lần thứ 3.- Hà Nội: Kim Đồng, 2019.- 208tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Tủ sách Khoa học Shin - Cậu bé bút chì)
    ISBN: 9786042135450
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] {Văn học Nhật Bản; } |Văn học Nhật Bản; | [Vai trò: Đạm Nguyệt; Yoshito Usui; Shiranuhi Pro; ]
DDC: 895.63 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52828. Biến động của tình hình thế giới - Cơ hội, thách thức và triển vọng/ Phạm Minh Chính, Tạ Ngọc Tấn, Chu Đức Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 179tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045741481
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận, tập trung làm rõ cơ hội và thách thức đối với mỗi nước trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, cũng như thách thức và cơ hội hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Đức, giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu trong thời gian tới
(Thách thức; Cơ hội; Hợp tác quốc tế; Triển vọng; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đoàn Minh Huấn; Chu Đức Dũng; Nguyễn Bá Dương; Tạ Ngọc Tấn; Phạm Minh Chính; ]
DDC: 327.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121201. PHƯƠNG HIẾU
    Bí mật về thế giới động vật/ Phương Hiếu b.s..- H.: Lao động, 2015.- 178tr.; 23cm.- (Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta)
    ISBN: 9786045935644
    Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức khoa học, những khám phá kỳ thú về thế giới thực vật như: Tại sao lại có một số loài động vật phải ngủ đông; bạn có biết cừu Dolly được sinh ra như thế nào không; tên lửa "rắn đuôi chuông" được tạo ra như thế nào...
(Động vật; Khoa học thường thức; )
DDC: 590 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43603. Việt Nam trong lịch sử thế giới/ Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Lâm Mỹ Dung....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 658tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử
    Thư mục: tr. 647-658
    ISBN: 9786049611735
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về các chủ đề: Việt Nam trong tảng nền lịch sử - văn hoá khu vực; Việt Nam và thế giới: Những tương đồng và dị biệt; Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế giới
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Hồng Sơn; Lâm Mỹ Dung; Trần Quốc Vượng; Hà Văn Tấn; Hán Văn Khẩn; ]
DDC: 959.7 /Price: 360000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70953. JOHN VU
    Kiến tạo thế hệ Việt Nam ưu việt: Tiếng Anh và 6 chìa khoá vàng tự tin mở cửa thế giới/ John Vu.- H. ; Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2017.- 189tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tên thật tác giả: Vũ Văn Du
    ISBN: 9786049516221
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết về lợi ích, vai trò cũng như tầm quan trọng của tiếng Anh và 6 kỹ năng quan trọng như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo, tư duy phản biện... để vững bước trên hành trình gây dựng sự nghiệp và tương lai cho riêng mình, góp phần cống hiến cho tương lai đất nước
(Bí quyết thành công; Tiếng Anh; Công việc; )
DDC: 650.1 /Price: 88000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học71085. HENNEMANN, LAURA
    Năng lượng - Động lực vận hành thế giới/ Laura Hennemann ; Phạm Thi Ngọc dịch ; Quý Thao h.đ..- H.: Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và Giáo dục Tân Việt, 2017.- 48tr.: minh hoạ; 28cm.- (Thế nào và tại sao)
    ISBN: 9786045641910
    Tóm tắt: Tổng quan về năng lượng cùng một số kiến thức cơ bản về các loại năng lượng không tái tạo, năng lượng mới và tái tạo; năng lượng cũng chính là nguồn sinh lực và động lực vô hình trong cuộc sống của chúng ta
(Khoa học thường thức; Năng lượng; ) [Vai trò: Quý Thao--h.đ.; Phạm Thi Ngọc--dịch; ]
DDC: 333.79 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.