Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 12120.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980793. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới/ B.s.: Hoàng Phong Hà (ch.b.), Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- XXIV, 1093tr., 15tr. màu: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1091-1093
    ISBN: 9786045722497
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Bùi Thị Hồng Thuý; Hoàng Phong Hà; Lê Thanh Huyền; Phạm Ngọc Khang; Đinh Thị Mỹ Vân; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996772. Thế giới mắm Nam Bộ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 255tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373712
    Tóm tắt: Giới thiệu về các loại mắm, nguyên liệu và cách chế biến các loại mắm của vùng Nam Bộ. Tìm hiểu về mắm, nước mắm trong văn hoá đời sống và trong lời ăn tiếng nói của người Nam Bộ
(Món ăn; Mắm; Văn hoá dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 394.12095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học936519. Việt Nam trong lịch sử thế giới/ Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng, Lâm Mỹ Dung....- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 658tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Lịch sử
    Thư mục: tr. 647-658
    ISBN: 9786049611735
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về các chủ đề: Việt Nam trong tảng nền lịch sử - văn hoá khu vực; Việt Nam và thế giới: Những tương đồng và dị biệt; Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế giới
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Tấn; Hán Văn Khẩn; Lâm Mỹ Dung; Trần Quốc Vượng; Đặng Hồng Sơn; ]
DDC: 959.7 /Price: 360000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018805. ĐINH VĂN MINH
    Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn: So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới/ Đinh Văn Minh.- H.: Hồng Đức, 2015.- 375tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048678036
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về khiếu kiện hành chính. Vấn đề khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính. Việc xem xét và giải quyết khiếu nại hành chính nói chung, tại toà án nhân dân nói riêng
(Hành chính công; Khiếu nại; Pháp luật; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 342.597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960003. Bơi trong thế giới nước: Sự tuần hoàn của nước/ Tranh, lời: Pack Myoung Sig ; Nguyễn Thu Thuỷ biên dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 41tr.: tranh màu; 21x25cm.- (Lớp khoa học của lợn con)
    Tên sách tiếng Anh: Pig science school - Water
    ISBN: 9786042084369
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức khoa học cho độc giả thiếu nhi dựa trên những câu chuyện vui nhộn về chủ đề nước
(Khoa học thường thức; Nước; ) [Vai trò: Nguyễn Thu Thuỷ; Pack Myoung Sig; ]
DDC: 553.7 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996744. BÍCH NGÂN
    Thế giới xô lệch: Tiểu thuyết/ Bích Ngân.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 371tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046829119
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1036302. VŨ VĂN HIỀN
    Việt Nam và thế giới đương đại: Sách tham khảo/ Vũ Văn Hiền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 398tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 393-395
    ISBN: 9786045710180
    Tóm tắt: Phân tích cục diện thế giới, nội dung thời đại, nhân tố tác động và xu hướng phát triển; phân tích tình hình khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đưa ra những nhận định về quan hệ giữa các nước lớn; khái quát quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, lợi thế và thách thức...
(Chính trị; Quan hệ quốc tế; Xã hội; ) [Thế giới; Việt Nam; ]
DDC: 300 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432164. TRIỆU VĂN MINH
    Trên cả lí thuyết: Những bài học kinh doanh mà Steve Jobs để lại cho thế giới/ Triệu Văn Minh ch.b. ; Thu Trần dịch ; Trịnh Tùng h.đ..- H.: Thanh niên, 2016.- 371 tr; 23 cm.
    Phụ lục tr. : 329 - 371
    ISBN: 9786046431244
    Tóm tắt: Bao gồm 9 chương, phân tích những yếu tố tạo nên thành công cho Steve Jobs cũng như hãng Apple để các bạn có thể hiểu hơn về những cách thức kinh doanh mà Apple đã áp dụng, đồng thời học hỏi những tinh hoa trong đó để áp dụng vào công việc của mình
(Kinh doanh; Quản trị kinh doanh; Thành công; ) [Vai trò: Thu Trần; Trịnh Tùng; ]
DDC: 621.381092 /Price: 118000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1432666. PHAN XUÂN DŨNG
    Về vũ khí và thiết bị quân sự của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới: Sách tham khảo/ Phan Xuân Dũng chủ biên.- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 423tr; 24cm.
    ISBN: 9786045124239
(Quân sự; Trang thiết bị; Vũ khí; ) [Thế giới; ]
DDC: 335.8 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1430890. TRẦN GIANG SƠN
    Lược sử thế giới hiện đại/ Trần Giang Sơn b.s..- H.: Hồng Đức, 2021.- 242 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786043288483
    Tóm tắt: Giải thích về những sự kiện, nhân vật, những kỳ quan trong thế giới hiện đại
(Lịch sử hiện đại; ) [Thế giới; ]
DDC: 909.8 /Price: 109000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1433993. DUNNELL , RUTH W.
    Thành Cát Tư Hãn: Người chinh phục thế giới/ Ruth W. Dunnell; Trịnh Huy Ninh người dịch.- H.: Nxb. Hồng đức, 2018.- 271 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786048924119
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Mông Cổ về Thành Cát Tư Hãn, người đã sáng lập ra đế chế Mông Cổ
Thành Cát Tư Hãn; (Lịch sử; ) [Mông Cổ; ] [Vai trò: Trịnh Huy Ninh; ]
DDC: 951.7092 /Price: 100000 đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982174. TUTTLE, WILL
    Thức ăn vì thế giới hoà bình: Ăn uống vì sức khoẻ tâm linh và xã hội hoà hợp/ Will Tuttle ; Tâm Thuận dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2016.- 282tr.; 23cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The world peace diet : Eating for spiritual health and social harmony
    ISBN: 9786045848814
    Tóm tắt: Cuốn sách vạch ra một hiểu biết vững chắc hơn về thế giới, dựa trên việc lĩnh hội những hậu quả sâu rộng từ các sự lựa chọn thực phẩm. Đưa ra những triết lí về một hệ nguyên lý phổ biến và tiến hoá ý thức cho mọi người có lương tri trong các sự lựa chọn thực phẩm
(Thực phẩm; Triết lí; ) [Vai trò: Tâm Thuận; ]
DDC: 613.2 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học884452. HIGHSMITH, PATRICIA
    Thế giới ngầm của Ripley/ Patricia Highsmith ; Nguyễn Mai Trang dịch.- H.: Thanh niên ; Công ty Sách Bách Việt, 2020.- 458tr.; 21cm.- (Ripley)
    Tên sách tiếng Anh: Ripley under ground
    ISBN: 9786049786266
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Nguyễn Mai Trang; ]
DDC: 813.54 /Price: 138000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học938077. Bay lên: Tuyển tập truyện ngắn chọn lọc thế giới/ Junot Díaz, Helen Rye, Doreen Baingana... ; Nguyễn Phan Quế Mai tuyển chọn, dịch.- H.: Phụ nữ, 2018.- 331tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045647653
(Văn học hiện đại; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Viet Thanh Nguyen; Baingana, Doreen; Díaz, Junot; Nguyễn Phan Quế Mai; Nguyễn Thanh Việt; Rye, Helen; ]
DDC: 808.83 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học942024. TRỊNH NGỌC CHUNG
    Quản lý di sản thế giới ở Việt Nam/ Trịnh Ngọc Chung.- H.: Văn hoá dân tộc, 2018.- 218tr.: ảnh; 21cm.
    Phụ lục: tr. 189-200. - Thư mục: tr. 201-214
    ISBN: 9786047022526
    Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá tổng quát về di sản thế giới ở Việt Nam hiện nay. Các cơ chế, chính sách, mô hình và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý di sản quần thể di tích Cố đô Huế và đô thị cổ Hội An. Nêu lên những quan điểm, mục tiêu về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá cùng một số đề xuất về mô hình quản lý di sản thế giới ở Việt Nam
(Di sản thế giới; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70068 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học937397. HATSUE NAKAWAKI
    Thế giới cổ tích Nhật Bản/ Hatsue Nakawaki ; Minh hoạ: Michinori Naro ; Như Nữ dịch.- H.: Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018.- 255tr.: tranh vẽ; 21cm.
    ISBN: 9786047744008
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Như Nữ; Michinori Naro; ]
DDC: 895.636 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học947388. ĐƯỜNG GIA TAM THIẾU
    Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới này: Tiểu thuyết/ Đường Gia Tam Thiếu ; Tùng Phong dịch.- H.: Phụ nữ ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018.- 419tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 为了你。我愿意热爱整个世界. - Tên thật tác giả: Trương Uy
    ISBN: 9786045652701
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Tùng Phong; ]
DDC: 895.136 /Price: 118000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học982300. EUNY HONG
    Giải mã Hàn Quốc sành điệu: Cách một quốc gia chinh phục thế giới qua ngành giải trí/ Euny Hong ; Dịch: Nguyễn Hoàng Ánh....- H.: Thế giới, 2016.- 343tr.; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The birth of Korean cool: How one nation is conquering the world through pop culture
    ISBN: 9786047722174
    Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết về một quốc gia nay trở thành một biểu tượng sành điệu, về sự nỗ lực và những thành công của đất nước Hàn Quốc cũng như nhiều vấn đề xã hội trong quá khứ và hiện tại, những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp giải trí và những cách thức sáng tạo của doanh nghiệp, tập đoàn điện tử nổi tiếng
(Văn hoá; ) [Hàn Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng Ánh; Võ Huyền My; Võ Phương Linh; ]
DDC: 306.095195 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1030929. FRIEDMAN, GEORGE
    Thập niên tiếp theo đế quốc và nền cộng hoà trong một thế giới đang thay đổi: Sách tham khảo/ George Friedman ; Dịch: Minh Hải....- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 371tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045704349
    Tóm tắt: Nghiên cứu những chuyển biến chính trị có thể diễn ra trong thập niên tiếp theo, về mối quan hệ giữa các đế quốc, các nền cộng hoà, về việc thực thi quyền lực trong mười năm tới, về mối quan hệ của Mỹ với Iran và Ixraen, Trung Quốc với cuộc khủng hoảng lớn, những phát triển không ngờ về năng lượng và công nghệ, sự thiếu hụt lao động... cùng những cơ hội, thách thức trong thế kỉ XXI tác động trực tiếp tới đường lối, chính sách đối ngoại Mỹ
(Lịch sử thế giới; Thế kỉ 21; ) [Vai trò: Minh Hải; Ngọc Linh; Kim Thoa; ]
DDC: 909.831 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1521154. NGUYỄN THỊ THỐNG NHẤT
    Phát triển du lịch trên cơ sở khai thác hợp lý giá trị di sản văn hóa thế giới vật thể/ Nguyễn Thị Thống Nhất.- Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2016.- 239tr.; 24cm.
    ISBN: 9786048414375
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về du lịch và phát triển du lịch, những vấn đề cơ bản về Di sản văn hóa thế giới, tình hình khai tthác thị trường khách tại các Di sản văn hóa thế giới

DDC: 338.4791597 /Price: 84000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.