Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 171.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6698. Luật Thư viện - Các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện: Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.- H.: Lao động, 2020.- 391tr.: bảng; 28cm.
    Thư mục trong chính văn. - Phụ lục trong chính văn
    ISBN: 9786049890635
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Thư viện 2019, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thư viện cần biết; điều lệ Hội Thư viện Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiêu chuẩn quy chế mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng; quy định về điều kiện thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thư viện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện
(Luật thư viện; Hướng dẫn nghiệp vụ; ) [Việt Nam; ]
DDC: 344.59709202632 /Price: 375000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94645. ĐOÀN CHÍ THIỆN
    Nghiệp vụ thư ký và quản trị văn phòng/ Đoàn Chí Thiện.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 110tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 111
    ISBN: 9786048017729
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ năng, phẩm chất, nghiệp vụ của người thư ký; phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị, những kỹ năng cần thiết trong công tác quản trị văn phòng, quản lý hành chính nhà nước
(Công tác văn phòng; Thư kí; Quản trị; )
DDC: 651.3 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học73233. Kỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ - Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu/ Tuyển chọn, hệ thống: Nguyễn Hữu Đại.- H.: Lao động, 2017.- 399tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786045982129
    Tóm tắt: Một số vấn đề liên quan đến nợ và thu hồi nợ của doanh nghiệp. Phương pháp và kỹ năng thu hồi nợ, thu hồi công nợ của ngân hàng. Văn bản pháp quy về dịch vụ kinh doanh mua bán nợ, đòi nợ, về xử lí nợ của doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng
(Nghiệp vụ; Kĩ năng; Đòi nợ; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hữu Đại--tuyển chọn, hệ thống; ]
DDC: 343.597037 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120855. Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu - Quy định pháp luật cần biết/ S.t., hệ thống: Quý Lâm, Kim Phượng.- H.: Tài chính, 2015.- 439tr.: bảng; 28cm.
    ISBN: 9786047911349
    Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XIII năm 2015. Các quy định về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Quy trình thủ tục hải quan, xác định giá trị hàng hoá và phân tích hàng hoá. Quy trình nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan. Công tác thanh tra và kiểm tra nội bộ trong ngành hải quan
(Hàng nhập khẩu; Hàng xuất khẩu; Thuế; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Kim Phượng--s.t., hệ thống; Quý Lâm--s.t., hệ thống; ]
DDC: 343.597056 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học561055. DIÊU CHU HUY
    Vu thuật thần bí: Nghiên cứu và phê phán thuật lên đồng, thuật cầu hồn nhập xác/ Diêu Chu Huy; Lê Huy Tiêu, Đỗ Đức Sâm, Dương Thu Ái dịch.- In lần thứ 2.- H.: Văn hóa thông tin, 1996.- 379tr.; 19cm..- (Tổng tập văn hóa thần bí Trung Hoa)
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
    Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc, truyền thống, sự truyền bá, chủng loại của tục lên đồng gọi hồn, các phương pháp, thủ đoạn, hiện tượng siêu thường và công dụng của việc cầu hồn nhập xác - đồng thời nghiên cứu sự lừa bịp, tác hại của cầu hồn nhập xác, đề cập đến vấn đề chủ yếu của tục cầu hồn nhập xác
{Trung Hoa; thuật lên đồng; thuật cầu hồn; Văn hóa thần bí; } |Trung Hoa; thuật lên đồng; thuật cầu hồn; Văn hóa thần bí; | [Vai trò: Diêu Chu Huy--Tác giả; Dương Thu Ái--Dịch; Lê Huy Tiên--Dịch; Đỗ Đức Sâm--Dịch; ]
DDC: 181 /Price: 32.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học208601. HOÀNG GIANG
    Nghiệp vụ thư ký văn phòng/ Hoàng Giang.- H.: Văn hoá Thông tin, 2009.- 223tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 219-220
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về công tác văn phòng. Đặc điểm lao động của người thư kí: tiếp đãi khách, thu thập, xử lí, cung cấp thông tin cho lãnh đạo...
(Thư kí; Nghiệp vụ; Văn phòng; )
DDC: 651.3 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học693106. WOLF, STEFAN
    Tứ quái TKKG: Đặc vụ thứ 33. T.33: Tội ác trong màn đêm/ Wolf, Stefan; Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh thực hiện.- H.: Kim Đồng, 2003.- 151tr; 17cm.
{Văn học thiếu nhi; Đức; } |Văn học thiếu nhi; Đức; |
/Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [DLAESU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học353376. DƯƠNG VĂN KHẢM
    Nghiệp vụ thư ký văn phòng/ Dương Văn Khảm, Nguyễn Hữu Thời, Trần Hoàng.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 257tr; 19cm.
    Thư mục: tr.255-256
    Tóm tắt: Những kiến thức lí luận và kĩ năng thực hành về công tác thư kí văn phòng, công tác hành chính. Vai trò của người thư kí văn phòng trong công tác, trong quan hệ với lãnh đạo, quần chúng
{hành chính; công tác văn phòng; thư kí; Văn thư lưu trữ; } |hành chính; công tác văn phòng; thư kí; Văn thư lưu trữ; | [Vai trò: Nguyễn Hữu Thời; Trần Hoàng; ]
DDC: 651.3 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học608769. WOLF, STEFAN
    Tứ quái TKKG: Đặc vụ thứ 16 của tứ quái TKKG. T.16: X7 không trả lời/ Stefan Wolf ; Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh thực hiện.- H.: Kim Đồng, 1995.- 190tr.; 14cm.
(Truyện dài; Văn học thiếu nhi; Đức; ) [Vai trò: Bùi Chí Vinh; Vũ Hương Giang; ]
DDC: 833 /Price: 3000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học557014. Đất nước mến yêu. Kiến thức phục vụ thuyết minh du lịch: Giáo trình đào tạo nghiệp vụ du lịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Trung tâm đào tạo nghiệp vụ du lịch Sài Gòn, 1995; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, về hoạt động kinh tế, văn hóa của Tp.Hồ Chí Minh. Về đồng bằng Nam bộ, về các tuyến du lịch ngoài Tp.Hồ Chí Minh, về các lễ hội, dân gian - Nam bộ
{Giáo trình; địa lý; du lịch; Tp.Hồ Chí Minh; } |Giáo trình; địa lý; du lịch; Tp.Hồ Chí Minh; |
DDC: 390 /Price: 30.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học469407. Bí ẩn của chiêm mộng và vu thuật/ Diêu Vĩnh Quân, Diêu Chu Huy.- Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2004.- 640tr; 21cm.
    Đại điển tích văn hoá thần bí Trung Hoa
    Tóm tắt: Vận dụng các quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, với thái độ khách quan tác giả chỉ ra những nhân tố hợp lý cần kế thừa trong số các kinh nghiệm của người xưa, đồng thời cũng chỉ ra các điểm mê tín dị đoan, phản khoa học.
[Trung Quốc; ] {Chiêm mộng; Khoa học thần bí; Văn hoá Trung Quốc; Vu thuật; } |Chiêm mộng; Khoa học thần bí; Văn hoá Trung Quốc; Vu thuật; | [Vai trò: Diêu Chu Huy; Diêu Vĩnh Quân; ]
DDC: 133.5 /Price: 90.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học578371. TRƯỜNG THANH
    Điệp vụ thứ nhất: Tiểu thuyết tình báo/ Trường Thanh.- H.: Công an nhân dân, 2003.- 151tr.; 19cm.
    Tên tác giả ngoài bìa: Nguyễn Trường Thanh
(Việt Nam; Tiểu thuyết tình báo; Văn học hiện đại; )
/Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700175. WOLF, STEFAN
    Tứ quái TKKG: Đặc vụ thứ 32. T.32: Một mình trong hầm tối/ Wolf, Stefan; Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh thực hiện.- H.: Kim Đồng, 2003.- 151tr; 17cm.
{Văn học thiếu nhi; Đức; } |Văn học thiếu nhi; Đức; |
/Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [BDIHNH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học700176. WOLF, STEFAN
    Tứ quái TKKG: Đặc vụ thứ 34. T.34: Đường hầm quỷ sứ/ Wolf, Stefan; Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh.- H.: Kim Đồng, 2003.- 150tr; 17cm.
{Văn học thiếu nhi; Đức; } |Văn học thiếu nhi; Đức; |
/Price: 5000đ /Nguồn thư mục: [BDIHNH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học698239. Nghị quyết của ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá và dịch vụ.- Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia, 1999.- 37 tr; 19 cm.
(Nghị quyết; Việt Nam; ) {Pháp luật Việt Nam; Thuế giá trị gia tăng; Luật thương mai; Quốc Hội; Dịch vụ; } |Pháp luật Việt Nam; Thuế giá trị gia tăng; Luật thương mai; Quốc Hội; Dịch vụ; |
DDC: 343.597 /Price: 3.200đ /Nguồn thư mục: [KGIHTI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học370958. WOLF, STEFAN
    Tứ quái TKKG: Đặc vụ thứ 31. T.31: Du thuyền màu trắng/ Wolf, Stefan; Vũ Hương Giang, Bùi Chí Vinh thực hiện.- H.: Kim Đồng, 1995.- 191tr; 19cm.
{Đức; Văn học thiếu nhi; } |Đức; Văn học thiếu nhi; |
/Price: 3000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506168. VŨ, THỊ TƯƠI
    Luật Thư viện: Các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện/ Vũ Thị Tươi hệ thống.- Hà Nội: Lao động, 2020.- 391tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu Luật Thư viện năm 2019; Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện; Kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thư viện cần biết; Điều lệ hội thư viện Việt Nam và đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tiêu chuẩn, quy chế mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng; Quy định về điều kiên thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thư viện.
(Hoạt động thư viện; Luật Thư viện; Nghiệp vụ thư viện; )
DDC: 344.597092 /Price: 375000 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học499390. Luật thư viện các kỹ năng hướng dẫn nghiệp vụ thư viện: Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội/ Vũ Tươi hệ thống.- H.: Lao động, 2020.- 391tr.; 28cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu về Luật Thư viện 2019, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam về bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện, kỹ năng và nghiệp vụ cán bộ thư viện cần biết; điều lệ Hội Thư viện Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và đề án phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiêu chuẩn quy chế mẫu thư viện trường đại học, phổ thông, thư viện công cộng; quy định về điều kiện thành lập, thủ tục đăng ký, tổ chức hoạt động, thu, nộp sử dụng phí thư viện và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thư viện
{Luật Thư viện; Nghiệp vụ thư viện; Pháp luật; Việt Nam; } |Luật Thư viện; Nghiệp vụ thư viện; Pháp luật; Việt Nam; |
DDC: 344.597 /Price: 375000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học33322. LÊ NGỌC OÁNH
    Biên mục mô tả trong nghiệp vụ thư viện/ Lê Ngọc Oánh, Nguyễn Thị Trúc Hà.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2019.- 403tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 403
    ISBN: 9786048040581
    Tóm tắt: Trình bày khái niệm về công tác biên mục; các biểu ghi thư mục; giới thiệu khung mô tả thư tịch theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBD) và các quy tắc biên mục khối Anh - Mỹ xuất bản lần 2 (AACR2R); các vùng mô tả; mô tả ấn phẩm rời; các tiêu để, nhan đề đồng nhất và các tham chiếu...
(Nghiệp vụ; Mô tả tài liệu; Biên mục; Thư viện; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Trúc Hà; ]
DDC: 025.32 /Price: 155000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55830. Nghiệp vụ thư ký hành chính văn phòng/ Lê Văn In (ch.b.), Phùng Thị Phượng Khánh, Lý Thị Bé Luyễn....- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- VI, 206tr.: ảnh, bảng; 28cm.
    Thư mục: tr. 205-206
    ISBN: 9786047365258
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan kiến thức chung về thư ký và nghề thư ký; những nhiệm vụ tổ chức công việc của thư ký như công tác thông tin phục vụ lãnh đạo cơ quan, những công việc thuộc một ngày làm việc của người thư ký, tiến hành các cuộc họp và hội thảo...; cách thức soạn thảo văn bản và quản lý hồ sơ, tài liệu tại văn phòng lãnh đạo
(Thư kí; Công tác văn phòng; Nghiệp vụ; ) [Vai trò: Dương Tuấn Vũ; Tài Lê Khanh; Lý Thị Bé Luyễn; Phùng Thị Phượng Khánh; Lê Văn In--ch.b.; ]
DDC: 651.3 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.