Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 31104.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học194308. PHẠM TRƯỜNG KHANG
    Các sứ thần Việt Nam/ Phạm Trường Khang b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 235tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 231-232
    ISBN: 8935075921726
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về tài trí, sự ứng xử thông minh, khôn khéo, nhanh nhậy, dũng cảm và nghệ thuật đàm phán kiên trì, linh hoạt của các sứ thần Việt Nam thời phong kiến cùng một số câu chuyện về tài ứng xử ngoại giao thông minh, kiên định của các vua: Lê Hoàn, Trần Thái Tông, Quang Trung,...
(Lịch sử; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.70092 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94618. Văn học nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam/ Trương Tấn Sang, Nguyễn Hồng Vinh, Lê Thanh Phong....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 951tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương
    ISBN: 9786045726167
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung về văn học nghệ thuật cùng những bài nghiên cứu về chủ đề văn học và các loại hình nghệ thuật với việc xây dựng nhân cách con người
(Đạo đức; Người Việt Nam; Nhân cách; ) [Vai trò: Nguyễn Hồng Vinh; Lê Thanh Phong; Đinh Xuân Dũng; Trương Tấn Sang; Lê Khả Phiêu; ]
DDC: 170 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482615. Việt Nam đổi mới và phát triển.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 515tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 8935211105843
    Tóm tắt: Những thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm đổi mới của Việt Nam
(Sách song ngữ; Phát triển; Kinh tế; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.9597 /Price: 51500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168517. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời kỳ 1858 đến 1945/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 102tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922730
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công
(Lịch sử hiện đại; Lịch sử cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66030. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Tô Huy Rứa--ch.b.; Tô Duy Hợp; Phạm Xuân Nam; Hoàng Chí Bảo--ch.b.; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120924. PHẠM NGỌC TRUNG
    Văn hoá giao thông ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Ngọc Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 214tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721582
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá giao thông. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá giao thông ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Giao thông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488805. Cảng biển Việt Nam/ Ngô Lực Tải,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 183tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926950
    Tóm tắt: Một số văn bản quy phạm pháp luật về cảng biển Việt Nam. Giới thiệu những bài viết tổng quát về cảng biển Việt Nam.
(Cảng biển; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quang Hưng; tác giả; Sông Lam; tuyển chọn; Thái Quỳnh; tuyển chọn; Ngọc Lan; tác giả; Ngô Lực Tải; tác giả; ]
DDC: 387.109597 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488957. Toàn cảnh biển đảo Việt Nam/ Nguyễn Anh Tài,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 247tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926882
(Biển; Chủ quyền; Lịch sử; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; Nguyễn Anh Tài; Nguyễn Nhã; Nguyễn Đình Chiến; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121381. Câu đố dân gian Việt Nam/ Thiên An tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn học, 2015.- 176tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 174
    ISBN: 9786045720165
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thiên An--tuyển chọn; ]
DDC: 398.609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120888. Văn hoá gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Phạm Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Bùi Như Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721575
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá gia đình. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá gia đình ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Gia đình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Quế Hằng; Nguyễn Mỹ Linh; Bùi Như Ngọc; Phạm Ngọc Trung--ch.b.; Nguyễn Thị Hồng; ]
DDC: 306.8509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91852. Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn nghệ Việt Nam/ Đinh Xuân Dũng (ch.b.), Đoàn Đức Phương, Hữu Thỉnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 538tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 515-533
    ISBN: 9786045725771
    Tóm tắt: Trình bày định hướng xây dựng lý luận văn nghệ ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản trong hệ thống lý luận văn học, nghệ thuật Việt Nam
(Định hướng; Văn nghệ; Lí luận văn học; Nội dung; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Khánh Thành; Phạm Xuân Thạch; Hữu Thỉnh; Đinh Xuân Dũng--ch.b.; Đoàn Đức Phương; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75053. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Phát triển bền vững; Môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên--ch.b.; Đặng Vũ Huân; Lê Hồng Hạnh; Vũ Duyên Thuỷ; Phạm Văn Lợi; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488793. Những hòn đảo ngọc Việt Nam/ Biên soạn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 167tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926974
    Tóm tắt: Giới thiệu tên các hòn đảo du lịch nổi tiếng Việt Nam từ Bắc - Nam.
(Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; ]
DDC: 915.97 /Price: 34000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105694. Các dân tộc ở Việt Nam. T.1: Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường/ Vương Xuân Tình (ch.b.), Bùi Xuân Đính, Tạ Thị Tâm....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 764tr., 35tr. ảnh: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học
    Thư mục: tr. 716-762
    ISBN: 9786045719831
    Tóm tắt: Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá và những biến đổi của mỗi dân tộc trong bối cảnh mới như: Kinh (Việt), Mường, Thổ, Chứt
(Dân tộc thiểu số; Dân tộc học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vương Xuân Tình--ch.b.; Nguyễn Ngọc Thanh; Bùi Xuân Đính; Tạ Thị Tâm; Bùi Minh Thuận; ]
DDC: 305.895922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168544. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời nguyên thuỷ đến năm 1858/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 154tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 8935075922723
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho tới năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
(Lịch sử cận đại; Lịch sử cổ đại; Lịch sử trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488959. Hỏi - đáp về biển đảo Việt Nam/ Biên soạn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 147tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926905
(Biển; Đảo; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; Thái Quỳnh; ]
DDC: 320.1509597 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.