Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4231.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153399. Về tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân/ Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Quang, Chu Ngọc Lan....- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045700594
    Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa cá nhân; Đạo đức cách mạng; ) [Vai trò: Hồ Chí Minh; ]
DDC: 172 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92537. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Đặng Đình Quý; Đinh Thế Huynh; Nguyễn Đức Thắng; Lê Hữu Nghĩa; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494123. Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. T.2/ Biên soạn: Trương Minh Tuấn (chủ biên),...[và những người khác].- Xuất bản lần thứ 2.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2011.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo
    ISBN: 9786045713273
    Tóm tắt: Gồm những câu chuyện viết về Bác Hồ giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhận thức về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
(Đạo đức Hồ Chí Minh; ) [Vai trò: Nguyễn Đức Bình; Ngô Bá Toại; Lương Thị Bích Hường; Trương Minh Tuấn; Trịnh Duy Kim; ]
DDC: 170 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488359. SACHS, JEFFEREY D.
    Thịnh vượng chung - kinh tế học cho hành tinh đông đúc: Sách tham khảo/ Jefferey D. Sachs ; Người dịch: Đức Tuệ, ...[và những người khác] ; Hiệu đính: Kim Thoa, Minh Long.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012.- 591tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045715963
    Tóm tắt: Phác họa bức tranh hiện thực về thế giới ngày nay: vấn đề phát triển bền vững và nhu cầu cấp thiết phải chấm dứt đói nghèo; đồng thời đưa ra nhiều giải pháp hợp lí cũng như các dự đoán xác thực dựa trên vô số dữ liệu minh hoạ cụ thể
(Chính sách kinh tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Kim Thoa; Minh Long; My Hoàng; Thu Hường; Vạn Bảo; Đức Tuệ; ]
DDC: 338.9 /Price: 60000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học129316. Giá trị của đạo đức Nho giáo trong thời đại ngày nay/ Tần Tại Đông (ch.b.), Trần Hoa Châu, Tiêu Hồng Quân... ; Lê Tịnh dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 412tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Ban biên tập sách Kinh điển Thánh hiền Trung Hoa
    ISBN: 9786045703533
    Tóm tắt: Đề cập tới những vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Nho giáo, cụ thể được thể hiện qua các lĩnh vực: lập thân, tu thân, xử thế, kết bạn, chức vụ, quản lí... và những ảnh hưởng của nó trong cuộc sống hiện tại
(Đạo Khổng; Đạo đức; ) [Vai trò: Hạng Cửu Vũ; Nghê Diệc Trinh; Tần Tại Đông--ch.b.; Trần Hoa Châu; Tiêu Hồng Quân; Lê Tịnh--dịch; ]
DDC: 181.112 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học601802. Nguyễn Đức Cảnh tiểu sử/ B.s.: Lê Văn Tích (ch.b.), Đàm Đức Vượng, Dương Văn Sao....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 287tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 279-284
    ISBN: 9786045710302
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn và tấm gương hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908-1932)
(Chính trị gia; Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1932); Việt Nam; Tiểu sử; ) [Vai trò: Lê Văn Tích; Đàm Đức Vượng; Dương Văn Sao; Lý Việt Quang; ]
DDC: 959.703092 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học56365. TRẦN VĂN HẠC
    Đất trời chung đúc ngàn năm: Mỹ tục của người Thái Tây Bắc/ Trần Văn Hạc.- H.: Văn học, 2018.- 255tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049696824
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết khái quát về phong tục tập quán, văn hoá dân gian, nếp sống, nghi lễ, lễ hội, tục ngữ, dân ca... của người Thái ở vùng Tây Bắc Việt Nam
(Dân tộc Thái; Phong tục; Văn hoá dân gian; ) [Tây Bắc; Việt Nam; ]
DDC: 390.095971 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100365. Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay/ Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Bá Dương... ; B.s.: Nguyễn Bá Dương....- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 244tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    ISBN: 9786045121047
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về những nội dung cơ bản liên quan đến công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay
(Lối sống; Đạo đức; Giáo dục; Cán bộ; Đảng viên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Vĩnh Thắng; Dương Quốc Dũng--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; Dương Quang Hiển; Nguyễn Quang Phát; Nguyễn Bá Dương--tác giả, ch.b.; Phạm Văn Nhuận; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113528. Nguyễn Đức Cảnh - Tiểu sử/ B.s.: Lê Văn Tích (ch.b.), Đàm Đức Vượng, Dương Văn Sao, Lý Việt Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 287tr.: ảnh; 21cm.
    Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam
    Thư mục: tr. 279-284
    ISBN: 9786045710302
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn và tấm gương hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
Nguyễn Đức Cảnh; (Sự nghiệp; Tiểu sử; ) [Vai trò: Đàm Đức Vượng--b.s.; Lê Văn Tích--ch.b.; Dương Văn Sao--b.s.; Lý Việt Quang--b.s.; ]
DDC: 959.703092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học495053. VIẾT LINH
    Nguyễn Đức Cảnh: Truyện ký/ Viết Linh, Giang Hà Vỵ.- H.: Thanh niên, 2012.- 259tr; 21cm.- (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
    ISBN: 8935075926776
Nguyễn Đức Cảnh; (Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Giang Hà Vỵ; ]
DDC: 959.703092 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học439978. Văn hóa đạo đức/ Biên soạn: Quỳnh Phương.- Hà Nội: Khoa học Xã hội, 2016.- 190tr.; 21cm.
    Thư mục cuối mỗi phần
    ISBN: 9786049443619
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề khái quát liên quan đến đạo đức trên cơ sở tham khảo các thông tin ở những tài liệu có liên quan, đồng thời sưu tầm, thu thập một số bài nghiên cứu về văn hóa đạo đức, giúp bạn đọc quan tâm có cái nhìn bao quát và nắm bắt được những thông tin cụ thể liên quan đến văn hóa đạo đức.
(Văn hóa; Đạo đức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Quỳnh Phương; ]
DDC: 170.9597 /Price: 63000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57102. LÊ THỊ BÍCH HỒNG
    Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình/ Lê Thị Bích Hồng.- H.: Văn học, 2018.- 295tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693694
    Tóm tắt: Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
(Dân tộc thiểu số; Phê bình văn học; Nhà thơ; Văn học hiện đại; Nhà văn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học107287. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 252tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045710807
    Tóm tắt: Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013
(Điển hình tiên tiến; Cá nhân; Tập thể; ) [Việt Nam; ]
DDC: 302.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học443355. Học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với thiếu nhi, thanh thiếu niên qua các câu chuyện/ Sưu tầm, tuyển chọn: Đoàn Huyền Trang.- Hà Nội: Hồng Đức, 2018.- 139tr.; 19cm.- (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786048921316
    Tóm tắt: Trích đăng toàn bộ những lời Bác dạy thiếu niên, nhi đồng nhằm giúp bạn đọc nghiên cứu, rèn luyện thanh niên, thiếu niên, nhi đồng
Hồ Chí Minh; (Thanh thiếu niên; Thiếu niên; ) [Vai trò: Đoàn Huyền Trang; ]
DDC: 895.9223 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học95955. DAISAKU IKEDA
    Đối thoại về sức khoẻ và cuộc sống, đạo đức và giáo dục: Sách tham khảo/ Daisaku Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 331tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045724446
    Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cuộc đối thoại như sức khoẻ và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của họ về ý nghĩa cuộc sống, khám phá những vấn đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng tới một tương lai văn minh, lành mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà
(Xã hội học; Giáo dục; Cuộc sống; Con người; Đạo đức; ) [Vai trò: Bourgeault, Guy; Trần Quang Tuệ--dịch; Simard, René; ]
DDC: 301 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117818. NGUYỄN NGHĨA DÂN
    999 lời tục ngữ - ca dao Việt Nam về thực hành đạo đức: Sưu tầm - Tuyển chọn - Giải thích - Bình luận/ Nguyễn Nghĩa Dân.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 233tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 229-230
    ISBN: 9786049027437
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về đạo đức trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Sưu tầm, tuyển chọn, giải thích, bình luận tục ngữ, ca dao Việt Nam về đạo đức. Bảng tra cứu theo hệ thống các hành vi đạo đức
(Văn học dân gian; Đạo đức; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học492487. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh/ Lương Hoa Phương,...[và những người khác].- Hà Nội: Phụ nữ, 2013.- 215tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045620703
    Tóm tắt: Viết về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực, trên khắp mọi miền đất nước học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh
(Phụ nữ; Điển hình tiên tiến; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Hoa; Hoàng Hải Yến; Lê Thị Ánh Tuyết; Lương Hoa Phương; Nguyễn Phương Thùy; ]
DDC: 302.08209597 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19120. VŨ NGỌC KHÁNH
    Đức Mẫu Liễu/ Vũ Ngọc Khánh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 315tr.; 21cm.
    ISBN: 9786047016648
    Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu về Đức Mẫu Liễu Hạnh (Thánh Mẫu) trong tín ngưỡng Việt Nam; các thư tịch, đền thờ và các câu chuyện xung quanh Đức Mẫu Liễu Hạnh
(Thánh Mẫu Liễu Hạnh; Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4109597 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440306. KEOWN, DAMIEN
    Dẫn luận về đạo đức Phật giáo/ Damien Keown ; Người dịch: Thái An.- Tp. Hồ Chí Minh: Hồng Đức, 2016.- 229tr.: ảnh; 20cm.- (Tủ sách Văn hóa xã hội)
    Tên sách tiếng Anh: Buddhist ethics - A very short introduction
    ISBN: 9786048684099
    Tóm tắt: Tổng quan về cung cách Phật giáo thích ứng với những vấn đề đạo đức nan giải mà chúng ta phải đương đầu. Bàn luận đến 6 vấn đề đương đại: động vật và môi trường, tình dục, chiến tranh, khủng bố, phá thai, tự tử, hỗ trợ chết êm ái, nhân bản vô tính
(Phật giáo; Đạo Phật; Đạo đức; ) [Vai trò: Thái An; ]
DDC: 294.3 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học85046. ALI, SABAHATTIN
    Đức mẹ mặc áo choàng lông/ Sabahattin Ali ; Đào Minh Hiệp dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2016.- 251tr.; 21cm.- (Những tác phẩm văn học kinh điển nổi tiếng thế giới)
    Dịch từ bản tiếng Nga: Madona v mekhovom manto
    ISBN: 9786046979425
(Văn học hiện đại; ) [Thổ Nhĩ Kỳ; ] [Vai trò: Đào Minh Hiệp--dịch; ]
DDC: 894.3533 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.