Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412463. NGUYỄN NGỘ
    Công nghệ sản xuất đường mía/ Nguyễn Ngộ (ch.b.), Lê Bạch Tuyết, Phan Văn Hiệp,....- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1984.- 308tr: hình vẽ; 19cm.
    Thư mục tr. 303
    Tóm tắt: Đặc tính các giống mía ở Việt Nam và việc phân loại, thu hoạch, bảo quản mía. Thành phần hoá học của mía. Công nghệ sản xuất đường mía: ép nước mía; làm sạch; cô đặc nước mía; nấu đường và kết tinh; ly tâm, sấy, đóng bao và bảo quản đường
{Mía; sản xuất; giáo trình; công nghệ; đường mía; } |Mía; sản xuất; giáo trình; công nghệ; đường mía; | [Vai trò: Phan Văn Hiệp; Lê Bạch Tuyết; Phạm Vĩnh Viễn; Trần Mạnh Hùng; ]
DDC: 633.6 /Price: 15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học170362. NGUYỄN NGỘ
    Công nghệ đường mía/ Nguyễn Ngộ.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2011.- 271tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường đại học Bách khoa Hà Nội. Viện Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm
    Thư mục: tr. 270-271
    Tóm tắt: Giới thiệu các khâu trong quy trình sản xuất đường hiện đại như thu nhận và xử lý dịch nước mía, làm sạch nước mía, quá trình bốc hơi nước mía, nấu đường và chế luyện đường. Một số tính toán cân bằng vật chất, cân bằng nhiệt và cân bằng nước trong sản xuất đường mía
(Đường mía; Công nghệ; Qui trình sản xuất; )
DDC: 664 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học640900. ISAIAS, ISSAY
    Chế biến đường mía quy mô mỏ và sử dụng các thực phẩm/ Issay Isaias ; Nguyễn Tiến San dịch.- H.: Nông nghiệp, 1990.- 98tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu kĩ thuật chế biến đường thành đường trăng và đường nâu ; phân tích các khía cạnh kinh tế xã hội và kĩ thuật của các nhà máy đường qui mô nhỏ ở các nước đang phát triển ; sử dụng các sản phụ phẩm của các nhà máy đường qui mô nhỏ.
(Chế biến; Đường; Mía; Công nghệ thực phẩm; ) [Vai trò: Nguyễn Tiến San; ]
DDC: 664 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học649816. ISAIAS, ISSAY
    Chế biến đường mía quy mô nhỏ và sử dụng các phụ phẩm/ Issay Isaias; Nguyễn Tiến San dịch.- H.: Nông nghiệp, 1990.- 98tr; 19cm.
(Công nghiệp; Chế biến; Mía; Đường; Sử dụng; ) [Vai trò: Isaias, Issay; Nguyễn Tiến San; ]
DDC: 641.3 /Price: 520đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76064. Giáo trình công nghệ sản xuất đường mía/ Nguyễn Văn Toản (ch.b.), Lê Văn Tán, Nguyễn Văn Huế....- Huế: Đại học Huế, 2017.- XIII, 305tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường đại học Nông Lâm
    Phụ lục: tr. 266-304. - Thư mục: tr. 305
    ISBN: 9786049127335
    Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về nguyên liệu mía, công đoạn lấy nước mía, làm sạch nước mía, cô đặc nước chè trong, nấu đường và trợ tinh, ly tâm - sấy, đóng bao và bảo quản đường, sản xuất đường tinh luyện, hệ thống tạo chân không trong nhà máy đường cũng như vấn đề phân tích và kiểm tra chất lượng
(Đường mía; Công nghệ sản xuất; ) [Vai trò: Lê Văn Tán; Nguyễn Văn Huế; Võ Văn Quốc Bảo; Đỗ Chí Thịnh; Nguyễn Văn Toản--ch.b.; ]
DDC: 664.1220711 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học317012. HUGOT, EMILE
    Nhà máy đường mía/ Emile Hugot ; Biên dịch: Phan Văn Hiệp...- Tp. Hồ Chí Minh: Nông nghiệp, 2001.- 1292tr : hình vẽ; 24cm.
    Tóm tắt: Phân tích cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của nhà máy đường mía từ khâu tiếp nhận, chuyển và xuống mía (bốc dỡ mía), băng tải mía, dao băm... đến vấn đề tin học hoá, tự động hoá trong nhà máy đường mía..
{Máy công nghiệp; Mía đường; } |Máy công nghiệp; Mía đường; | [Vai trò: Trịnh Khương; Phan Văn Hiệp; Trần Bình Vỹ; ]
/Price: 100000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326927. TRẦN MẠNH HÙNG
    Công nghệ sản xuất đường mía: Giáo trình/ B.s.: Trầm Mạnh Hùng (ch.b.), Lương Văn Bình, Bùi Thị Lẻ...- H.: Nông nghiệp, 2000.- 148tr : hình vẽ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trường Công nhân Cơ điện II
    Tóm tắt: Giới thiệu các bước thực hiện trong công nghệ sản xuất và bảo quản đường: Lấy nước mía, gia nhiệt, bốc hơi, kết tinh đường, trợ tinh, ly tâm, sấy và bảo quản đường
{Công nghệ chế biến; Giáo trình; Đường mía; } |Công nghệ chế biến; Giáo trình; Đường mía; | [Vai trò: Phạm Thanh Sơn; Bùi Thị Lẻ; Lương Văn Bình; ]
/Price: 27.000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học325789. LƯƠNG MINH CHÂU
    Phương pháp phân tích quá trình sản xuất đường mía: Giáo trình/ Lương Minh Châu.- H.: Nông nghiệp, 2000.- 245tr : hình vẽ, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Phụ lục: tr. 147-242
    Tóm tắt: Lý luận hoá nghiệm. Các phương pháp phân tích đường hoá học về hoá lý. Phương pháp kiểm tra nguyên liệu bán chế phẩm, thành phẩm và phế liệu. tính toán về quản lý hoá học. Các công tác kiểm tra thí nghiệm ép. Công thức pha chế thuốc thử thường dùng trong phòng thí nghiệm, sử dụng thiết bị kiểm nghiệm
{Đường mía; Sản xuất; Giáo trình; Phương pháp phân tích; } |Đường mía; Sản xuất; Giáo trình; Phương pháp phân tích; |
/Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.