Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 32.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120758. Chăn nuôi gia cầm bảo đảm an toàn sinh học/ Vũ Duy Giảng, Bùi Quang Tuấn, Nguyễn Tấn Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 186-187
    ISBN: 9786045721650
    Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chăn nuôi một số loại gia cầm để bảo đảm an toàn sinh học như: Chăn nuôi gà thả vườn, gà công nghiệp, vịt, ngan, ngỗng, chim bồ câu... và những phương pháp ấp trứng làm tăng khả năng sản xuất của đàn mái sinh sản, bảo đảm vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và an toàn cho sức khoẻ cộng đồng
(Gia cầm; Chăn nuôi; ) {An toàn sinh học; } |An toàn sinh học; | [Vai trò: Bùi Thị Oanh; Bùi Văn Chính; Nguyễn Tấn Anh; Vũ Duy Giảng; Bùi Quang Tuấn; ]
DDC: 636.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485683. LÊ HỒNG MẬN
    Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm/ Lê Hồng Mận.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2007.- 100tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Đặc điểm chung về chăn nuôi gia cầm ở nước ta, quy hoạch khu chăn nuôi trang trại khu chuồng nuôi ở gia đình, tổ chức phân đàn chăn nuôi gia cầm...
(Bệnh gia cầm; Chăn nuôi; Phòng ngừa; )
DDC: 636.5 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488868. LÊ GIA HY
    An toàn sinh học/ Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh.- Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2012.- 214tr.: bảng, hình vẽ; 24cm.
    Phụ lục: tr.155 - 212 .- Thư mục: tr. 213-214
    ISBN: 9786046700210
    Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề chủ yếu của an toàn sinh học như an toàn sinh học vi sinh vật, phòng thí nghiệm, sinh vật biến đổi gien..
(An toàn; Phòng thí nghiệm; Vi sinh vật; Sinh học; ) {Biến đổi gen; } |Biến đổi gen; | [Vai trò: Khuất Hữu Thanh; ]
DDC: 570.28 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689760. LÊ HÔNG MẬN
    Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh trong phòng chống bệnh cúm gia cầm.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 15tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tóm tắt: Hướng dẫn biện pháp an toàn sinh học trong xử lí dịch, phòng ngừa lây nhiễm bệnh cúm gia cầm cho các đối tượng nuôi, thu mua, tiếp xúc với gà và bệnh nhân mắc cúm gà
(Bệnh cúm gà; Sổ tay; Phòng dịch; Phòng ngừa; Bệnh gia cầm; )
DDC: 636.5 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học236868. PHÙNG ĐỨC TIẾN
    Nghề chăn nuôi ngan an toàn sinh học/ Phùng Đức Tiến, Lê Thị Nga.- H.: Nông nghiệp, 2008.- 48tr.; 19cm.- (Chương trình 100 nghề cho nông dân)
    Tóm tắt: Trình bày an toàn sinh học trong chăn nuôi ngan, thức ăn, nước uống dùng trong chăn nuôi ngan, phương thức, dụng cụ chăn nuôi ngan. Giới thiệu cách chọn ngan giống,, kĩ thuật nuôi ngan Pháp sinh sản, ngan thương phẩm và qui trình thú y phòng bệnh cho ngan
(Ngan; Chăn nuôi; ) [Vai trò: Lê Thị Nga; ]
DDC: 636.5 /Price: 10000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học682968. LÊ HỒNG MẬN
    Biện pháp an toàn sinh học và vệ sinh phòng chống bệnh cúm gia cầm/ Lê Hồng Mận.- Hà Nội: Nxb. Nông Nghiệp, 2007.- 100tr.; 19cm..
(An toàn sinh học; Vệ sinh Phòng bệnh; Cúm gia câm; ) [Việt Nam; ]
DDC: 636.08 /Price: 15.000đ. /Nguồn thư mục: [KHOVNI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học234049. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
    Chăn nuôi vịt ngan - an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững/ Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan.- H.: Nxb. Hà Nội, 2008.- 119tr.; 19cm.
    Thư mục: tr. 114
    Tóm tắt: Trình bày về: tình hình chung của chăn nuôi thuỷ cầm, các biện pháp cụ thể trong chăn nuôi vịt ngan bền vững và đảm bảo vệ sinh môi trường, một số bệnh thường gặp và vấn đề ấp trứng gia cầm cùng tiêu thụ sản phẩm
(Ngan; Chăn nuôi; Vịt; ) [Vai trò: Hoàng Thị Lan; Hoàng Văn Tiệu; ]
DDC: 636.5 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học676390. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
    Chăn nuôi vịt ngan. An toàn sinh học đảm bảo tính bền vững/ Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan.- H.: Nxb. Hà Nội, 2008.- 119 tr.; 19 cm..
    Tóm tắt: Trình bày về: tình hình chung của chăn nuôi thuỷ cầm, các biện pháp cụ thể trong chăn nuôi vịt ngan bền vững và đảm bảo vệ sinh môi trường, một số bệnh thường gặp và vấn đề ấp trứng gia cầm cùng tiêu thụ sản phẩm
{Chăn nuôi; Ngan; Vịt; An toàn; Bền vững; } |Chăn nuôi; Ngan; Vịt; An toàn; Bền vững; | [Vai trò: Nguyễn Đức Trọng; Hoàng Văn Tiệu; Hoàng Thị Lan; ]
DDC: 636.5 /Price: 22.000đ.- 1000b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508955. LÊ VĂN THƯỜNG
    Chăn nuôi vịt, ngang, ngỗng an toàn sinh học/ Lê Văn Thường, Nguyễn Thanh Bình, Lê Đức Lưu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2018.- 110tr.; 19cm..

DDC: 636.5 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học132217. LÊ HUY HÀM
    Hệ thống quản lý an toàn sinh học cây trồng biến đổi gen/ Lê Huy Hàm, Phạm Thị Lý Thu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2014.- 159tr.: minh hoạ; 25cm.
    Thư mục: tr. 142-155
    ISBN: 9786045508633
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về cây trồng biến đổi gen. Đánh giá an toàn cây trồng biến đổi gen đối với môi trường và sử dụng làm thực phẩm. Trình bày các quy định của thế giới về trình tự, thủ tục phê chuẩn cây trồng biến đổi gen làm thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Các quy định về an toàn sinh học và trình tự phê chuẩn cây trồng biến đổi gen của Việt Nam
(Sinh học; Quản lí; An toàn; Biến đổi gen; Cây trồng; ) [Vai trò: Phạm Thị Lý Thu; ]
DDC: 631.5233 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học159199. LÊ VĂN THƯỜNG
    Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng an toàn sinh học/ Lê Văn Thường, Nguyễn Thanh Bình, Lê Đức Lưu.- H.: Nxb. Hà Nội, 2013.- 111tr.: bảng; 19cm.
    Thư mục: tr. 109-110
    Tóm tắt: Giới thiệu qui trình chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng an toàn sinh học như: công tác chuẩn bị cho chăn nuôi, phương pháp phòng trị bệnh quan trọng, lựa chon và sử dụng hiệu quả thuốc sát trùng tiêu diệt virus cúm trên thuỷ cầm...
(Vịt; Ngan; Ngỗng; Kĩ thuật chăn nuôi; ) [Vai trò: Nguyễn Thanh Bình; Lê Đức Lưu; ]
DDC: 636.597 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học542306. LÊ GIA HY
    An toàn sinh học: Sách tham khảo/ Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2012.- 214tr: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 155-212. - Thư mục: tr. 213-214
    ISBN: 9786046700210
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chủ yếu của An toàn sinh học như: an toàn sinh học vi sinh vật, an toàn sinh học phòng thí nghiệm, an toàn sinh học các vi sinh vật biến đổi gen,... trên cơ sở các quy chế, quy định về an toàn sinh học đã được công bố và thực hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam ; Quản lý an toàn sinh học ở Việt Nam và tổ chức tập huấn về an toàn sinh học giảm thiểu các tác nhân gây rủi ra cho con người và công đồng, môi trường.
(An toàn; Sinh học; Vi sinh vật; ) [Vai trò: Khuất Hữu Thanh; ]
DDC: 570.28 /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học176905. Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn an toàn sinh học.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2011.- 52tr.: ảnh, bảng; 19cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khuyến nông Thanh Hoá
    Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về chăm sóc và nuôi dưỡng gà thịt thả vườn. Phương pháp phòng và điều trị một số bệnh thường gặp ở gà
(Gà thịt; Chăn nuôi; )
DDC: 636.5 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học229279. NGUYỄN VĂN MÙI
    An toàn sinh học/ Nguyễn Văn Mùi.- H.: Giáo dục, 2008.- 359tr.: minh hoạ; 24cm.
    Phụ lục: tr. 304-354. - Thư mục: tr. 355-359
    Tóm tắt: Giới thiệu về an toàn sinh học phòng thí nghiệm như: trang thiết bị, các kĩ thuật, các tiêu chuẩn... và về an toàn sinh học sinh vật chuyển gen như: ADN, tái tổ hợp và an toàn sinh học, sinh vật biến đổi môi trường, công nghệ sinh học và an toàn thực phẩm chuyển gen...
(An toàn; Sinh học; Sinh vật; ) {Sinh vật chuyển gen; } |Sinh vật chuyển gen; |
DDC: 570.28 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học589255. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
    Chăn nuôi vịt ngan: An toàn sinh học đảm bảo tính bền vững/ Nguyễn Đức Trọng, Hòng Văn Tiệu, Hoàng Thị Lan.- H.: Nxb. Hà Nội, 2008.- 119tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày về: tình hình chung của chăn nuôi thuỷ cầm, các biện pháp cụ thể trong chăn nuôi vịt ngan bền vững và đảm bảo vệ sinh môi trường, một số bệnh thường gặp và vấn đề ấp trứng gia cầm cùng tiêu thụ sản phẩm
(Chăn nuôi; Vịt; Ngan; ) [Vai trò: Hoàng Thị Lan; Hoàng Văn Tiệu; ]
DDC: 636.5 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học658279. NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
    Chăn nuôi vịt ngan an toàn sinh học đảm bảo tính bền vững/ TS. Nguyễn Đức Trọng, PGS.TS. Hoàng Văn Tiệu, ThS. Hoàng Thị Lan.- H.: Nxb. Hà Nội, 2008.- 119tr.; 19cm..
(Chăn nuôi; Nông nghiệp; Kỹ thuật; Gia cầm; )
DDC: 636.5 /Price: 22000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học251969. LÊ GIA HY
    An toàn sinh học/ Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2007.- 214tr.: bảng, hình vẽ; 24cm.
    Thư mục: tr. 213-214
    Tóm tắt: Đề cập đến một số vấn đề chủ yếu của an toàn sinh học như an toàn sinh học vi sinh vật, phòng thí nghiệm, sinh vật biến đổi gien..
(Sinh học; An toàn; ) [Vai trò: Khuất Hữu Thanh; ]
DDC: 570.28 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học31488. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi vịt, ngan an toàn sinh học/ B.s.: Nguyễn Duy Minh, Lê Sỹ Thành, Nguyễn Ngọc Duy, Hà Thị Thuỷ Linh.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2019.- 99tr.: minh hoạ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
    ISBN: 9786047442270
    Tóm tắt: Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi vịt, ngan an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa sự tiếp xúc giữa vịt, ngan với mầm bệnh bảo đảm cho đàn vịt, ngan luôn khoẻ mạnh như: Cách chọn giống, chuồng trại, trang thiết bị, nguồn dinh dưỡng và thức ăn cho ngan, vịt, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng vịt, ngan, an toàn sinh học trong chăn nuôi vịt, ngan và các bệnh thường xảy ra trong chăn nuôi vịt, ngan
(Vịt; Ngan; Kĩ thuật chăn nuôi; ) {An toàn sinh học; } |An toàn sinh học; | [Vai trò: Hà Thị Thuỷ Linh; Nguyễn Ngọc Duy; Lê Sỹ Thành; Nguyễn Duy Minh; ]
DDC: 636.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55646. NGUYỄN DUY MINH
    Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học/ B.s.: Nguyễn Duy Minh (ch.b.), Lê Sỹ Thành, Nguyễn Ngọc Duy.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2018.- 80tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá
    ISBN: 9786047438471
    Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt và quản lý trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Hướng dẫn chăn nuôi gà an toàn sinh học
(Kĩ thuật chăn nuôi; ; Lợn; ) [Vai trò: Nguyễn Ngọc Duy--b.s.; Lê Sỹ Thành--b.s.; ]
DDC: 636.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77186. An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm: Tài liệu sử dụng cho đào tạo liên tục/ B.s.: Đoàn Hữu Thiển, Phạm Văn Hùng (ch.b.), Hoàng Minh Đức....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017.- 199tr.: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế
    ISBN: 9786046299011
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về an toàn sinh học tại phòng thí nghiệm, an toàn và an ninh sinh học trong sản xuất, kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế, các văn bản quy định về an toàn sinh học, đánh giá nguy cơ sinh học, lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm...
(Phòng xét nghiệm; ) {An toàn sinh học; } |An toàn sinh học; | [Vai trò: Phạm Văn Hùng--ch.b.; Phạm Ngọc Thạch--b.s.; Hoàng Minh Đức--b.s.; Nguyễn Hoàng Tùng--b.s.; Đoàn Hữu Thiển--ch.b.; ]
DDC: 570.721 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.