Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 38.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84905. Kỹ thuật chọn giống, trồng, chăm sóc các loại cây công nghiệp/ Tuyển chọn: Dương Phong.- H.: Hồng Đức, 2016.- 142tr.: minh hoạ; 19cm.
    ISBN: 9786048685546
    Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, cây chè, cây ca cao và cây cao su
(Chọn giống; Chăm sóc; Cây công nghiệp; Trồng trọt; ) [Vai trò: Dương Phong--tuyển chọn; ]
DDC: 633.7 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học275438. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Cây sắn từ cây lương thực chuyển thành cây công nghiệp/ Đường Hồng Dật.- H.: Lao động Xã hội, 2004.- 148tr.: hình vẽ, bảng; 19cm.
    Tóm tắt: Trình bày giá trị của cây sắn; nguồn gốc, đặc điểm, sinh trưởng, phát triển của cây; kỹ thuật trồng; thu hoạch, bảo quản và chế biến sắn
(Sắn; Trồng trọt; Cây lương thực; )
DDC: 633.6 /Price: 13000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học394178. Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày.- H.: Nông nghiệp, 1986.- 144tr; 19cm.
    Tóm tắt: Hội thảo do Bộ Nông nghiệp và báo Nhân dân tổ chức nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực, các loại cây công nghiệp, đặc biệt loại cây ngắn ngày, cây xuất khẩu
{hội thảo; cây công nghiệp; Nông nghiệp; } |hội thảo; cây công nghiệp; Nông nghiệp; |
DDC: 633 /Price: 4,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học491885. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp: Sâu bệnh hại đậu tương, lạc, thầu dầu, thuốc lá, bông, đay/ Đường Hồng Dật.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2014.- 320tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046011477
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về các loài sâu bệnh hại, các đặc điểm sinh sống và gây hại của chúng. Trình bày các biện pháp phòng trừ thích hợp với từng loại cây công nghiệp (cây họ đậu, thầu dầu, thuốc lá, bông, đay)
(Cây công nghiệp; Nông nghiệp; Phòng trừ sâu bệnh; )
DDC: 633 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397444. VŨ KHẮC NHƯỢNG
    Sổ tay sâu bệnh hại cây công nghiệp và cây ăn quả/ Vũ Khắc Nhượng.- H.: Nông nghiệp, 1987.- 103tr : hình vẽ; 19cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các loại sâu bệnh thường gặp và gây những tổn thất về năng suất sản phẩm, về tuổi thọ của cây... trên những cây ăn quả, cây công nghiệp
{sâu bệnh; sách tra cứu; Cây công nghiệp; cây ăn quả; } |sâu bệnh; sách tra cứu; Cây công nghiệp; cây ăn quả; |
DDC: 632 /Price: 90d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431178. ĐẶNG XUÂN NGHIÊM
    Sổ tay kỹ thuật trồng cây công nghiệp/ Đặng Xuân Nghiêm, Nguyễn Văn Nhượng, Đinh Kết Nhẫn,....- H.: Nông Nghiệp, 1978.- 354tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Tổng cục cây trồng Bộ nông nghiệp
    Tóm tắt: Kỹ thuật trồng trọt một số cây công nghiệp cơ bản ở Việt Nam như: các cây lấy dầu, lấy sợi, lấy đường, cây có chất kích thích, nhực và hương liệu
{Trồng trọt; sách tra cứu; cây công nghiệp; } |Trồng trọt; sách tra cứu; cây công nghiệp; | [Vai trò: Nguyễn Văn Nhượng; Đặng Văn Phú; Dương Văn Thông; Phạm Cảnh Mai; Đinh Kết Nhẫn; ]
DDC: 633.03 /Price: 1,3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học522437. CHU THỊ THƠM
    Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây công nghiệp/ Chu Thi Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó biên soạn.- H.: Lao động, 2005.- 199tr; 19cm.- (Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động)
    Tóm tắt: Trình bày một số công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp trên thế giới và một số công nghệ gen được ứng dụng tại Việt Nam
(Công nghệ sinh học; Nông nghiệp; Ứng dụng; ) [Vai trò: Nguyễn Văn Tó--biên soạn; Phan Thị Lài--biên soạn; ]
DDC: 660.6 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học513958. Hỏi đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp.- H.: Văn hoá dân tộc, 2002.- 271tr.; 19cm..- (Cẩm nang phổ biến kiến thức)
    ĐTTS ghi: Công ty văn hoá Bảo Thắng. Ban biên tập biên dịch
    Thư mục tr.271
    Tóm tắt: Những kiến thức về quản lý, định hướng hoạt động kinh doanh của trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp
{Kinh tế nông nghiệp; cây công nghiệp; trang trại; trồng trọt; } |Kinh tế nông nghiệp; cây công nghiệp; trang trại; trồng trọt; |
/Price: 30.000đ/700b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học586389. VIỆT CHƯƠNG
    Kinh nghiệm trồng nấm rơm và nấm mèo: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây công nghiệp/ Việt Chương.- Tái bản lần 3.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008.- 88tr.: Hình vẽ; 19cm.
(Kĩ thuật; Nông nghiệp; Nấm rơm; Trồng trọt; ) {Nấm mèo; } |Nấm mèo; |
DDC: 635 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học581436. ĐẶNG TUẤN HƯNG
    Hỏi đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng cây công nghiệp/ Đặng Tuấn Hưng; Phan Công Chung ch.b..- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hóa, 2006.- 227tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Sách hỏi đáp về kinh tế trang trại và kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây công nghiệp
(Cây công nghiệp; Kinh tế trang trại; Kĩ thuật trồng trọt; Sách hỏi đáp; )
DDC: 633 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học573368. Kết quả nghiên cứu cây công nghiệp cây ăn quả 1980-1984/ Bộ nông nghiệp. Viện nghiên cứu cây công nghiệp.- H.: Nông nghiệp, 1986.- 177tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số các công trình nghiên cứu của tập thể cán bộ khoa học kỹ thuật về: cây chè, cây có dầu, cà phê, đỗ đậu để phát huy tác dụng phục vụ sản xuất trong thời gian tới
(Cây công nghiệp; Cây ăn quả; Thành tựu; Kết quả nghiên cứu; )
DDC: 634 /Price: 12đ50 /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học427339. BỘ NÔNG NGHIỆP
    Dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất cây công nghiệp/ Bộ Nông nghiệp.- H.: Nông thôn, 1971.- 44tr; 19cm.
    Tóm tắt: Những quy định phải áp dụng chung cho ngành trồng trọt cho từng loại cây trồng. Đối với mỗi cây trồng đều nêu đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, những yêu cầu về năng suất và sản lượng cây
{sản xuất; Cây công nghiệp; tiêu chuẩn kĩ thuật; } |sản xuất; Cây công nghiệp; tiêu chuẩn kĩ thuật; |
DDC: 633.8 /Price: 0,15đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674561. VIỆT CHƯƠNG
    Kinh nghiệm trồng nấm rơm và nấm mèo: Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây công nghiệp/ Việt Chương.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 88tr.: Hình vẽ; 19cm.- (Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây công nghiệp)
    Tóm tắt: Giới thiệu nghề trồng nấm rơm, nấm mèo tại nước ta, mặt hàng xuất khẩu, thức ăn bổ dưàng và một số phương pháp trồng nấm rơm, nấm mèo
(Nông nghiệp; Trồng trọt; Nấm ăn; ) {2014; } |2014; | [Vai trò: Việt Chương; ]
DDC: 635 /Price: 10000đ.- 1000b. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học661649. ĐƯỜNG HỒNG DẬT
    Phòng trừ sâu bệnh hại cây công nghiệp (Sâu bệnh hại đậu tương, lạc, thầu dầu, thuốc lá, bông, đay)/ Đường Hồng Dật.- H.: Nông nghiệp, 2014.- 320tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết cần thiết về các loài sâu bệnh hại, các đặc điểm sinh sống và gây hại của chúng, đưa ra các biện pháp phòng trừ thích hợp đối với từng loại sâu bệnh
(Cây công nghiệp; Phòng trừ; Sâu bệnh; )
DDC: 633 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học625120. QUỲNH XUÂN THỦY
    Kinh nghiệm trồng cây công nghiệp và cây ăn quả/ Quỳnh Xuân Thủy.- Thanh Hóa: Nxb.Thanh Hóa, 2005.- 220tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Sách trình bày theo 3 chương: cây công nghiệp, cây ăn quả, hỏi đáp về kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây ăn quả
(Cây công nghiệp; Cây ăn quả; Kĩ thuật; Trồng trọt; )
/Price: 27.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học270259. BÙI HIẾU
    Kỹ thuật tưới tiêu nước cho một số cây công nghiệp: Cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc, mía/ Bùi Hiếu, Lê Thị Nguyên.- H.: Nông nghiệp, 2004.- 180tr.: hình vẽ; 21cm.
    Thư mục: tr. 173-174
    Tóm tắt: Vai trò của nước tưới đối với cây công nghiệp và cây trồng cạn. Cách xác định chế độ tưới tiêu cho cây bông, cà phê, chè, đậu tương, lạc mía, tiêu, thuốc lá. Kĩ thuật và công nghệ tưới
(Cây công nghiệp; Kĩ thuật; Tưới tiêu; ) [Vai trò: Lê Thị Nguyên; ]
DDC: 631.6 /Price: 20500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học565860. Giáo trình cây công nghiệp/ Đoàn Thị Thanh Nhàn chủ biên.- H.: Nông nghiệp, 1996.- 268tr.; 27cm.
    Trường ĐHNN I Hà Nội
    Tóm tắt: Đề cập đến nguồn gốc lịch sử, giá trị kinh tế tình hình sản xuất, đặc điểm sinh học, kỹ thuật trồng, chăm sóc thu hoạch, chế biến... các nhóm cây lấy dầu, làm thực phẩm, nhóm cây lấy đường lấy sợi, lấy nhựa, nhóm cây có chất kích thích.
{Giáo trình; cây công nghiệp; } |Giáo trình; cây công nghiệp; | [Vai trò: Đoàn Thị Thanh Nhàn--Tác giả; ]
/Price: 43.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học557174. Hiệu quả kinh tế cây công nghiệp/ Lê Thọ chủ biên.- H.: Uỷ ban kế hoạch nhà nước Viện kế hoạch dài hạn phân bố LLSX, 1991.- 98tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tính hiệu quả kinh tế, cây cao su, cây cà phê, cây chè, cây lạc, cây đậu tương, cây đay, cây bông, cây dâu và nghề trồng dâu nuôi tằm. Ngoài ra, phần phụ lục giới thiệu chi phí xây dựng cơ bản vườn dâu, chi phí sản xuất lá dâu, chi phí sản xuất kén, tơ,...
{cây bông; Hiệu quả kinh tế; cây chè; cây đậu tương; cây trồng; cây công nghiệp; cây cà phê; } |cây bông; Hiệu quả kinh tế; cây chè; cây đậu tương; cây trồng; cây công nghiệp; cây cà phê; | [Vai trò: Lê Thọ--Chủ biên; ]
/Price: 6.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học665502. Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày.- H.: Nông nghiệp, 1988.- 144tr; 19cm.
{Cây công nghiệp; Kinh tế; } |Cây công nghiệp; Kinh tế; |
DDC: 633 /Nguồn thư mục: [QNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học649980. NGUYỄN HỮU DOANH
    Sâu bệnh hại cây công nghiệp ngắn ngày/ Nguyễn Hữu Doanh.- Thanh Hoá: Nxb Thanh Hoá, 1988.- 72tr; 19cm.
(Cây công nghiệp; Kỹ thuật; Nông nghiệp; Phòng trừ sâu bệnh; )
DDC: 632 /Price: 2b /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.