Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 1.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1041452. A reader in Philippine theater: History and criticism/ Soledad S. Reyes, Clodualdo Del Mundo, Jema M. Pamintuan... ; Ed.: Jonathan Chua....- Quezon: The university of the Philippines press, 2014.- xxviii, 227 p.; 23 cm.
    Ind.: p. 207-224
    ISBN: 9789715427494
(Phim; Điện ảnh; ) [Philippin; ] [Vai trò: Chua, Jonathan; Dimla, Renei Patricia; Lucero, Rosario Cruz; Mundo, Clodualdo Del; Pamintuan, Jema M.; Quintos, Jay Jomar F.; Reyes, Soledad S.; Tolentino, Rolando B.; ]
DDC: 791.4309599 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.