Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3349.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học948835. VƯƠNG HUYỀN CƠ
    Công lý như mặt trời: Tập kịch bản/ Vương Huyền Cơ.- H.: Sân khấu, 2018.- 317tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049071928
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92224 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046490. HÀ VĂN CẦU
    Kịch bản chèo. Q.1/ B.s.: Hà Văn Cầu (ch.b.), Hà Văn Trụ.- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 622tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049023866
(Kịch bản; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Trụ; ]
DDC: 895.9222008 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1046486. NGUYỄN XUÂN YẾN
    Kịch bản tuồng dân gian. Q.1/ Nguyễn Xuân Yến b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2014.- 642tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049023880
(Kịch bản; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9222008 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học920190. PHAN MAI HƯƠNG
    Đặc điểm kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng: Chuyên luận Văn học/ Phan Mai Hương.- H.: Sân khấu, 2019.- 237tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 219-231
    ISBN: 9786049072246
    Tóm tắt: Nghiên cứu đặc điểm vở kịch Vũ Như Tô của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng ở các khía cạnh nội dung, nghệ thuật và ngôn ngữ nhằm khám phá thêm những thành tựu và khẳng định vị trí của nhà văn trên quá trình phát triển của thể loại kịch sân khấu trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại
Nguyễn Huy Tưởng; (Kịch; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922232 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995206. Phòng chống tai nạn giao thông do rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích khác.- H.: Giao thông Vận tải, 2016.- 200tr.: minh hoạ; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải
    Phụ lục: tr. 122-198
    ISBN: 9786047611744
    Tóm tắt: Trình bày tác hại của rượu, bia đến cơ thể người và các biện pháp hạn chế; ảnh hưởng của việc uống rượu, bia đối với tai nạn giao thông; một số quy định của pháp luật đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia. Trình bày tác hại của việc hút thuốc lá và hướng dẫn xây dựng phương tiện giao thông công cộng và bến tàu, bến xe, nhà ga, bến cảng không khói thuốc lá
(An toàn giao thông; Chất kích thích; Phòng chống; Tai nạn giao thông; )
DDC: 362.2967 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học878637. HOÀNG HOÀI NAM
    Thi pháp khoảng không của sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam/ Hoàng Hoài Nam.- H.: Sân khấu, 2021.- 357 tr.; 21 cm.
    Thư mục: tr. 351-357
    ISBN: 9786049073397
    Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam; triết học và mỹ học của tam giáo trong tư duy sang tạo nghệ thuật của kịch hát truyền thống Việt Nam; thi pháp khoảng không của kịch hát truyền thống Việt Nam; phân tích những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam và kịch nói (drama)
(Kịch hát; Sân khấu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.509597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học876243. LÊ MẠNH HÙNG
    Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam/ Lê Mạnh Hùng.- H.: Sân khấu, 2021.- 428 tr.; 21 cm.
    Thư mục: tr. 409-422. - Phụ lục: tr. 423-427
    ISBN: 9786049073380
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống (chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống lên tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam
(Kịch nói; Sân khấu; Tiếng cười; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1520240. NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
    Canh bạc. Cha tôi và hai người đàn bà. Trăng trên đất khách: kịch bản phim/ Nguyễn Thị Hồng Ngát.- H.: Hội nhà văn, 2015.- 271tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337370
{Kịch bản phim; Văn học Việt Nam; } |Kịch bản phim; Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.9222 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học928148. SANG SẾT
    Nội dung 72 vở diễn ca kịch Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ: Song ngữ Khmer - Việt/ Sang Sết s.t., b.s..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 307tr.: ảnh màu; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Khmer
    ISBN: 9786049777363
(Ca kịch Dù Kê; Dân tộc Khơ Me; Nghệ thuật sân khấu; Vở diễn; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 792.60899593205977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học853816. LÊ TUẤN CƯỜNG
    Kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản chèo của Trần Đình Ngôn/ Lê Tuấn Cường.- H.: Sân khấu, 2022.- 331 tr.; 21 cm.
    Thư mục: tr. 292-307. - Phụ lục: tr. 308-330
    ISBN: 9786049073632
    Tóm tắt: Nghiên cứu về sự kế thừa và biến đổi truyền thống trong kịch bản Chèo của tác giả Trần Đình Ngôn nhằm rút ra những vấn đề mang tính lý luận, góp phần định hướng cho việc sáng tác kịch bản Chèo hiện nay
(Chèo; Kịch bản; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92223409 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học853635. CAO THỊ XUÂN NGỌC
    Sự tiếp sức cho quá trình chuyên nghiệp hoá kịch nói Việt Nam/ Cao Thị Xuân Ngọc.- H.: Sân khấu, 2022.- 332 tr.; 21 cm.
    Thư mục: tr. 242-266
    ISBN: 9786049073649
    Tóm tắt: Khái quát về chuyên nghiệp, nền sân khấu chuyên nghiệp, vị trí đặc biệt của đạo diễn trong quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam; ảnh hưởng của sân khấu Xô - Viết đối với quá trình chuyên nghiệp hoá sân khấu kịch nói Việt Nam
(Kịch nói; Nghệ thuật sân khấu; ) [Việt Nam; ]
DDC: 792.09597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013454. NGUYỄN QUANG THIỀU
    Chuyện làng Nhô: Tiểu thuyết và kịch bản văn học/ Nguyễn Quang Thiều, Phạm Ngọc Tiến, Phạm Xuân Nguyên.- H.: Văn học, 2015.- 386tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046965220
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Quang Thiều; Phạm Ngọc Tiến; ]
DDC: 895.92230108 /Price: 82000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học893499. Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong: Tác giả - tác phẩm/ Nguyễn Thế Kỷ, Lê Tiến Thọ, Hồ Mậu Thanh... ; S.t., tuyển chọn: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Trung Hợi.- H.: Văn học, 2020.- 559tr.: ảnh; 24cm.
    Phụ lục: tr. 551-556
    ISBN: 9786043071603
    Tóm tắt: Tập hợp một số tác phẩm tiêu biểu của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong cùng các bài viết của các nhà nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của ông
(Cuộc đời; Sự nghiệp; Tác phẩm; ) {Nguyễn Trung Phong, 1929-1990, Nhà viết kịch, Việt Nam; } |Nguyễn Trung Phong, 1929-1990, Nhà viết kịch, Việt Nam; | [Vai trò: Bùi Thanh Trầm; Hồ Mậu Thanh; Lê Tiến Thọ; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Thế Kỷ; Nguyễn Trung Hợi; Phạm Duy Khuê; ]
DDC: 895.922234 /Price: 350000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học942265. DONKIN, ANDREW
    Shakespeare và những màn trình diễn kịch tính/ Andrew Donkin ; Minh hoạ: Clive Goddard ; Vũ Kim Ngân dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 178tr.: tranh vẽ; 20cm.- (Nổi danh vang dội)
    Tên sách tiếng Anh: Horribly famous: William Shakespeare and his dramatic acts
    ISBN: 9786041114869
    Tóm tắt: Kể lại cuộc đời từ thuở thiếu thời, quá trình trưởng thành, những năm bắt đầu viết kịch, sự nghiệp, các tác phẩm nổi tiếng... của nhà văn William Sharespeare qua những câu chuyện, sự kiện gắn liền với lịch sử nước Anh
Shakespeare, William; (Sự nghiệp; Tiểu sử; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Goddard, Clive; Vũ Kim Ngân; ]
DDC: 822.33 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học990692. QUEEN, ELLERY
    Tấn bi kịch Y/ Ellery Queen ; Ngô Anh Tuấn dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016.- 365tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The tragedy of Y
    ISBN: 9786046994350
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Ngô Anh Tuấn; ]
DDC: 813.52 /Price: 96000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006938. SƠN TÙNG
    Cuộc chia li trên bến Nhà Rồng: Kịch bản văn học phim "Hẹn gặp lại Sài Gòn"/ Sơn Tùng ; Minh hoạ: Phạm Tô Chiêm.- H.: Kim Đồng, 2015.- 210tr.: tranh vẽ; 19cm.
    Phụ lục: tr. 203-210
    ISBN: 9786042050067
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Tô Chiêm; ]
DDC: 895.9223 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1447855. NGUYỄN THỊ HỒNG NGÁT
    Canh bạc; Cha tôi và hai người đàn bà; Trăng trên đất khách: Kịch bản phim/ Nguyễn Thị Hồng Ngát.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 271tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337370
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922234 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1546596. MACFARLANE (ALAN)
    Fukuzawa Yukichi và công cuộc kiến thiết thế giới hiện đại/ Alan Macfarlane; Phạm Thúy Ngân chuyển ngữ.- HCM.: Nxb.Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2017.- 231tr; 21cm.
    ISBN: 9786045857564
    Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của nhà cải cách Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản)
{Lịch sử Nhật Bản; Nhân vật lịch sử; Tiểu sử nhân vật; } |Lịch sử Nhật Bản; Nhân vật lịch sử; Tiểu sử nhân vật; | [Vai trò: Phạm Thúy Ngân; ]
DDC: 952.03092 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019221. LƯU TRÙNG DƯƠNG
    Sống vì lý tưởng. Tuyển thơ Lưu Trùng Dương: Ký sự. Thơ - Trường ca - Truyện thơ - Kịch thơ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 815tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Lưu Quang Luỹ
    ISBN: 9786045337042
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học958326. MACFARLANE, ALAN
    Fukuzawa Yukichi & công cuộc kiến thiết thế giới hiện đại/ Alan Macfarlane ; Phạm Thuý Ngân chuyển ngữ.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 231tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 197-199. - Phụ lục: tr. 200-229
    ISBN: 9786045857564
    Tóm tắt: Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của nhà cải cách Fukuzawa Yukichi người Nhật (1835-1901)
Fukuzawa, Yukichi; (Sự nghiệp; Tiểu sử; Tư tưởng cải cách; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Phạm Thuý Ngân; ]
DDC: 952.031092 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.