Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 119.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65126. KAO SƠN
    Khúc đồng dao lấm láp: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1999-2000 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Kao Sơn ; Minh hoạ: Lê Trí Dũng.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 170tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085458
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trí Dũng--minh hoạ; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64591. NGUYỄN NGỌC THUẦN
    Một thiên nằm mộng: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Thuần.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 163tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085441
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64539. PHẠM NGỌC TIẾN
    Đợi mặt trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phạm Ngọc Tiến.- Tái bản lần thứ 9.- H.: Kim Đồng, 2017.- 147tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085410
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học65128. NGUYỄN QUANG THIỀU
    Bí mật hồ cá thần: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1996-1997 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Quang Thiều.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 141tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085434
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76484. Kim Đồng - Người chiến sĩ liên lạc trẻ tuổi: Truyện tranh/ Lời: Nguyễn Thị Hương Giang ; Tranh: Lê Phước Quang, Nguyễn Hoàng Phú.- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý.- H.: Giáo dục, 2017.- 35tr.: tranh màu; 24cm.- (Truyện tranh lịch sử)
    ISBN: 9786040111500
(Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] {Nông Văn Dền, 1928-1943, Anh hùng thiếu nhi, Việt Nam; } |Nông Văn Dền, 1928-1943, Anh hùng thiếu nhi, Việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Thị Hương Giang--lời; Lê Phước Quang--tranh; Nguyễn Hoàng Phú--tranh; ]
DDC: 959.703092 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học36010. ĐỨC LÂM
    Đời dũng cảm của Kim Đồng/ Đức Lâm.- H.: Kim Đồng, 2019.- 99tr.; 19cm.
    Tên thật tác giả: Nguyễn Lân
    ISBN: 9786042150132
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64592. PHAN THỊ THANH NHÀN
    Bỏ trốn: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phan Thị Thanh Nhàn.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 122tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085427
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70932. NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
    Nhạc giữa trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Thị Bích Nga.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 97tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091053
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70901. NGUYỄN NGỌC MINH HOA
    Những vì sao trong mơ: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 2001-2001 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Minh Hoa.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 131tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091077
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học476298. TÔ HOÀI
    Kim Đồng/ Tô Hoài ; Bìa và minh hoạ: Đỗ Đức.- In lần thứ 7.- Hà Nội: Kim Đồng, 2006.- 120tr.; 18cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
Kim Đồng; (Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Đỗ Đức; ]
DDC: 895.9223 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học247431. HOÀNG QUẢNG UYÊN
    Kim Đồng: Truyện vừa/ Hoàng Quảng Uyên.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2007.- 87tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Tủ sách văn học thiếu nhi)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học582787. HOÀNG QUẢNG UYÊN
    Kim Đồng/ Hoàng Quảng Uyên.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Hội nhà văn, 2007.- 87tr.; 19cm.
(Truyện ngắn; Truyện thiếu nhi; Việt Nam; Văn học hiện đại; ) {Kim Đồng; } |Kim Đồng; |
DDC: 895.9223 /Price: 12000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483540. 384 danh nhân cổ kim đông tây. T.1: Từ Solomon (Thế kỉ 10 trước công nguyên) tới Franlin (1706 - 1790)/ Biên soạn: Lương Văn Hồng.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2010.- 240tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các nhân vật nổi tiếng mà có sự ảnh hưởng lớn đối với thế giới như các nhà phát minh, nhà sử học, nhà họa sĩ...như: Solomon, Homer, Pittakos....
(Danh nhân; Thế giới; Tiểu sử; ) [Vai trò: Lương Văn Hồng; ]
DDC: 920.02 /Price: 38000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học483542. 384 danh nhân cổ kim đông tây. T.2: Từ Linne (1707 - 1778) tới Renoir (1841 - 1919)/ Biên soạn: Lương Văn Hồng.- Đồng Nai: Nxb.Đồng Nai, 2010.- 230tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các nhân vật nổi tiếng mà có sự ảnh hưởng lớn đối với thế giới như các nhà phát minh, nhà văn, họa sĩ...như: Carl Von Linne, Tào Tuyết Cần...
(Danh nhân; Thế giới; Tiểu sử; ) [Vai trò: Lương Văn Hồng; ]
DDC: 920.02 /Price: 37000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học688398. MAI LONG.
    Kim Đồng/ Tranh: Nguyễn Chương Tố.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2004.- 16tr.: minh họa; 19cm.
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tô Hoài,; ]
DDC: 895.9223 /Price: 4800đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học514171. NGUYỄN TỬ QUANG
    Mưu lược cổ nhân trong lịch sử cổ kim Đông Tây: Khảo luận/ Nguyễn Tử Quang.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002.- 222tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Mưu lược của các nhà quân sự và các nhà lãnh đạo trong lịch sử Đông Tây để xoay chuyển tình thế từ bị động sang chủ động, chiến bại thành chiến thắng
{Nghệ thuật quân sự; Truyện lịch sử; Văn học hiện đại việt Nam; } |Nghệ thuật quân sự; Truyện lịch sử; Văn học hiện đại việt Nam; | [Vai trò: Nguyễn Tử Quang--Tác giả; ]
DDC: 909 /Price: 21.000đ/1.000b. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học588871. Kim Đồng/ Lời : Tô Hoài ; Tranh : Mai Long.- In lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2009.- 31tr.: hình vẽ; 28cm.
(Truyện thiếu nhi; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; )
DDC: 895.92230022 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học192958. TÔ HOÀI
    Kim Đồng/ Tô Hoài.- In lần thứ 8.- H.: Kim Đồng, 2010.- 119tr.: tranh vẽ; 19cm.- (Gương thiếu niên anh hùng)
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289893. HOÀNG QUẢNG UYÊN
    Kim Đồng/ Hoàng Quảng Uyên.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Văn hoá Dân tộc, 2003.- 119tr.: hình vẽ; 17cm.
(Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học thiếu nhi; )
DDC: 895.9223 /Price: 9000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học209366. Kim Đồng: Truyện tranh/ Lời: Tô Hoài ; Tranh: Mai Long.- In lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2009.- 31tr.: tranh vẽ; 28cm.
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Mai Long--tranh; Tô Hoài--lời; ]
DDC: 895.9223 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.