Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 75275.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học122224. NGUYỄN DUY LƯỢNG
    Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính/ Nguyễn Duy Lượng (ch.b.), Mai Văn Tưởng, Đỗ Phương Mai.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 164tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721766
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật trồng, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc và thu hoạch một số loại rau an toàn như: Cà chua, đậu đũa, dưa bao tử, bí xanh, cà rốt, su hào... và cây ăn quả gồm: Cam, vải, thanh long, na, bưởi, sầu riêng
(Cây ăn quả; Trồng trọt; Rau; ) [Vai trò: Đỗ Phương Mai; Mai Văn Tưởng; ]
DDC: 634 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494001. TÀO TUYẾT CẦN
    Hồng lâu mộng/ Tào Tuyết Cần ; Lược dịch: Vương Mộng Bưu.- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2011.- 127tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922662
(Văn học cận đại; ) {Văn học Trung Quốc; } |Văn học Trung Quốc; | [Vai trò: Vương Mộng Bưu; ]
DDC: 895.1348 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121407. Hướng dẫn cộng đồng xây dựng mô hình bảo vệ môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 143tr.: sơ đồ; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn. - ĐTTS ghi: Cục Bảo vệ môi trường. Trung tâm Nâng cao nhận thức cộng đồng
    Thư mục: tr. 136-137
    ISBN: 9786045720073
    Tóm tắt: Tổng quan về các mô hình bảo vệ môi trường tiêu biểu và phát huy hiệu quả của các mô hình bảo vệ môi trường có sự tham gia của cộng đồng
(Bảo vệ môi trường; Mô hình; )
DDC: 363.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121010. Hướng dẫn sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường.- H.: Chính trị Quốc gia ; Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Na, 2015.- 111tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 106-108
    ISBN: 9786045721759
    Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân và hậu quả của tình trạng đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng. Giải pháp sử dụng rơm rạ an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường tại Việt Nam
(Rạ; Rơm; Chất thải nông nghiệp; Môi trường; ) [Việt Nam; ]
DDC: 363.728809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học482615. Việt Nam đổi mới và phát triển.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 515tr.: minh họa; 27cm.
    ISBN: 8935211105843
    Tóm tắt: Những thành tựu kinh tế xã hội sau 25 năm đổi mới của Việt Nam
(Sách song ngữ; Phát triển; Kinh tế; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 330.9597 /Price: 51500 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học197488. NGUYỄN HUY CÔN
    Từ điển tài nguyên môi trường: Các thuật ngữ có đối chiếu Anh - Việt/ Nguyễn Huy Côn, Võ Kim Long.- H.: Từ điển Bách khoa, 2010.- 331tr.; 19cm.
    ISBN: 9786049002397
    Tóm tắt: Giải thích các thuật ngữ về tài nguyên, môi trường, trang bị công trình, kỹ thuật vệ sinh, có đối chiếu Anh - Việt, được sắp xếp theo thứ tự chữ cái từ A - Z
(Tài nguyên; Môi trường; ) [Vai trò: Võ Kim Long; ]
DDC: 333.703 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học91666. TRƯƠNG TẤN SANG
    Tận dụng cơ hội vượt qua thách thức tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 635tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045726037
    Tóm tắt: Gồm những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước xây về dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ chủ quyền quốc gia là bất khá xâm phạm, tăng cường hợp tác, nâng cao trách nhiệm, cùng hướng tới một thế giới hoà bình, ổn định và phát triển
(Lịch sử; Xã hội; Văn hoá; Đổi mới; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113065. NGUYỄN THẾ TRUNG
    Một số vấn đề về công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Thế Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 215tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045717981
    Tóm tắt: Vận dụng tư tưởng V.I.Lênin vào công tác vận động quần chúng ở nước ta hiện nay; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới; Nghị quyết đại hội XI của Đảng và những vấn đề đặt ra đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới...
(Công tác dân vận; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121249. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
    Cẩm nang nghiệp vụ dành cho lãnh đạo và công chức chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân cấp xã/ Nguyễn Minh Phương (ch.b.), Trần Thị Hạnh, Trần Thị Minh Châu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 176tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720998
    Tóm tắt: Gồm 89 câu hỏi đáp pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của uỷ ban nhân dân cấp xã; công chức cấp xã và một số nghiệp vụ của các chức danh công chức cấp xã
(; Pháp luật; Công chức; Cán bộ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Châu; Trần Thị Hạnh; ]
DDC: 342.59706802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75053. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển bền vững ở Việt Nam/ Hoàng Thế Liên (ch.b.), Lê Hồng Hạnh, Vũ Duyên Thuỷ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 757tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
    Thư mục: tr. 747-750
    ISBN: 9786045736418
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường
(Phát triển bền vững; Môi trường; Pháp luật; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Thế Liên--ch.b.; Đặng Vũ Huân; Lê Hồng Hạnh; Vũ Duyên Thuỷ; Phạm Văn Lợi; ]
DDC: 344.597046 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86814. Phát triển kinh tế tập thể trong điều kiện Việt Nam đổi mới và hội nhập quốc tế/ B.s.: Hoàng Văn Long (ch.b.), Nguyễn Minh, Lê Thị Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 280tr.: bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
    Phụ lục: tr. 177-273
    ISBN: 9786045714096
    Tóm tắt: Trình bày tình hình phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ. Một số kết quả nổi bật cũng như tồn tại và nguyên nhân. Những kinh nghiệm quốc tế, từ đó định hướng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta
(Đổi mới; Kinh tế tập thể; Hội nhập quốc tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Long--ch.b.; Trần Thị Thu Hà--b.s.; Nguyễn Minh--b.s.; Lê Thị Thu Mai--b.s.; Đỗ Phương Mai--b.s.; ]
DDC: 334.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489012. Một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam/ Triều Hải Quỳnh,...[và những người khác] ; Tuyển chọn: Sông Lam, Thái Quỳnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 223tr.; 21cm.- (Chủ quyền biển đảo Việt Nam)
    ISBN: 8935075926899
    Tóm tắt: Gồm các bài viết về một số vấn đề trong chiến lược biển Việt Nam: tiềm năng biển Việt Nam và những định hướng chiến lược cơ bản để xây dựng và phát triển; Kết hợp phát triển kinh tế biển với tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh...
(Biển; Chiến lược; Kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Sông Lam; tuyển chọn; Thái Quỳnh; tuyển chọn; Triều Hải Quỳnh; tác giả; Ngọc Hiền; tác giả; Trần Đình Thiên; tác giả; ]
DDC: 333.9109597 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học75703. JANEWAY, WILLIAM H.
    Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới: Thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước: Sách tham khảo/ William H. Janeway ; Biên dịch, h.đ.: Đỗ Đức Thọ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- XVIII, 489tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the state
    Thư mục: tr. 467-489
    ISBN: 9786045734803
    Tóm tắt: Mô tả những thay đổi mà tác giả đã chứng kiến trong suốt 40 năm làm nghề đầu tư mạo hiểm, đó là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hiểu vai trò của bong bóng kinh tế và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới
(Chủ nghĩa tư bản; ) {Vốn mạo hiểm; } |Vốn mạo hiểm; | [Vai trò: Đỗ Đức Thọ--biên dịch, h.đ.; Nguyễn Thị Lan Anh--biên dịch, h.đ.; Dương Văn Đoan--biên dịch, h.đ.; ]
DDC: 332.04154 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118922. NGUYỄN ĐỨC HÀ
    Một số vấn đề về xây dựng Đảng ở xã, phương, thị trấn/ Nguyễn Đức Hà.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 266tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045701652
    Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết về công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, thị trấn trong những năm gần đây: Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; một số điểm mới trong điều lệ Đảng, quy định và hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng (khoá XI); quán triệt và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
(Công tác Đảng; Xây dựng Đảng; ; Phường; Thị trấn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120455. NGUYỄN VĂN CUNG
    Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi/ Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng.- H.: Xây dựng, 2015.- 196tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 193-194
    ISBN: 9786048216962
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về công trình tháo lũ trong hệ thống thuỷ lợi. Kỹ thuật tính toán và xây dựng đập tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông tháo lũ, giếng tháo lũ, công trình tháo lũ kiểu sâu
(Hệ thống thuỷ lợi; ) {Công trình tháo lũ; } |Công trình tháo lũ; | [Vai trò: Nguyễn Xuân Đặng; Ngô Trí Viềng; ]
DDC: 627.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494839. TRÍ VIỆT
    Phòng, chữa bệnh rối loạn mỡ máu/ Trí Việt, Khánh Linh.- Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2012.- 239tr.; 21cm.- (Khoa học thường thức về chế độ ăn uống)
    ISBN: 8935075926295
(Liệu pháp ăn uống; Rối loạn mỡ máu; Điều trị; ) [Vai trò: Khánh Linh; ]
DDC: 616.1 /Price: 47000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học255125. Tuổi mới lớn và các vấn đề cha mẹ cần quan tâm/ Hà Thương b.s..- H.: Lao động, 2007.- 298tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045641224
    Tóm tắt: Phân tích tâm lý phát triển của trẻ vị thành niên và một số vấn đề cần quan tâm của cha mẹ đối với lứa tuổi này
(Trẻ vị thành niên; Tâm lí học; ) [Vai trò: Hà Thương--b.s.; ]
DDC: 155.5 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.