Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 4.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học695697. BÙI, NGỌC THẮNG
    Rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng/ Bùi Ngọc Thắng.- Hà Nội: Dân trí, 2011.- 178 tr.: hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ; 20 cm.
    Tóm tắt: Rèn luyện nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, các kỹ năng cần thiết như viết đề cương bài nói, luyện nói, tập dượt, kiểm tra trước diễn thuyết để thuyết trình gây ấn tượng
(Tu từ học diễn văn; )
DDC: 808.5 /Price: 32000 VND /Nguồn thư mục: [DLAKBO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học644714. BÙI NGỌC THẮNG
    Rèn luyện kỹ năng nói chuyện trước công chúng: Diễn thuyết trước công chúng là phương thức mạnh mẽ, hữu hiệu nhất xây dựng tên tuổi và thương hiệu của mình/ Bùi Ngọc Thắng.- H.: Dân trí, 2011.- 178tr.; 20cm.
    Tóm tắt: Những điều cần biét khi nói chuyện trước công chúng. Nghệ thuật nói và các kĩ năng cần thiết khi nói chuyện trước công chúng. Một số đề cương bài nói tham khảo
(Diễn thuyết; Giao tiếp; Kĩ năng nói; )
DDC: 808.5 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học617573. MARE LEQUENNE
    Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng/ Mare Lequenne ; Trần Công Diếu, Thái Tòng biên soạn.- Tái bản lần thứ 1.- TP.Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 1996.- 145tr.; 19cm.
    Biên soạn theo Bien Parler En Public
(Diễn thuyết; Nghệ thuật; Nghiên cứu; ) [Vai trò: Thái Tòng; Trần Công Diếu; Lequenne, Mare; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học382692. LAQUENNE, MARC
    Nghệ thuật nói chuyện trước công chúng/ Marc Laquenne ; Biên soạn: Trần Công Diếu, Thái Tòng.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ, 1994.- 145tr; 19cm.
    Tóm tắt: Các vấn đề tâm lý khi tiếp xúc với công chúng. Nghệ thuật làm vừa lòng công chúng khi nói chuyện qua cách chọn đề tài, sắp xếp bố cục, ngôn ngữ nói, tranh luận, cử chỉ...
{nghệ thuật nói chuyện; tâm lý học; } |nghệ thuật nói chuyện; tâm lý học; |
/Price: 8000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.