Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 2479.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học140717. DƯƠNG TRUNG Ý
    Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn/ Dương Trung Ý.- Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung điều chỉnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 302tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045704189
    Tóm tắt: Trình bày vị trí, vai trò của xã và Đảng bộ xã; vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các Đảng bộ xã hiện nay; chất lượng Đảng bộ xã với những quan niệm, tiêu chí đánh giá, thực trạng, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn cùng một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng các Đảng bộ xã trong giai đoạn hiện nay
(Hiện đại hoá; Nông nghiệp; Nông thôn; Thời kì công nghiệp hoá; Đảng bộ xã; ) [Việt Nam; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98084. Hỏi - Đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP/ Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Tuý (ch.b.), Hà Thị Vân Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 184tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Phụ lục: tr. 179-182
    ISBN: 9786045728420
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp giới thiệu về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tổng quan về nguyên tắc đối xử quốc gia và mở cửa thị trường, quy định về tiêu chuẩn chất lượng, quy định về thể chế và quy định về một số lĩnh vực cụ thể; đánh giá những tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới ngành nông nghiệp Việt Nam
(Hiệp định tự do thương mại; Nông nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Hải; Phạm Quốc Trung--ch.b.; Phạm Thị Tuý--ch.b.; Hà Thị Vân Anh; Nguyễn Thị Quỳnh Anh; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học24809. NGUYỄN VĂN VIẾT
    Các hiện tượng cực đoan và thiên tai đối với nông nghiệp và giải pháp ứng phó/ Nguyễn Văn Viết.- H.: Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2019.- 391tr.: minh hoạ; 21cm.
    ISBN: 9786049523670
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức, thông tin về hiện tượng khí hậu cực đoan chính trên thế giới và Việt Nam; ảnh hưởng của khí hậu cực đoan đến sản xuất nông nghiệp; quy luật phân bố theo không gian và thời gian của các hiện tượng khí hậu cực đoan và những tác động của hiện tượng ENSO đến khí hậu và nông nghiệp ở Việt Nam; các giải pháp ứng phó với khí hậu cực đoan trong sản xuất nông nghiệp và và cảnh báo về sa mạc hoá đất nông nghiệp và biển của Việt Nam
(Nông nghiệp; Thiên tai; ) [Việt Nam; ] {Khí hậu cực đoan; Ứng phó; } |Khí hậu cực đoan; Ứng phó; |
DDC: 551.69597 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70408. Bác Hồ với ngành nông nghiệp/ Phan Tuyết s.t., tuyển chọn.- H.: Hồng Đức, 2017.- 207tr.: ảnh; 21cm.- (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
    ISBN: 9786049555619
    Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ về ngành nông nghiệp cùng những câu chuyện kể về Bác với ngành nông nghiệp
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nông nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phan Tuyết--s.t., tuyển chọn; ]
DDC: 338.109597 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học689478. Hỏi - Đáp về thuận lợi và khó khăn đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia TPP/ Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Tuý (ch.b.), Hà Thị Vân Anh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 184tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Phụ lục: tr. 179-182
    ISBN: 9786045728420
    Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp giới thiệu về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tổng quan về nguyên tắc đối xử quốc gia và mở cửa thị trường, quy định về tiêu chuẩn chất lượng, quy định về thể chế và quy định về một số lĩnh vực cụ thể; đánh giá những tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương tới ngành nông nghiệp Việt Nam
(Hiệp định tự do thương mại; Nông nghiệp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Hải; Phạm Quốc Trung; Phạm Thị Tuý; Hà Thị Vân Anh; ]
DDC: 338.109597 /Nguồn thư mục: [LDODRO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685892. A TUẤN.
    Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum/ A Tuấn..- Hà Nội :: Khoa học xã hội,, 2015..- 158 tr. ;; 21 cm..
    Đầu trang tên sách ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
    Thư mục: tr. 151-153.
    ISBN: 9786049027420
    Tóm tắt: Tổng quan về người Xơ Teng ở Tu Mơ Rông. Nghi lễ nông nghiệp của người Xơteng. Những biến đổi của nghi lễ nông nghiệp trong đời sống người XơTeng.
(Nghi lễ; Nông nghiệp; Phong tục tập quán; Văn hóa dân gian; ) [Kon Tum; ]
DDC: 390.0959761 /Price: [Kxđ] /Nguồn thư mục: [BDITPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học77389. TRƯƠNG BI Y WƠN
    Các bài cúng trong nghi lễ nông nghiệp của dân tộc Ê Đê: Sưu tầm, biên dịch và giới thiệu/ Trương Bi Y Wơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2017.- 475tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045394885
    Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết nội dung các bài cúng dùng trong nghi lễ nông nghiệp của dân tộc Ê Đê: Lễ tìm đất, lễ phát rẫy, lễ đốt rẫy, lễ gieo hạt, lễ vun gốc, lễ cầu no đủ, lễ cúng cầu mưa, lễ cúng thần gió, lễ cúng cầu lúa trổ bông nhiều hạt...
(Nghi lễ truyền thống; Nông nghiệp; Dân tộc Ê Đê; Cúng bái; )
DDC: 394.40899922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học54901. BÙI VĂN NGHIÊM
    Các tỉnh uỷ ở Đồng bằng Sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay/ Bùi Văn Nghiêm, Dương Trung Ý.- H.: Lý luận Chính trị, 2018.- 258tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 198-212. - Phụ lục: tr. 213-255
    ISBN: 9786049622076
    Tóm tắt: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đánh giá thực trạng, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở Đồng bằng sông Cửu Long đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đến năm 2025
(Lãnh đạo; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Tỉnh ủy; Kinh tế nông nghiệp; ) [Đồng bằng Sông Cửu Long; Việt Nam; ] [Vai trò: Dương Trung Ý; ]
DDC: 338.1095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115247. A TUẤN
    Nghi lễ nông nghiệp của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông tỉnh Kon Tum/ A Tuấn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 158tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 151-153
    ISBN: 9786049027420
    Tóm tắt: Tổng quan về người Xơ Teng ở Tu Mơ Rông. Nghi lễ nông nghiệp của người Xơteng. Những biến đổi của nghi lễ nông nghiệp trong đời sống người XơTeng
(Văn hoá dân gian; Phong tục tập quán; Nghi lễ; Nông nghiệp; ) [Kon Tum; ]
DDC: 390.4630959761 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120478. Sử dụng và bảo dưỡng máy cơ khí nông nghiệp/ Đặng Văn Hảo biên dịch.- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 115tr.: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786046511649
    Tóm tắt: Trình bày kỹ thuật sử dụng và sửa chữa máy nông nghiệp loại nhỏ (máy cày tay), máy bơm và thiết bị tưới tiêu dùng trong nông nghiệp, bình phun sương và máy phun bột, máy tuốt lúa và máy cắt dây leo
(Máy cơ khí; Máy nông nghiệp; Sử dụng; Bảo dưỡng; ) [Vai trò: Đặng Văn Hảo--biên dịch; ]
DDC: 631.3 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học6403. NGUYỄN HÀ ANH
    An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp/ Nguyễn Hà Anh b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 95tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 94
    ISBN: 9786047027231
    Tóm tắt: Cung cấp kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy nông nghiệp, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật và trong trang trại; phổ biến một số quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động
(Nông nghiệp; An toàn; Vệ sinh lao động; )
DDC: 363.119631 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4555. NGUYỄN PHƯƠNG LINH
    Nông nghiệp với sinh kế bền vững/ Nguyễn Phương Linh b.s..- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 147tr.: ảnh, bảng; 20cm.
    Thư mục: tr. 146
    ISBN: 9786047027286
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về nông nghiệp và sinh kế bền vững. Giới thiệu một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản có hiệu quả ở các địa phương
(Nông nghiệp; Phát triển bền vững; )
DDC: 630 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3962. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi bò và biện pháp phòng trị bệnh/ Nguyễn Hùng Nguyệt.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 155tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 152
    ISBN: 9786045549056
    Tóm tắt: Giới thiệu một số giống bò thịt nổi tiếng của thế giới đã được nhập vào Việt Nam; quy luật phát triển của các mô trong thân thịt nhằm làm cơ sở cho việc quyết định thời gian nuôi để đạt năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả kinh tế; các chỉ tiêu đánh giá và nhân tố ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng thịt của bò. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò trước vỗ béo, các phương pháp vỗ béo và các hình thức tổ chức chăn nuôi thường được áp dụng trong ngành chăn nuôi bò thịt. Cung cấp những thông tin về lịch sử và tính nguy hiểm của bệnh, căn nguyên bệnh, triệu chứng lâm sàng, chẩn đoán, phòng và điều trị các bệnh cho bò
(Kĩ thuật chăn nuôi; Phòng trị bệnh; ; )
DDC: 636.2 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3997. NGUYỄN HÙNG NGUYỆT
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật nuôi cá và biện pháp phòng trị bệnh/ Nguyễn Hùng Nguyệt.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 163tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045549063
    Tóm tắt: Giới thiệu kỹ thuật sản xuất cá giống, nuôi cá thịt và phương pháp phòng trị bệnh cho cá
(Phòng trị bệnh; Nuôi cá; )
DDC: 639.3 /Price: 66000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3988. TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại cây cảnh/ B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 123tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 119
    ISBN: 9786045548349
    Tóm tắt: Tìm hiểu bí quyết chăm hoa tại nhà và giới thiệu kĩ thuật trồng, chăm sóc 50 loại cây cảnh được trồng trong gia đình như: Lan quân tử, thu hải đường, cúc châu Phi, hoa ly, dạ lan, lan hồ điệp, hoa bát tiên, cây hoa giấy...
(Cây cảnh; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Trương Ngọc Quỳnh--b.s.; ]
DDC: 635.9 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học4001. TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng các loại cây hương thảo/ B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 130tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045548332
    Tóm tắt: Tìm hiểu về cây hương thảo và phương pháp trồng hương thảo tại nhà. Giới thiệu một số loài hương thảo cũng như kỹ thuật trồng các loại cây này như: Cây mê dệt, loài oải hương, loài bạc hà, cây húng, kinh giới...
(Kĩ thuật trồng trọt; Cây hương liệu; ) [Vai trò: Trương Ngọc Quỳnh--b.s.; ]
DDC: 633.8 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3961. LÊ NINH
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương thực hữu cơ/ Lê Ninh ch.b. ; Nguyễn Khắc Khoái dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 139tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045548639
    Tóm tắt: Khái quát về nông nghiệp hữu cơ, thực trạng và xu thế phát triển của nông nghiệp hữu cơ; yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây ăn trái và cây lương thực hữu cơ như: Cây xoài, nho, dưa hấu, bưởi, quýt, lúa, lạc, ngô, đậu nành, kê
(Cây lương thực; Cây ăn quả; Kĩ thuật trồng trọt; ) {Nông nghiệp hữu cơ; } |Nông nghiệp hữu cơ; | [Vai trò: Nguyễn Khắc Khoái--dịch; ]
DDC: 633.10484 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3987. TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và hoa thuỷ canh/ B.s.: Trần Thị Thanh Liêm, Trương Ngọc Quỳnh.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 182tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045548318
    Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây thuỷ canh thông dụng và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc một số loài cây hoa như: Cây thanh tâm, cây thiết mộc lan, cây huyết dụ, cây hồng môn, hoa dạ lan hương, hoa tulip...
(Cây hoa; Thuỷ canh; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Trương Ngọc Quỳnh--b.s.; ]
DDC: 635.91585 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3976. LÊ CÔNG SĨ
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng cây và hoa thuỷ sinh/ Lê Công Sĩ b.s..- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 97tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045548325
    Tóm tắt: Giới thiệu các loại cây thuỷ sinh thông dụng; mô tả tập tính và hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc, cách bố trí hoa thuỷ sinh một cách hài hoà hợp lý để làm cảnh và các cây thuỷ sinh dùng làm thuốc
(Kĩ thuật trồng trọt; Cây thuỷ sinh; Cây hoa; )
DDC: 635.91585 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học3998. PHAN THÚC LIÊN
    Nông nghiệp xanh, sạch - Kỹ thuật trồng chuối an toàn hiệu quả/ Phan Thúc Liên, Phó Cương ; Nguyễn Khắc Khoái dịch.- H.: Nxb. Hà Nội, 2020.- 78tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045548608
    Tóm tắt: Tìm hiểu về loại chuối trồng chủ yếu. Tập tính sinh trưởng của chuối. Yêu cầu của chuối đối với điều kiện môi trường. Kỹ thuật ươm trồng, nuôi mầm, chọn đất, thu hoạch, bao gói và phòng trị sâu bệnh thường gặp ở chuối
(Chuối; Kĩ thuật trồng trọt; ) [Vai trò: Nguyễn Khắc Khoái--dịch; Phó Cương; ]
DDC: 634.772 /Price: 68000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.