Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 482.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1756333. TRẦN VĂN HẢI
    Văn phạm tiếng Anh căn bản tóm lược: Luyện thi: Chứng chỉ quốc gia A và B, tốt nghiệp phổ thông cơ sở, tốt nghiệp phổ thông trung học/ Trần Văn Hải.- In lần thứ năm.- TP. Hồ Chí Minh: Nxb. Thành Phố Hồ Chí Minh, 2005.- 87tr.; 21cm.
    ISBN: ISBN
    Tóm tắt: Sách trình bày các văn phạm tiếng Anh một cách căn bản, có hệ thống, ngắn gọn. Sau mỗi bài học có câu hỏi để học viên ôn tập, nâng cao kiến thức.
|Ngôn ngữ; Tiếng anh; Văn phạm; |
DDC: 425 /Price: 8500VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1499922. HOÀNG NAM HẢI
    Hành quân cắm trại quân sự ở nhà trường phổ thông trung học/ Hoàng Nam Hải, Lê Quang Vinh.- H.: Thể dục thể thao, 1981.- 89tr; 19cm.
    Tóm tắt: Mục đích ý nghĩa hành quân cắm trại quân sự trong trường phổ thông trung học; Công tác tổ chức và chuẩn bị của người chỉ huy; Nội dung huấn luyện cho học sinh khi hành quân cắm trại quân sự
{Phổ thông trung học; hành quân cắm trại; ngoại khóa; quân sự; } |Phổ thông trung học; hành quân cắm trại; ngoại khóa; quân sự; | [Vai trò: Hoàng Nam Hải; Lê Quang Vinh; ]
/Price: 3,50đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1488907. MAI LAN HƯƠNG
    Luyện thi tốt nghiệp Phổ thông trung học môn tiếng Anh/ Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1999.- 168tr.; 21cm.
{PTTH; Tốt nghiệp; sách luyện thi; tiếng Anh; } |PTTH; Tốt nghiệp; sách luyện thi; tiếng Anh; | [Vai trò: Mai Lan Hương; Nguyễn Thanh Loan; ]
DDC: 428 /Price: 11.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1359539. BÙI QUANG THI
    Toán luyện thi vào phổ thông trung học/ Bùi Quang Thi, Nguyễn Đễ, Đặng Văn Quyền.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 1988.- 331tr; 19cm.
    Tóm tắt: Đại số, hình học cấp II. Các đề thi vào lớp 10 PTTH và các đề thi vào lớp 10 chuyên toán trong 5 năm 1983-1988. Các bài giải, trả lời và hướng dẫn về lý thuyết
{Toán; phổ thông trung học; sách luyện thi; } |Toán; phổ thông trung học; sách luyện thi; | [Vai trò: Nguyễn Đễ; Đặng Văn Quyền; ]
/Price: 1.200đ00 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1446902. VƯƠNG GIA LÂM
    Giáo dục giới tính cho học sinh phổ thông trung học/ Vương Gia Lâm; Đặng Văn Hảo biên dịch.- H.: Văn hóa thông tin, 2014.- 219tr; 21cm.- (Giáo dục học đường)
    ISBN: 9786045029268
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về giới tính, tâm sinh lí của trẻ em vị thành niên; những biến đổi khác biệt của trẻ trong độ tuổi mới lớn, những tình huống ứng xử giúp trẻ biết tự bảo vệ mình cũng như nắm được quan niệm đúng đắn về giới tính, từ đó phát triển đạo đức tốt
(Giáo dục giới tính; Học sinh; Trung học phổ thông; ) [Vai trò: Đặng Văn Hảo; ]
DDC: 613.9071 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1468006. BÙI NGỌC ANH
    306 bài tập trắc nghiệm môn giải tích: Chương trình phổ thông trung học/ Bùi Ngọc Anh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.- 176tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu 306 bài tập trắc nghiệm môn giải tích theo chương trình phổ thông trung học được biên soạn theo đúngb chương trình học hiện nay, những kiến thức về hàm số, giải tích tổ hợp với các kiến thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp,...
{Toán học; giải tích; trắc nghiệm; } |Toán học; giải tích; trắc nghiệm; |
DDC: 516.0076 /Price: 12.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1482359. VŨ TUẤN
    Giúp ôn luyện môn toán lớp 12 phổ thông trung học: Giải tích/ Vũ Tuấn, Trần Phương Dung.- H.: Giáo dục, 1995.- 188tr.; 19cm..
{lớp 12; Đại số; } |lớp 12; Đại số; | [Vai trò: Trần Phương Dung; Vũ Tuấn; ]
/Price: 7.500đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1480757. Đề ôn luyện môn toán lớp 12 phổ thông trung học/ Hoàng Doanh, Nguyễn Văn Khánh, Trương Công Thành....- H.: Giáo dục, 1993.- 124tr.; 20cm.
{Toán; } |Toán; | [Vai trò: Hoàng Doanh; Nguyễn Văn Khánh; Trương Công Thành; ]
/Price: 4.800đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1202806. NGUYỄN QUANG HẠNH
    Phương pháp để học tốt toán phổ thông trung học: Dùng cho học sinh lớp 10 theo chương trình mới/ B.s: Nguyễn Quang Hạnh, Thái Bình, Lê Thống Nhất.- Hải Phòng: Nxb. Hải Phòng, 2000.- 364tr : hình vẽ; 21cm.
{Lớp 10; Phổ thông trung học; Sách đọc thêm; Toán học; } |Lớp 10; Phổ thông trung học; Sách đọc thêm; Toán học; | [Vai trò: Lê Thống Nhất; Thái Bình; ]
/Price: 21.000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201212. NGUYỄN THỊ CHI
    Tiếng Anh nâng cao phổ thông trung học: Dùng cho học sinh khá, giỏi. T.3/ B.s: Nguyễn Thị Chi (ch.b), Lê Thị Ngà.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.- 155tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trường phổ thông chuyên ngữ. Đại học ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội
{Phổ thông trung học; Sách luyện thi; Sách đọc thêm; Tiếng Anh; } |Phổ thông trung học; Sách luyện thi; Sách đọc thêm; Tiếng Anh; | [Vai trò: Lê Thị Ngà; ]
/Price: 11000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1258147. TẠ ĐỨC HIỀN
    Tập làm văn phổ thông trung học: Dành cho học sinh lớp 10, 11, 12/ Tạ Đức Hiền.- H.: Giáo dục, 1998.- 519tr; 21cm.
{Tập làm văn; phổ thông trung học; sách đọc thêm; } |Tập làm văn; phổ thông trung học; sách đọc thêm; |
/Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1326029. PHẠM GIA ĐỨC
    Giúp ôn luyện môn toán lớp 12 phổ thông trung học: Hình học/ Phạm Gia Đức, Nguyễn Đạo Phương biên soạn.- H.: Giáo dục, 1995.- 151tr; 20cm.
{hình học; toán học; } |hình học; toán học; | [Vai trò: Nguyễn Đạo Phương; ]
/Price: 6000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1608999. LÊ TRỌNG TÍN
    Phương pháp dạy học môn hóa học ở trường phổ thông trung học/ Lê Trọng Tín.- H.: Giáo dục, 1997.- 284 tr.; 21 cm..
|Hóa học; Phương pháp dạy học; Phổ thông trung học; Định luật bảo toàn; |
DDC: 540.7 /Nguồn thư mục: [SDTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1494861. Chính trị: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. T.1.- Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 161tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
{Chính trị; sách giáo khoa; } |Chính trị; sách giáo khoa; |
DDC: 320 /Price: 7.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1494862. Chính trị: Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp hệ tuyển sinh tốt nghiệp phổ thông trung học. T.2.- Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa.- H.: Chính trị quốc gia, 1998.- 161tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo
{Chính trị; sách giáo khoa; } |Chính trị; sách giáo khoa; |
DDC: 320 /Price: 7.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1486866. HOÀNG CHÚNG
    Những vấn đề về logic trong môn toán ở trường phổ thông trung học cơ sở/ Hoàng Chúng.- H.: Giáo dục, 1997.- 165tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về: Mệnh đề, hàm mệnh đề và các phép logic; suy luận diễn dịch và chứng minh; định nghĩa và phân chia khái niệm
{Toán; logic; toán học; } |Toán; logic; toán học; | [Vai trò: Hoàng Chúng; ]
DDC: 510.0712 /Price: 8.800đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1554667. PHẠM ĐĂNG BÌNH
    Ôn luyện tiếng Anh: Dùng cho học sinh thi vào đại học, cao đẳng và thi tốt nghiệp phổ thông trung học/ Phạm Đăng Bình.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Nxb.Hà Nội, 2004.- 554tr; 20cm.
    Tóm tắt: Gồm các phần lý thuyết ngắn gọn và các dạng bài tập điển hình, đa dạng giúp học sinh thành công trong các kỳ thi tiếng Anh
{Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ngữ pháp; Từ vựng; } |Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ngữ pháp; Từ vựng; |
/Price: 35.000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1294119. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Về những bài văn hay và khó: Theo chương trình phổ thông trung học/ Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Đăng Xuyến.- H.: Nxb. Hà Nội, 2003.- 174tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Phân tích về tác giả và những bài văn hay, chọn lọc trong trương trình phổ thông trung học.
(Văn học; Phân tích văn học; Phổ thông trung học; Việt Nam; ) [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; Trần Đăng Xuyền; ]
DDC: 807 /Price: 18000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1553858. 217=Hai trăm mười bẩy đề và bài văn: Dành cho học sinh lớp 11,11,12 ôn thi tốt nghiệp phổ thông trung học và đại học/ Gs.Nguyễn Đăng Mạnh, Đỗ Ngọc Thống... biên soạn.- Tái bản lần thứ 4 có sửa chữa và bổ sung.- H.: Nxb.Đại học Quốc gia, 2002.- 514tr; 20cm.
    Tóm tắt: Gồm các đề và bài văn dành cho học sinh luyện thi.
{Văn học; bình giảng; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; phân tích; phổ thông trung học; tài liệu luyện thi; đề thi đại học; } |Văn học; bình giảng; lý luận văn học; nghiên cứu văn học; phân tích; phổ thông trung học; tài liệu luyện thi; đề thi đại học; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh; Đỗ Ngọc Thống; ]
/Price: 1500b /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1468007. BÙI NGỌC ANH
    306 bài tập trắc nghiệm hình học: Chương trình phổ thông trung học/ Bùi Ngọc Anh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.- 172tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Cuốn sách 306 bài trắc nghiệm hình học chương trình phổ thông trung học biên soạn theo đúng thứ tự chương trình hình học cấp phổ thông trung học, giúp cho học sinh hình thành được toàn bộ kiến thức cơ bản của chương trình học, có thể tự mình luyện thi và tự đánh giá khả năng giải bài thi hình học bằng phương pháp trắc nghiệm.
{Toán học; toán hình; trắc nghiệm; } |Toán học; toán hình; trắc nghiệm; |
/Price: 12.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.