Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 26.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học412544. DEMENTOTIUT, LUSIA
    Cuộc gặp gỡ muộn mằn: Tập truyện Rumani/ Lusia DementoTiut, Eutgien Bacba, Ion Like Vunpes... ; Vũ Đình Bình dịch.- H.: Tác phẩm mới, 1984.- 225tr; 19cm.
    Dịch từ tiếng Nga
{văn học hiện đại; Rumani; truyện ngắn; } |văn học hiện đại; Rumani; truyện ngắn; | [Vai trò: Xic, Nicolac; Vunpes, Ion Like; Velia, Nicolae; Vũ Đình Bình; Bacba, Eutgien; ]
DDC: 859 /Price: 17,00d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học514124. MƠRGIÊANNU, NICÔLAIÊ
    Vòng tròn ma thuật: Tiểu thuyết Rumani/ Nicôlaiê Mơrgiêannu ; Nguyễn Văn Dân dịch.- In lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2002.- 243tr.; 19cm..
{Tiểu thuyết; Văn học hiện đại Rumani; Văn học hiện đại nước ngoài; } |Tiểu thuyết; Văn học hiện đại Rumani; Văn học hiện đại nước ngoài; | [Vai trò: Mơrgiêannu, Nicôlaiê--Tác giả; Nguyễn Văn Dân--Dịch; ]
DDC: 859.3 /Price: 43.000đ/1.020b. /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học326759. Truyện dân gian Rumani/ Tuyển chọn và dịch từ nguyên bản tiếng Rumani: Phạm Viết Đào, Hoàng Thị Đậu.- H.: Văn hoá dân tộc, 2000.- 303tr; 19cm.
{Truyện dân gian; Văn học dân gian; Rumani; } |Truyện dân gian; Văn học dân gian; Rumani; | [Vai trò: Hoàng Thị Đậu; Phạm Viết Đào; ]
DDC: 398.209498 /Price: 26.000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học380946. Truyện cổ Rumani/ Tuyển chọn và dịch: Phạm Viết Đào, Hoàng Thị Đậu.- H.: Văn hoá dân tộc, 1994.- 279tr; 19cm.
{Rumani; truyện cổ; Văn học dân gian; } |Rumani; truyện cổ; Văn học dân gian; | [Vai trò: Phạm Viết Đào; Hoàng Thị Đậu; ]
DDC: 398.209498 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397384. ZINKE, KHARALAMB
    Chàng thám tử mến yêu của tôi: Tiểu thuyết điều tra hình sự Rumani/ Kharalamb Zinke; Người dịch: Nguyễn Quốc Tín.- Tp. Hồ Chí Minh: Pháp lý, 1988.- 338tr; 19cm.
{Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Rumani; } |Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; Rumani; | [Vai trò: Nguyễn Quốc Tín; ]
DDC: 859 /Price: 420d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396018. MORGIÊNNU, NICÔLAIE
    Vòng tròn ma thuật: Tiểu thuyết Rumani/ Nicôlaie Morgiêannu; Nguyễn Văn Dân dịch.- H.: Pháp lý, 1987.- 403tr; 19cm.
{truyện hình sự; văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Rumani; } |truyện hình sự; văn học hiện đại; Tiểu thuyết; Rumani; | [Vai trò: Nguyễn Văn Dân; ]
/Price: 145d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học573552. Cuộc gặp gà muộn mằn: Tập truyện Rumani/ Lusia Đêmêtơriut, Edtgien Bacbu, Iôn Like Vunpes...; Vũ Đình Bình dịch.- H.: Nxb. Tác phẩm mới, 1984.- 225tr.; 19cm.
(Rumani; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Bacbu, Edtgien; Vunpes, Iôn Like; Đêmêtơriut, Lusia; Xie Nicôlaê; Vũ Đình Bình; Vêlia, Nicôlaê; ]
/Price: 17đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học674148. PHẠM VIẾT ĐÀO
    Truyện dân gian RuMaNi: Tuyển chọn và dịch từ nguyên bản Tiếng Rumani/ Phạm Viết Đào, Hoàng Thị Đậu.- H.: Văn hoá Dân tộc, 2000.- 304 tr.; 19 cm..
{Văn học Rumani; Truyện dân gian; } |Văn học Rumani; Truyện dân gian; | [Vai trò: Hoàng Thị Đậu; ]
DDC: 949.8 /Price: 26000đ. /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học678292. Truyện cổ Rumani: Tuyển chọn và dịch từ nguyên bản tiếng Rumaini/ Phạm Viết Đào, Hoàng Thị Đậu.- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- 279 tr.; 19 cm..
{Văn học dân gian; Truyện cổ; Rumaini; } |Văn học dân gian; Truyện cổ; Rumaini; | [Vai trò: Phạm Viết Đào; Hoàng Thị Đậu; ]
DDC: 859 /Price: 10.000đ.- 1500b /Nguồn thư mục: [HUENCT].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học691661. Truyện cổ Rumani: TR829.CR/ Phạm Viết Đào, Hoàng Thị Đậu dịch.- H.: Văn hóa dân tộc, 1994.- 279tr.; 19cm.
(văn học nước ngoài; văn học dân gian; Truyện cổ; Rumani; ) [Vai trò: Hoàng Thị Đậu; Phạm Viết Đào; Hoàng Thị Đậu; ]
/Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học463471. EMINESCU, MIHAI
    Thơ tình: Song ngữ: Rumani - Việt Nam/ Mihai Eminescu ; Dịch và tuyển chọn: Phạm Viết Đào...[và những người khác].- Hà Nội: Văn học, 2000.- 213tr.; 19cm.
    Thi hào dân tộc Rumani. Danh nhân văn hoá thế giới
[Rumani; ] {Thơ tình; Văn học hiện đại; Văn học Rumani; } |Thơ tình; Văn học hiện đại; Văn học Rumani; | [Vai trò: Nguyễn Văn Dân; Nguyễn Xuân Sanh; Phạm Viết Đào; ]
DDC: 859.1 /Price: 24.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396265. MUNTEANU, FRANCIS
    Thành phố bên sông Murét: [Tiểu thuyết Rumani]/ Francis Munteanu; Người dịch: Lê Đình Cúc.- Hậu Giang: Nxb. Tổng hợp Hậu Giang, 1988.- 48tr; 19cm.
{Rumani; Truyện; Văn học hiện đại; } |Rumani; Truyện; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Lê Đình Cúc; ]
DDC: 859 /Price: 970d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410564. ANH BÌNH
    Anh thợ rèn kì dị: Truyện cổ Rumani/ Kể: Anh Bình ; vẽ: Trần Lượng.- H.: Kim Đồng, 1982.- 32tr; 10cm.
{Văn học thiếu nhi; truyện cổ; Rumani; } |Văn học thiếu nhi; truyện cổ; Rumani; | [Vai trò: Trần Lượng; ]
/Price: 1,5đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học571905. Đại bàng: Tập truyện Rumani/ Phơrăngxit Muntêanu, Ôxêbiu Camila, Nicôlai Gianu... ; Văn Quý dịch.- H.: Lao động, 1979.- 235tr.; 19cm.
(Rumani; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Camila, Ôxebiu; Gianu, Nicôlai; Đêmêtơriút, Luxia; Văn Quý; Pôpôlixi, Titu; Muntêanu, Phơrăngxit; ]
/Price: 1.35đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học663083. Đại bàng: Tập truyện ngắn Rumani/ Văn Quý dịch.- H.: Lao động, 1979.- 235tr.; 19cm.
{truyện ngắn; Văn học hiện đại; văn học Rumani; } |truyện ngắn; Văn học hiện đại; văn học Rumani; | [Vai trò: Văn Quý; ]
/Price: 1,35 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học51116. Rumani - Xứ sở vàng đen/ Bỳ Văn Tứ (ch.b.), Nguyễn Xuân Nhậm, Trần Ngọc Toản....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 277tr.: ảnh; 20cm.
    ISBN: 9786049677915
    Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước Rumani và lịch sử phát triển ngành dầu khí của quốc gia này. Những câu chuyện hợp tác giữa Việt Nam - Rumani và tình đồng nghiệp, tình đồng môn trong lĩnh vực dầu khí
(Dầu khí; Lịch sử; Hợp tác quốc tế; ) [Việt Nam; Rumani; ] [Vai trò: Coloja, M. P.; Nguyễn Xuân Nhậm; Bỳ Văn Tứ--ch.b.; Nguyễn Xuân Dịnh; Trần Ngọc Toản; ]
DDC: 338.435532809498 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học289360. URICARU, EUGEN
    Trở lại bến xưa: Tiểu thuyết của Rumani/ Eugen Uricaru ; Phạm Viết Đào dịch.- H.: Văn học, 2003.- 159tr.: ảnh bìa; 19cm.
    Dịch theo bản Tiếng Rumani
(Rumani; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại; ) [Vai trò: Phạm Kết Đào--dịch; ]
/Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học372996. Chiếc thắt lưng thần: Tranh truyện cổ tích Rumani/ Lời: Ngân Giang; Tranh: Quang Toàn.- H.: Kim Đồng, 1991.- 16tr : tranh vẽ; 27cm.
{Rumani; Văn học thiếu nhi; truyện tranh; truyện cổ tích; } |Rumani; Văn học thiếu nhi; truyện tranh; truyện cổ tích; | [Vai trò: Quang Toàn; ]
/Price: 700d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học400665. Anh thợ rèn kỳ dị: Tranh truyện cổ tích Rumani/ Soạn lời và vẽ tranh: Vũ Đức Hạnh.- H.: Nxb. Kim Đồng, 1990.- 16tr; 13cm.
{Văn học thiếu nhi; truyện cổ tích; truyện tranh; Việt Nam; Rumani; } |Văn học thiếu nhi; truyện cổ tích; truyện tranh; Việt Nam; Rumani; |
/Price: 10200c /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học395264. Hoa hồng núi Cac Pat: Truyện dân gian Rumani/ Tranh: Nguyễn Bích.- H.: Văn hoá dân tộc, 1988.- 8tr : tranh; 19cm.
{Văn học dân gian; truyện tranh; Rumani; } |Văn học dân gian; truyện tranh; Rumani; |
/Price: 50d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.