Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 97185.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học980793. Các nước và một số lãnh thổ trên thế giới/ B.s.: Hoàng Phong Hà (ch.b.), Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân....- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- XXIV, 1093tr., 15tr. màu: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 1091-1093
    ISBN: 9786045722497
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
(Lãnh thổ; Địa lí tự nhiên; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Bùi Thị Hồng Thuý; Hoàng Phong Hà; Lê Thanh Huyền; Phạm Ngọc Khang; Đinh Thị Mỹ Vân; ]
DDC: 910.021 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018809. XUÂN THIỀU
    Thôn ven đường: Tiểu thuyết/ Xuân Thiều.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 523tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Thiều
    ISBN: 9786045336960
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926268. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Một thời nhớ mãi: Tập bút ký/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838941
    Tóm tắt: Ghi lại những hồi ức, cảm nhận của tác giả về Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, con người và đổi thay ở những vùng đất đã đi qua
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9228403 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học923582. NGUYỄN NGUYÊN AN
    Thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng năng lượng mặt trời kết hợp bơm nhiệt phục vụ sinh hoạt/ Nguyễn Nguyên An.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2019.- 175tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 171-175
    ISBN: 9786049875014
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời trong sản xuất nước nóng; tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; lắp đặt hệ thống cung cấp nước nóng dùng bơm nhiệt kết hợp với năng lượng mặt trời; một số lợi ích khi áp dụng công nghệ bơm nhiệt và năng lượng mặt trời ở Việt Nam
(Bơm nhiệt; Cung cấp nước; Công nghệ; Năng lượng mặt trời; Nước nóng; )
DDC: 621.4025 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học945901. PHẠM THỊ KIM KHÁNH
    Hai ngọn gió: Thơ/ Phạm Thị Kim Khánh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 115tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721250
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92214 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951405. PHAN THỊ HOA LÝ
    Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam: Khảo luận văn hoá/ Phan Thị Hoa Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 667tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Phụ lục: 503-618. - Thư mục: tr. 619-660
    ISBN: 9786049724022
    Tóm tắt: Trình bày về tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam; quá trình hình thành, phát triển và lan toả của tín ngưỡng thờ Thiên Hậu; tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Huế, Phố Hiến, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác ở Nam Bộ; giao lưu, tiếp biến và hội nnhập văn hoá trong tín ngưỡng thờ Thiên Hậu ở Việt Nam
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Việt Nam; ] {Thờ Thiên Hậu; } |Thờ Thiên Hậu; |
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969223. VĨNH PHÚC
    Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam/ Vĩnh Phúc.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 543tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. - Tên thật tác giả: Bùi Ngọc Phúc
    ISBN: 9786047866892
    Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nhạc lễ Phật giáo, yếu tố dân gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nhạc cổ truyền Việt Nam và sự bảo tồn, phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay...
(Nghiên cứu; Phê bình; Âm nhạc cổ truyển; ) [Việt Nam; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996764. TÔN THẤT LANG
    Bánh dân gian có mặt ở thành phố Cần Thơ/ Tôn Thất Lang.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 207tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047849369
    Tóm tắt: Giới thiệu ý nghĩa và giá trị văn hoá của các loại bánh dân gian trong đời sống người dân Cần Thơ. Một số loại bánh dân gian tiêu biểu làm bằng các nguyên liệu đa dạng khác nhau như bánh cúng, bánh khọt, bánh đúc, bánh tét lá cẩm, bánh ít...
(Bánh; Văn hoá ẩm thực; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 394.120959793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học993273. KIỀU THU HOẠCH
    Những phạm trù nghệ thuật dân gian người Việt thời trung đại/ Kiều Thu Hoạch.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 811tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047846771
    Tóm tắt: Giới thiệu những phạm trù nghệ thuật dân gian tiêu biểu của người Việt thời trung đại bao gồm nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật biểu diễn như: nghệ thuật kiến trúc Phật giáo, điêu khắc đình làng, tranh dân gian, nghệ thuật gốm sứ châu thổ sông Hồng, ca trù, hát văn, chèo sân đình, tuồng đồ và múa rối nước
(Nghệ thuật biểu diễn; Nghệ thuật dân gian; Nghệ thuật tạo hình; Thời trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 700.9597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991631. TÔ HOÀNG VŨ
    Trò chơi dân gian ở Cần Thơ/ Tô Hoàng Vũ.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 175tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 161-162. - Phụ lục: tr. 163-168
    ISBN: 9786047849994
    Tóm tắt: Khái quát về trò chơi dân gian ở Cần Thơ. Giới thiệu một số trò chơi dân gian tiêu biểu như: Bắt kim thang, bắn đạn, bắn dây thun, bắt vịt, bịt mắt bắt dê, bỏ khăn, bông vụ... cùng một số đặc điểm và vai trò của trò chơi dân gian ở Cần Thơ hiện nay
(Trò chơi dân gian; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 394.30959793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996282. TRẦN MẠNH TIẾN
    Truyện cổ và thơ ca dân gian/ Trần Mạnh Tiến s.t., giới thiệu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 335tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045372203
(Dân tộc thiểu số; Việt Nam; Văn học dân gian; )
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994183. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 225tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 221-222
    ISBN: 9786047850013
    Tóm tắt: Giới thiệu về lễ hội dân gian, phong tục tập quán, văn học dân gian ở Cần Thơ
(Văn hoá dân gian; ) [Cần thơ; ]
DDC: 390.0959793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học991339. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-243
    ISBN: 9786047844333
    Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ
(Dân tộc Hán; Văn hoá dân gian; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 390.089951059793 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018537. BẰNG VIỆT
    Hương cây - Bếp lửa. Bếp lửa - Khoảng trời. Đất sau mưa: Thơ/ Bằng Việt.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 447tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Phụ lục: tr. 419-441
    ISBN: 9786045336847
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922134 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011775. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Lễ hội truyền thống; Người Khơ Me; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013996. TRẦN XUÂN TOÀN
    Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 127-140. - Phụ lục: tr. 141-162
    ISBN: 9786049028236
    Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung về văn học viết với văn học dân gian nói chung và trong thời đại Hồ Xuân Hương nói riêng. Ngôn ngữ văn học dân gian, các hình thức vận dụng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Ngôn ngữ văn học; } |Ngôn ngữ văn học; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011790. NGUYỄN HỮU HIỆP
    Những lề thói và sự kiêng kỵ thường thấy trong sinh hoạt đời sống của người bình dân Nam Bộ/ Nguyễn Hữu Hiệp.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 335tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 313
    ISBN: 9786049027574
    Tóm tắt: Trình bày những lề thói và sự kiêng kỵ trong đời sống sinh hoạt như: Chữa bệnh, ăn uống, ngôn ngữ, giao tiếp, trang phục, chưng diện, xây dựng, kiến trúc, đi xa... của người dân Nam Bộ
(Phong tục; Đời sống; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 390.095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011653. NGUYỄN THANH LỢI
    Tín ngưỡng thờ thuỷ thần ở Nam Bộ/ Nguyễn Thanh Lợi.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 198tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 187-188
    ISBN: 9786049027833
    Tóm tắt: Tìm hiểu về tục thờ thuỷ thần của người Nam Bộ như: tục thờ cá Ông ở ven biển Tây Nam Bộ; tín ngưỡng thờ Đại Càn ở Nam Bộ; thờ Bà Cậu; bà Phi Yến ở Côn Đảo và tục thờ bà Thuỷ Long ở Tây Nam Bộ
(Tín ngưỡng dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ] {Thờ cúng thuỷ thần; } |Thờ cúng thuỷ thần; |
DDC: 398.41095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011809. Văn hoá truyền thống vùng biển Thuận An/ B.s.: Lê Văn Kỳ (ch.b.), Trần Đình Niên, Trương Duy Bích, Nguyễn Hương Liên.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 199tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-194
    ISBN: 9786049027895
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề biển truyền thống ở Thuận An (Thừa Thiên - Huế); văn học dân gian và lễ hội; phong tục tập quán, ăn uống ở Thuận An
(Vùng biển; Văn hoá truyền thống; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Lê Văn Kỳ; Nguyễn Hương Liên; Trương Duy Bích; Trần Đình Niên; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018563. VÕ HUY TÂM
    Vùng mỏ. Những người thợ mỏ: Tiểu thuyết/ Võ Huy Tâm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 891tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045336946
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.