Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 31920.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018809. XUÂN THIỀU
    Thôn ven đường: Tiểu thuyết/ Xuân Thiều.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 523tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Thiều
    ISBN: 9786045336960
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1036495. TRẦN VĂN TUẤN
    Rừng thiêng nước trong: Tiểu thuyết/ Trần Văn Tuấn.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 304tr.; 21cm.- (Tác giả - Tác phẩm đoạt giải văn học Asean)
    ISBN: 9786045104118
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 76000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1448103. HỮU MAI
    Cao điểm cuối cùng: Tiểu thuyết/ Hữu Mai.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2015.- 467tr; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả : Trần Hữu Mai
    ISBN: 9786045337073
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; |
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926286. CAO DUY SƠN
    Biệt cánh chim trời: Tiểu thuyết/ Cao Duy Sơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 377tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838576
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925867. CAO DUY SƠN
    Cực lạc: Tiểu thuyết/ Cao Duy Sơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 187tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049838613
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học935389. HỮU TIẾN
    Người đàn bà bí ẩn: Tiểu thuyết/ Hữu Tiến.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 212tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045142370
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 41000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018561. CHU LAI
    Ăn mày dĩ vãng. Phố: Tiểu thuyết/ Chu Lai.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 829tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Chu Văn Lai
    ISBN: 9786045337349
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018563. VÕ HUY TÂM
    Vùng mỏ. Những người thợ mỏ: Tiểu thuyết/ Võ Huy Tâm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 891tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045336946
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040563. MA VĂN KHÁNG
    Mùa lá rụng trong vườn: Tiểu thuyết/ Ma Văn Kháng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 335tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045327517
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040599. TÔ NHUẬN VỸ
    Ngoại ô: Tiểu thuyết/ Tô Nhuận Vỹ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 215tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326879
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040602. XUÂN ĐỨC
    Người không mang họ: Tiểu thuyết/ Xuân Đức.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 303tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Nguyễn Xuân Đức
    ISBN: 9786045326312
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040742. NGÔ VĂN PHÚ
    Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ: Tiểu thuyết lịch sử/ Ngô Văn Phú.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 371tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326619
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040666. MA VĂN KHÁNG
    Đồng bạc trắng hoa xoè: Tiểu thuyết/ Ma Văn Kháng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 639tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045327500
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921517. ĐOÀN HỮU NAM
    Dốc người: Tiểu thuyết/ Đoàn Hữu Nam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 363tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838682
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951744. HÀ LÂM KỲ
    Cánh cung đỏ: Tiểu thuyết/ Hà Lâm Kỳ.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 635tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721205
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950678. TRỊNH THANH PHONG
    Tiểu thuyết/ Trịnh Thanh Phong.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 663tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049726477
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950142. HOÀNG HỮU SANG
    Tiểu thuyết - truyện ngắn/ Hoàng Hữu Sang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 287tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721779
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018617. HOÀNG VĂN BỔN
    Trên mảnh đất này. Mùa mưa. Hàm Rồng: Tiểu thuyết. Ký/ Hoàng Văn Bổn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 1082tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337561
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040788. NGUYỄN KHẮC PHÊ
    Đường giáp mặt trận: Tiểu thuyết/ Nguyễn Khắc Phê.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 493tr.; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045326862
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926269. ĐỖ XUÂN THU
    Hoàng hôn xanh: Tiểu thuyết/ Đỗ Xuân Thu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 319tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838750
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.