Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 606.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45033. KEIGO HIGASHINO
    Trứng chim cúc cu này thuộc về ai: Tiểu thuyết trinh thám/ Keigo Higashino ; Nguyễn Hải Hà dịch.- H.: Văn học ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018.- 438tr.; 21cm.
    Tến sách tiếng Nhật: 力ッコウの卵は誰のもの
    ISBN: 9786049579783
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Hải Hà--dịch; ]
DDC: 895.636 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38656. NINH HÀNG NHẤT
    Trò chơi cấm: Tiểu thuyết trinh thám. T.3: Cựu thần/ Ninh Hàng Nhất ; Nguyễn Thị Thại dịch.- H.: Văn học, 2018.- 510tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 超禁忌游戏
    ISBN: 9786049636202
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thại--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 147000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38655. NINH HÀNG NHẤT
    Trò chơi cấm: Tiểu thuyết trinh thám. T.4: Dị giới/ Ninh Hàng Nhất ; Tuệ Tâm dịch.- H.: Văn học, 2018.- 510tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 超禁忌游戏
    ISBN: 9786049638657
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Tuệ Tâm--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 149000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105672. SÁI TUẤN
    Mưu sát tuổi xuân: Tiểu thuyết trinh thám. T.1/ Sái Tuấn ; Nguyễn Anh Thăng dịch.- H.: Văn học, 2015.- 415tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Murdering the things past
    ISBN: 9786046973690
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Anh Thăng--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học105675. SÁI TUẤN
    Mưu sát tuổi xuân: Tiểu thuyết trinh thám. T.2/ Sái Tuấn ; Nguyễn Anh Thăng dịch.- H.: Văn học, 2015.- 407tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Murdering the things past
    ISBN: 9786046973706
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Anh Thăng--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học28333. CARRISI, DONATO
    Cô gái trong sương mù: Tiểu thuyết trinh thám/ Donato Carrisi ; Hoàng Anh dịch.- H.: Phụ nữ, 2019.- 307tr.; 24cm.
    Tên sách tiếng Ý: La ragazza nella nebbia
    ISBN: 9786045660829
(Văn học hiện đại; ) [Italia; ] [Vai trò: Hoàng Anh; ]
DDC: 853.92 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43531. TẦN MINH
    Kẻ nhìn trộm: Tiểu thuyết trinh thám/ Tần Minh ; Đinh Quỳnh Anh dịch.- H.: Văn học, 2018.- 547tr.: tranh vẽ; 24cm.- (Bác sĩ pháp y Tần Minh)
    Tên sách tiếng Trung: 偷窥者
    ISBN: 9786049631337
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Đinh Quỳnh Anh--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 157000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học53379. REDONDO, DOLORES
    Mối bất hoà truyền kiếp: Tiểu thuyết trinh thám/ Dolores Redondo ; Đinh Thanh Vân dịch.- H.: Phụ nữ, 2018.- 552tr.; 24cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Tây Ban Nha: Legado en los huesos
    ISBN: 9786045652688
(Văn học hiện đại; ) [Tây Ban Nha; ] [Vai trò: Đinh Thanh Vân--dịch; ]
DDC: 863.7 /Price: 168000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học72119. GABORIAU, ÉMILE
    Hồ sơ số 113: Tiểu thuyết trinh thám/ Émile Gaboriau ; Nguyễn Văn Dân dịch.- H.: Văn học ; Công ty Đầu tư Thương mại và Phát triển Phúc Minh, 2017.- 379tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Pháp: Le dossier No 113
    ISBN: 9786049573187
(Văn học cận đại; ) [Pháp; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Dân--dịch; ]
DDC: 843.8 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63156. MARSONS, ANGELA
    Tiếng thét câm lặng: Tiểu thuyết trinh thám/ Angela Marsons ; Minh Phương dịch.- H.: Văn học, 2017.- 458tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Silent scream
    ISBN: 9786046993858
(Văn học hiện đại; ) [Anh; ] [Vai trò: Minh Phương--dịch; ]
DDC: 823.92 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98961. LAHLUM, HANS OLAV
    Người ruồi: Tiểu thuyết trinh thám/ Hans Olav Lahlum ; Huỳnh Ngọc dịch.- H.: Phụ nữ, 2016.- 370tr.; 23cm.
    Nguyên bản tiếng Na Uy: Menneskefluene; Dịch từ bản tiếng Anh: The human flies
    ISBN: 9786045636114
(Văn học hiện đại; ) [Na Uy; ] [Vai trò: Huỳnh Ngọc--dịch; ]
DDC: 839.8238 /Price: 119000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153897. CARRISI, DONATO
    Kẻ nhắc tuồng: Tiểu thuyết trinh thám/ Donato Carrisi ; Hoàng Anh dịch.- H.: Phụ nữ, 2013.- 514tr.; 23cm.
    Nguyên bản tiếng Ý: Il Suggeritore ; Dịch từ bản tiếng Pháp: Le Chuchoteur
    ISBN: 9786045610398
(Văn học hiện đại; ) [Italia; ] [Vai trò: Hoàng Anh--dịch; ]
DDC: 853 /Price: 130000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học497078. WOOLRICH, CORNELL
    Kết hôn với người chết: Tiểu thuyết trinh thám/ Cornell Woolrich ; Nguyễn Thành Long dịch.- H.: Văn học, 2018.- 320tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049698859
{; Tiểu thuyết trinh thám; Văn học hiện đại; } |; Tiểu thuyết trinh thám; Văn học hiện đại; |
DDC: 813 /Price: 107000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44486. VAN GULIK, ROBERT
    Thuyền hoa án: Tiểu thuyết trinh thám/ Robert Van Gulik ; Lê Đình Chi dịch.- H.: Văn học, 2018.- 407tr.; 21cm.- (Địch công kỳ án)
    ISBN: 9786049633188
(Văn học hiện đại; ) [Hà Lan; ] [Vai trò: Lê Đình Chi--dịch; ]
DDC: 839.3164 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37944. NINH HÀNG NHẤT
    Trò chơi cấm: Tiểu thuyết trinh thám. T.2: Cạm bẫy/ Ninh Hàng Nhất ; Tú Phương dịch.- H.: Văn học, 2018.- 531tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Trung: 超禁忌游戏
    ISBN: 9786049633171
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Tú Phương--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 147000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học68847. KELLY, ERIN
    Bông hồng yểu mệnh: Tiểu thuyết trinh thám/ Erin Kelly ; Đinh Trọng Nhân dịch.- H.: Văn học, 2017.- 519tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The sick rose
    ISBN: 9786049545580
(Văn học hiện đại; ) [Anh; ] [Vai trò: Đinh Trọng Nhân--dịch; ]
DDC: 823.92 /Price: 128000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81179. NINH HÀNG NHẤT
    1/14: Tiểu thuyết trinh thám. T.1: Trò chơi tử thần/ Ninh Hàng Nhất ; Nguyễn Thị Thại dịch.- H.: Dân trí, 2016.- 535tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048831967
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Thại--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 129000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học93262. LÔI MỄ
    Tâm nguyện cuối cùng: Tiểu thuyết trinh thám/ Lôi Mễ ; Vũ Thị Hà dịch.- H.: Văn học, 2016.- 707tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046992233
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Vũ Thị Hà--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 205000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43579. WOOLRICH, CORNELL
    Cô dâu đen: Tiểu thuyết trinh thám/ Cornell Woolrich ; Trang An dịch.- H.: Văn học, 2018.- 258tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: The bride wore black
    ISBN: 9786049578939
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Trang An--dịch; ]
DDC: 813.52 /Price: 77000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học45034. TỬ KIM TRẦN
    Người truy tìm dấu vết: Tiểu thuyết trinh thám/ Tử Kim Trần ; Vũ Thu Hà dịch.- H.: Văn học ; Công ty Sách Cổ Nguyệt, 2018.- 457tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049637537
(Văn học hiện đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Vũ Thu Hà--dịch; ]
DDC: 895.136 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.