Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 11696.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học833759. NGUYỄN KIÊN
    Chim khách kêu: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Kiên.- H.: Quân đội nhân dân, 2014.- 228tr; 21cm.- (Tác giả - Tác phẩm đạt giải thưởng văn học Asean)
    ISBN: 9786045104095
(Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Price: 57000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018838. LÊ MINH KHUÊ
    Cao điểm mùa hạ. Một chiều xa thành phố. Những ngôi sao xa xôi: Tập truyện ngắn/ Lê Minh Khuê.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 695tr.: ảnh chân dung; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Phụ lục: tr. 655-692. - Thư mục: tr. 693
    ISBN: 9786045336793
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018335. HENRY, O.
    Truyện ngắn chọn lọc/ O'Henry ; Mạnh Chương dịch.- H.: Văn học, 2015.- 483tr.; 21cm.
    Tên thật tác giả: William Sydney Porter
    ISBN: 9786046954217
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Mạnh Chương; ]
DDC: 813.52 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924471. LÊ HƯƠNG THUỶ
    Truyện ngắn Việt Nam đương đại: Diễn trình và động hướng/ Lê Hương Thuỷ.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 298tr.; 21cm.
    ISBN: 9786049860089
    Tóm tắt: Tổng quan về truyện ngắn Việt Nam đương đại trong bước chuyển của đời sống xã hội và văn học. Ý thức đổi mới tư duy nghệ thuật và những thực hành đổi mới lối viết. Kết cấu truyện ngắn và các loại hình nhân vật. Những động hình ngôn ngữ và cách thiết tạo điểm nhìn trần thuật và những nhận diện ban đầu về truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại
(Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223010904 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951921. NÔNG VIẾT TOẠI
    Boỏng tàng tập éo: Truyện ngắn/ Nông Viết Toại.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 179tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049728389
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951186. TRÀ VIGIA
    Chăm Hri: Tập truyện ngắn/ Trà Vigia.- H.: Văn học, 2018.- 303tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049693564
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951392. VY THỊ KIM BÌNH
    Niềm vui: Tập truyện ngắn/ Vy Thị Kim Bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721519
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951404. Núi hình cung: Tập truyện ngắn/ Vi Hồng Nhân, Hà Lý, Nông Quốc Bình....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 529tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721526
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Lý; Nông Quốc Bình; Trần Phượng Trinh; Trịnh Hà; Vi Hồng Nhân; ]
DDC: 895.9223010804 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951755. PHÙNG HẢI YẾN
    Tập truyện ngắn/ Phùng Hải Yến, Bùi Nguyên Khiết.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 415tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721540
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Nguyên Khiết; ]
DDC: 895.9223010804 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950142. HOÀNG HỮU SANG
    Tiểu thuyết - truyện ngắn/ Hoàng Hữu Sang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 287tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049721779
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018572. TRẦN ĐĂNG
    Một lần tới Thủ đô. Trận Phố Ràng. Một cuộc chuẩn bị: Truyện ngắn/ Trần Đăng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 278tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337622
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1017253. NGUYỄN MINH TRƯỜNG
    Truyện ngắn Việt Nam hiện đại về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc: Qua nghiên cứu các truyện ngắn của Cao Duy Sơn, Đỗ Bích Thuỷ, Nguyễn Huy Thiệp/ Nguyễn Minh Trường.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015.- 219tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 174-181. - Phụ lục: tr. 183-219
    ISBN: 9786046237112
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số truyện ngắn tiêu biểu về đề tài dân tộc miền núi phía Bắc nhằm phản ánh đầy đủ về thế giới thiên nhiên, phong tục tập quán, những hình ảnh, số phận nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm
(Nghiên cứu văn học; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92230109 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926306. HỒNG GIANG
    Ăn cơm mới không nói chuyện cũ: Truyện ngắn/ Hồng Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 467tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841781
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926308. LƯƠNG KY
    Chiếu giang: Tập truyện ngắn/ Lương Ky.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 387tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841897
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926233. ĐỖ XUÂN THU
    Internet về làng: Tập truyện ngắn/ Đỗ Xuân Thu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838774
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926252. DƯƠNG THIÊN LÝ
    Người rừng: Tập truyện ngắn/ Dương Thiên Lý.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 243tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840029
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926254. KIỀU DUY KHÁNH
    Rừng khuya vẫn gió: Truyện ngắn/ Kiều Duy Khánh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 261tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840128
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925796. TỐNG NGỌC HÂN
    Sợi dây diều: Tập truyện ngắn/ Tống Ngọc Hân.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 287tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049840135
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học926283. TỐNG NGỌC HÂN
    Tam không: Tập truyện ngắn/ Tống Ngọc Hân.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 203tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049840142
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925691. ĐINH SU GIANG
    Trên đỉnh Kíp Linh: Tập truyện ngắn/ Đinh Su Giang.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 253tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số
    ISBN: 9786049840197
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92234 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.