Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 9119.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học995590. HÀ MINH ĐỨC
    Tác phẩm văn nghệ và giá trị bền vững: Tiểu luận văn học/ Hà Minh Đức.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 270tr.; 24cm.
    ISBN: 9786046266365
    Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu tìm hiểu những giá trị bền vững về văn hoá văn nghệ của thời kỳ hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn hoá; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949573. ĐỖ THU HIỀN
    Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông/ Đỗ Thu Hiền.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 515tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
    ISBN: 9786046249467
    Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê Thánh Tông
(Nghiên cứu văn học; Nhà Nho; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209001 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013996. TRẦN XUÂN TOÀN
    Ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương/ Trần Xuân Toàn.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 167tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 127-140. - Phụ lục: tr. 141-162
    ISBN: 9786049028236
    Tóm tắt: Trình bày về một số vấn đề chung về văn học viết với văn học dân gian nói chung và trong thời đại Hồ Xuân Hương nói riêng. Ngôn ngữ văn học dân gian, các hình thức vận dụng ngôn ngữ văn học dân gian trong thơ Hồ Xuân Hương
(Nghiên cứu văn học; Thơ; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] {Ngôn ngữ văn học; } |Ngôn ngữ văn học; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016325. NGUYỄN ANH ĐỘNG
    Sưu tầm văn học dân gian vùng sông Hậu/ Nguyễn Anh Động b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 305tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049440403
    Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá dân gian vùng sông Hậu: Phương ngôn, thành ngữ, văn vần, câu đối, liễng đối, ca dao, hò, vè, chuyện vui
(Văn học dân gian; ) [Sông Hậu; Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019489. Văn học dân gian Bến Tre: Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã/ Nguyễn Ngọc Quang (ch.b.), Phan Xuân Viện, Nguyễn Hữu Ái....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 839tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027567
    Tóm tắt: Sưu tầm một số tục ngữ, câu đố, ca dao, dân ca, vè, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kể dân gian của Bến Tre
(Văn học dân gian; ) [Bến Tre; Việt Nam; ] [Vai trò: La Mai Thi Gia; Lê Thị Thanh Vy; Nguyễn Hữu Ái; Nguyễn Ngọc Quang; Phan Xuân Viện; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học927660. NGUYỄN DIỆU LINH
    Cảm nhận thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 519tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049841873
    Tóm tắt: Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, Tế Hanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Long; ]
DDC: 895.9221009 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học925742. HUỲNH VŨ LAM
    Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam Bộ dưới góc nhìn bối cảnh: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Huỳnh Vũ Lam.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 435tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 323-347. - Phụ lục: tr. 348-428
    ISBN: 9786049842115
    Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về truyện dân gian, nghiên cứu không gian văn hoá tộc người và những vấn đề về truyện dân gian Khmer Nam Bộ, xây dựng các công cụ ghi nhận truyện dân gian Khmer trong bối cảnh, kiến giải truyện dân gian Khmer dưới góc nhìn bối cảnh
(Dân tộc Khmer; Nghiên cứu văn học; Truyện dân gian; Văn học dân gian; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 398.2095977 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học924037. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Trên đường tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Văn hoá dân tộc, 2019.- 811tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786047025640
    Tóm tắt: Trình bày về văn hoá, văn học dân gian các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với văn hoá, văn học dân gian người Việt. Một số thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số. Một số tác giả viết về văn học dân gian các dân tộc thiểu số
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học951562. VÕ QUANG NHƠN
    Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam: Nghiên cứu/ Võ Quang Nhơn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 631tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
    Thư mục: tr. 613-628
    ISBN: 9786049721403
    Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm xã hội - văn hoá, quá trình lịch sử của ngành nghiên cứu văn hoá dân gian của các dân tộc ít người ở Việt Nam. Giới thiệu, nghiên cứu về các loại hình văn học dân gian như thần thoại, truyện cổ tích, thơ ca dân gian, sử thi anh hùng, truyện thơ
(Dân tộc thiểu số; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học994293. TRIỀU NGUYÊN
    Tìm hiểu sự vận động của một số thể loại văn học dân gian người Việt/ Triều Nguyên.- H.: Văn hóa dân tộc, 2016.- 731tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 709-720
    ISBN: 9786047014316
    Tóm tắt: Trình bày vấn đề chung về sự vận động của văn học dân gian người Việt. Sự vận động của một số tác phẩm, thể loại thuộc văn vần, bài đồng dao, thể loại đồng dao, ca dao, thể loại ca dao, thể loại thuộc văn xuôi... của văn học dân gian người Việt
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1018559. NHƯ PHONG
    Bình luận văn học. Tuyển tập Như Phong: Tiểu luận phê bình.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2015.- 595tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    ISBN: 9786045337615
(Bình luận văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1040766. PHƯƠNG LỰU
    Góp phần xác lập hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam: Lý luận phê bình/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2014.- 451tr.: ảnh; 21cm.- (Tác phẩm văn học được giải thưởng Nhà nước)
    Tên thật tác giả: Bùi Văn Ba
    ISBN: 9786045326787
    Tóm tắt: Gồm những bài lý luận phê bình của tác giả về hệ thống các quan niệm văn học cơ bản, các chỉnh thể của văn học và mối liên hệ lịch sử của hệ thống văn học
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Văn học trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1060496. PHẠM ĐỨC DUẬT
    Văn học dân gian Thái Bình/ Phạm Đức Duật b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2013.- 723tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 717-718
    ISBN: 9786045003497
    Tóm tắt: Tìm hiểu về hoàn cảnh tự nhiên và xã hội; giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ ca dân gian và tự sự dân gian Thái Bình. Giới thiệu về các thể loại văn học dân gian Thái Bình
(Văn học dân gian; ) [Thái Bình; ]
DDC: 398.20959736 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1068786. NGUYỄN XUÂN KÍNH
    Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam/ Nguyễn Xuân Kính.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.- 818tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786046207139
    Tóm tắt: Đưa ra các nghiên cứu, phân tích, nhận định của tác giả về văn học dân gian Việt Nam: về văn học dân gian nói chung và các thuộc tính của nó, khoa nghiên cứu văn học dân gian và một số tác gia tiêu biểu, việc phân kì và nghiên cứu lịch sử văn học dân gian, phân loại văn học dân gian và giới thiệu một số thể loại, tác phẩm văn học dân gian, phân vùng văn học dân gian...
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học921563. NGUYỄN QUANG HUYNH
    Dòng chảy thời gian: Nghiên cứu, phê bình văn học/ Nguyễn Quang Huynh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 170tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam
    ISBN: 9786049838699
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phê bình về một số tác giả, tác phẩm văn học tiêu biểu của văn học xứ Lạng như: Mã Thế Vinh, Vy Thị Kim Bình, Nguyễn Trường Thanh, Vũ Ngọc Chương...
(Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học962803. ĐỖ CHU
    Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Đỗ Chu, Phạm Tiến Duật, Hữu Thỉnh.- H.: Văn học, 2017.- 991tr.; 21cm.
    ISBN: 9786046998266
(Giải thưởng Hồ Chí Minh; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hữu Thỉnh; Phạm Tiến Duật; ]
DDC: 895.922080034 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học987639. Văn hoá - Văn học dân gian xứ Huế/ Trần Hoàng ghi chép, luận giải.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 351tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786047011209
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về văn hoá - văn học dân gian xứ Huế: Tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tết ở các làng quê, lễ hội, ca Huế, hò Huế, gia tộc, giá trị văn hoá các làng nghề, giá trị của văn hoá Huế, văn học dân gian, dấu ấn lịch sử....
(Văn hoá dân gian; Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Trần Hoàng; ]
DDC: 390.0959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học996232. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1016918. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong b.s., s.t..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 431tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 425-426
    ISBN: 9786049029172
    Tóm tắt: Sơ lược vài nét về vùng văn học dân gian huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế. Giới thiệu các thể loại văn học dân gian đặc sắc của vùng: Ca dao, câu đố, dân ca, đồng dao...
(Văn học dân gian; ) [Thừa Thiên-Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1013823. Vấn đề đạo đức xã hội trong văn học, nghệ thuật hiện nay/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Hồng Vinh, Đinh Xuân Dũng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 887tr.; 24cm.
    ISBN: 9786045718803
    Tóm tắt: Giới thiệu gần 80 bài tham luận của các nhà nghiên cứu phân tích, đánh giá về thực trạng các sáng tác về vấn đề đạo đức xã hội trong các tác phẩm văn học, nghệ thuật hiện nay, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đổi mới và hội nhập sâu rộng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Văn học hiện đại; Đạo đức xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Đăng; Lê Khả Phiêu; Nguyễn Hồng Vinh; Võ Văn Thưởng; Đinh Xuân Dũng; ]
DDC: 895.92209 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.