Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 64.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157869. DIÊU ĐAN
    Văn học Trung Quốc/ Diêu Đan, Đặng Cẩm Huy, Vương Phong ; Đặng Thuý Thuý dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 198tr.: ảnh; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国文学
    Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786045804834
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển của văn học Trung Quốc cùng với những tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các triều đại từ thời kỳ cổ đại đến nay
(Nghiên cứu văn học; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Đặng Cẩm Huy; Đặng Thuý Thuý--dịch; Vương Phong; ]
DDC: 895.1 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học487270. Tinh hoa văn học Trung Quốc/ Khổng Tử...,[ và những người khác ] ; Tuyển chọn: Hải Nguyễn.- Hà Nội: Thanh niên, 2011.- 307tr.: ảnh; 21cm.- (Tinh hoa văn học Thế giới)
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử các nhà văn, nhà thơ Trung Quốc và một số trích đoạn những tác phẩm vĩ đại của họ: Khổng Tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch...
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Trung Quốc; ] {Văn học Trung Quốc; } |Văn học Trung Quốc; | [Vai trò: Hải Nguyễn; Khuất Nguyên; Lý bạch; Khổng Tử; ]
DDC: 895.109 /Price: 55000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học364526. PHƯƠNG LỰU
    Văn hoá, văn học Trung quốc cùng một số liên hệ ở Việt Nam/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hà Nội, 1996.- 362tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn hoá, văn học Trung quốc qua các trièue đại. Giới thiệu một số tác giả tiêu biểu của các trường phái văn hoá tư tưởng, tác phẩm văn học, triết học nỏi tiếng có ảnh hưởng lớn đến nề văn hoá, văn học Trung quốc.
{lịch sử; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn học; văn hoá; } |lịch sử; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn học; văn hoá; |
DDC: 306.0951 /Price: 27300d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học296670. NGUYỄN KHẮC PHI
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ B.s: Nguyễn Khắc Phi (ch.b), Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo.- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2002.- 283tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 282-283
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và xã hội, khái quát tình hình văn học ở Trung Quốc từ văn học Nguyên, Minh, Thanh đến văn học hiện đại và văn học xã hội chủ nghĩa
{Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; } |Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; | [Vai trò: Trần Lê Bảo; Lưu Đức Trung; ]
DDC: 895.92201 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học564464. VŨ NGỌC KHÁNH
    Giai thoại văn học Trung Quốc/ Vũ Ngọc Khánh biên soạn.- H.: Văn học, 1998.- 146tr.; 18cm..
{Giai thoại; văn học; Trung Quốc; } |Giai thoại; văn học; Trung Quốc; | [Vai trò: Vũ Ngọc Khánh--Tác giả; ]
/Price: 11.500đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học467623. Một số vấn đề văn học Trung Quốc thời kỳ mới/ Hồ Sĩ Hiệp biên soạn.- Tp.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003.- 359tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Chuyên luận này tập hợp các tiểu luận của cá nhân đã được đăng trên các báo, tạp chí trong thời gian qua, gồm ba phần: Thời sự văn học, thể loại văn học, tác giả văn học
{Nghiên cứu văn học; Vấn đề; Văn học Trung Quốc; Thời kỳ hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Vấn đề; Văn học Trung Quốc; Thời kỳ hiện đại; | [Vai trò: Hồ Sĩ Hiệp; ]
DDC: 895.109 /Price: 35.000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học463487. Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Người dịch: Bùi Hữu Hồng.- Hà Nội: Thế giới, 2000.- 415tr.; 21cm.
[Trung Quốc; ] {Lịch sử; Văn học; } |Lịch sử; Văn học; | [Vai trò: Bùi Hữu Hồng; ]
DDC: 895.109 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học320566. VẠN VÂN TUẤN
    Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Vạn Vân Tuấn, Yêu Thu Nghi, Mã Bạch... ; Người dịch: Bùi Hữu Hồng.- H.: Thế giới, 2000.- 564tr; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc (Nhà xuất bản Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc)
    Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh ra đời, tác giả, tác phẩm văn học đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh, văn cận đại, hiện đại và văn học các dân tộc thiểu số
{Nghiên cứu văn học; Hồng Kông; Trung Quốc; Đài Loan; } |Nghiên cứu văn học; Hồng Kông; Trung Quốc; Đài Loan; | [Vai trò: Mã Mậu Nguyên; Yêu Thu Nghi; Mã Bạch; Mã Học Lương; Vương Thuỳ Chiếu; Bùi Hữu Hồng; ]
DDC: 895.1 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học380507. NGUYỄN HIẾN LÊ
    Văn học Trung Quốc hiện đại (1898-1860)/ Nguyễn Hiến Lê.- H.: Văn học, 1993.- 502tr; 19cm.
    Tóm tắt: Toàn cảnh nền văn học Trung Quốc hiện đại (1898-1860): 5 trào lưu văn học, thân thế, sự nghiệp khoảng 50 nhà văn và hơn 100 tác phẩm văn học của Văn học hiện đại Trung Quốc
{nhà văn; trào lưu văn học; lí luận văn học; Trung Quốc; Văn học hiện đại; } |nhà văn; trào lưu văn học; lí luận văn học; Trung Quốc; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.1 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421110. TRƯỜNG CHINH
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Trường Chinh, Trần Xuân Đề, Nguyễn Khắc Phí.- H.: Giáo dục, 1971.- 168tr; 19cm.- (Tủ sách đại học sư phạm)
    Tóm tắt: Đại cương về lịch sử văn học Trung Quốc. Bối cảnh lịch sử, tình hình văn học Trung Quốc trong các thời kỳ trước Tần, hán, nguủ Tấn Nam Bắc Triều, Tuỳ, Đường, Nggũ đại và Tống
{Trung Quốc; Lịch sử văn học; nghiên cứu văn học; Giáo trình; } |Trung Quốc; Lịch sử văn học; nghiên cứu văn học; Giáo trình; | [Vai trò: Nguyễn Khắc Phí; Trần Xuân Đề; ]
DDC: 895.109 /Price: 0,42đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học523531. HỒ SĨ HIỆP
    Văn học Trung Quốc với nhà trường: Tiểu luận/ Hồ Sĩ Hiệp.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2006.- 305tr; 21cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu các tác giả và tác phẩm lớn trong nền văn học Trung Quốc;văn học Trung Quốc ở Việt Nam và tình hình giảng dạy văn học Trung Quốc trong nhà trường
(Nghiên cứu văn học; Văn học; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 895.1 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học282792. LÊ HUY TIÊU
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Bs và dịch: Lê Huy Tiêu, Lương Duy Thứ, Ngô Hoàng Mai...- H.: Giáo dục, 2003.- 708tr
    ĐTTS ghi: Sở nghiên cứu văn học thuộc viện KHXH Trung Quốc
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học Trung Quốc và nghiên cứu các tác phẩm, tác giả qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh
{Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Văn học trung đại; Tác phẩm; Tác giả; } |Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Văn học trung đại; Tác phẩm; Tác giả; | [Vai trò: Lê Đức Niệm; Lương Duy Thứ; Nguyễn Trung Hiền; Ngô Hoàng Mai; ]
DDC: 895.1 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620848. LƯƠNG DUY THỨ
    Lịch sử văn học Trung Quốc/ Lương Duy Thứ (ch.b) ; Lê Huy Tiêu dịch.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Giáo dục, 2002.- 2 tập; 24cm.
(Lịch sử; Trung Quốc; Văn học; ) [Vai trò: Lê Huy Tiêu; ]
DDC: 895.1 /Price: 64.800đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học567454. Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc/ Bùi Hữu Hồng dịch.- H.: Thế giới, 2000.- 2 tập; 21cm.
    ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Bách khoa toàn thư Trung Quốc. - Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
    Tóm tắt: Những nét chung về sự phát triển và đặc trưng cơ bản của văn học Trung Quốc từ giai đoạn Tiên Tần đến thời nhà Kim
{Văn học cổ đại; Trung Quốc; Lịch sử; Văn học trung đại; } |Văn học cổ đại; Trung Quốc; Lịch sử; Văn học trung đại; | [Vai trò: Bùi Hữu Hồng--Dịch; Mã Bạch--Tác giả; Mã Học Lương--Tác giả; Mã Mậu Nguyên--Tác giả; Vương Thủy Chiếu--Tác giả; Vạn Vân Tuấn--Tác giả; Yêu Thu Nghi--Tác giả; ]
/Price: T.1:42.000đ T.2:62.000đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học564234. HỒ SĨ HIỆP
    Giúp học tốt văn học Trung Quốc trong nhà trường.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 1998.- 150tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Hướng dẫn học văn Trung Quóc trong nhà trường, cuối phần có câu hỏi ôn tập và tài liệu tham khảo
{Trung Quốc; Văn học; nhà trường; } |Trung Quốc; Văn học; nhà trường; |
/Price: 9.000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học344570. DƯ QUAN ANH
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Ch.b: Dư Quan Anh, Tiền Trung Thư, Phạm Ninh... ; Người dịch: Lê Huy Tiêu.- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 700tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Sở nghiên cứu văn học (Viện KHXH Trung Quốc)
    Tóm tắt: Văn học Trung Quốc qua các thời kỳ: Thời thượng cổ đến Nhà Tuỳ, trong xã hội phong kiến, thời Chiến quốc, Tần Hán, Nguủ Tấn Nam Bắc triều, đời Đường
{trung quốc; nghiên cứu văn học; } |trung quốc; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Lê Đức Niệm; Tiền Trung Thư; Tào Đạo Hành; Lương Duy Thứ; Nguyễn Trung Hiền; Lê Huy Tiêu; Lưu Kiến Bang; Hồ Niệm Di; Phạm Ninh; Trần Thanh Liêm; ]
DDC: 895.1 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học345583. Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Người dịch: Lê Huy Tiêu, Lương Duy Thứ, Ngô Hoàng Mai... ; Người hiệu đính tái bản lần 1: Nguyễn Khắc Phi.- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 707tr; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học, các tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc qua các triều đại: Tống, Nguyên, Minh và Thanh
{Trung Quốc; tác phẩm; tác giả; Nhà Thanh; Nhà Minh; Nhà Nguyên; văn học trung đại; Nghiên cứu văn học; } |Trung Quốc; tác phẩm; tác giả; Nhà Thanh; Nhà Minh; Nhà Nguyên; văn học trung đại; Nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Lương Duy Thứ; Lê Đức Niệm; Trần Thanh Liêm; Ngô Hoàng Mai; Nguyễn Trung Hiền; Lê Huy Tiêu; ]
DDC: 895.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học375987. Giai thoại văn học Trung Quốc/ Vũ Ngọc Khánh biên soạn.- H.: Văn học, 1992.- 114tr; 19cm.- (Tủ sách mọi nhà)
{Giai thoại văn học; Trung Quốc; Văn học dân gian; } |Giai thoại văn học; Trung Quốc; Văn học dân gian; |
DDC: 398.20951 /Price: 5.800d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học658794. PHẠM THỊ HẢO
    Khái niệm và thuật ngữ lý luận văn học Trung Quốc/ Phạm Thị Hảo.- H.: Văn học, 2008.- 296tr.; 19cm..
(Khái niệm lý luận văn học; Thuật ngữ văn học; Trung Quốc; )
DDC: 895.1 /Price: 45000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học254690. HỒ SĨ HIỆP
    Một số vấn đề văn học Trung Quốc đương đại: Tiểu luận/ Hồ Sĩ Hiệp.- Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2007.- 262tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tiểu luận về văn học Trung Quốc thời kỳ cải cách, mở cửa, những năm cuối thế kỷ XX đến nay (2006): tình hình phát triển văn học, trào lưu, tác phẩm mới, giải thưởng văn học, các nhà văn và các tác phẩm tiêu biểu...
(Tác phẩm; Nhà văn; Văn học hiện đại; Trào lưu; Nghiên cứu văn học; ) [Trung Quốc; ]
DDC: 895.1 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.