Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 93.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1438336. Tinh hoa văn học Trung Quốc/ Khổng tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch,...; Hải Nguyễn tuyển chọn.- H.: Thanh niên, 2011.- 307tr: ảnh chân dung; 21cm.- (Tinh hoa văn học thế giới)
    ISBN: 130361
    Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử của một số tác giả văn học Trung Quốc nổi tiếng như: Khổng tử, Khuất Nguyên, Lý Bạch, ... và trích một số tác phẩm của họ
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Hải Nguyễn; Khuất Nguyên; Khổng tử; Lý Bạch; ]
DDC: 895.1 /Price: 55000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1057447. DIÊU ĐAN
    Văn học Trung Quốc/ Diêu Đan, Đặng Cẩm Huy, Vương Phong ; Đặng Thuý Thuý dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 198tr.: ảnh; 23cm.
    Tên sách bằng tiếng Trung: 中国文学
    Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786045804834
    Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phát triển của văn học Trung Quốc cùng với những tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các triều đại từ thời kỳ cổ đại đến nay
(Nghiên cứu văn học; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Vương Phong; Đặng Cẩm Huy; Đặng Thuý Thuý; ]
DDC: 895.1 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1491203. Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc/ Bùi Hữu Hồng dịch.- H.: Thế giới, 2000.- 2 tập; 21cm.
    ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Bách khoa toàn thư Trung Quốc. - Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
    Tóm tắt: Những nét chung về sự phát triển và đặc trưng cơ bản của văn học Trung Quốc từ giai đoạn Tiên Tần đến thời nhà Kim
{Lịch sử; Trung Quốc; Văn học cổ đại; Văn học trung đại; } |Lịch sử; Trung Quốc; Văn học cổ đại; Văn học trung đại; | [Vai trò: Bùi Hữu Hồng; Mã Bạch; Mã Học Lương; Mã Mậu Nguyên; Vương Thủy Chiếu; Vạn Vân Tuấn; Yêu Thu Nghi; ]
DDC: 895.109 /Price: T.1:42.000đ T.2:62.000đ/1000b /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1318404. NGUYỄN KHẮC PHI
    Mối quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc qua cái nhìn so sánh/ Nguyễn Khắc Phi.- H.: Giáo dục, 2001.- 299tr; 21cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề cụ thể trong quan hệ giữa văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc; Một số bài viết khác có liên quan đến các vấn đề quan hệ văn hoá và văn học
{Nghiên cứu văn học; Quan hệ văn hoá; Trung Quốc; Việt Nam; } |Nghiên cứu văn học; Quan hệ văn hoá; Trung Quốc; Việt Nam; |
DDC: 895.922 /Price: 18600đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1201417. VẠN VÂN TUẤN
    Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Vạn Vân Tuấn, Yêu Thu Nghi, Mã Bạch... ; Người dịch: Bùi Hữu Hồng.- H.: Thế giới, 2000.- 564tr; 21cm.
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc (Nhà xuất bản Đại bách khoa toàn thư Trung Quốc)
    Tóm tắt: Nghiên cứu bối cảnh xã hội, hoàn cảnh ra đời, tác giả, tác phẩm văn học đời Nguyên, đời Minh, đời Thanh, văn cận đại, hiện đại và văn học các dân tộc thiểu số
{Hồng Kông; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Đài Loan; } |Hồng Kông; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Đài Loan; | [Vai trò: Bùi Hữu Hồng; Mã Bạch; Mã Học Lương; Mã Mậu Nguyên; Vương Thuỳ Chiếu; Yêu Thu Nghi; ]
DDC: 895.109 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1292009. PHƯƠNG LỰU
    Văn hoá, văn học Trung quốc cùng một số liên hệ ở Việt Nam/ Phương Lựu.- H.: Nxb. Hà Nội, 1996.- 362tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn hoá, văn học Trung quốc qua các trièue đại. Giới thiệu một số tác giả tiêu biểu của các trường phái văn hoá tư tưởng, tác phẩm văn học, triết học nỏi tiếng có ảnh hưởng lớn đến nề văn hoá, văn học Trung quốc.
{lịch sử; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn hoá; văn học; } |lịch sử; nghiên cứu văn học; trung quốc; văn hoá; văn học; |
/Price: 27300d /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1278551. LÊ HUY TIÊU
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Bs và dịch: Lê Huy Tiêu, Lương Duy Thứ, Ngô Hoàng Mai...- H.: Giáo dục, 2003.- 708tr
    ĐTTS ghi: Sở nghiên cứu văn học thuộc viện KHXH Trung Quốc
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học Trung Quốc và nghiên cứu các tác phẩm, tác giả qua các triều đại Tống, Nguyên, Minh, Thanh
{Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; Văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; Văn học trung đại; | [Vai trò: Lê Đức Niệm; Lương Duy Thứ; Nguyễn Trung Hiền; Ngô Hoàng Mai; ]
DDC: 895.1 /Price: 59000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1303918. TRẦN XUÂN ĐỀ
    Lịch sử văn học Trung Quốc: Về những tác phẩm và tác gia tiêu biểu/ Trần Xuân Đề.- H.: Giáo dục, 2002.- 279tr; 20cm.
    Thư mục: tr. 277-278
    Tóm tắt: Khái quát về lịch sử văn học Trung Quốc. Các thể loại; thần thoại; kinh thi; Sở từ và Khuất Nguyên; Sử kí Tư Mã Thiên; Thơ Đường; Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc: Tam quốc chí diễn nghĩa, Thuỷ hử, Tây du kí...
{Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Sách đọc thêm; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; } |Lịch sử; Nghiên cứu văn học; Sách đọc thêm; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; |
DDC: 895.1 /Price: 20200đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1497050. Khái yếu lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Bùi Hữu Hồng dịch.- H.: Thế giới, 2000.- 415tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Nhà xuất bản Đại học Bách khoa toàn thư Trung Quốc. - Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
    Tóm tắt: Những nét chung về sự phát triển và đặc trưng cơ bản của văn học Trung Quốc từ giai đoạn Tiên Tần đến thời nhà Kim
{Lịch sử; Trung Quốc; Văn học cổ đại; Văn học trung đại; } |Lịch sử; Trung Quốc; Văn học cổ đại; Văn học trung đại; | [Vai trò: Bùi Hữu Hồng; Mã Bạch; Mã Học Lương; Mã Mậu Nguyên; Vương Thủy Chiếu; Vạn Vân Tuấn; Yêu Thu Nghi; ]
DDC: 895.1 /Price: 42.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1479816. LISEVICH, I.S.
    Tư tưởng văn học Trung Quốc cổ xưa/ I.S. Lisevich; Trần Đình Sử dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 1993.- 357tr.; 19cm..
    Tóm tắt: Những quan niệm văn học của Trung hoa cổ: Đại đạo Đức văn; khí sinh tạo và sáng tạo nghệ thuật... Văn học và thời gian từ tiêu chuẩn đạo đức đến tiêu chuẩn thẩm mỹ
{Văn học; } |Văn học; | [Vai trò: Lisevich, I.S.; Trần Đình Sử; ]
DDC: 895.109 /Price: 16.000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1580557. NGUYỄN HIẾN LÊ
    Văn học Trung Quốc hiện đại (1898-1960)/ Nguyễn Hiến Lê.- H: Nxb. Văn học, 1993.- 502tr; 19cm.
{Văn học Trung Quốc; } |Văn học Trung Quốc; | [Vai trò: Nguyễn Hiến Lê; ]
DDC: 895.109 /Nguồn thư mục: [TQNG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1161980. Lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Dịch: Lê Huy Tiêu (ch.b), Lương Huy Thứ, Nguyễn Trung Hiền...- Tái bản lần thứ 5.- H.: Giáo dục, 2007.- 699tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Sở Nghiên cứu Văn học thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học Trung Quốc từ thời thượng cổ đến hết thời nhà Đường qua các thời kì: Nhà Tuỳ, thời Chiến Quốc, thời Tần Hán, Nguỵ Tấn, thời Đường. Đánh giá những đóng góp của các tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho mỗi thời kì
(Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Văn học cổ đại; Văn học trung đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dư Quan Anh; Hồ Niệm Di; Lê Huy Tiêu; Nguyễn Khắc Phi; Phạm Ninh; Tiền Chung Thư; Tào Đạo Hành; ]
DDC: 895.1 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1159990. Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Dịch: Lê Huy Tiêu (ch.b), Lương Duy Thứ, Ngô Hoàng Mai...- Tái bản lần thứ 4.- H.: Giáo dục, 2007.- 707tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Sở Nghiên cứu Văn học thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc
    Tóm tắt: Khái quát bối cảnh xã hội Trung Quốc thời trung đại. Giới thiệu quá trình phát triển của văn học cùng với những tác giả, tác phẩm tiêu biểu qua các triều đại từ nhà Tống, Nguyên, Minh đến nhà Thanh
(Nghiên cứu văn học; Văn học trung đại; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Lê Huy Tiêu; Lương Duy Thức; Nguyễn Khắc Phi; Ngô Hoàng Mai; ]
DDC: 895.1 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1405610. TRƯƠNG CHÍNH
    Giáo trình lịch sử văn học Trung Quốc/ B.s : Trương Chính, Bùi Văn Ba, Lương Duy Thứ.- H.: Giáo dục, 1962.- 455tr; 19cm.- (Tủ sách đại học Sư phạm)
    Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử văn học Trung Quốc triều đại nhà Nguyên. Giới thiệu những tác giả tác phẩm nổi tiếng thời nhà Minh - Thanh (thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 19). Phác thảo văn học hiện đại Trung Quốc thế kỷ 20 gồm ba giai đoạn: (1919-1942); (1942-1949); (1949-1960) với những tác giả lừng lẫy: Lỗ Tấn, Mao Thuẫn, Tào Ngụ,...
{Giáo trình; Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; } |Giáo trình; Lịch sử văn học; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; | [Vai trò: Bùi Văn Ba; Lương Duy Thứ; ]
/Price: 1,78đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1644826. NGUYỄN, KHẮC PHI
    Lịch sử văn học Trung Quốc: Từ văn học đời Nguyên đến văn học hiện đại/ Nguyễn Khắc Phi (chủ biên), Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo.- Hà Nội: Nxb. Đại học Sư phạm, 2014.- 283 tr.; 21 cm.
    ISBN: 9786045415658
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và xã hội, khái quát tình hình văn học ở Trung Quốc từ văn học Nguyên, Minh, Thanh đến văn học hiện đại và văn học xã hội chủ nghĩa
(Chinese literature; Văn học Trung Quốc; ) |Lịch sử văn học Trung Quốc; History and criticism; Lịch sử và phê bình; | [Vai trò: Lưu, Đức Trung; Trần, Lê Bảo; ]
DDC: 895.109 /Price: 39000 /Nguồn thư mục: [SCTHU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1267705. LÊ HUY TIÊU
    Cảm nhận mới về văn hoá và văn học Trung Quốc/ Lê Huy Tiêu.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.- 524tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường ĐHKHXH & NV
    Tóm tắt: Gồm những tiểu luận đề cập đến mảng văn học trung đại, hiện đại và đương đại Trung Quốc: Phân tích về thi pháp tiểu thuyết cổ điển thông qua một số tác phẩm, tác giả tiêu biểu, những thành tựu của nền văn học trong thời kỳ đổi mới của Trung Quốc, ảnh hưởng của nền văn học Trung Quốc đối với các nước trong khu vực. Đặc biệt giới thiệu nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc với cách nhìn biện chứng về văn hóa truyền thống, về nho giáo
(Nghiên cứu văn học; Nho giáo; Thi pháp; Tiểu thuyết; Văn hóa truyền thống; ) [Trung Quốc; Đông Nam Á; ]
DDC: 895.1 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1300583. NGUYỄN KHẮC PHI
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ B.s: Nguyễn Khắc Phi (ch.b), Lưu Đức Trung, Trần Lê Bảo.- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2002.- 283tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 282-283
    Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và xã hội, khái quát tình hình văn học ở Trung Quốc từ văn học Nguyên, Minh, Thanh đến văn học hiện đại và văn học xã hội chủ nghĩa
{Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; } |Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; | [Vai trò: Lưu Đức Trung; Trần Lê Bảo; ]
DDC: 895.1 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1305047. TRỊNH ÂN BA
    Văn học Trung Quốc/ Trịnh Ân Ba, Trịnh Thu Lôi ; Ng. dịch: Lê Hải Yến.- H.: Thế giới, 2002.- 246tr : ảnh; 21cm.- (Tủ sách Văn hoá - nghệ thuật Trung Quốc)
    Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
    Tóm tắt: Tổng luận về nền văn học Trung Quốc. Khái quát về thơ ca, các nhà thơ và tác phẩm chính. Khái quát về tản văn, tác giả và tác phẩm chính. Khái quát về văn học phóng sự, các nhà văn và các tác phẩm chính
{Nghiên cứu văn học; Phóng sự; Thơ ca; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; Tản văn; } |Nghiên cứu văn học; Phóng sự; Thơ ca; Trung Quốc; Tác giả; Tác phẩm; Tản văn; | [Vai trò: Lê Hải Yến; Trịnh Thu Lôi; ]
DDC: 895.109 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1264836. DƯ QUAN ANH
    Lịch sử văn học Trung Quốc. T.1/ Ch.b: Dư Quan Anh, Tiền Trung Thư, Phạm Ninh... ; Người dịch: Lê Huy Tiêu.- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 700tr; 24cm.
    ĐTTS ghi: Sở nghiên cứu văn học (Viện KHXH Trung Quốc)
    Tóm tắt: Văn học Trung Quốc qua các thời kỳ: Thời thượng cổ đến Nhà Tuỳ, trong xã hội phong kiến, thời Chiến quốc, Tần Hán, Nguủ Tấn Nam Bắc triều, đời Đường
{nghiên cứu văn học; trung quốc; } |nghiên cứu văn học; trung quốc; | [Vai trò: Hồ Niệm Di; Lê Huy Tiêu; Lê Đức Niệm; Lưu Kiến Bang; Lương Duy Thứ; Nguyễn Trung Hiền; Phạm Ninh; Tiền Trung Thư; Trần Thanh Liêm; Tào Đạo Hành; ]
DDC: 895.1 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1264480. Lịch sử văn học Trung Quốc. T.2/ Người dịch: Lê Huy Tiêu, Lương Duy Thứ, Ngô Hoàng Mai... ; Người hiệu đính tái bản lần 1: Nguyễn Khắc Phi.- Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 707tr; 24cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử văn học, các tác gia, tác phẩm tiêu biểu của Trung Quốc qua các triều đại: Tống, Nguyên, Minh và Thanh
{Nghiên cứu văn học; Nhà Minh; Nhà Nguyên; Nhà Thanh; Trung Quốc; tác giả; tác phẩm; văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Nhà Minh; Nhà Nguyên; Nhà Thanh; Trung Quốc; tác giả; tác phẩm; văn học trung đại; | [Vai trò: Lê Huy Tiêu; Lê Đức Niệm; Lương Duy Thứ; Nguyễn Trung Hiền; Ngô Hoàng Mai; Trần Thanh Liêm; ]
DDC: 895.1 /Price: 50000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.