Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 57.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học254493. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Bàn thêm về mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- H.: Thế giới, 2007.- 291tr.; 19cm.
(Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học336332. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- H.: Khoa học xã hội, 1999.- 385tr; 22cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia. Viện văn học
    Tóm tắt: Những vấn đề chung về văn học hiện đại. Một số bài viết về những sáng tác của các nhà văn tiêu biểu trước và sau 1945 như: Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất Tố v.v..
{Kịch; Nhà văn; nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; } |Kịch; Nhà văn; nghiên cứu văn học; Tiểu thuyết; Việt Nam; Truyện ngắn; Văn học hiện đại; |
DDC: 895.92209 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49566. LÊ ĐÌNH CÚC
    Truyện Kiều - Thân phận con người và những tín hiệu của văn học hiện đại/ Lê Đình Cúc.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 286tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 285-286
    ISBN: 9786049615320
    Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích những đặc trưng nghệ thuật như: Thân phận con người, cái phi lý, cái nghịch lý, cái nghịch dị, ma quái, truyện lồng trong truyện, độc thoại nội tâm... qua đó ta thấy những tín hiệu phát ra từ chính tác phẩm của Nguyễn Du ở thế kỷ XIX đã làm thay đổi diện mạo văn học hiện đại
(Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; Truyện Kiều; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92212 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học566154. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.1: Nguyễn Tuân/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 177 tr; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nguyễn Tuân; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922334 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569768. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.2: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 284 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Nam Cao; Nguyên Hồng; Vũ Trọng Phụng; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922090032 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569769. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam. T.3: Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu.../ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 174 tr.; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
Hồ Chí Minh; Tố Hữu; Xuân Diệu; {Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; } |Việt Nam; Văn học; nghiên cứu văn học; văn học hiện đại; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
DDC: 895.922090034 /Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học523075. Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam: Văn học hiện đại/ Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2006.- 355tr; 24cm.
    Tóm tắt: Trình bày xuất xứ, phân tích, bình luận và gợi ý phân tích nghệ thuật,.. những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện đại Việt Nam như: "Vi hành" (Nguyễn Ái Quốc)," Chiều tối" (Hồ Chí Minh),"Ông Đồ" (Vũ Đình Liên), "Đời thừa" (Nam Cao", "Việt Bắc (Tố Hữu), "Sóng" (Xuân Quỳnh),...
(Nghiên cứu văn học; Sách đọc thêm; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Sử--tuyển chọn; ]
/Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học620735. LÃO XÁ
    Tứ thế đồng đường: Danh tác văn học hiện đại Trung Quốc/ Lão Xá ; Ông Văn Tùng dịch và giới thiệu.- H.: Văn Học, 2003.- 627tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi : Danh tác văn học Trung Quốc
(Trung Quốc; Truyện; Văn học nước ngoài; )
DDC: 895.1 /Price: 65.000đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học569926. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH
    Những bài giảng về tác gia văn học trong tiến trình văn học hiện đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Mạnh.- H.: Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.- 3 tập; 21cm..
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà văn, nhà thơ: Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Nam Cao, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử...
{Việt Nam; Văn học; văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; } |Việt Nam; Văn học; văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Nguyễn Đăng Mạnh--Tác giả; ]
/Price: T1,T3:13500đT2:22500đ/1000b /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396755. PHẠM VĂN SĨ
    Về tư tưởng và văn học hiện đại phương Tây: Phá thảo phê bình một số trào lưu tư tưởng và văn học hiện đại chủ nghĩa ở phương Tây/ Phạm Văn Sĩ.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986.- 378tr; 19cm.
    Tóm tắt: Khái quát một số tư tưởng duy tâm và ảnh hưởng của tư tưởng đó trong văn học và các nhà văn tư sản. ảnh hưởng của các trào lưu tư tưởng tư sản và văn học nghệ thuật ở phương Tây như chủ nghĩa hiện sinh , chủ nghĩa hiện sinh vô thần
{văn học phương Tây; văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; tư tưởng duy tâm; } |văn học phương Tây; văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; tư tưởng duy tâm; |
/Price: 20d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học701699. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Bàn thêm về mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- Hà Nội: Nxb. Thế giới, c2007.- 281tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết trên các báo - tạp chí văn học, nhà văn, văn nghệ và các sách chuyên ngành từ năm 1999 đến nay về các vấn đề văn học Việt Nam hiện đại được biên soạn công phu, ý tưởng mới mẻ, giàu tính văn chương, khoa học và thực tiễn
(Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92209 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [DLAMDR].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học704193. Chuyên đề văn học hiện đại Việt Nam trong nhà trường: Dành cho trung học cơ sở - trung học phổ thông/ Lê Anh Xuân, Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Ánh Tuyết.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.- 255tr.; 24cm.
(Văn học hiện đại; Trung học cơ sở; Phổ thông trung học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thị Dung; Lê Anh Xuân; Nguyễn Thị Ánh Tuyết; Nguyễn Thị Lan Hương; ]
DDC: 895.922 /Price: 52000đ /Nguồn thư mục: [DNOCJU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687330. ARNOTHY, CHRISTINE.
    Ước mơ: Văn học hiện đại thế giới- Văn học Pháp/ Christine Arnothy ; Biên dịch: Văn Hòa, Nhất Anh..- H.: Văn học, 2001.- 433tr.; 19cm.
(Văn học hiện đại; ) [Pháp; ] [Vai trò: Nhất Anh,; Văn Hòa,; ]
DDC: 843 /Price: 42.000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học687321. BUCK, PEARL
    Bí mật đời nàng: Văn học hiện đại nước ngoài- Văn học Mỹ/ Pearl Buck; Văn Hoà dịch.- H.: Văn học, 2000.- 311tr; 19cm.
(Văn học hiện đại; Mỹ; )
DDC: 813 /Price: 32.000đ /Nguồn thư mục: [BDIHAN].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học685234. LÊ THỊ ĐỨC HẠNH
    Bàn thêm về mấy vấn đề trong văn học hiện đại Việt Nam/ Lê Thị Đức Hạnh.- H.: Thế giới, 1999.- 385tr; 19cm.
(Văn học hiện đại; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92201 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [KGIRGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học386456. VÕ HUY TÂM
    Thai nghén tác phẩm: Những mẩu chuyện về quá trình hình thành một số tác phẩm văn học hiện đại/ Võ Huy Tâm, Nguyên Ngọc, Hồ Phương....- H.: Nxb. Hội nhà văn, 1995.- 276tr; 19cm.
    Tóm tắt: Nghiên cứu hoàn cảnh lịch sử và sự ra đời của một số tác phẩm văn học Việt nam và quá trình sửa chữa hoàn chỉnh các tác phẩm văn học thế giới
{văn học hiện đại; tiểu thuyết; việt nam; tuỳ bút; truyện ngắn; tác phẩm văn học; nghiên cứu văn học; } |văn học hiện đại; tiểu thuyết; việt nam; tuỳ bút; truyện ngắn; tác phẩm văn học; nghiên cứu văn học; | [Vai trò: Nguyễn Khải; Đào Vũ; Nguyễn Tuân; Hồ Phương; Nguyên Ngọc; ]
DDC: 895.9223 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học597143. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Một nền lí luận văn học hiện đại: Nhìn qua thực tiễn Trung Quốc/ Trần Đình Sử.- H.: Đại học Sư phạm, 2012.- 255tr.; 21cm.
    Thư mục tham khảo: tr. 251-255
    Tóm tắt: Văn học hiện đại
(Lí luận văn học; Nghiên cứu văn học; Trung Quốc; )
DDC: 895.1 /Price: 43000đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học660764. HOẢ DIỆU THUÝ
    Văn học hiện đại Thanh Hoá: Tiểu luận phê bình/ Hoả Diệu Thuý.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2012.- 239tr.; 21cm..
(Tiểu luận phê bình; Văn học việt Nam; Việt Nam; )
DDC: 895.9224 /Price: 60000 /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học512518. KAPKA, FRANX
    Vụ án hóa thân: Văn học hiện đại nước ngoài/ Franx Kapka; Đức Tài dịch.- H.: Văn học, 2011.- 346tr; 21cm.
    Nguyên tác tiếng Đức: Die ver wandlung
(Văn học hiện đại; Văn học nước ngoài; ) [Đức; ] [Vai trò: Đức Tài--dịch; ]
DDC: 833 /Price: 70000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học657502. MÃ GIANG LÂN
    Văn học hiện đại Việt Nam: Vấn đề - Tác giả/ Mã Giang Lân.- H.: Giáo dục, 2008.- 359tr.; 21cm..
(Tác giả; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; )
DDC: 895.9228 /Price: 27600 /Nguồn thư mục: [THO].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.