Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 3058.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học100365. Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay/ Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Quang Phát, Nguyễn Bá Dương... ; B.s.: Nguyễn Bá Dương....- H.: Quân đội nhân dân, 2016.- 244tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    ISBN: 9786045121047
    Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết về những nội dung cơ bản liên quan đến công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên hiện nay
(Lối sống; Đạo đức; Giáo dục; Cán bộ; Đảng viên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Vĩnh Thắng; Dương Quốc Dũng--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; Dương Quang Hiển; Nguyễn Quang Phát; Nguyễn Bá Dương--tác giả, ch.b.; Phạm Văn Nhuận; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 61000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học116116. NGUYỄN THANH HIỀN
    Biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi - Trung Đông và những tác động tới Việt Nam: Sách tham khảo/ B.s.: Nguyễn Thanh Hiền (ch.b.), Trần Thị Lan Hương, Bùi Nhật Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 467tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 441-466
    ISBN: 9786045713051
    Tóm tắt: Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến biến động chính trị - xã hội khu vực Bắc Phi - Trung Đông. Phản ứng và điều chỉnh chính sách của các nước lớn do tác động của biến động mùa xuân Arập. Đánh giá tác động của biến động chính trị - xã hội tại Bắc Phi - Trung Đông và bài học cho sự phát triển bền vững, ổn định của Việt Nam
(Chính trị; Xã hội; Biến động; ) [Trung Đông; Bắc Phi; ] [Vai trò: Bùi Nhật Quang--b.s.; Trần Thị Lan Hương--b.s.; ]
DDC: 320.956 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94593. BALANDIER, GEORGES
    Nhân học chính trị/ Georges Balandier ; Thắng Vũ dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 426tr.; 20cm.
    Tên sách tiếng Pháp: Anthropologie politique
    Thư mục: tr. 421-426
    ISBN: 9786049433603
    Tóm tắt: Xem xét mối quan hệ của quyền lực với các cấu trúc cơ sở, các quan hệ thân tộc, phân tầng xã hội, tôn giáo. Trình bày những vấn đề về khía cạnh của Nhà nước truyền thống, nhà nước hiện đại; khám phá con người với các đặc tính chung gắn với mọi tổ chức chính trị
(Nhân học; Chính trị; ) [Vai trò: Thắng Vũ--dịch; ]
DDC: 301 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539392. DOÃN TRUNG KHANH
    Chế độ chính trị Trung Quốc/ Doãn Trung Khanh ; Nguyễn Mạnh Sơn dịch ; H.đ., giới thiệu: Dương Ngọc Dũng.- Trung Quốc: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012.- 143tr: minh hoạ; 24cm.
    ISBN: 9786045802762
    Tóm tắt: Giới thiệu bộ máy nhà nước, chế độ bầu cử, chế độ đại hội đại biểu nhân dân; chế độ Chủ tịch nước, chế độ hành chính, tư pháp, quân sự, chế độ hợp tác đa Đảng và hệp thương chính trị, chế độ dân chủ cơ sở... của Trung Quốc
(Chế độ chính trị; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Dương Ngọc Dũng--h.đ., giới thiệu; Nguyễn Mạnh Sơn--dịch; ]
DDC: 320.951 /Price: 62000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34195. Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình - Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ/ Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Đăng....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 728tr., 41tr. ảnh màu; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh uỷ Hà Tĩnh
    Phụ lục: tr. 715-720
    ISBN: 9786045752524
    Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Bình cùng các tác phẩm lý luận tiêu biểu, các công trình, bài viết, bài nghiên cứu sâu sắc của ông về lý luận chính trị, ý thức hệ...
(Lí luận chính trị; Sự nghiệp; Cuộc đời; ) {Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; } |Nguyễn Đức Bình, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, 1927-, Việt Nam; | [Vai trò: Lê Hữu Nghĩa; Hà Đăng; Nguyễn Xuân Thắng; Võ Văn Thưởng; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 320.092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70962. Bình đẳng giới trong chính trị từ chiều cạnh thể chế, văn hoá và hội nhập quốc tế/ Trần Thị Minh Thi (ch.b.), Nguyễn Hữu Minh, Trần Thị Hồng....- H.: Khoa học xã hội, 2017.- 274tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Việt Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
    Thư mục: tr. 251-274
    ISBN: 9786049560415
    Tóm tắt: Trình bày một số tiếp cận lý thuyết về bình đẳng giới trong chính trị; tình hình chung về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra; thực trạng bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị...
(Chính trị; Bình đẳng giới; Văn hoá; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Minh Thi--ch.b.; Bùi Thị Hương Trầm; Nguyễn Hữu Minh; Trần Thị Hồng; Trần Quý Long; ]
DDC: 320.01109597 /Price: 72000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66655. TRẦN BÁCH HIẾU
    Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016: Sách chuyên khảo/ Trần Bách Hiếu.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 224tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 214-220
    ISBN: 9786045731468
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về cục diện chính trị và vị trí của khu vực Đông Á trong nền chính trị thế giới. Mỹ dẫn dắt quan hệ quốc tế ở Đông Á giai đoạn 1991-2009. Sự tan rã của cục diện chính trị cũ và sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-2016. Triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những đối tác với Việt Nam
(Chính trị; 1991-2016; ) [Đông Á; ]
DDC: 320.95 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học70432. NGUYỄN TẤN HÙNG
    Một số trào lưu triết học và tư tưởng chính trị phương Tây đương đại: Sách tham khảo/ Nguyễn Tấn Hùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 360tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 341-358
    ISBN: 9786045727584
    Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản về triết học theo tư tưởng phương Tây: Triết học phân tích, triết học ngôn ngữ, chủ nghĩa thực chứng logic; chủ nghĩa duy lý phê phán và triết lý về xã hội mở của Karl Popper, chủ nghĩa hiện sinh...
(Triết học phương Tây; Tư tưởng chính trị; Thời hiện đại; )
DDC: 190 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học69003. MẠCH QUANG THẮNG
    Một số vấn đề lý luận chính trị ở Việt Nam/ Mạch Quang Thắng (ch.b.), Lê Kim Việt, Đinh Ngọc Giang.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 367tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 355-367
    ISBN: 9786045859575
    Tóm tắt: Tổng quát về cơ sở lý luận chính trị. Trình bày một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra hiện nay và việc vận dụng lý luận chính trị ở Việt Nam trong công cuộc đổi mới và sáng tạo, phát triển trong điều kiện mới
(Lí luận chính trị; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Kim VIệt; Đinh Ngọc Giang; ]
DDC: 324.2597075 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học67756. NGUYỄN HOÀI VĂN
    Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly/ Nguyễn Hoài Văn, Lê Thanh Quân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 179tr.: bảng; 19cm.
    Phụ lục: tr. 153-170. - Thư mục: tr. 171-178
    ISBN: 9786045732687
    Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly; phân tích nội dung, bài học lịch sử và ý nghĩa của tư tưởng này đối với sự nghiệp đổi mới Việt Nam hiện nay
Hồ Quý Ly; (Tư tưởng chính trị; ) [Vai trò: Lê Thanh Quân; ]
DDC: 320.5092 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học84008. HAYEK, FRIEDRICH A. VON
    Tự do kinh tế và chính thể đại diện: Tập hợp các bài tiểu luận chính trị của F. A. Hayek/ F. A. Hayek ; Đinh Tuấn Minh tuyển chọn, dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 138tr.; 21cm.
    Tên sách tiếng Anh: Economic freedom and representative government
    ISBN: 9786049432774
    Tóm tắt: Tập hợp các bài tiểu luận chính trị của F. A. Hayek về tự do kinh tế và chính thể đại diện, nền dân chủ, giới trí thức và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội và khoa học. Phân tích về những lỗ hổng của chính thể đại diện phương Tây và đề xuất giải pháp hiệu chỉnh hệ thống này
(Dân chủ; Chính sách kinh tế; Chính phủ; ) [Vai trò: Đinh Tuấn Minh--tuyển chọn, dịch; ]
DDC: 321.8 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học174073. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội XI của Đảng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 212tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045704936
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trình bày những phương hướng, đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên
(Đảng viên; Lí luận chính trị; )
DDC: 324.2597071 /Price: 27000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447358. Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 - Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh/ Tuyển chọn và hệ thống: Tăng Bình, Ái Phương.- Hà Nội: Hồng Đức, 2020.- 399tr.; 21cm.
    ISBN: 9786048698157
Hồ Chí Minh; (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đoàn kết dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Tăng Bình; Ái Phương; ]
DDC: 335.4346 /Price: 395000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học5630. Phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng: Sách chuyên khảo/ B.s.: Nguyễn Bá Dương (tổng ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà (ch.b.), Phạm Xuân Mát....- Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa.- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 212tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
    Thư mục: tr. 206-209
    ISBN: 9786045159026
    Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam. Trình bày kết quả, kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra, yêu cầu và giải pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng ở Việt Nam hiện nay
(Phòng chống; Tư tưởng; Chính trị; Diễn biến hoà bình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Văn Thanh--b.s.; Đặng Văn Thi--b.s.; Phạm Xuân Mát--b.s.; Nguyễn Bá Dương--tổng ch.b.; Đỗ Mạnh Hoà--ch.b.; ]
DDC: 320.09597 /Price: 80000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42492. TRẦN BÁCH HIẾU
    Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016: Sách chuyên khảo/ Trần Bách Hiếu.- Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 223tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 215-220
    ISBN: 9786045731468
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về cục diện chính trị và vị trí của khu vực Đông Á trong nền chính trị thế giới. Mỹ dẫn dắt quan hệ quốc tế ở Đông Á giai đoạn 1991-2009. Sự tan rã của cục diện chính trị cũ và sự hình thành cục diện mới giai đoạn 2009-2016. Triển vọng của cục diện chính trị Đông Á và những đối tác với Việt Nam
(Chính trị; 1991-2016; ) [Đông Á; ]
DDC: 320.95 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học49800. PLATE, TOM
    Nghệ thuật phỏng vấn chính trị= The fine art of the political interview/ Tom Plate ; Lê Thuỳ Giang dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018.- 275tr.: ảnh; 23cm.
    ISBN: 9786041126251
    Tóm tắt: Giới thiệu một số cuộc phỏng vấn với những nhà chính trị gia cao cấp trên thế giới. Chia sẻ kinh nghiệm tác nghiệp khi phỏng vấn báo chí về lĩnh vực chính trị với chính trị gia nổi tiếng như: Ca ngợi cuộc đàm luận giữa những người lớn; bản chất của phỏng vấn chính trị; hãy biến cuộc phỏng vấn gần như là bản năng của bạn...
(Chính trị gia; Phỏng vấn; Báo chí; ) [Vai trò: Lê Thuỳ Giang--dịch; ]
DDC: 158.39 /Price: 115000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62933. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".- Tái bản.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 118tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045727768
    Tóm tắt: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; )
DDC: 335.4346 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học64953. NGUYỄN THẾ PHÚC
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thế Phúc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 259tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 242-256
    ISBN: 9786045729601
    Tóm tắt: Lý luận về văn hoá dân chủ và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá dân chủ. Đánh giá thực tiễn văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng thực hành văn hoá dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Văn hoá dân chủ; Hoạt động chính trị; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.209597 /Price: 53000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87140. Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Lưu Văn Sùng (ch.b.), Ngô Huy Đức, Lê Thu Mai....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 343tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 335-339
    ISBN: 9786045718599
    Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết phương Tây về loại hình thể chế chính trị. Các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về các loại hình thể chế chính trị; các loại hình thể chế chính trị đương đại; từ đó đưa ra những đánh giá, nhận vét về quá trình hình thành, phát triển, đổi mới thể chế chính trị của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay
(Thời hiện đại; Thể chế chính trị; ) [Vai trò: Lưu Văn An; Trịnh Thị Xuyến; Lưu Văn Sùng--ch.b.; Ngô Huy Đức; Lê Thu Mai; ]
DDC: 320.9597 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96642. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 119tr.; 19cm.
    ISBN: 9786045727768
    Tóm tắt: Giới thiệu, tập trung quán triệt và thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách; )
DDC: 335.4346 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.