Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 15434.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học130930. HOÀNG VĂN THÀNH
    Giáo trình văn hoá du lịch/ Hoàng Văn Thành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 252tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 250-252
    ISBN: 9786045707449
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về văn hoá du lịch; các thành tố của văn hoá Việt Nam; tiến trình lịch sử của văn hoá Việt Nam; khai thác các giá trị văn hoá trong kinh doanh du lịch và các sản phẩm du lịch văn hoá đặc trưng Việt Nam
(Văn hoá; Du lịch; )
DDC: 306.4819 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học43571. NGUYỄN VŨ HẢO
    Giáo trình triết học phương Tây hiện đại/ B.s.: Nguyễn Vũ Hảo (ch.b.), Đỗ Minh Hợp.- Tái bản lần thứ 1.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 415tr.; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    ISBN: 9786046243144
    Tóm tắt: Trình bày tổng quan về đối tượng, đặc điểm, phương pháp tiếp cận của triết học phương Tây hiện đại. Triết học hiện tượng luận của E. Husserl, tư tưởng chủ nghĩa hiện sinh; tư tưởng triết học trong phân tâm học của Sigmund Freud; chủ nghĩa thực dụng; chủ nghĩa thực chứng mới và hậu thực chứng; triết học theo trường phái Frankfurt và các trào lưu triết học tôn giáo phương Tây hiện đại
(Triết học phương Tây; Triết học hiện đại; ) [Vai trò: Đỗ Minh Hợp--b.s.; ]
DDC: 190.711 /Price: 250000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63834. TRẦN TUẤN MINH
    Giáo trình quy hoạch không gian ngầm thành phố/ Trần Tuấn Minh.- H.: Xây dựng, 2017.- 181tr.: minh hoạ; 27cm.
    Thư mục: tr. 177-179
    ISBN: 9786048220679
    Tóm tắt: Tổng quan về lịch sử, sự cần thiết của không gian ngầm đô thị. Phân loại không gian ngầm cho các mục đích khác nhau. Nguyên tắc cơ bản, ứng dụng công nghệ mới và hành lang pháp lý của việc quy hoạch, thiết kế, sử dụng và khai thác các khoảng không gian ngầm dưới các đô thị ở Việt Nam
(Qui hoạch đô thị; Không gian ngầm; Thành phố; )
DDC: 711.580711 /Price: 94000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63063. TRẦN THỊ TRÂM
    Giáo trình văn học Việt Nam: Dành cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền/ Trần Thị Trâm (ch.b.), Trần Thị Hồng Hoa.- H.: Giáo dục, 2017.- 203tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
    Thư mục: tr. 199-201
    ISBN: 9786040095640
    Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về văn học, nội dung, khai thác và vận dụng ưu thế của văn học Việt Nam trong sáng tạo tác phẩm báo chí
(Văn học; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Hồng Hoa; ]
DDC: 895.9220711 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học63996. NGUYỄN QUANG HỌC
    Giáo trình vật lí bán dẫn thấp chiều/ Nguyễn Quang Học, Bùi Đức Tĩnh.- H.: Đại học Sư phạm, 2017.- 295tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 278-293. - Thư mục: tr. 294-295
    ISBN: 9786045433805
    Tóm tắt: Giới thiệu về các dị cấu trúc, hố lượng tử và hệ thấp chiều, sự truyền dẫn xuyên hầm trong hệ thấp chiều, hệ thấp chiều trong điện trường và từ trường, các quá trình tán xạ trong hệ thấp chiều, khí điện tử hai chiều và tính chất quang của hố lượng tử
(Bán dẫn thấp chiều; Vật lí bán dẫn; ) [Vai trò: Bùi Đức Tĩnh; ]
DDC: 537.6220711 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440209. Giáo trình gia đình học/ Hoàng Bá Thịnh (chủ biên),...[và những người khác].- Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.- 294tr.: bảng; 24cm.- (Tủ sách Khoa học)
    Thư mục: tr. 285-294
    ISBN: 9786046250364
    Tóm tắt: Trình bày lịch sử nghiên cứu gia đình, cách tiếp cận lý thuyết nghiên cứu về gia đình, phương pháp nghiên cứu gia đình, sự đa dạng các hình thái gia đình, các chức năng cơ bản của gia đình. Quan hệ giới trong gia đình, văn hóa gia đình, bạo lực gia đình, chính sách xã hội về gia đình, công tác xã hội với gia đình, chiều cạnh giới trong công tác xã hội ở Việt Nam
(Gia đình; Xã hội học; ) [Vai trò: Lê Thái Thị Băng Tâm; Nguyễn Thị Thu Hà; Hoàng Bá Thịnh; Đoàn Thị Thanh Huyền; Đặng Thị Lan Anh; ]
DDC: 306.85 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87000. VŨ VĂN YÊM
    Giáo trình hệ thống viễn thông/ Vũ Văn Yêm.- H.: Bách khoa Hà Nội, 2016.- 191tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Ngành Điện tử - Viễn thông)
    Thư mục: tr. 189
    ISBN: 9786049388811
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về hệ thống viễn thông, hệ thống thông tin viba, hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống thông tin sợi quang, hệ thống thông tin di động
(Hệ thống viễn thông; )
DDC: 621.382 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học90910. NGUYỄN VĂN HOÀNG
    Giáo trình mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước/ Nguyễn Văn Hoàng.- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016.- 202tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.- (Bộ sách đại học và sau đại học)
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 201-202
    ISBN: 9786049134531
    Tóm tắt: Giới thiệu môi trường nước mặt, môi trường nước dưới đất, mô hình chuyển động nước dưới đất, mô hình môi trường nước mặt, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phân tử hữu hạn
(Môi trường nước; Chất gây ô nhiễm; ) {Mô hình lan truyền; } |Mô hình lan truyền; |
DDC: 553.7 /Price: 110000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học94793. TỪ MINH PHƯƠNG
    Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo/ Từ Minh Phương.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2016.- 301tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
    Thư mục cuối chính văn
    ISBN: 9786048019068
    Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về trí tuệ nhân tạo; cách giải quyết vấn đề bằng tìm kiếm; biểu diễn tri thức và lập luận logic; lập luận xác suất; học máy
(Tin học; ) {Trí tuệ nhân tạo; } |Trí tuệ nhân tạo; |
DDC: 006.3 /Price: 95000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117090. Giáo trình tâm lí học giáo dục/ Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ....- H.: Đại học Sư phạm, 2015.- 319tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 317-319
    ISBN: 9786045427224
    Tóm tắt: Đề cập những vấn đề cơ bản về hiện tượng tâm lí người, cơ sở tâm lí của các hoạt động chính trong nhà trường, những khó khăn tâm lí học sinh thường gặp trong học tập và trong rèn luyện, các nguyên tắc đạo đức và kĩ năng cơ bản trong hỗ trợ tâm lí học sinh, đặc điểm lao động sư phạm của người giáo viên và các yêu cầu về phẩm chất đạo đức, giá trị nghề và năng lực sư phạm của người giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu lao động của nghề dạy học
(Tâm lí học; Tâm lí sư phạm; ) [Vai trò: Lê Minh Nguyệt; Trần Quốc Thành; Nguyễn Đức Sơn; Nguyễn Thị Huệ; Đỗ Thị Hạnh Phúc; ]
DDC: 370.15 /Price: 89000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học16190. Giáo trình Lịch sử nghệ thuật. T.1/ B.s.: Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (ch.b.), Nguyễn Đình Thi....- Tái bản.- H.: Xây dựng, 2019.- 297tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng - Khoa Kiến trúc và Quy hoạch. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc
    Thư mục: tr. 293-295
    ISBN: 9786048227265
    Tóm tắt: Trình bày kiến thức về lịch sử nghệ thuật bao gồm khái niệm về nghệ thuật, lịch sử nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật; các chủ đề của nghệ thuật; nghệ thuật nguyên thuỷ; nghệ thuật Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại; nghệ thuật Hy Lạp và La Mã cổ đại; nghệ thuật Byzance; nghệ thuật Tiền Trung thế kỷ, Rôman và Gôtích; nghệ thuật thời đại Phục Hưng; nghệ thuật Barốc và Rốccôcô; chủ nghĩa Tân cổ điển, chủ nghĩa Lãng mạn và chủ nghĩa Hiện thực
(Lịch sử; Nghệ thuật; ) [Vai trò: Đỗ Trọng Chung--b.s.; Nguyễn Đình Thi--b.s.; Nguyễn Văn Đỉnh--ch.b.; Đặng Thái Hoàng--ch.b.; Vũ Thị Ngọc Anh--b.s.; ]
DDC: 700.9 /Price: 139000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học453957. PHẠM QUANG HUY
    Giáo trình Thực hành Excel: Dùng cho các phiên bản 2019-2016-2013/ Phạm Quang Huy, Phạm Phương Hoa.- H.: Thanh niên, 2020.- 383 tr.: hình vẽ, bảng; 24 cm.
    ISBN: 9786049869464
    Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Excel và các thao tác cơ bản trong thực hành phần mềm Excel như: Thiết lập môi trường làm việc, các thao tác trên bảng tính, đồ thị, các hàm của Excel, các phép tính cơ bản, tạo các hàm Excel, điền ô và in ấn, sắp xếp dữ liệu, lập bảng, giải phương trình và hệ phương trình...
(Lập trình; Thực hành; Phần mềm Excel; ) [Vai trò: Phạm Phương Hoa; ]
DDC: 005.540711 /Price: 135000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học448550. NGUYỄN VĂN YẾN
    Giáo trình Truyền động cơ khí/ Nguyễn Văn Yến (chủ biên), Vũ Thị Hạnh.- Hà Nội: Xây dựng, 2020.- 280tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786048228620
    Tóm tắt: Trình bày cấu trúc cơ cấu máy, phân tích động lực học cơ cấu phẳng, một số vấn đề chủ yếu trong tính toán thiết kế truyền động cơ khí, truyền động bánh răng, hệ bánh răng, truyền trục vít, truyền động xích, truyền động đai, truyền động vít - đai ốc và các chi tiết máy đỡ nối
(Truyền động cơ khí; ) [Vai trò: Vũ Thị Hạnh; ]
DDC: 621.80711 /Price: 150000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học7351. TRƯƠNG THỊ HIỀN
    Giáo trình Xã hội học đại cương/ Trương Thị Hiền.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 271tr.: bảng; 21cm.
    Thư mục: tr. 247-252. - Phụ lục: tr. 253-271
    ISBN: 9786045833681
    Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đối tượng, nhiệm vụ, chức năng nghiên cứu, lịch sử ra đời và một số mô hình lí thuyết xã hội học; cơ cấu xã hội; hành động xã hội và tương tác xã hội; cá nhân và xã hội; sự điều tiết của xã hội; bất bình đẳng và phân tầng xã hội; chuyển biến xã hội; phương pháp nghiên cứu xã hội học
(Xã hội học; )
DDC: 301.0711 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19725. Giáo trình Kinh tế xây dựng/ Phạm Anh Đức (ch.b.), Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu.- H.: Xây dựng, 2019.- 140tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
    Thư mục cuối mỗi chương
    ISBN: 9786048226312
    Tóm tắt: Trình bày nội dung liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành khai thác dự án; những khái niệm và phương pháp phân tích kinh tế tài chính đối với các dự án xây dựng
(Kinh tế xây dựng; ) [Vai trò: Trương Quỳnh Châu; Huỳnh Thị Minh Trúc; Nguyễn Quang Trung; Phạm Anh Đức; ]
DDC: 338.4569 /Price: 85000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học19752. HỒ VĂN LÂM
    Giáo trình Lập trình ứng dụng web/ Hồ Văn Lâm (ch.b.), Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Thị Kim Phượng.- H.: Xây dựng, 2019.- 164tr.: hình vẽ, bảng; 27cm.
    Thư mục: tr. 161
    ISBN: 9786048227098
    Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản về web; ngôn ngữ lập trình Javascript; ngôn ngữ lập trình PHP; Mysql và PHP; quản lý Cookies, Session, dịch vụ Web-Base Email - Upload, phân trang dữ liệu và bắt lỗi trong ứng dụng PHP; xây dựng ứng dụng web bằng PHP và Mysql
(Website; Lập trình ứng dụng; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Kim Phượng; Nguyễn Ngọc Dũng; ]
DDC: 006.760711 /Price: 92000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20008. LÊ XUÂN VINH
    Giáo trình logic mờ & ứng dụng/ Lê Xuân Vinh.- H.: Xây dựng, 2019.- 157tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    ĐTTS ghi: Trường Đại học Quy Nhơn
    ISBN: 9786048227135
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về tập mờ, logic mờ, hệ mờ, thiết kế hệ mờ và ứng dụng, cơ sở dữ liệu mờ
(Ứng dụng; Logic mờ; )
DDC: 511.3130711 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42216. KHƯƠNG LỆ BÌNH
    Giáo trình chuẩn HSK 5= 标准教程 5. T.1/ B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Lỗ Giang, Lưu Sướng ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2018.- 195tr.: minh hoạ; 29cm.
    ISBN: 9786045873373
    Tóm tắt: Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK 5 theo các chủ đề: Hiểu về cuộc sống, đàm luận cổ kim, lắng nghe điển tích, tiếp cận khoa học, nhìn ra thế giới, tu thân dưỡng tính
(Tiếng Trung Quốc; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Minh Hồng--dịch; Lỗ Giang--b.s.; Lưu Sướng--b.s.; ]
DDC: 495.1800711 /Price: 278000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học42217. KHƯƠNG LỆ BÌNH
    Giáo trình chuẩn HSK 5= 标准教程 5. T.2/ B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Lỗ Giang, Lưu Sướng ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Nhân Trí Việt, 2018.- 187tr.: minh hoạ; 29cm.
    ISBN: 9786045873397
    Tóm tắt: Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK 5 theo các chủ đề: văn hoá, giáo dục, con người, kinh tế, xã hội, thiên nhiên
(Tiếng Trung Quốc; ) [Vai trò: Lỗ Giang--b.s.; Lưu Sướng--b.s.; Nguyễn Thị Minh Hồng--dịch; ]
DDC: 495.1800711 /Price: 268000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46196. Giáo trình phân tích tài chính/ B.s.: Trần Thị Thanh Tú (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Thuý, Đỗ Hồng Nhung....- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.- 455tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Phụ lục: tr. 421-451. - Thư mục: tr. 453-455
    ISBN: 9786049611308
    Tóm tắt: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính và chuẩn mực kế toán; phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh và hiệu quả hoạt động; phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán...
(Phân tích tài chính; ) [Vai trò: Nguyễn Thị Hương Liên--b.s.; Phan Hồng Mai--b.s.; Đỗ Hồng Nhung--b.s.; Nguyễn Thị Hồng Thuý--b.s.; Trần Thị Thanh Tú--ch.b.; ]
DDC: 658.150711 /Price: 195000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.