Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 893.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1059896. ĐỖ SÂM
    Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"/ Đỗ Sâm.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2013.- 250tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786048001735
    Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu thế hệ Hồ Chí Minh như: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Phạm Kiệt, Nguyễn Minh Vỹ, Tạ Quang Bửu...
(Lịch sử hiện đại; Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.704 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914200. TKACHEV, MARIAN
    Người bạn tài hoa và chí tình: Tiểu luận - Nghiên cứu - Sáng tác/ Marian Tkachev ; Ch.b., dịch: Thuý Toàn, Phạm Vĩnh Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 398tr.: ảnh; 22cm.
    Phụ lục: tr. 385-398
    ISBN: 9786045362280
    Tóm tắt: Chọn lọc một số tác phẩm của Marian Tkachev nghiên cứu về nền văn học Việt Nam. Giới thiệu những bức thư của các nhà văn, nghệ sĩ Việt Nam gửi Marian Tkachev và những câu chuyện có thật về Marian...
(Phê bình văn học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Thuý Toàn; Phạm Vĩnh Cư; ]
DDC: 895.92209 /Price: 165000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học914202. Những bức thư và ký ức: Tiểu luận - Nghiên cứu - Sáng tác/ Marian Tkachev, Trần Thanh Mại, Nguyễn Công Hoan... ; Ch.b., dịch: Thuý Toàn, Phạm Vĩnh Cư.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 391tr.; 22cm.
    ISBN: 9786045362303
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyên Hồng; Thanh Hải; Thuý Toàn; Nguyễn Công Hoan; Phạm Vĩnh Cư; Tkachev, Marian; Trần Thanh Mại; ]
DDC: 895.92263408 /Price: 163000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học949050. NGUYỄN NHƯỢC PHÁP
    Hoa một mùa: Toàn bộ các sáng tác thơ, truyện ngắn, kịch, và phê bình văn học bằng tiếng Pháp của Nguyễn Nhược Pháp/ Nguyễn Nhược Pháp ; Nguyễn Lân Bình b.s..- H.: Phụ nữ, 2018.- 363tr.; 24cm.
    Phụ lục cuối chính văn
    ISBN: 9786045654576
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Lân Bình; ]
DDC: 895.92283209 /Price: 120000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học847699. BOSCH, PSEUDONYMOUS
    Tôi đã viết cuốn sách này như thế nào: Tiểu thuyết kì bí tự sáng tác được viết bởi bạn/ Pseudonymous Bosch ; Jo Hoàng dịch.- H.: Kim Đồng, 2022.- 247 tr.; 23 cm.- (Bí mật)
    Tên sách tiếng Anh: Write book - A do it - Yourself mystery
    ISBN: 9786042238595
(Văn học hiện đại; ) [Mỹ; ] [Vai trò: Jo Hoàng; ]
DDC: 813.6 /Price: 75000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960778. PHAN THỊ THANH NHÀN
    Bỏ trốn: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phan Thị Thanh Nhàn.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 122tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085427
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 32000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960777. NGUYỄN NGỌC THUẦN
    Một thiên nằm mộng: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Thuần.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 163tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085441
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015607. Lời cảm ơn: Tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác Lời cảm ơn, 2011-2012 : Truyện tranh/ Tranh, lời: Vũ Thị Thuỳ Dung, Phạm Diệu Ngọc, Lý Minh Phúc.- H.: Kim Đồng, 2015.- 79tr.: tranh màu; 21cm.
    Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch (2006-2015)
    ISBN: 9786042057110
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lý Minh Phúc; Phạm Diệu Ngọc; Vũ Thị Thuỳ Dung; ]
DDC: 895.9223 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1015707. Trong lòng mẹ thiên nhiên: Tác phẩm đoạt giải Cuộc vận động sáng tác Đối thoại với thiên nhiên, 2009-2010 : Truyện tranh/ Tranh, lời: Đỗ Thái Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Bích.- H.: Kim Đồng, 2015.- 59tr.: tranh màu; 21cm.
    Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch (2006 - 2015)
    ISBN: 9786042057141
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Ngọc Bích; Đỗ Thái Thanh; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1014715. NAM CAO
    Đôi mắt: Những sáng tác sau năm 1945/ Nam Cao.- H.: Kim Đồng, 2015.- 211tr.; 23cm.- (Tủ sách Vàng. Tác phẩm văn học chọn lọc)
    Tên thật tác giả: Trần Hữu Tri
    ISBN: 9786042015981
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922332 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1524780. NGUYỄN NGỌC THUẦN
    Một thiên nằm mộng: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2001-2002 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Thuần.- Tái bản lần thứ 6.- H.: Kim Đồng, 2019.- 163tr.; 21cm.
    ISBN: 9786042125635
{Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; truyện; } |Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; truyện; |
DDC: 895.9223 /Price: 45000 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1674467. VŨ DUY THÔNG
    Chiếc nôi trên vách đá: Giải khuyển khích Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1987 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Vũ Duy Thông.- H.: Kim Đồng, 2016.- 114 tr.; 21cm.- (Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác)
    ISBN: 9786042069489
|Truyện; Việt Nam; Văn học thiếu nhi; |
DDC: 895.9223 /Price: 24000 /Nguồn thư mục: [DHPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học873499. Cao thủ viết lách - Sáng tác cổ tích: Dành cho lứa tuổi tiểu học/ Cecilia Minden, Kate Roth ; Quỳnh Liên dịch.- H.: Kim Đồng, 2021.- 22tr.: tranh màu; 22cm.
    ISBN: 9786042227377
    Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết và phương pháp chuẩn bị, sắp xếp những ý tưởng để tập sáng tác truyện cổ tích
(Kĩ năng viết; Truyện cổ tích; Tu từ học; ) [Vai trò: Quỳnh Liên; Roth, Kate; ]
DDC: 808.066398 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960750. NGUYỄN QUANG THIỀU
    Bí mật hồ cá thần: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1996-1997 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Quang Thiều.- Tái bản lần thứ 4.- H.: Kim Đồng, 2017.- 141tr.; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085434
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960671. KAO SƠN
    Khúc đồng dao lấm láp: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1999-2000 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Kao Sơn ; Minh hoạ: Lê Trí Dũng.- Tái bản lần thứ 5.- H.: Kim Đồng, 2017.- 170tr.: tranh vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085458
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Trí Dũng; ]
DDC: 895.9223 /Price: 42000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học967735. NGUYỄN THỊ BÍCH NGA
    Nhạc giữa trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Thị Bích Nga.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 97tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091053
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 26000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học967737. NGUYỄN NGỌC MINH HOA
    Những vì sao trong mơ: Giải B cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi, 2001-2001 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Nguyễn Ngọc Minh Hoa.- Tái bản lần thứ 3.- H.: Kim Đồng, 2017.- 131tr.: tranh vẽ; 21cm.- (Tác phẩm đoạt giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi)
    ISBN: 9786042091077
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 33000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học960793. PHẠM NGỌC TIẾN
    Đợi mặt trời: Giải A cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 1993-1995 của Nhà xuất bản Kim Đồng/ Phạm Ngọc Tiến.- Tái bản lần thứ 9.- H.: Kim Đồng, 2017.- 147tr.: hình vẽ; 21cm.
    Tác phẩm được giải thưởng vận động sáng tác cho thiếu nhi
    ISBN: 9786042085410
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1019222. Trái đất là một vòng tròn: Tác phẩm đoạt giải cuộc Vận động sáng tác đối thoại với thiên nhiên, 2009-2010/ Lời: Đặng Ngọc Minh Trang, Phan Trần Minh Thu, Bích Khoa... ; Tranh: Lê Thanh Tùng.- H.: Kim Đồng, 2015.- 120tr.: tranh vẽ; 24cm.
    Dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch (2006 - 2015)
    ISBN: 9786042059404
(Văn học thiếu nhi; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bích Khoa; Lan Hạnh; Lê Thanh Tùng; Mai Hoa; Phan Trần Minh Thu; Đặng Ngọc Minh Trang; ]
DDC: 895.9223 /Price: 65000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1745550. NGUYỄN, KHUÊ
    Tuyển tập nghiên cứu và sáng tác/ Nguyễn Khuê.- TP.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016.- 653 tr.; 24 cm.
    Phụ lục tr. : 579 - 650
    ISBN: 9786047347186
    Tóm tắt: Tuyển chọn một số công trình, bài viết nghiên cứu về lịch sử, văn hóa và văn học Hán Nôm; trích một phần nhỏ trong các công trình nghiên cứu, dịch thuật chủ yếu; tuyển chọn thơ trong ba tập thơ của Nguyễn Khuê đã xuất bản và những cảm nhận, hồi ức của đồng nghiệp, môn sinh dành cho Nguyễn Khuê
(Văn học Việt Nam; Văn học hiên đại; ) |Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Nghiên cứu văn học; Lịch sử; Văn hóa; Sự kiện lịch sử; Việt Nam; |
DDC: 895.92209 /Price: 230000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.