Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 68752.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121220. HÀ ANH
    Những điều cần biết về đào tạo nghề và việc làm đối với lao động nông thôn/ Hà Anh.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Ngoài bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 164-165. - Thư mục: tr. 166-167
    ISBN: 9786045721872
    Tóm tắt: Tìm hiểu một số vấn đề chung về đào tạo nghề và việc làm; đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm đối với lao động nông thôn; tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn ở cấp xã
(Việc làm; Đào tạo nghề; Nông thôn; Lao động; ) [Việt Nam; ]
DDC: 331.1109597091734 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120252. NGUYỄN HOÀNG QUY
    Cẩm nang về kỹ năng lập kế hoạch phát triển thôn bản/ Nguyễn Hoàng Quy, Phạm Thị Thanh Vân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 171tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo Xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721520
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về lập kế hoạch thôn bản. Các công cụ sử dụng trong quá trình lập kế hoạch thôn bản. Quy trình các bước lập kế hoạch thôn bản
(Thôn; Phát triển; Kế hoạch; Nông thôn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thị Thanh Vân; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168517. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời kỳ 1858 đến 1945/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 102tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075922730
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta đến năm 1945 - cách mạng tháng Tám thành công
(Lịch sử hiện đại; Lịch sử cận đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.703 /Price: 17000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66030. Nghiên cứu chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh: Sách chuyên khảo/ Tô Huy Rứa, Hoàng Chí Bảo (ch.b.), Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 763tr.; 24cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng lý luận Trung ương
    Thư mục: tr. 727-744
    ISBN: 9786045731475
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và lịch sử nghiên cứu chủ thuyết phát triển. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh vào những thập kỷ đầu thế kỷ XXI
(Chủ nghĩa xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] {Chủ thuyết phát triển; } |Chủ thuyết phát triển; | [Vai trò: Tô Huy Rứa--ch.b.; Tô Duy Hợp; Phạm Xuân Nam; Hoàng Chí Bảo--ch.b.; Phùng Hữu Phú; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120636. LÊ THANH TÙNG
    Hỏi - Đáp về kiến thức khoa học phổ thông/ Lê Thanh Tùng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 227tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045703472
    Tóm tắt: Những câu hỏi và giải đáp về các kiến thức phổ thông thuộc nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, hoá học, văn học, địa lý, lịch sử...
(Kiến thức; Khoa học thường thức; Trung học phổ thông; )
DDC: 001 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97855. TRẦN NHẬT LAM
    Một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới/ Trần Nhật Lam s.t., b.s..- H.: Chính trị Quốc gia ; Nông nghiệp, 2016.- 220tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728468
    Tóm tắt: Tập hợp một số mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn phát triển sản xuất, dịch vụ nông thôn theo từng lĩnh vực cụ thể trên địa bàn từng địa phương trong cả nước
(Mô hình; Xây dựng; Nông thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 307.7209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120491. Cẩm nang pháp luật về phòng, chống vi phạm pháp luật giao thông đường bộ dành cho học sinh/ Nguyễn Minh Đức (ch.b.), Khiếu Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Đạo....- H.: Chính trị Quốc gia ; Công an nhân dân, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720097
    Tóm tắt: Những tín hiệu giao thông học sinh cần biết khi đi trên đường nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt khi tham gia giao thông đường bộ và giới thiệu các nhóm hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thường gặp đối với học sinh
(Giao thông đường bộ; Học sinh; Vi phạm pháp luật; Phòng chống; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đạo; Nguyễn Thị Mỹ Lệ; Nguyễn Xuân Hữu; Nguyễn Minh Đức--ch.b.; Khiếu Mạnh Hùng; ]
DDC: 343.59709402638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121408. NGUYỄN BÁ QUANG
    Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố - Những kiến thức cơ bản/ Nguyễn Bá Quang.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 168tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 163-164
    ISBN: 9786045702765
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về thôn, tổ dân phố, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Một số nhiệm vụ trọng tâm ở thôn, tổ dân phố. Nghiệp vụ công tác của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Hệ thống chính trị và công tác dân vận ở cơ sở
(Tổ dân phố; Tổ trưởng; Trưởng thôn; ) [Việt Nam; ]
DDC: 352.1409597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120924. PHẠM NGỌC TRUNG
    Văn hoá giao thông ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Ngọc Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 214tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721582
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá giao thông. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá giao thông ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Giao thông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494828. Nét độc đáo trong thơ Chế Lan Viên/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 171tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925779
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922132 /Price: 33000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494503. Nét độc đáo trong thơ Hàn Mặc Tử/ Xuân Trường tuyển chọn.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 195tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925755
(Hàn Mặc Tử; Văn học hiện đại; Thơ; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 38000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494490. Nét độc đáo trong thơ Nguyễn Bính/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 162tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925762
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] {Văn học Việt Nam; } |Văn học Việt Nam; | [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494514. Nét độc đáo trong thơ Xuân Diệu/ Xuân Trường tuyển chọn.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925786
(Thơ; Xuân Diệu; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 36000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494481. Nét độc đáo trong thơ Xuân Quỳnh/ Tuyển chọn: Xuân Trường.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 163tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075925793
(Thơ; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Xuân Trường; ]
DDC: 895.922134 /Price: 32000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44547. VÕ THỊ THU THUỶ
    Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt/ Võ Thị Thu Thuỷ, Phạm Thuỷ Tiên.- H.: Xây dựng, 2018.- 141tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 132-137
    ISBN: 9786048223298
    Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống, giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác, ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt tại ba miền Bắc, Trung, Nam
(Kiến trúc nhà ở; Kiến trúc truyền thống; Thiên nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thuỷ Tiên; ]
DDC: 728.309597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92678. Đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Trương Bá Thanh, Bùi Quang Bình (ch.b.), Đào Hữu Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 323tr.: hình vẽ, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 313-318
    ISBN: 9786045725214
    Tóm tắt: Trình bày các luận cứ khoa học cho việc đổi mới cách thức tăng trưởng kinh tế; tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1986-2014; quy chế huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực sản xuất trong tăng trưởng kinh tế; cách thức phân bổ sản lượng tạo ra tổng cầu trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ 1986-2014...
(1986-2014; Đổi mới; Tăng trưởng kinh tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đào Hữu Hoà; Bùi Quang Bình--ch.b.; Nguyễn Thanh Trúc; Trương Bá Thanh--ch.b.; Nguyễn Hiệp; ]
DDC: 338.9597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121504. NGUYỄN HUY LƯƠNG
    Cẩm nang công tác thống kê cấp xã/ Nguyễn Huy Lương.- H.: Chính trị Quốc gia ; Thống kê, 2015.- 255tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 251
    ISBN: 9786045707562
    Tóm tắt: Cung cấp những nội dung quan trọng, thiết yếu nhất để tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động thống kê trong phạm vi xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và báo cáo cấp trên của cấp ủy, chính quyền cấp xã
(; Thống kê; Công tác; )
DDC: 315.97 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121378. TRƯƠNG THÀNH TRUNG
    Hướng dẫn tham gia giao thông an toàn/ Trương Thành Trung.- H.: Chính trị Quốc gia ; Giao thông Vận tải, 2015.- 180tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 175-176
    ISBN: 9786045721865
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cơ bản nhất giúp người điều khiển phương tiện giao thông một cách an toàn, đúng luật trên lộ trình tham gia giao thông, tránh những va chạm thường gặp và sai lầm dễ mắc phải, những lỗi thường bị xử phạt
(Lái xe; An toàn giao thông; Ô tô; )
DDC: 363.125 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121297. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 195tr.: bảng; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    Phụ lục: tr. 159-192
    ISBN: 9786046522829
    Tóm tắt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên
(Vi phạm pháp luật; Trẻ em; Pháp luật; Quản lí; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.59708772 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học168544. TRẦN ĐÌNH BA
    Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam: Thời nguyên thuỷ đến năm 1858/ Trần Đình Ba.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 154tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 149-152
    ISBN: 8935075922723
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho tới năm 1858 - khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta
(Lịch sử cận đại; Lịch sử cổ đại; Lịch sử trung đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.