Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 103422.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121550. ĐỖ XUÂN LÂN
    Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ cơ sở/ Đỗ Xuân Lân.- H.: Chính trị Quốc gia ; Văn hoá dân tộc, 2015.- 155tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720127
    Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò và trách nhiệm của cán bộ, công chức cấp xã; phổ biến, giáo dục pháp luật cùng những kỹ năng cơ bản nhất giúp cán bộ, công chức cấp xã có điều kiện tham gia tích cực và chủ động hơn trong nâng cao kiến thức pháp luật
(Cán bộ cơ sở; Giáo dục; Phổ biến; Pháp luật; ) [Việt Nam; ]
DDC: 349.597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học44547. VÕ THỊ THU THUỶ
    Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt/ Võ Thị Thu Thuỷ, Phạm Thuỷ Tiên.- H.: Xây dựng, 2018.- 141tr.: ảnh, bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 132-137
    ISBN: 9786048223298
    Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống, giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác, ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt tại ba miền Bắc, Trung, Nam
(Kiến trúc nhà ở; Kiến trúc truyền thống; Thiên nhiên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Thuỷ Tiên; ]
DDC: 728.309597 /Price: 78000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490443. HOÀNG XUÂN HÃN
    Truyện Kiều trong văn hoá Việt Nam/ Hoàng Xuân Hãn, Hoàng Hữu Yên ; Sưu tầm, tuyển chọn: Nguyễn Hương Mai.- Hà Nội: Thanh niên, 2013.- 247tr.; 21cm.- (Tùng thư Truyện Kiều)
    ISBN: 8935075928855
(Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Hữu Yên; Nguyễn Hương Mai; ]
DDC: 895.92212 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học81982. TRIỀU NGUYÊN
    Truyện cổ tích thế tục Việt Nam. Q.1/ Triều Nguyên sưu tập, giới thiệu.- H.: Sân khấu, 2016.- 679tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049070747
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120331. Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 116tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045720059
    Tóm tắt: Ghi lại những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ trong thời gian từ cách mạng tháng 8/1945 đến năm 1948
Hồ Chí Minh; (Hoạt động cách mạng; )
DDC: 959.704092 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120609. PHẠM LAN OANH
    Hướng dẫn quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống ở cơ sở/ Phạm Lan Oanh, Nguyễn Hoàng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 207tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Phụ lục: tr. 127-203. - Thư mục: tr. 204-205
    ISBN: 9786045707500
    Tóm tắt: Cung cấp tư liệu, kiến thức chung về lễ hội truyền thống ở Việt Nam từ loại hình, giá trị lễ hội và thực trạng quản lý, tổ chức lễ hội hiện nay; nguyên tắc, quy trình quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống và một số văn bản quản lý nhà nước về lễ hội truyền thống
(Lễ hội truyền thống; Quản lí; Tổ chức; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Hoàng; ]
DDC: 394.269597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86270. NGUYỄN NHẬT ÁNH
    Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng: Truyện/ Nguyễn Nhật Ánh.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2016.- 251tr.: tranh vẽ; 20cm.
    ISBN: 9786041081291
(Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.922334 /Price: 190000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học97885. ĐỖ THỊ HẢO
    Lược truyện các bà thành hoàng làng Việt Nam/ Đỗ Thị Hảo.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 251tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045728710
    Tóm tắt: Giới thiệu về sự tích về các bà thành hoàng làng đang được thờ ở các vùng nông thôn Việt Nam như: Ả Dung Nương, Bạch Hoa công chúa, Cẩn Nương, Đăng Nương, Lý Nương công chúa... Những công lao đóng góp của các bà đối với đất nước
(Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng dân gian; Thành hoàng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.4109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học157356. HOÀNG KHÔI
    Truyền thuyết về những người mở cõi/ Hoàng Khôi.- H.: Nxb. Hà Nội, 2013.- 231tr.; 21cm.
    ISBN: 8935075929197
    Tóm tắt: Giới thiệu những nhân vật lịch sử và những truyền thuyết Việt Nam cùng với phong tục tập quán, những lề thói ăn ở, những ứng xử, giao lưu...
(Lịch sử; ) [Việt Nam; ]
DDC: 959.7 /Price: 58000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83481. HOÀNG ANH NHÂN
    Trò diễn trong hội làng cổ truyền xứ Thanh. Q.2/ B.s.: Hoàng Anh Nhân (ch.b.), Hoàng Bá Tường ; S.t.: Lê Kim Lữ....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045373699
    Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc, nội dung và hình thức chi tiết trò diễn trong các hội làng truyền thống ở các huyện trong tỉnh Thanh Hoá như: Trò Ngô và nghệ thuật sân khấu dân gian hát bội, chèo truyền thống, chèo làng Mưng...
(Hội làng; Nghệ thuật sân khấu; Văn hoá dân gian; ) [Thanh Hoá; ] {Trò diễn; } |Trò diễn; | [Vai trò: Trương Công Nhói--s.t.; Trần Thị Liên--s.t.; Lê Kim Lữ--s.t.; Hoàng Bá Tường--b.s.; ]
DDC: 394.30959741 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83467. Văn hoá dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Q.2/ Võ Văn Hoè (ch.b.), Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 398tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369456
    Tóm tắt: Trình bày tri thức người Quảng về dự báo thời tiết; cây, con trong văn hoá dân gian người Quảng; sự vận động - biến đổi của tri thức dân gian xét qua mô hình tục ngữ; một số nghề thủ công truyền thống; biến đổi văn hoá tộc người; di sản âm nhạc...
(Văn hoá dân gian; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Đinh Thị Hựu; Lê Hoàng Vinh; Phạm Hữu Bốn; Hồ Tấn Tuấn; Võ Văn Hoè--ch.b.; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114399. Các nghề thủ công và văn hoá ẩm thực truyền thống vùng đất tổ/ Đặng Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Khắc Xương, Đặng Xuân Tuyên....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028977
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công truyền thống vùng đất Tổ như: nghề mộc, nghề làm trống làng Hanh Cù, nghề sơn Quang Dầu, nghề bông vải sợi, nghề trèo cọ...; Văn hoá ẩm thực dân gian đất Tổ: văn hoá ẩm thực từ cội nguồn Văn Lang, truyền thống ăn uống Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng, món ăn của đồng bào Mường Phú Thọ, ...
(Văn hoá ẩm thực; Nghề thủ công truyền thống; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Nguyễn Tác Chi; Nguyễn Anh Cơ; Đặng Xuân Tuyên; Nguyễn Khắc Xương; Đặng Đình Thuận--ch.b.; ]
DDC: 394.120959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114403. Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam/ Kể: Hoàng Đức Tô, Triệu Thị Xúng, Vương Viết Hoàng... ; Hoàng Quyết s.t., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 670tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028755
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Quyết--s.t., b.s.; Tuấn Nam--kể; Triệu Khì Châu--kể; Vương Viết Hoàng--kể; Hoàng Đức Tô--kể; Triệu Thị Xúng--kể; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114323. TIỀN VĂN TRIỆU
    Lễ hội truyền thống của người Khmer Nam Bộ/ Tiền Văn Triệu, Lâm Quang Vinh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 398tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 301-308. - Phụ lục: tr. 309-391
    ISBN: 9786049028212
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá của người Khmer Nam Bộ. Các lễ hội truyền thống như: lễ hội Ok - Om - Bok, lễ Sel Đol ta, lễ vào năm mới, lễ hội Phước biển, lễ cúng Neak Tà xưa và nay...
(Người Khơ Me; Lễ hội truyền thống; ) [Việt Nam; Nam Bộ; ] [Vai trò: Lâm Quang Vinh; ]
DDC: 394.2695977 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114204. VÀNG THUNG CHÚNG
    Những nghi thức trong tang lễ cổ truyền người Nùng Dín Lào Cai/ Vàng Thung Chúng.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 219tr.: sơ đồ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 205-207. - Thư mục: tr. 209-212
    ISBN: 9786049027819
    Tóm tắt: Khái quát về người Nùng Dín Lào Cai và những quan niệm tín ngưỡng dân gian về tang lễ. Các nghi thức chuẩn bị trong tang lễ, sau tang lễ. Các giá trị văn hoá tích cực cần bảo tồn phát huy, các yếu tố lỗi thời, lạc hậu cần cải tiến, xoá bỏ trong tang lễ. Một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá tích cực và cải tiến, xoá bỏ các giá trị tiêu cực trong tang lễ người Nùng Dín
(Dân tộc Nùng Dín; Văn hoá cổ truyền; Tang lễ; ) [Lào Cai; ]
DDC: 393.9308995910597167 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114376. Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế/ Kể: Vỗ Lan, Hồ Thị Tá, Kăn Hy... ; Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 431tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 425-426
    ISBN: 9786049028786
(Văn học dân gian; Dân tộc Pa Cô; ) [Thừa Thiên-Huế; ] [Vai trò: Hồ Thị Tá--kể; Kăn Hy--kể; Vỗ Lan--kể; Quỳnh Lá--kể; Trần Nguyễn Khánh Phong--s.t., b.s.; Hồ Thị Nhĩ--kể; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học112945. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG
    Truyện cổ dân tộc Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế/ Trần Nguyễn Khánh Phong s.t., b.s..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 550tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 543-544
    ISBN: 9786049028793
(Dân tộc Tà Ôi; Văn học dân gian; ) [Huế; ]
DDC: 398.20959749 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104950. TẨN KIM PHU
    Truyện thơ người Dao Khâu ở Sìn Hồ - Lai Châu. T.2/ Tẩn Kim Phu.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 203tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028083
(Văn học dân gian; Dân tộc Dao; ) [Lai Châu; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học113339. NGUYỄN MỸ HỒNG
    Truyện đời xưa vùng sông Hậu/ Nguyễn Mỹ Hồng s.t..- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 239tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049027512
(Văn học dân gian; ) [Việt Nam; Tây Nam Bộ; Sông Hậu; ]
DDC: 398.2095978 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114761. ĐẶNG THỊ OANH
    Ứng xử với rừng trong văn hoá truyền thống của người Thái ở Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thuỷ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 342tr.: sơ đồ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-327. - Thư mục: tr. 329-332
    ISBN: 9786049028281
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về vai trò của rừng trong đời sống của người Thái. Trình bày các tri thức dân gian liên quan đến săn bắt thú rừng, chim chóc, hái lượm rau, củ, quả và các loại côn trùng trong rừng; một số tri thức dân gian (khác) khi vào rừng và vấn đề rừng với các tri thức liên quan đến việc làm nương rẫy và chăn nuôi trâu trên rừng; tín ngưỡng về rừng của người Thái; rừng với tri thức liên quan tới các phong tục tập quán vòng đời của người Thái
(Văn hoá truyền thống; Người Thái; Rừng; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thuỷ; ]
DDC: 398.309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.