Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 57418.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58369. Pokémon đặc biệt: Truyện tranh. T.41/ Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 192tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042087513
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Hidenori Kusaka--lời; Satoshi Yamamoto--tranh; Nguyễn Ngọc Diệp--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học59096. Pokémon đặc biệt: Truyện tranh. T.43/ Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 181tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042087537
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Diệp--dịch; Satoshi Yamamoto--tranh; Hidenori Kusaka--lời; ]
DDC: 895.63 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học76495. Trạng bùng Phùng Khắc Khoan: Truyện tranh/ Lời: Đoàn Thị Tuyết Mai ; Tranh: Nguyễn Minh Trung.- Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý.- H.: Giáo dục, 2017.- 27tr.: tranh màu; 24cm.- (Truyện tranh lịch sử)
    ISBN: 9786040111777
Phùng Khắc Khoan; (Nhân vật lịch sử; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Trung--tranh; Đoàn Thị Tuyết Mai--lời; ]
DDC: 959.7027092 /Price: 25000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học447352. Shin - Cậu bé bút chì: Khám phá thế giới khủng long: Truyện tranh/ Nguyên tác: Yoshito Usui ; Người dịch: Đạm Nguyệt ; Biên soạn: Shiranuhi Pro.- Tái bản lần thứ 3.- Hà Nội: Kim Đồng, 2019.- 208tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Tủ sách Khoa học Shin - Cậu bé bút chì)
    ISBN: 9786042135450
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] {Văn học Nhật Bản; } |Văn học Nhật Bản; | [Vai trò: Đạm Nguyệt; Yoshito Usui; Shiranuhi Pro; ]
DDC: 895.63 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58042. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.11: Trận chiến không hồi kết/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 195tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042074582
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kazuki Takahashi; Rin--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học59128. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.16: D.D.D!!/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 195tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042074636
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kazuki Takahashi; Rin--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học59124. One punch man: Truyện tranh. T.4: Thiên thạch khổng lồ/ One ; Vẽ tranh: Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King.- H.: Kim Đồng, 2017.- 207tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Sách dành cho lứa tuổi 16+)
    ISBN: 9786042089029
(Văn học hiện đại; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Yusuke Murata--vẽ tranh; One; Mokey King--dịch; Barbie Ayumi--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học37963. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.35: Ngôi làng của những oán hồn!/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 177tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042101837
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Rin--dịch; Kazuki Takahashi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38289. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.36: Tà thần tái thế!!/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 180tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042101844
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Rin--dịch; Kazuki Takahashi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38292. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.37: Tên của Hoàng đế!!/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 200tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042101851
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Rin--dịch; Kazuki Takahashi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học38299. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.38: Hành trình của Hoàng đế/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2018.- 224tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042101868
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Rin--dịch; Kazuki Takahashi; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học60755. Chú Thoòng: Truyện tranh. T.4/ Vương Trạch ; Leo Chen dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 188tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042095556
(Văn học thiếu nhi; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Leo Chen--dịch; Vương Trạch; ]
DDC: 895.13 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61313. Chú Thoòng: Truyện tranh. T.6/ Vương Trạch ; Leo Chen dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 188tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042095570
(Văn học thiếu nhi; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Leo Chen--dịch; Vương Trạch; ]
DDC: 895.13 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61315. Chú Thoòng: Truyện tranh. T.7/ Vương Trạch ; Leo Chen dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 187tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042095587
(Văn học thiếu nhi; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Leo Chen--dịch; Vương Trạch; ]
DDC: 895.13 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học61316. Chú Thoòng: Truyện tranh. T.8/ Vương Trạch ; Leo Chen dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 187tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042095594
(Văn học thiếu nhi; ) [Trung Quốc; ] [Vai trò: Leo Chen--dịch; Vương Trạch; ]
DDC: 895.13 /Price: 15000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58075. Pokémon đặc biệt: Truyện tranh. T.38/ Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 198tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042072236
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Diệp--dịch; Satoshi Yamamoto--tranh; Hidenori Kusaka--lời; ]
DDC: 895.63 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58074. Pokémon đặc biệt: Truyện tranh. T.39/ Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 175tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042087490
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Diệp--dịch; Satoshi Yamamoto--tranh; Hidenori Kusaka--lời; ]
DDC: 895.63 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học60030. Pokémon đặc biệt: Truyện tranh. T.48/ Lời: Hidenori Kusaka ; Tranh: Satoshi Yamamoto ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 202tr.: tranh vẽ; 18cm.
    ISBN: 9786042087582
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Ngọc Diệp--dịch; Satoshi Yamamoto--tranh; Hidenori Kusaka--lời; ]
DDC: 895.63 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58044. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.12: Ván bài không khoan nhượng/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 187tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042074599
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kazuki Takahashi; Rin--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học58688. Yu-Gi-Oh!: Truyện tranh. T.14: Đặt cược cho chiến thắng!!/ Kazuki Takahashi ; Rin dịch.- H.: Kim Đồng, 2017.- 185tr.: tranh vẽ; 18cm.- (Dành cho lứa tuổi 12+)
    ISBN: 9786042074612
(Văn học thiếu nhi; ) [Nhật Bản; ] [Vai trò: Kazuki Takahashi; Rin--dịch; ]
DDC: 895.63 /Price: 20000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.