Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8003.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120924. PHẠM NGỌC TRUNG
    Văn hoá giao thông ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Ngọc Trung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 214tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721582
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá giao thông. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá giao thông ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Giao thông; ) [Việt Nam; ]
DDC: 306.4 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học120888. Văn hoá gia đình Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay/ Phạm Ngọc Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Bùi Như Ngọc....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 139tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045721575
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hoá gia đình. Thực trạng và giải pháp xây dựng văn hoá gia đình ở nước ta hiện nay
(Văn hoá; Gia đình; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Phạm Quế Hằng; Nguyễn Mỹ Linh; Bùi Như Ngọc; Phạm Ngọc Trung--ch.b.; Nguyễn Thị Hồng; ]
DDC: 306.8509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học490443. HOÀNG XUÂN HÃN
    Truyện Kiều trong văn hoá Việt Nam/ Hoàng Xuân Hãn, Hoàng Hữu Yên ; Sưu tầm, tuyển chọn: Nguyễn Hương Mai.- Hà Nội: Thanh niên, 2013.- 247tr.; 21cm.- (Tùng thư Truyện Kiều)
    ISBN: 8935075928855
(Nghiên cứu văn học; Văn học cận đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Hữu Yên; Nguyễn Hương Mai; ]
DDC: 895.92212 /Price: 60000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92565. ĐẶNG THỊ OANH
    Biểu tượng nước từ văn hoá đến văn học dân gian Thái/ Đặng Thị Oanh.- H.: Sân khấu, 2016.- 630tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 341-358. - Phụ lục: tr. 359-624
    ISBN: 9786049070686
    Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của nước trên các phương diện đời sống vật chất, tinh thần của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc trưng, chức năng, thành phần... của biểu tượng nước trong văn hoá, văn học gian gian Thái. Giải mã biểu tượng nước trong văn học dân gian của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam
(Văn học dân gian; Nghiên cứu văn học; Dân tộc Thái; ) [Việt Nam; ] {Biểu tượng nước; } |Biểu tượng nước; |
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96974. BÙI HUY VỌNG
    Những biểu tượng đặc trưng trong văn hoá dân gian Mường/ Bùi Huy Vọng.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 342tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục trong chính văn
    ISBN: 9786047843800
    Tóm tắt: Khái quát về đời sống tín ngưỡng, phong tục và hệ thống biểu tượng trong văn hoá Mường. Tìm hiểu một số biểu tượng tượng trưng cho sự sống, số mệnh, đời sống tâm linh của người Mường như cây si, cây mía, lửa, nước, cặp biểu tượng hươu - cá - chim, cồng chiêng, cây nêu...
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Mường; Biểu tượng; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.09597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học440624. Văn hoá dân gian của người Khơ Mú tỉnh Điện Biên/ Đặng Thị Oanh,...[và những người khác].- Hà Nội: Mỹ thuật, 2016.- 727tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 721
    ISBN: 9786047844593
    Tóm tắt: Khái quát về người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên. Nghiên cứu khảo tả về các nét văn hoá truyền thống cơ bản như: Văn hoá làm nương rẫy, văn hoá chăn nuôi gia súc và gia cầm, tập quán săn bắt, văn hoá làm nhà, tập tục sinh đẻ, nuôi con thơ, cưới xin và tín ngưỡng dân gian của dân tộc Khơ Mú
(Dân tộc Khơ Mú; Văn hoá dân gian; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Tòng Văn Hà; Tòng Văn Hân; Lò Ngọc Duyên; Đặng Thị Ngọc Lan; Đặng Thị Oanh; ]
DDC: 390.09597177 /Price: 73000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96605. TRẦN PHỎNG DIỀU
    Văn hoá dân gian người Hoa ở Cần Thơ/ Trần Phỏng Diều.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 251tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-243
    ISBN: 9786047844333
    Tóm tắt: Khái quát về người Hoa ở Cần Thơ. Giới thiệu về đời sống tín ngưỡng, truyền thống lễ nghi, tập tục sinh hoạt, văn học dân gian và hệ thống các ngôi chùa Hoa ở Cần Thơ
(Văn hoá dân gian; Dân tộc Hán; ) [Cần Thơ; ]
DDC: 390.089951059793 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học196052. NGUYỄN HỮU HIỆP
    An Giang đôi nét văn hoá đặc trưng vùng đất bán sơn địa/ Nguyễn Hữu Hiệp b.s..- H.: Văn hoá Thông tin, 2010.- 359tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 355-356
    ISBN: DN.032290
    Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử vùng đất và người An Giang; vùng Châu đốc Tân Cương thuở đầu mở cõi; những tập quán sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của người dân An Giang; đôi nét về văn học nghệ thuật; về văn hoá tâm linh, tình cảm và nếp nghĩ của người dân An Giang
(Văn hoá dân gian; Văn hoá truyền thống; ) [An Giang; ]
DDC: 390.0959791 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học488268. TRẦN DŨNG
    Diện mạo văn hoá tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh/ Trần Dũng, Đặng Tấn Đức.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 458tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 442-450 .- Thư mục: tr. 453-455
    ISBN: 9786045001165
    Tóm tắt: Trình bày tín ngưỡng và lễ hội dân gian tộc người Việt, người Hoa và người Khmer. Giới thiệu văn hoá dân gian làng ven biển Mỹ Long ở Trà Vinh
(Lễ hội; Văn hoá dân gian; Tín ngưỡng dân gian; ) [Trà Vinh; Việt Nam; ] [Vai trò: Đặng Tấn Đức; ]
DDC: 394.26959786 /Price: 26000 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học175439. TRẦN ĐÌNH BA
    Thuật ngữ và điển tích văn hoá/ B.s.: Trần Đình Ba, Nguyễn Thị Nhạn.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 219tr.: ảnh; 21cm.
    Thư mục: tr. 214-215
    ISBN: 8935075923676
    Tóm tắt: Giới thiệu một số thuật ngữ và điển tích văn hoá tiếng Việt được dùng trong văn chương cũng như cuộc sống hàng ngày, có kèm theo giải thích ý nghĩa của các thuật ngữ, điển tích đó
(Tiếng Việt; ) {Điển tích văn hoá; } |Điển tích văn hoá; | [Vai trò: Nguyễn Thị Nhạn--b.s.; ]
DDC: 495.9223 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học195114. ĐOÀN CÔNG HOẠT
    Dưới chân núi Tản một vùng văn hoá dân gian/ Đoàn Công Hoạt.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 277tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 97860490200409
    Tóm tắt: Giới thiệu truyền thuyết về Sơn Tinh, giai thoại và truyền thuyết về danh nhân, truyện cổ dân gian dân tộc Mường và dân tộc Dao ở Ba Vì. Khái quát văn hoá dân gian các dân tộc thiểu số ở Ba Vì
(Văn hoá dân gian; Truyện cổ; Giai thoại; Truyền thuyết; ) [Ba Vì; Hà Nội; ]
DDC: 398.0959731 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học141699. Giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh/ Nguyễn Đắc Hưng (ch.b.), Lê Thị Mai Hoa, Đỗ Đức Hồng Hà, Trần Thị Phương Lan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 167tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
    ISBN: 9786045706985
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về nếp sống văn hoá và đặc điểm của học sinh; nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh; vai trò và những quy định của pháp luật liên quan tới giáo dục nếp sống văn hoá cho học sinh
(Giáo dục; Nếp sống văn hoá; Học sinh; ) [Vai trò: Trần Thị Phương Lan; Nguyễn Đắc Hưng--ch.b.; Lê Thị Mai Hoa; Đỗ Đức Hồng Hà; ]
DDC: 370.115 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học83467. Văn hoá dân gian Đà Nẵng cổ truyền và đương đại. Q.2/ Võ Văn Hoè (ch.b.), Hồ Tấn Tuấn, Lê Hoàng Vinh....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 398tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045369456
    Tóm tắt: Trình bày tri thức người Quảng về dự báo thời tiết; cây, con trong văn hoá dân gian người Quảng; sự vận động - biến đổi của tri thức dân gian xét qua mô hình tục ngữ; một số nghề thủ công truyền thống; biến đổi văn hoá tộc người; di sản âm nhạc...
(Văn hoá dân gian; ) [Đà Nẵng; ] [Vai trò: Đinh Thị Hựu; Lê Hoàng Vinh; Phạm Hữu Bốn; Hồ Tấn Tuấn; Võ Văn Hoè--ch.b.; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99581. TRẦN KIÊM HOÀNG
    Văn hoá mẫu hệ trong sử thi Raglai ở Khánh Hoà/ Trần Kiêm Hoàng nghiên cứu, s.t..- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 263tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 119-121. - Phụ lục: tr. 123-260
    ISBN: 9786045371749
    Tóm tắt: Khái quát về văn hoá mẫu hệ trong đời sống tộc người Raglai ở Khánh Hoà. Tìm hiểu văn hoá mẫu hệ qua hệ thống đề tài sử thi và hệ thống nữ nhân vật trong sử thi
(Dân tộc Raglai; Sử thi; Mẫu hệ; Văn hóa; ) [Khánh Hoà; ]
DDC: 305.89922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114399. Các nghề thủ công và văn hoá ẩm thực truyền thống vùng đất tổ/ Đặng Đình Thuận (ch.b.), Nguyễn Khắc Xương, Đặng Xuân Tuyên....- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 551tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028977
    Tóm tắt: Giới thiệu các nghề thủ công truyền thống vùng đất Tổ như: nghề mộc, nghề làm trống làng Hanh Cù, nghề sơn Quang Dầu, nghề bông vải sợi, nghề trèo cọ...; Văn hoá ẩm thực dân gian đất Tổ: văn hoá ẩm thực từ cội nguồn Văn Lang, truyền thống ăn uống Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng, món ăn của đồng bào Mường Phú Thọ, ...
(Văn hoá ẩm thực; Nghề thủ công truyền thống; ) [Phú Thọ; ] [Vai trò: Nguyễn Tác Chi; Nguyễn Anh Cơ; Đặng Xuân Tuyên; Nguyễn Khắc Xương; Đặng Đình Thuận--ch.b.; ]
DDC: 394.120959721 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học104833. NGUYỄN QUÝ THÀNH
    Cấu trúc cú pháp - ngữ nghĩa của tục ngữ Việt: Theo hướng tiếp cận văn hoá - ngôn ngữ học. Q.1/ Nguyễn Quý Thành.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 558tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 247-266
    ISBN: 9786049028496
    Tóm tắt: Khái quát tình hình nghiên cứu tục ngữ Việt. Tìm hiểu về cấu trúc ngữ nghĩa và hình thái cú pháp tương ứng, các phạm trù ngữ nghĩa trong tục ngữ; giới thiệu một số tục ngữ theo cấu trúc cú pháp-ngữ nghĩa
(Cú pháp; Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; Ngữ nghĩa; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.995922 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học115841. LÊ THẾ VỊNH
    Di sản văn hoá dân gian vùng cửa sông Đà Diễn/ Lê Thế Vịnh.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 479tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 447-464. - Thư mục: tr. 465-469
    ISBN: 9786049027451
    Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá dân gian vùng cửa sông Đà Diễn (thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) qua văn hoá vật thể, phi vật thể với những phong tục, tập quán, tín ngưỡng dân gian, lễ hội dân gian, văn học - nghệ thuật và tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống và những di sản văn hoá vùng cửa sông Đà Diễn trong cuộc sống đương đại
(Văn hoá dân gian; ) [Tuy Hoà; Sông Đà Diễn; Phú Yên; ]
DDC: 390.0959755 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học117637. LƯ HỘI
    Dừa trong văn hoá ẩm thực Bến Tre/ Lư Hội.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 175tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786049028144
    Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người Bến Tre. Vai trò của cây dừa trong đời sống tinh thần, đời sống vật chất, đời sống dân gian và chiến đấu chống giặc, giữ làng. Các sản phẩm được chế biến từ dừa như bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc, bánh dừa Giồng Luông, bánh cục...
(Văn hoá dân gian; Dừa; Văn hoá ẩm thực; ) [Bến Tre; ]
DDC: 394.120959785 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114761. ĐẶNG THỊ OANH
    Ứng xử với rừng trong văn hoá truyền thống của người Thái ở Điện Biên/ Đặng Thị Oanh, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thuỷ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 342tr.: sơ đồ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 303-327. - Thư mục: tr. 329-332
    ISBN: 9786049028281
    Tóm tắt: Vài nét khái quát về vai trò của rừng trong đời sống của người Thái. Trình bày các tri thức dân gian liên quan đến săn bắt thú rừng, chim chóc, hái lượm rau, củ, quả và các loại côn trùng trong rừng; một số tri thức dân gian (khác) khi vào rừng và vấn đề rừng với các tri thức liên quan đến việc làm nương rẫy và chăn nuôi trâu trên rừng; tín ngưỡng về rừng của người Thái; rừng với tri thức liên quan tới các phong tục tập quán vòng đời của người Thái
(Văn hoá truyền thống; Người Thái; Rừng; ) [Điện Biên; ] [Vai trò: Đặng Thị Ngọc Lan; Nguyễn Văn Thuỷ; ]
DDC: 398.309597177 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học114438. LÊ VĂN KỲ
    Văn hoá biển miền Trung Việt Nam/ Lê Văn Kỳ.- H.: Khoa học xã hội, 2015.- 567tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 557-559
    ISBN: 9786049027901
    Tóm tắt: Sơ lược về biển Việt Nam. Trình bày về văn học dân gian, tục thờ phụng thần biển, lễ hội, phong tục, dân ca, các nghề biển truyền thống, văn hoá - du lịch biển miền Trung Việt Nam
(Văn hoá dân tộc; Biển; Phong tục; ) [Miền Trung; Việt Nam; ]
DDC: 390.095974 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.