Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 8787.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học494931. NGUYỄN HỮU GIỚI
    Xã hội hóa và đa dạng hóa tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng/ Nguyễn Hữu Giới.- Hà Nội: Văn hoá Thông tin, 2012.- 183tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 175-181
    ISBN: 8935077128857
    Tóm tắt: Trình bày chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề Xã hội hoá, đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện. Thực trạng công tác xã hội hoá và đa dạng hoá tổ chức và hoạt động thư viện, tủ sách cơ sở khu vực đồng bằng sông Hồng (2001 - 2010). Định hướng phát triển và các giải pháp
(Hoạt động; Xã hội hoá; Tủ sách; Tổ chức; Thư viện; ) [Đồng bằng sông Hồng; ]
DDC: 027.6 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học481572. Hồ Chí Minh với sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam/ Đồng chủ biên: Vũ Đình Hòe, Bùi Đình Phong.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010.- 359tr.; 21cm.
    Học viện chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
    ISBN: 8935211103085
(Chủ nghĩa Xã hội; Di sản Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Đình Hòe; Bùi Đình Phong; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học87035. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới/ Nguyễn Viết Thông, Đinh Quang Ty, Lê Minh Nghĩa (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 372tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 356-367
    ISBN: 9786045720806
    Tóm tắt: Trình bày những luận cứ khoa học về định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thi trường ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực trạng, quan điểm, mục tiêu, giải pháp nhằm phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
(Kinh tế thị trường; Thực tiễn; Lí luận; Thời kì đổi mới; Định hướng XHCN; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lê Minh Nghĩa--ch.b.; Nguyễn Xuân Thắng; Đinh Quang Ty--ch.b.; Nguyễn Viết Thông--ch.b.; Nguyễn Mạnh Hùng; ]
DDC: 330.12209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học119921. LÊ THU LAN
    Hỏi - Đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội/ Lê Thu Lan, Lương Thị Thu Huyền, Trần Thị Thuỳ Dương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045720103
    Tóm tắt: Giới thiệu những câu hỏi - đáp pháp luật liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, tổ chức quản lí thực hiện bảo hiểm, đóng và cấp sổ bảo hiểm, chế độ bảo hiểm, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, tử tuất, bảo hiểm xã hội tự nguyện
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Thị Thuỳ Dương; Lương Thị Thu Huyền; ]
DDC: 344.5970202638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học121296. ĐỒNG THỊ THU THUỶ
    Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình/ Đồng Thị Thu Thuỷ b.s..- H.: Lao động Xã hội, 2015.- 159tr.; 21cm.
    Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
    ISBN: 9786046522850
    Tóm tắt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp
(Pháp luật; Phạt hành chính; Bạo lực gia đình; Chăm sóc trẻ em; Cứu trợ xã hội; ) [Việt Nam; ]
DDC: 342.5970802638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học150663. NGUYỄN DŨNG SINH
    Đảng uỷ cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tài liệu dành cho cấp uỷ cơ sở xã, phường, thị trấn/ Nguyễn Dũng Sinh (ch.b.), Lâm Quốc Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 291tr.: sơ đồ, bảng; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    Thư mục: tr. 285-288
    ISBN: 8935211124080
    Tóm tắt: Trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng uỷ viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn: các kỹ năng cơ bản, xử lý thông tin, yêu cầu tự học, quan hệ với các cấp và tổ chức, quy trình ra quyết định và xây dựng kế hoạch hoạt động lãnh đạo, giải quyết các vấn đề xã hội
(Phát triển; Kinh tế; Xã hội; Đảng uỷ; Cơ sở; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Lâm Quốc Tuấn; ]
DDC: 324.2597071 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học92537. Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững - kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Dân chủ xã hội Đức/ Đinh Thế Huynh, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 326tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
    ISBN: 9786045723067
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trình bày những kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về vấn đề hội nhập quốc tế và phát triển bền vững; kinh nghiệm của Đảng cộng sản Pháp trong bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững ở Châu Âu; quan điểm chính trị và kinh tế của Đảng cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế và khu vực...
(Hội nhập quốc tế; Phát triển bền vững; ) [Vai trò: Đặng Đình Quý; Đinh Thế Huynh; Nguyễn Đức Thắng; Lê Hữu Nghĩa; Vũ Văn Hiền; ]
DDC: 324.2075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học118469. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào - Lý luận và thực tiễn/ Đinh Thế Huynh, Kikẹo Khẳykhămphithun, Vương Đình Huệ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 175tr.; 21cm.
    ISBN: 9786045720257
    Tóm tắt: Giới thiệu 10 chuyên đề cốt yếu nhất của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm các vấn đề: Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc trưng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường...
(Thực tiễn; Lí luận; Định hướng XHCN; Kinh tế thị trường; ) [Việt Nam; Lào; ] [Vai trò: Đinh Thế Huynh; Trần Quốc Toản; Kikẹo Khẳykhămphithun; Vương Đình Huệ; Bunthi Khưamixay; ]
DDC: 335.4346 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học52826. Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam/ Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Vũ Thư, Vũ Thu Hạnh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2018.- 351tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 348-350
    ISBN: 9786045739914
    Tóm tắt: Phân tích quyền lực nhà nước và cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; xây dựng Nhà pháp quyền với việc tổ chức thực hiện và kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp ở Việt Nam; các cơ quan nhà nước, nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức xã hội khác trong cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước; đề xuất quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trong điều kiện hiện nay
(Cơ chế; Kiểm soát; Pháp luật; Quyền lực nhà nước; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thư; Tô Văn Hoà; Hoàng Minh Hiếu; Vũ Thu Hạnh; Nguyễn Minh Đoan--ch.b.; ]
DDC: 342.59704 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học62513. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ B.s.: Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng (ch.b.), Đỗ Mạnh Hoà....- H.: Chính trị Quốc gia, 2017.- 248tr.; 19cm.
    ĐTTS ghi: Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
    Thư mục: tr. 239-244
    ISBN: 9786045729069
    Tóm tắt: Trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 30 năm đổi mới. Quan điểm của Đảng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong văn kiện đại hội XII. Định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới
(Hoàn thiện; Xây dựng; Xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Bá Dương--ch.b.; Tạ Việt Hùng--b.s.; Nguyễn Văn Dũng--ch.b.; Đỗ Mạnh Hoà--b.s.; Nguyễn Văn Quang--b.s.; ]
DDC: 320.109597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học153394. THẾ ANH
    150 tình huống pháp luật về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế/ B.s.: Thế Anh, Song Hải.- H.: Khoa học xã hội, 2013.- 215tr.; 21cm.- (Tủ sách Pháp luật. Pháp luật cho mọi gia đình)
    ISBN: 8935075929357
    Tóm tắt: Giới thiệu 150 tình huống pháp luật tiêu biểu thường gặp trong đời sống về bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế như: đóng bảo hiểm y tế, nghỉ việc theo nghị định 132, xin trợ cấp BHXH một lần, chế độ ốm đau... để mỗi người biết được quyền, nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể và cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm giải quyết; các trình tự, thủ tục cần thiết
(Pháp luật; Bảo hiểm xã hội; Bảo hiểm y tế; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Song Hải--b.s.; ]
DDC: 344.59702 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98217. Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trịnh Tiến Việt (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Tiến Vinh....- H.: Tư pháp, 2016.- 519tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 489-511
    ISBN: 9786048109301
    Tóm tắt: Giới thiệu những quan điểm tiếp cận khác nhau về tội phạm; tính cấp thiết, nhu cầu và những thách thức của việc kiểm soát tội phạm trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế; quá trình hình thành và phát triển lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm trên thế giới và Việt Nam...
(Tội phạm; ) [Việt Nam; ] {Kiểm soát xã hội; } |Kiểm soát xã hội; | [Vai trò: Nguyễn Khắc Hải; Lê Lan Chi; Trịnh Tiến Việt--ch.b.; Nguyễn Minh Đức; Nguyễn Tiến Vinh; ]
DDC: 364.404509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108094. Vai trò của Đảng trong cập nhật hoá mô hình kinh tế - Xã hội tại Cuba và đổi mới tại Việt Nam: Lý luận và thực tiễn/ Trần Quốc Vượng, Hoàng Chí Bảo, Lê Minh Nghĩa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 219tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hồi đồng Lý luận trung ương
    ISBN: 9786045712818
    Tóm tắt: Gồm các bài tham luận về vai trò khởi xướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hoá và thực hiện an sinh xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh...; quá trình cập nhật hoá mô hình kinh tế - xã hội và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở Cuba
(Đổi mới; Đảng Cộng sản; Xã hội; Kinh tế; ) [Cuba; Việt Nam; ] [Vai trò: Hoàng Chí Bảo; Lê Hữu Nghĩa; Aise Sotolongo, Jesus; Lê Minh Nghĩa; Trần Quốc Vượng; ]
DDC: 324.2597075 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98783. Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hoá - xã hội ở xã, phường, thị trấn/ B.s.: Vũ Đăng Minh, Nguyễn Thế Vịnh (ch.b.), Nguyễn Văn Thủ....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 239tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    ISBN: 9786045728444
    Tóm tắt: Trình bày kỹ năng quản lý công tác văn hoá - xã hội, công chức làm công tác văn hoá - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, công tác thể dục - thể thao, công tác du lịch, công tác lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn
(; Thị trấn; Phường; Hành chính địa phương; Xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Vũ Thanh Xuân--b.s.; Nguyễn Văn Thủ--b.s.; Nguyễn Thế Vịnh--ch.b.; Vũ Đăng Minh--ch.b.; Tạ Quang Tuấn--b.s.; ]
DDC: 353.709597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học108833. Xã hội hoá hoạt động xuất bản: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn An Tiêm, Nguyễn Nguyên (ch.b.), Nguyễn Thị Mỹ Linh....- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 367tr.: hình vẽ, bảng; 21cm.
    Phụ lục: tr. 301-355. - Thư mục: tr. 356-362
    ISBN: 9786045710838
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về xã hội hoá hoạt động xuất bản. Thực trạng quá trình thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản ở nước ta. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản của một số quốc gia trên thế giới. Một số giải pháp đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động xuất bản, in, phát hành sách ở nước ta
(Xuất bản; Lí luận; Xã hội hoá; Thực tiễn; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Thị Mỹ Linh; Nguyễn Nguyên--ch.b.; Nguyễn An Tiêm--ch.b.; Nguyễn Văn Minh; Nguyễn Quỳnh Lê; ]
DDC: 070.509597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99645. TRẦN THỊ TRÂM
    Văn học dân gian trong xã hội hiện đại/ Trần Thị Trâm chuyên luận, s.t., tuyển chọn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2016.- 312tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 299-304
    ISBN: 9786045366837
    Tóm tắt: Khái quát về văn học dân gian trong xã hội hiện đại. Tìm hiểu đặc điểm phát triển và sự hoá thân của văn học dân gian trong các hình thức văn hoá dân tộc. Giới thiệu một số tác phẩm văn học dân gian Việt Nam hiện đại chọn lọc
(Nghiên cứu văn học; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học86887. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và thành tựu lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII/ B.s.: Uông Chu Lưu, Phan Trung Lý, Hà Hùng Cường (ch.b.)....- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 572tr., 8tr. ảnh; 27cm.
    Đầu bìa sách ghi: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Viện Nghiên cứu lập pháp
    Phụ lục: tr. 511-554. - Thư mục: tr. 555-565
    ISBN: 9786045724132
    Tóm tắt: Khái quát bối cảnh ra đời, quan điểm chỉ đạo và những giá trị cốt lõi của Hiến pháp năm 2013. Giới thiệu nội dung Hiến pháp gồm: Chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ tổ quốc; bộ máy nhà nước và tổ chức thi hành Hiến pháp...
(Pháp luật; Hiến pháp; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Đinh Xuân Thảo--ch.b.; Hà Hùng Cường--ch.b.; Phan Trung Lý--ch.b.; Uông Chu Lưu--ch.b.; Nguyễn Hạnh Phúc--b.s.; ]
DDC: 342.597023 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học96802. LÊ THỊ THUỲ LY
    Sử thi Ba Na và số phận của nó trong xã hội đương đại/ Lê Thị Thuỳ Ly.- H.: Mỹ thuật, 2016.- 312tr.: ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 239-283. - Phụ lục: tr. 285-306
    ISBN: 9786047846276
    Tóm tắt: Vài nét về tộc người và tình hình nghiên cứu sử thi Ba Na. Nội dung, hình thức của và vai trò xã hội của sử thi. Sử thi trong quá khứ đến hiện tại và phương thức bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản sử thi Ba Na
(Khai thác; Văn học dân gian; Bảo tồn; Sử thi; Dân tộc Ba Na; ) [Việt Nam; ]
DDC: 398.209597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học66868. Tội phạm vị thành niên và những phân tích xã hội học/ Đặng Cảnh Khanh (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Đỗ Đình Hoà....- H.: Dân trí, 2017.- 351tr.: minh hoạ; 21cm.
    Thư mục: tr. 346-351
    ISBN: 9786048834746
    Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu vị thành niên và tội phạm vị thành niên; phân tích thực trạng tội phạm vị thành niên ở nước ta hiện nay; hiện trạng công tác đấu tranh phòng chống và định hướng chính sách phòng chống tội phạm; giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm vị thành niên trong quản lý phát triển xã hội ở nước ta
(Tội phạm; Tuổi vị thành niên; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Nguyễn Minh Đức; Trần Đức Châm; Đặng Minh Châu; Đặng Cảnh Khanh--ch.b.; Đỗ Đình Hoà; ]
DDC: 364.3609597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học98184. NGÔ THANH BÌNH
    Hỏi - Đáp pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội/ Ngô Thanh Bình, Bùi Đức Thiêm.- H.: Chính trị Quốc gia, 2016.- 191tr.; 21cm.- (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn)
    Đầu bìa sách ghi: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
    ISBN: 9786045728628
    Tóm tắt: Giới thiệu các quy định pháp luật về phòng, chống ba loại tệ nạn xã hội nguy hiểm, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội hiện nay là tệ nạn ma tuý, mại dâm, cờ bạc
(Pháp luật; Phòng chống; Tệ nạn xã hội; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Bùi Đức Thiêm; ]
DDC: 344.59705302638 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.