Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 25.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học414218. TÔ TẤN
    Sổ tay đèn điện tử thông dụng/ Tô tấn.- H.: Nxb. Công nhân kỹ thuật, 1985.- 495tr : sơ đồ; 20cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm chung về đèn điện tử: những thông số cơ bản, ký hiệu thông dụng; Sửa chữa và thay thế đèn điện tử và đèn hình
{sách tra cứu; vô tuyến điện; đèn điện tử; đèn hình; } |sách tra cứu; vô tuyến điện; đèn điện tử; đèn hình; |
DDC: 621.3103 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học411103. MAI THANH THỤ
    Đèn điện tử thông dụng/ Mai Thanh Thụ, Đỗ Quang Trung.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1983.- 186tr : sơ đồ; 13cm.
    Tóm tắt: Chức năng, đặc tính và sơ đồ lắp ráp cơ bản của gần 2000 đèn điện tử thông dụng nhất hiện nay ở VN
{sách tra cứu; điện tử; đèn điện tử; } |sách tra cứu; điện tử; đèn điện tử; | [Vai trò: Đỗ Quang Trung; ]
DDC: 621.3 /Price: 20d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học410528. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: Đèn phát/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1982.- 390tr; 27cm.
    Tóm tắt: Tính năng và thông số của các đèn phát do Liên Xô, Tiệp Khắc và một số nước phương tây (Âu, Mỹ) sản xuất dùng trong nhiều thiết bị cao tần
{đèn phát; sách tra cứu; Đèn điệntử; đèn điều biến; } |đèn phát; sách tra cứu; Đèn điệntử; đèn điều biến; |
DDC: 621.3 /Price: 17đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421108. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn. T.1/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1972.- 242tr ; minh hoạ; 32cm.
    Tóm tắt: Tài liệu học tập cho học sinh tại chức ngành kỹ thuật vô tuyến điện, tài liệu tham khảo cho học sinh ngành chấ tạo đèn bán dẫn, ngành chế tạo vật liệu vô tuyến điện tử và ngành điện tử ứng dụng; Với các phần: Vật lý điện tử, đèn điện tử chân không cổ điển và đèn điện tử siêu cao tần
{đèn bán dẫn; giáo trình; Đèn điện tử; } |đèn bán dẫn; giáo trình; Đèn điện tử; | [Vai trò: Ngô Đức Dũng; Lê Phi Yến; ]
DDC: 621.381 /Price: 1,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546993. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn. T.2: Đèn điện tử và đèn bán dẫn/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973.- 158tr.: hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Đèn cơ khí ống tia điện tử. Điốt bán dẫn và triôt bán dẫn. Dụng cụ quang điện và các loại đèn quang điện
{Kĩ thuật; đèn điện tử; đèn bán dẫn; giáo trình; } |Kĩ thuật; đèn điện tử; đèn bán dẫn; giáo trình; | [Vai trò: Lê Phi Yến--Tác giả; Ngô Đức Dũng--Tác giả; Trần Đức Hân--Tác giả; ]
DDC: 621.381 /Price: 0,80đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396435. MAI THANH THỤ
    Đèn hình và đèn điện tử: Dùng trong máy thu hình/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học kỹ thuật, 1988.- 230tr : sơ đồ; 14cm.
    Tóm tắt: Gồm các sơ đồ và hướng dẫn chi tiết về cấu tạo của các loại đèn hình đen trắng, đèn hình màu của Liên Xô, Tiệp, Mỹ, Nhật. Các đèn điện tử, các bộ đèn tương tương, bộ đèn thông dụng trong tivi của Mỹ, Nhật và Liên Xô
{Kỹ thuật điện tử; Đèn hình; sơ đồ; đèn điện tử; } |Kỹ thuật điện tử; Đèn hình; sơ đồ; đèn điện tử; |
DDC: 621.3 /Price: 700d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học431329. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 158tr : hình vẽ; 27cm.
    Thư mục cuối sách
    Tóm tắt: Đèn cơ khí, ống tia điện tử, íôt bán dẫn, tríôt bán dẫn, dụng cụ quang điện
{đèn bán dẫn; đèn điện tử; giáo trình; vô tuyến điện tử học; } |đèn bán dẫn; đèn điện tử; giáo trình; vô tuyến điện tử học; | [Vai trò: Lê Phi Yến; Ngô Đức Dũng; ]
/Price: 1,5d /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học421843. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn. T.1/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 239tr : hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về nguyên tử, vật lí điện tử và vô tuyến điện tử. Cấu tạo và nguyên lí làm việc của các loại đèn điện tử và đèn bán dẫn: Đèn hai cực, đèn 3 cực, đèn nhiều cực, đèn công suất, đèn siêu cao tần, đèn sóng chạy và đèn sóng ngược, ...
{vô tuyến điện; Vật lí điện tử; giáo trình; đèn điện tử; đèn bán dẫn; } |vô tuyến điện; Vật lí điện tử; giáo trình; đèn điện tử; đèn bán dẫn; | [Vai trò: Lê Phi Yến; Ngô Đức Dũng; ]
DDC: 621.384 /Price: 2,20đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học455191. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn. T.2/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- Hà Nội: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 158tr. : hình vẽ; 27cm.
    Thư mục cuối sách
    Tóm tắt: Đèn cơ khí, ống tia điện tử, íôt bán dẫn, tríôt bán dẫn, dụng cụ quang điện
{Giáo trình; Đèn điện tử; Đèn bán dẫn; Vô tuyến điện tử học; } |Giáo trình; Đèn điện tử; Đèn bán dẫn; Vô tuyến điện tử học; | [Vai trò: Lê Phi Yến; Ngô Đức Dũng; ]
DDC: 621.3 /Price: 1,50đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học430843. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: (Đèn thu-Khuếch đại)/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977.- 475tr : hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Những kỹ năng của đèn điện tử, các tham số kỹ thuật của các loại đèn thông dụng...nhằm đáp ứng yêu cầu của công nhân trong quản lý vận hành sửa chữa, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo khai thác và học sinh học nghề
{Đèn điện tử; sách tra cứu; } |Đèn điện tử; sách tra cứu; |
/Price: 3đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học547010. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: Đèn thu - Khuếch đại/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977.- 475tr.: hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Những kỹ năng của đèn điện tử, các tham số kỹ thuật của các loại đèn thông dụng...nhằm đáp ứng yêu cầu của công nhân trong quản lý vận hành sửa chữa, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo khai thác và học sinh học nghề
{sách tra cứu; Đèn điện tử; } |sách tra cứu; Đèn điện tử; | [Vai trò: Mai Thanh Thụ--Tác giả; ]
/Price: 3đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615356. TÔ TẤN
    Sổ tay đèn điện tử thông dụng/ Tô Tấn.- H: Công nhân kỹ thuật, 1983.- tr; 21cm.
    Tóm tắt: Những khái niệm chung về đèn điện tử. Sửa chữa và thay thế đèn điện tử và đèn hình. Sự tương đương của đèn điện tử quốc tế. Các thông số đặc tính của đèn điện tử và đèn hình thông dụng. Sơ đồ sử dụng đèn điện tử thông dụng
(Đèn điện tử; )
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học614789. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: (Đèn phát)/ Mai Thanh Thụ.- H: Khoa học và kỹ thuật, 1982.- 391tr.; 27cm.
(Kỹ thuật; Điện tử; ) [Vai trò: Mai Thanh Thụ; ]
/Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học615640. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử (Đèn phát)/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1982.- 391tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Tính năng và thông số của các đèn phát do Liên Xô, Tiệp Khắc và một số nước phương Tây sản xuất dùng trong nhiều thiết bị cao tầng
(Sách tra cứu; Đèn phát; Đèn điện tử; )
/Price: 17đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học546878. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn: giáo trình. T.2/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1978.- 158tr.: hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Đèn cơ khí, ống tia điện tử, íôt bán dẫn, tríôt bán dẫn, dụng cụ quang điện
{giáo trình; vô tuyến điện tử học; đèn điện tử; đèn bán dẫn; } |giáo trình; vô tuyến điện tử học; đèn điện tử; đèn bán dẫn; | [Vai trò: Lê Phi Yến--Tác giả; Ngô Đức Dũng--Tác giả; Trần Đức Hân--Tác giả; ]
/Price: 1,5d /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học571776. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: Đèn thu-khuyếch đại/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học kĩ thuật, 1977.- 475tr.; 27cm.
    Tóm tắt: Công dụng, kết cấu và các chức năng của đèn chịu đựng các tác động cơ khí và khí hậu đến điện khí cùng các đặc tính cơ bản và các loại đèn tương đương thay thế
(Sách tra cứu; Đèn điện tử; )
/Price: 2.40đ /Nguồn thư mục: [LDO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học638739. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: Đèn thu - khuyếch đại/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977.- 475tr.: hình vẽ; 27cm.
    Tóm tắt: Những kỹ năng của đèn điện tử, các tham số kỹ thuật của các loại đèn thông dụng...nhằm đáp ứng yêu cầu của công nhân trong quản lý vận hành sửa chữa, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo khai thác và học sinh học nghề
(Đèn điện tử; )
DDC: 621.32 /Nguồn thư mục: [TBI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học647902. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử: Đèn thu khuếch đại/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 1977.- 476tr; 26cm.
(Sách tra cứu; Đèn điện tử; ) [Vai trò: Mai Thanh Thụ; ]
/Price: 2b /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học613797. MAI THANH THỤ
    Sách tra cứu đèn điện tử (đèn thu - khuếch đại)/ Mai Thanh Thụ.- H.: Khoa học và Kỹ thuật, 1977.- 475tr.; 27cm.
(Sách tra cứu; Đèn điện tử; )
/Price: 2,40đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học613820. TRẦN ĐỨC HÂN
    Đèn điện tử và đèn bán dẫn/ Trần Đức Hân, Ngô Đức Dũng, Lê Phi Yến.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1973.- 2 Tập; 27cm.
    Tóm tắt: Đèn có khí; Ống tia điện tử; Điốt bán dẫn; Triốt bán dẫn; Dụng cụ quang điện
(Đèn bán dẫn; Đèn điện tử; ) [Vai trò: Lê Phi Yến; Ngô Đức Dũng; ]
/Price: 0,80đ /Nguồn thư mục: [BTH].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.