Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 670.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1093956. NGUYỄN THIÊN TỨ
    Địa chí xã Bế Triều - Huyện Hoà An/ Nguyễn Thiên Tứ.- H.: Thời đại, 2011.- 451tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 419-444
    ISBN: 9786049167089
    Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về lịch sử, địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hoá, giáo dục của xã Bế Triều (huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng). Trình bày khái quát về dân tộc Tày, một số phong tục tập quán và tác phẩm văn học Tày tiêu biểu. Phân tích vai trò của dân tộc Tày trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc
(; Địa chí; ) [Bế Triều; Cao Bằng; Hoà An; ]
DDC: 915.9712 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1085142. VŨ VĂN HOÈ
    Địa chí văn hoá dân gian làng Phong Lệ/ Vũ Văn Hoè.- H.: Thanh niên, 2011.- 464tr.: hình vẽ, ảnh; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 407-456. - Thư mục: tr. 459
    ISBN: 9786046400431
    Tóm tắt: Giới thiệu những nghiên cứu văn hoá dân gian địa phương làng Phong Lệ (nay là làng Phong Nam, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) về thiên nhiên và con người, phát triển kinh tế nông - ngư nghiệp, làng nghề truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá - xã hội...
(Văn hoá dân gian; Địa chí; ) [Làng Phong Lệ; Hoà Vang; Đà Nẵng; ]
DDC: 390.0959751 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1095561. NGUYỄN THIÊN TỨ
    Dư địa chí văn hoá truyền thống huyện Hoà An - tỉnh Cao Bằng/ Nguyễn Thiên Tứ.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 417tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    ISBN: 9786045000601
    Tóm tắt: Giới thiệu vùng đất con người, lịch sử, địa lí, kinh tế, thể thao, giáo dục, y tế, văn hoá, làng nghề truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng... của huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng
(Văn hoá cổ truyền; Địa chí; ) [Cao Bằng; Hoà An; ]
DDC: 390.0959712 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học969295. Địa chí vùng Tây Hồ/ B.s.: Nguyễn Vinh Phúc (ch.b.), Đặng Văn Bào, Nguyễn Như Hà....- H.: Nxb. Hà Nội, 2017.- 1099tr.: minh hoạ; 24cm.- (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
    Phụ lục: tr. 1033-1068. - Thư mục: tr. 1069-1078
    ISBN: 9786045525227
    Tóm tắt: Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, lịch sử, kinh tế, văn hoá - nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven hồ và các hồ nổi tiếng (Hồ Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
(Địa chí; ) [Hà Nội; Tây Hồ; ] [Vai trò: Nguyễn Như Hà; Nguyễn Vinh Phúc; Vũ Kiêm Ninh; Đào Ngọc Nghiêm; Đặng Văn Bào; ]
DDC: 959.731 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học950268. THÁI KIM ĐỈNH
    Làng Tường Xá: Địa chí văn hoá/ Thái Kim Đỉnh.- Vinh: Đại học Vinh, 2018.- 371tr.; 21cm.
    Phụ lục: tr. 251-368
    ISBN: 9786049234217
    Tóm tắt: Giới thiệu chung về về lịch sử, dân cư, giáo dục, khoa bảng, tín ngưỡng, lễ hội, phong tục, tập quán... của làng Tường Xá - một làng cổ nằm giữa sông Lam và sông La của tỉnh Hà Tĩnh
(Lịch sử; Văn hoá; Địa chí; ) [Hà Tĩnh; ]
DDC: 959.743 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1549154. NGUYỄN TRÃI
    Ức Trai di tập dư địa chí/ Nguyễn Trãi; Phan Duy Tiếp dịch; Hà Văn Tấn hiệu đính và chú thích.- HCM.: Nxb.Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 240tr; 20cm.
    ISBN: 9786047370412
    Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, tên gọi các phủ châu, huyện, địa danh sông núi... của Việt Nam thời nhà Lê Sơ do Nguyễn Trãi biên soạn
{Nguyễn Trãi; Địa chí; Địa lý Việt Nam; Ức Trai; } |Nguyễn Trãi; Địa chí; Địa lý Việt Nam; Ức Trai; | [Vai trò: Hà Văn Tấn; Phan Duy Tiếp; ]
DDC: 915.97 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học959292. Khu phố Tây ở Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX qua tư liệu địa chính/ Phan Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Bình, Đào Thị Diến....- H.: Nxb. Hà Nội ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017.- 416tr.: minh hoạ; 24cm.
    Thư mục: tr. 411-416
    ISBN: 9786045519608
    Tóm tắt: Nghiên cứu về khu phố Tây, Hà Nội được hình thành vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, khi người Pháp thực hiện ý đồ đô thị hoá hà Nội, biến Hà Nội thành thủ đô của Đông Dương và như "một Paris thu nhỏ". Quá trình quy hoạch và xây dựng Hà Nội của người Pháp kéo dài tới năm 1945 với việc hình thành 160 phố mới...
(Lịch sử; ) [Hà Nội; ] {Phố Tây; } |Phố Tây; | [Vai trò: Nguyễn Thừa Hỷ; Nguyễn Thị Bình; Phan Phương Thảo; Tạ Thị Hoàng Vân; Đào Thị Diến; ]
DDC: 915.9731 /Price: 118000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học968012. NGUYỄN ĐÌNH TƯ
    Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc 1859-1954/ Nguyễn Đình Tư.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017.- 679tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 675-677
    ISBN: 9786045859551
    Tóm tắt: Cung cấp các thông tin về địa chí hành chính của 21 tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc như: quá trình thành lập; vị trí, diện tích, dân số; thay đổi địa giới và địa danh hành chính cấp làng và tổng; làng lâm phần; ngày thành lập các quận trực thuộc; thành phần Hội đồng tỉnh; tên các quan chức đứng đầu tỉnh; tên đường phố; hệ thống đường làng và đường nông thôn
(Hành chính; Thời kì thuộc Pháp; Địa chí; ) [Nam Bộ; Việt Nam; ]
DDC: 959.7703 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học919857. NGUYỄN TRÃI
    Ức Trai di tập - Dư địa chí/ Nguyễn Trãi ; Phan Duy Tiếp dịch ; Hà Văn Tấn h.đ., chú thích.- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 238tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 237-238
    ISBN: 9786047370412
    Tóm tắt: Giới thiệu tác phẩm Dư địa chí của Nguyễn Trãi ghi chép về vị trí địa lý, hình thế sông núi, lịch sử, thổ nhưỡng, đặc sản, một số nghề thủ công truyền thống và tập quán của cư dân các đạo... thời Lê sơ
(Địa chí; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Văn Tấn; Phan Duy Tiếp; ]
DDC: 959.7 /Price: 90000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1006736. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013.- Tái bản có bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 358tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045710050
    Tóm tắt: Gồm Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và một số Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính
(Nhà ở; Pháp luật; Quyền sử dụng; Quyền sở hữu; Tài sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.597043202638 /Price: 81000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1035793. Quy định pháp luật về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính theo luật đất đai năm 2013.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 343tr.: bảng; 21cm.
    ISBN: 9786045710050
    Tóm tắt: Gồm Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai; quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về hồ sơ địa chính
(Nhà ở; Pháp luật; Quyền sử dụng; Quyền sở hữu; Tài sản; ) [Việt Nam; ]
DDC: 346.5970432 /Price: 56000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1619741. TRỊNH, HOÀI ĐỨC
    Gia Định thành thông chí: Địa chí Nam Bộ đầu thế kỷ XIX/ Trịnh Hoài Đức; Phạm Hoàng Quân dịch, chú và khảo chứng..- TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019.- 740 tr.; 26 cm.
    Thư mục tham khảo: tr. 606-613
    ISBN: 9786045885512
    Tóm tắt: Những nghiên cứu, ghi chép về lịch sử, văn hóa, vật sản, tập quán, phong tục, thành quách... của vùng đất Gia Định xưa, nay là Nam Bộ, Bản dịch mới có tổng hợp sai sót ở bản trước về địa danh, nhân danh, tên sản vật, ngữ nghĩa
(Lịch sử Việt Nam; ) |Địa chí; Gia Định; Nam Bộ; | [Vai trò: Phạm, Hoàng Quân; ]
DDC: 959.779 /Price: 550000 VND /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743611. LÊ, HỮU PHƯỚC
    Địa chí Bình Phước. T.1: Tự nhiên - Dân cư - Lịch sử - Sự kiện - Nhân vật - Các huyện, thị/ Lê Hữu Phước, Giang Văn Khoa chủ biên và biên soạn; Ngô Văn Lệ... [và những người khác] biên soạn.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015.- 911 tr.: ảnh, bản đồ; 29 cm.
    Đĩa kèm theo sách: ITN.005414
    ISBN: 9786045719794
    Tóm tắt: Tổng hợp một cách hệ thống và khá đầy đủ về lĩnh vực tự nhiên, địa chất, khí hậu, thủy văn, về tài nguyên, đất đai, động vật, thực vật; về cộng đồng dân cư, dân tộc; về địa lý hành chính; về lịch sử các nền văn minh cổ, thời kỳ các chúa Nguyễn, thời kỳ Pháp thuộc, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo vệ tổ quốc và đổi mới; những sự kiện nhân vật lịch sử, hành chính của các huyện, thị
(Địa chí; ) |Tự nhiên; Dân cư; Lịch sử; Nhân vật; Hành chính; Bình Phước; | [Vai trò: Giang Văn Khoa; Hồ, Hùng Phi; Nguyễn, Thị Lan Hương; Ngô, Văn Lệ; Trần, Văn Quân; ]
DDC: 915.9771 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1743612. LÊ, HỮU PHƯỚC
    Địa chí Bình Phước. T.2: Kinh tế - Văn hóa - Xã hội/ Lê Hữu Phước, Giang Văn Khoa chủ biên và biên soạn; Nguyễn Chí Hải... [và những người khác] biên soạn.- Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015.- 611 tr.: ảnh, bản đồ; 29 cm.
    Đĩa kèm theo sách: ITN.005415
    ISBN: 9786045719800
    Tóm tắt: Tổng hợp một cách hệ thống và khá đầy đủ về lĩnh vực kinh tế: nông nghiệp, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, đô thị và đô thị hóa, thương mại -dịch vụ, tài chính - ngân hàng; về lĩnh vực văn hóa - xã hội: ẩm thực, trang phục và nhà ở, văn học nghệ thuật, tôn giáo và tín ngưỡng, y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ...
(Địa chí; ) |Kinh tế; Văn hóa; Xã hội; Bình Phước; | [Vai trò: Giang Văn Khoa; Hạ, Thị Thều Dao; Nguyễn, Chí Hải; Nguyễn, Thị Minh Nhâm; Phan, An; ]
DDC: 915.9771 /Nguồn thư mục: [NBDU].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1011951. VÕ HỒNG HUY
    Địa chí Can Lộc/ B.s.: Võ Hồng Huy (ch.b.), Thái Kim Đỉnh, Chương Thâu.- Tái bản có sửa chữa, bổ sung.- Vinh: Đại học Vinh, 2015.- 510tr., 12tr. ảnh: minh hoạ; 24cm.
    ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND huyện Can Lộc
    Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 503-505
    ISBN: 9786049231755
    Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội, phong tục, tập quán, tín ngưỡng... của huyện Can Lộc
(Địa chí; ) [Can Lộc; Hà Tĩnh; ] [Vai trò: Chương Thâu; Thái Kim Đỉnh; ]
DDC: 959.743 /Price: 200000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1095463. TRẦN ĐÌNH HỒNG
    Địa chí văn hoá dân gian xã Yên Mạc/ Trần Đình Hồng.- H.: Văn hoá Thông tin, 2011.- 501tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 465-496. - Thư mục: tr. 499
    ISBN: 9786045000632
    Tóm tắt: Giới thiệu thiên nhiên, xã hội, con người và lịch sử xã Yên Mạc. Trình bày khái quát về lịch sử phát triển kinh tế nông - ngư nghiệp, làng nghề truyền thống, phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo... của các làng Yên Mô Thượng, Phượng Trì, Yên Mô Càn, Kênh Đào và văn hoá dân gian xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
(Yên Mạc; Văn hoá dân gian; Địa chí; ) [Ninh Bình; Yên Mô; ]
DDC: 390.0959739 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1461546. ĐỖ DUY VĂN
    Địa chí làng Thổ Ngọa/ Đỗ Duy Văn.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 417tr: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 345-412. - Thư mục: tr. 413-414
    ISBN: 9786049020070
    Tóm tắt: Giới thiệu về vị trí địa lí, cơ cấu tổ chức, phong tục - lễ hội, tôn giáo - tín ngưỡng, kiến trúc công cộng, nghề nghiệp, nông cụ, y phục, đồ gia dụng, ẩm thực, văn hoá - văn nghệ dân gian, truyền thống yêu nước và cách mạng của làng Thổ Ngựa (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) xưa và nay
(Làng; Địa chí; ) [Quảng Trạch - Quảng Bình (Việt Nam); ] {Thổ Ngựa; } |Thổ Ngựa; |
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1094211. ĐẶNG THỊ KIM LIÊN
    Địa chí làng Đức Phổ/ Đặng Thị Kim Liên.- H.: Lao động, 2011.- 411tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 401-403. - Thư mục: 407-408
    ISBN: 9786045900208
    Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về làng Đức Phổ, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cùng những đặc điểm địa lí, văn hoá xã hội, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá ẩm thực, xây dựng, kiến trúc, lễ tết và văn nghệ dân gian
(Làng; Địa chí; ) [Đức Ninh; Đức Phổ; Quảng Bình; Đồng Hới; ]
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1093791. BÙI VĂN TAM
    Địa chí văn hoá xã Vĩnh Hào/ Khảo cứu, b.s.: Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên.- H.: Khoa học xã hội, 2011.- 206tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 166-202
    ISBN: 9786049020650
    Tóm tắt: Khái quát chung về xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định cùng những đặc điểm địa lí, xã hội, các ngành nghề, làng xã, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc, lễ tiết trong năm
(Văn hoá dân gian; Địa chí; ) [Vĩnh Hào; Nam Định; Vụ Bản; ] [Vai trò: Nguyễn Văn Nhiên; ]
DDC: 390.0959738 /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1093957. ĐỖ DUY VĂN
    Địa chí Xuân Kiều/ Đỗ Duy Văn.- H.: Thời đại, 2011.- 342tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 337
    ISBN: 9786049167102
    Tóm tắt: Trình bày về lịch sử, địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hoá, xã hội, hệ thống tổ chức làng xã của thôn Xuân Kiều xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
(Thôn; Địa chí; ) [Quảng Xuân; Xuân Kiều; Quảng Bình; Quảng Trạch; ]
DDC: 915.9745 /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.