Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 27.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học78112. VŨ HỒNG NHI
    Đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng/ Vũ Hồng Nhi.- H.: Mỹ thuật, 2017.- 346tr.: minh hoạ; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Phụ lục: tr. 257-324. - Thư mục: tr. 325-339
    ISBN: 9786047867325
    Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về đồ chơi và khái quát môi trường hình thành, sáng tạo đồ chơi. Hướng dẫn cách làm, cách chơi và những biến đổi của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu giá trị của đồ chơi trẻ em, thực trạng và vấn đề bảo tồn, phát triển các giá trị của đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ sông Hồng
(Văn hoá dân gian; Đồ chơi; Trẻ em; ) [Đồng bằng Sông Hồng; ]
DDC: 394.3083095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học441808. TRẦN LÂM BIỀN
    Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng châu thổ sông Hồng/ Trần Lâm Biền.- Hà Nội: Hồng Đức, 2017.- 298tr.: ảnh; 24cm.
    Thư mục: tr. 290-297
    ISBN: 9786049553103
    Tóm tắt: Nghiên cứu một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Diễn biến loại hình di tích kiến trúc hiện còn qua các thời; sự phân bố của di tích kiến trúc, niên đại của các di tích kiến trúc hiện còn qua các thời kì lịch sử. Tổ chức không gian, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời
(Kiến trúc truyền thống; ) [Việt Nam; Đồng bằng sông Hồng; ] {Vùng châu thổ sông Hồng; } |Vùng châu thổ sông Hồng; |
DDC: 720.9597 /Price: 169000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học196110. PHẠM LAN OANH
    Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở vùng châu thổ sông Hồng/ Phạm Lan Oanh.- H.: Khoa học xã hội, 2010.- 390tr.: ảnh, bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
    Thư mục: tr. 251-268. - Phụ lục: tr. 269-386
    Tóm tắt: Tổng quan tình hình sưu tầm, nghiên cứu về Hai Bà Trưng và vùng châu thổ sông Hồng. Hai Bà Trưng trong thư tịch và tâm thức dân gian người Việt. Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở 4 làng Hạ Lôi, Hát Môn, Đồng Nhân, Phụng Công và vùng lan toả. Bản chất và con đường chuyển hoá của tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở châu thổ sông Hồng
Trưng Trắc; (Tín ngưỡng; Văn hoá dân gian; Đồng bằng sông Hồng; ) {Trưng Nhị, ? - 43, Thủ lĩnh khởi nghĩa, Việt Nam; } |Trưng Nhị, ? - 43, Thủ lĩnh khởi nghĩa, Việt Nam; |
DDC: 398.095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học489419. Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng Châu thổ sông Hồng/ Chủ biên: Trần Lâm Biền.- Hà Nội: Văn hoá - Thông tin, 2012.- 316tr.: ảnh; 24cm.
    ĐTTS ghi: Viện Bảo tồn di tích
    Thư mục: tr. 312-314
    Tóm tắt: Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến kiến trúc truyền thống Việt. Bước đi của kiến trúc ở vùng châu thổ sông Hồng. Tổ chức không gian mặt bằng, kết cấu và chạm khắc trên kiến trúc qua các thời
(Chạm khắc; Kiến trúc truyền thống; Kết cấu; ) [Đồng bằng sông Hồng; ] [Vai trò: Trần Lâm Biền; ]
DDC: 720.9597 /Price: 31000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học99934. VŨ DIỆU TRUNG
    Biến đổi văn hoá làng nghề vùng châu thổ sông Hồng/ Vũ Diệu Trung.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016.- 403tr.: minh họa; 21cm.
    Phụ lục: tr. 247-388. - Thư mục: tr. 389-401
    ISBN: 9786047014613
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về làng nghề vùng châu thổ sông Hồng; sự biến đổi các thành tố văn hoá làng nghề, bảo tồn và phát triển văn hoá làng nghề trong giai đoạn hiện nay
(Làng nghề; Biến đổi; Văn hoá; ) [Đồng bằng sông Hồng; Việt Nam; ]
DDC: 680.95973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34608. NGUYỄN TUẤN ANH
    Làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới ở châu thổ sông Hồng: Nghiên cứu hai làng Dương Liễu và Đại Bái/ Nguyễn Tuấn Anh.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.- 258tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 235-258
    ISBN: 9786049680083
    Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu về làng nghề trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Tổng quan về làng nghề chế biến nông sản Dương Liễu và làng nghề gò đúc đồng Đại Bái cùng quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về quá trình phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cấp nhà ở dân cư, tạo việc làm, gia tăng thu nhập và bảo vệ môi trường, sức khoẻ dân cư, an ninh trật tự của làng nghề trong tiến trình xây dựng nông thôn mới
(Làng nghề; Nông thôn; ) [Đồng bằng sông Hồng; Việt Nam; ]
DDC: 680.95973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học315423. NGUYỄN VĂN KHÁNH
    Biến đổi cơ cấu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp ở vùng châu thổ sông Hồng trong thời kỳ đổi mới: Qua khảo sát một số làng xã/ Nguyễn Văn Khánh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2001.- 184tr, 2 bản đồ; 19cm.
    Thư mục: tr. 177-182
    Tóm tắt: Nghiên cứu, phân tích những biến đổi của nông thôn châu thổ sông Hồng qua việc đánh giá tình hình ruộng đất và phát triển kinh tế nông nghiệp. Tác động của chính sách đổi mới về nông nghiệp đối với việc phát triển kinh tế, xã hội ở làng xã
{Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; } |Kinh tế nông nghiệp; Chính sách kinh tế; Ruộng đất; Châu thổ sông Hồng; |
DDC: 333.76 /Price: 24000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học508082. VŨ DIỆU TRUNG
    Biến đổi văn hoá làng nghề vùng châu thổ sông Hồng/ Vũ Diệu Trung.- H.: Văn hoá dân tộc, 2017.- 404tr.; 21cm..
    ISBN: 9786047014613
    Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về làng nghề vùng châu thổ sông Hồng; sự biến đổi các thành tố văn hoá làng nghề, bảo tồn và phát triển văn hoá làng nghề trong giai đoạn hiện nay
(Biến đổi; Làng nghề; Văn hoá; Đồng bằng sông Hồng; )
DDC: 680.95973 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học498919. Dân ca người Việt vùng Châu thổ sông Hồng: Cấu trúc bài bản/ Lê Văn Toán (ch.b), Nguyễn Phúc Linh, Bùi Huyền Nga,....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 939tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
{Dân ca; Việt Nam; Văn học dân gian; } |Dân ca; Việt Nam; Văn học dân gian; |
DDC: 398.809597 /Price: 250000 /Nguồn thư mục: [HPH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học506473. LÊ VĂN TOÀN
    Dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng: Cấu trúc tái bản/ Lê Văn Toàn chủ biên.- Hà Nội: Khoa học xã hội, 2019.- 939tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết, nội dung và phạm vi nghiên cứu dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu về văn hoá âm nhạc và một số hình thức sinh hoạt dân ca tiêu biểu, cấu trúc bài bản dân ca trong sinh hoạt đời thường và cấu trúc bài bản dân ca nghi lễ - phong tục vùng châu thổ sông Hồng
(Dân ca; Nhạc Việt Nam; ) [Châu thổ Sông Hồng; ]
DDC: 398.809597 /Nguồn thư mục: [BTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học510203. LÊ VĂN TOÀN
    Dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng: Cấu trúc bài bản/ Lê Văn Toàn (ch.b.), Nguyễn Phúc Linh, Bùi Huyền Nga,....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 940tr.: ảnh; 21cm.
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết, nội dung và phạm vi nghiên cứu dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu về văn hoá âm nhạc và một số hình thức sinh hoạt dân ca tiêu biểu, cấu trúc bài bản dân ca trong sinh hoạt đời thường và cấu trúc bài bản dân ca nghi lễ - phong tục vùng châu thổ sông Hồng
{Châu thổ sông Hồng; Dân ca; Việt Nam; Nhạc dân gian; } |Châu thổ sông Hồng; Dân ca; Việt Nam; Nhạc dân gian; | [Vai trò: Bùi Huyền Nga; Nguyễn Phúc Linh; ]
DDC: 398.809597 /Price: KB /Nguồn thư mục: [THO].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học34208. Dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng (Cấu trúc bài bản)/ Lê Văn Toàn (ch.b.), Nguyễn Phúc Linh, Bùi Huyền Nga....- H.: Khoa học xã hội, 2019.- 939tr.: bảng; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Viện Âm nhạc
    Thư mục: tr. 927-939
    ISBN: 9786049568077
    Tóm tắt: Một số vấn đề lý thuyết, nội dung và phạm vi nghiên cứu dân ca người Việt vùng châu thổ sông Hồng. Tìm hiểu về văn hoá âm nhạc và một số hình thức sinh hoạt dân ca tiêu biểu, cấu trúc bài bản dân ca trong sinh hoạt đời thường và cấu trúc bài bản dân ca nghi lễ - phong tục vùng châu thổ sông Hồng
(Dân ca; Nhạc dân gian; ) [Việt Nam; Châu thổ Sông Hồng; ] [Vai trò: Hoàng Anh Thái; Bùi Huyền Nga; Nguyễn Phúc Linh; Lê Văn Toàn; Nông Thị Nhình; ]
DDC: 781.62009597 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học323521. MAI VĂN HAI
    Quan hệ dòng họ ở châu thổ sông Hồng: Qua hai làng Đào Xá và Tứ Kỳ/ Mai Văn Hai, Phan Đại Doãn.- H.: Khoa học xã hội, 2000.- 192tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Xã hội học. - Thư mục: tr. 188-191
    Tóm tắt: Những quan điểm khác nhau về dòng họ và quan hệ dòng họ. Quan hệ dòng họ trong lĩnh vực cư trú, trong hoạt động kinh tế, trong tổ chức quyền lực và quản lý làng xã, trong đời sống văn hoá, tín ngưỡng (qua 2 làng Đào Xá và Tứ Kỳ)
{Tứ kỳ; Đào Xá; Việt Nam; Dòng họ; Đồng bằng sông hồng; Làng; } |Tứ kỳ; Đào Xá; Việt Nam; Dòng họ; Đồng bằng sông hồng; Làng; | [Vai trò: Phan Đại Doãn; ]
DDC: 929 /Price: 16000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học5315. NGUYỄN TÙNG
    Làng mạc ở châu thổ sông Hồng/ Nguyễn Tùng, Nelly Krowolski.- H.: Tri thức, 2020.- 334tr.: bảng; 24cm.
    Thư mục: tr. 323-334
    ISBN: 9786049850455
    Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu nét đặc trưng của làng Mông Phụ (xã Đường Lâm, Hà Nội), Tả Thanh Oai, Mộ Trạch, Đông Ngạc ở châu thổ Sông Hồng về không gian làng, biến đổi kinh tế, mối quan hệ, gia đình, các tập tục ở làng, chợ làng...
(Làng; ) [Đồng bằng Sông Hồng; Việt Nam; ] [Vai trò: Krowolski, Nelly; ]
DDC: 307.762095973 /Price: 105000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học55970. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế nhiệm vụ nghị định thư Việt Nam - Trung Quốc: "Nghiên cứu so sánh tiến hoá trầm tích giai đoạn Holocene của châu thổ Sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang. Đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác dải ven biển châu thổ Sông Hồng"/ Phung Van Phach, Ping Yin, Nguyen Trung Thanh....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018.- 149tr.: minh hoạ; 27cm.
    ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục cuối mỗi bài
    ISBN: 9786049137983
    Tóm tắt: Gồm 10 bài báo cáo khoa học tập chung vào các vấn đề chính như: đánh giá những đặc trưng cơ bản của tiến hoá trầm tích thời kỳ Holocene châu thổ Sông Hồng, đặc điểm thành phần, động lực, trật tự địa tầng trầm tích, địa hình, địa mạo châu thổ trong mối quan hệ ảnh hưởng của biến đổi toàn cầu, hoạt động nhân tác làm cơ sở so sánh, phục vụ, bảo vệ, khai thác dải ven biển châu thổ Sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang Trung Quốc
(Trầm tích; Tiến hoá; ) [Đồng bằng Sông Hồng; Việt Nam; Trung Quốc; ] {Châu thổ sông Trường Giang; } |Châu thổ sông Trường Giang; | [Vai trò: Trinh Hoai Thu; Nguyen Trung Thanh; Ping Yin; Phung Van Phach; Nguyen Thi Hien; ]
DDC: 551.304095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57151. Sự hình thành và phát triển châu thổ Sông Hồng giai đoạn Holocene/ Phùng Văn Phách (ch.b.), Dương Ngọc Hải, Nguyễn Trung Thành....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018.- 200tr.: minh hoạ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 191-196
    ISBN: 9786049138027
    Tóm tắt: Trình bày đặc điểm địa lý, địa mạo hình thái châu thổ và vùng biển kế cận châu thổ Sông Hồng; tổng quan về tiến hoá trầm tích Pleistocene muộn Holocene châu thổ Sông Hồng; nghiên cứu sự dịch chuyển đường bờ biển châu thổ Sông Hồng giai đoạn Holocene
(Địa lí; Hình thành; Phát triển; ) [Đồng bằng Sông Hồng; Việt Nam; ] [Vai trò: Mai Đức Đông; Vũ Lê Phương; Dương Ngọc Hải; Phùng Văn Phách--ch.b.; Nguyễn Trung Thành; ]
DDC: 915.973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học57150. Tác động của con người đến môi trường trầm tích hiện đại ven bờ châu thổ Sông Hồng/ Trần Đình Lân (ch.b.), Bùi Văn Vượng, Dương Ngọc Hải....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018.- XX, 249tr.: minh hoạ; 24cm.
    Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam
    Thư mục: tr. 233-249
    ISBN: 9786049138034
    Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến trầm tích hiện đại ven bờ châu thổ Sông Hồng; trình bày đặc điểm cơ bản trầm tích hiện đại ven bờ châu thổ Sông Hồng; phân tích chất lượng môi trường trầm tích hiện đại ven bờ châu thổ Sông Hồng; động lực môi trường trầm tích, diễn biến xói lở, bồi tụ và ảnh hưởng hoạt động của con người đến môi trường trầm tích ven bờ châu thổ Sông Hồng
(Ven bờ; Con người; Tác động; Trầm tích; ) [Đồng bằng Sông Hồng; Việt Nam; ] [Vai trò: Trần Đình Lân--ch.b.; Dương Ngọc Hải; Trần Đức Thịnh; Bùi Văn Vượng; Đặng Hoài Nhơn; ]
DDC: 551.304095973 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học46254. LÊ HUY MAI
    Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương - xứ Huế: Hồi ký/ Lê Huy Mai.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 571tr., 20tr. ảnh màu: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045138533
    Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp thiếu tướng Lê Huy Mai. Ký ức về những năm tháng chiến đấu vô cùng cam go, quyết liệt của bộ đội và nhân dân ta trên chiến trường Trị Thiên
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Lê Huy Mai, 1946 - , Thiếu tướng, Việt Nam; } |Lê Huy Mai, 1946 - , Thiếu tướng, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Price: 125000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học39803. LÊ HUY MAI
    Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương - xứ Huế: Hồi ký. T.1/ Lê Huy Mai.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 287tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045138540
    Tóm tắt: Ghi lại những kí ức tuổi thơ bên gia đình và quê hương của tác giả. Tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên cùng những chiến công, kỷ niệm của một thời oanh liệt
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Lê Huy Mai, 1946-, Thiếu tướng, Việt Nam; } |Lê Huy Mai, 1946-, Thiếu tướng, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học39805. LÊ HUY MAI
    Từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương - xứ Huế: Hồi ký. T.2/ Lê Huy Mai.- H.: Quân đội nhân dân, 2018.- 287tr.: ảnh; 21cm.
    ISBN: 9786045138557
    Tóm tắt: Ghi lại những kí ức tuổi thơ bên gia đình và quê hương của tác giả. Tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên cùng những chiến công, kỷ niệm của một thời oanh liệt
(Cuộc đời; Sự nghiệp; ) [Việt Nam; ] {Lê Huy Mai, 1946-, Thiếu tướng, Việt Nam; } |Lê Huy Mai, 1946-, Thiếu tướng, Việt Nam; |
DDC: 959.704092 /Price: 67000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.