Marc 21 MDS KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Dành cho các TV huyện-xã, TV trường học
sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện dùng chung VietBiblio

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 5, Tập 1, xuất bản năm 2010 => Nhập: Toán 5*T.1*2010
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 15.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học396796. Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô sự kiện chính trị quốc tế trọng đại.- H.: Thông tin lý luận, 1986.- 297tr; 19cm.
    Trên đầu trang tên sách ghi: Viện Mác-Lênin
    Tóm tắt: Một số báo cáo được trình bày tại Hội nghị khoa học; Y nghĩa lịch sử trọng đại của Đại hội 27 Đảng cộng sản Liên Xô, đề cập tới những thành công, cương lĩnh, đường lối chiến lược kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội; Quá trình xây dựng và bảo vệ CNCS mà Đại hội 27 Đảng CS Liên Xô đã đề ra
{Đảng cộng sản Liên Xô; Đại hội 27; } |Đảng cộng sản Liên Xô; Đại hội 27; |
DDC: 324.247 /Price: 14d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học541615. Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Hoàng Giáp (ch.b.), Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân.- Xuất bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 303tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 298-301
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, quan hệ chính trị quốc tế đương đại, một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế
(Chính trị; ) [Thế giới; ] {Chính trị quốc tế; } |Chính trị quốc tế; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Giáp--ch.b.; Nguyễn Thị Quế; Phan Văn Rân; Thái Văn Long; ]
DDC: 327.1 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học532340. DƯƠNG XUÂN NGỌC
    Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế/ Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 345tr; 21cm.
    ĐTTS ghi : Học viện Báo chí và tuyên truyền
    Thư mục: tr. 339 - 342
    Tóm tắt: Đề cập việc nghiên cứu quan hệ chính trị Quốc tế; Quốc gia và vai trò chủ yếu cùng những nhân tố tác động trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay;... và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam trong thời kì đổi mới
(Chính trị quốc tế; Giáo trình; Quan hệ quốc tế; Thời kì đổi mới; ) [Vai trò: Lưu Văn An--Tác giả; ]
DDC: 327.1071 /Price: 48000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học398213. Danh từ chính trị quốc tế.- H.: Sự thật, 1989.- 190tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm khoảng 300 từ, thuật ngữ chính trị quốc tế, các danh từ thường dùng, các tổ chức, chính đảng, phong trào, các hiệp định, hiệp ước... được sắp xếp theo vần chữ cái tiếng Việt và giải thích rõ giúp bạn đọc tra cứu thuận lợi
{thuật ngữ; Chính trị; Quốc tế; sách tra cứu; } |thuật ngữ; Chính trị; Quốc tế; sách tra cứu; |
DDC: 320 /Price: 1500đ00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học397678. Danh từ chính trị quốc tế.- H.: Sự thật, 1988.- 199tr; 19cm.
    Tóm tắt: Gồm 300 danh từ, thuật ngữ chính trị quốc tế, chủ yếu là các thuật ngữ, danh từ thường dùng, các tổ chức, chính đảng, phong trào, các hiệp định, hiệp ước thường gặp hàng ngày
{Việt-Việt; danh từ; Chính trị quốc tế; ngôn ngữ; } |Việt-Việt; danh từ; Chính trị quốc tế; ngôn ngữ; |
/Price: 350d00 /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học539098. Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Hoàng Giáp (ch.b.), Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2012.- 303tr; 21cm.
    Thư mục: tr. 298-301
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, quan hệ chính trị quốc tế đương đại, một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế
[Thế giới; Chính trị; ] {Chính trị quốc tế; } |Chính trị quốc tế; | [Vai trò: Nguyễn Hoàng Giáp--ch.b.; Nguyễn Thị Quế; Phan Văn Rân; Thái Văn Long; ]
DDC: 327.1 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học485341. YAHUDA, MICHAEL
    Các vấn đề chính trị quốc tế ở Châu Á - Thái Bình Dương/ Michael Yahuda ; Biên dịch: Vân Khánh.- Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa.- Hà Nội: Văn học, 2006.- 460tr.; 20cm.
    Thư mục: tr. 454-457
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, quan hệ chính trị quốc tế đương đại, một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế
(Chính trị; Chính trị quốc tế; ) [Châu Á; Thái Bình Dương; ] [Vai trò: Văn Khánh; ]
DDC: 327.1 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học526665. PHẠM THÁI VIỆT
    Toàn cầu hóa: những biến đổi lớn trong đời sống chính trị quốc tế và văn hóa/ Phạm Thái Việt.- H.: Khoa học xã hội, 2006.- 415tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Viện khoa học xã hội Việt Nam. Viện thông tin khoa học xã hội
    Tóm tắt: Phân loại và giới thiệu những quan điểm tiêu biểu về toàn cầu hoá; phân tích những đảo lộn đang diễn ra trong thực tiễn đời sống chính trị, xã hội, văn hoá của các cộng đồng truyền thống và phương án quản lí toàn cầu hoá
(Chính trị; Toàn cầu hoá; Văn hoá; Xã hội; ) [Thế giới; ]
DDC: 327.1 /Price: 46000đ /Nguồn thư mục: [BDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học457773. Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô: Sự kiện chính trị quốc tế trọng đại.- Hà Nội: Thông tin lý luận, 1986.- 356tr.; 19cm.
    Viện Mác_ Lê-nin
(Đại hội; Đảng Cộng sản; ) [Liên Xô; Nga; ] {Đảng Cộng sản Liên Xô; } |Đảng Cộng sản Liên Xô; |
DDC: 324.247 /Price: 25đ00 /Nguồn thư mục: [DNA].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học5755. PHÙNG CHÍ KIÊN
    Quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945-1946 và tác động đến Việt Nam: Sách tham khảo/ Phùng Chí Kiên.- H.: Lao động, 2020.- 183tr.; 24cm.
    Thư mục: tr. 167-183
    ISBN: 9786049893520
    Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945 - 1946; tác động của quan hệ chính trị quốc tế giai đoạn 1945 - 1946 tới công cuộc giành và giữ chính quyền của Việt Nam
(Chính trị quốc tế; Quan hệ quốc tế; )
DDC: 327.1 /Price: 79000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học20051. Giáo trình quan hệ chính trị quốc tế: Dành cho chương trình Đại học chính trị/ B.s.: Lê Văn Phụng (ch.b.), Bùi Quốc Tuấn, Vũ Thị Như Hoa....- H.: Chính trị Quốc gia, 2019.- 231tr.; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị Khu vực I
    Thư mục: tr. 225-227
    ISBN: 9786045745595
    Tóm tắt: Gồm các bài học về môn Quan hệ chính trị quốc tế về: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học; Quốc gia - chủ thể chủ yếu của quan hệ chính trị quốc tế; tổ chức quốc tế; những nhân tố tác động đến quan hệ chính trị quốc tế hiện nay; quan hệ chính trị quốc tế đương đại và chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc
(Quan hệ quốc tế; Chính trị quốc tế; ) [Vai trò: Bùi Giang Nam; Vũ Thị Như Hoa; Bùi Quốc Tuấn; Lê Văn Phụng; Nguyễn Thị Ưng; ]
DDC: 327.10711 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học138165. Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay/ Nguyễn Hoàng Giáp (ch.b.), Nguyễn Thị Quế, Thái Văn Long, Phan Văn Rân.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2014.- 303tr.; 21cm.
    Thư mục: tr. 298-301
    ISBN: 9786045709030
    Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận về chính trị quốc tế, quan hệ chính trị quốc tế đương đại, một số vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị quốc tế hiện nay và quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề chính trị quốc tế
(Chính trị; Chính trị quốc tế; ) [Thế giới; ] [Vai trò: Thái Văn Long; Nguyễn Thị Quế; Nguyễn Hoàng Giáp--ch.b.; Phan Văn Rân; ]
DDC: 327.1 /Price: 51000đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học323540. Quan hệ chính trị quốc tế: Dùng cho đào tạo đại học hành chính.- H.: Giáo dục, 2000.- 149tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục: tr. 149
    Tóm tắt: Khái luận chính trị quốc tế và cục diện chính trị quốc tế. Chủ thể và các yếu tố tác động trong chính trị quốc tế. Tổ chức quốc tế, đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam trong quan hệ quốc tế hiện nay
{Chính sách ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Chính trị quốc tế; } |Chính sách ngoại giao; Quan hệ quốc tế; Chính trị quốc tế; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học357696. Quan hệ chính trị quốc tế: Dùng cho đào tạo Đại học hành chính.- H.: Giáo dục, 1998.- 149tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện hành chính quốc gia
    Tóm tắt: Khái luận về chính trị quốc tế và cục diện chính trị quốc tế chủ thể, các yếu tố tác động trong chính trị quốc tế; Chính sách đối ngoại, công cụ trong quan hệ quốc tế, tổ chức quốc tế. Đường lối đối ngoại của Việt Nam
{giáo trình; tổ chức quốc tế; chính trị; Quan hệ quốc tế; } |giáo trình; tổ chức quốc tế; chính trị; Quan hệ quốc tế; |
/Price: 10500đ /Nguồn thư mục: [TVQG].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học358772. Chính trị quốc tế: Dùng cho đào tạo đại học hành chính.- H.: Chính trị quốc gia, 1997.- 149tr; 21cm.
    ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia
    Tóm tắt: Khái luận chính trị quốc tế và cục diện chính trị quốc tế. Chủ thể chính trị quốc tế - quốc gia - dân tộc. Các yếu tố tác động trong chính trị quốc tế
{Chính trị quốc tế; giáo trình; } |Chính trị quốc tế; giáo trình; |
/Nguồn thư mục: [TVQG].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.