Marc 21 DDC KHTG KD KHTG CD

MỤC LỤC LIÊN HỢP VIETBIBLIO

Giới hạn kết quả tìm kiếm bằng dấu *:
Ví dụ: Toán 2, Tập 1, xuất bản năm 2010, Bộ sách Cánh Diều => Nhập: Toán 5*T.1*2010*Cánh Diều
Tên sách hoặc ISBN:
Thư viện:
Tìm thấy: 642.

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học872716. Bình giảng văn 9: Một cách đọc - hiểu văn bản trong sách giáo khoa Ngữ văn 9/ Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo.- Tái bản lần thứ 15.- H.: Giáo dục, 2021.- 180tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040256591
(Bình giảng văn học; Lớp 9; ) [Vai trò: Lê Bảo; Vũ Dương Quỹ; ]
DDC: 807.12 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1029353. Bình giảng văn 6: Một cách đọc - hiểu văn bản trong SGK/ Vũ Dương Quỹ, Lê Bảo.- Tái bản lần thứ 9.- H.: Giáo dục, 2014.- 123tr.; 24cm.
    ISBN: 9786040021519
(Bình giảng văn học; Lớp 6; ) [Vai trò: Lê Bảo; Vũ Dương Quỹ; ]
DDC: 807 /Price: 22000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1238589. LÊ TRÍ VIỄN
    Những bài giảng văn chọn lọc/ Lê Trí Viễn.- In lần thứ 2.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999.- 216tr; 21cm.
    Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài giảng văn trong chương trình phổ thông và đại học về một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Việt Nam như: Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Chí Minh, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Tuân
{Bài giảng; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học cận đại; Văn học hiện đại; Văn học trung đại; } |Bài giảng; Nghiên cứu văn học; Tác giả; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học cận đại; Văn học hiện đại; Văn học trung đại; |
DDC: 807 /Price: 16200đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1304418. HOÀNG DÂN
    Hồ sơ một giờ giảng văn/ Hoàng Dân, Trần Đặng Tự, Đỗ Thị ánh Tuyết.- H.: Nxb. Hà Nội, 2002.- 291tr; 21cm.
    Tóm tắt: Cung cấp các tư liệu để soạn giáo án môn văn học một cách tốt nhất cùng những thông tin mang tính chuyên sâu giúp giáo viên có được phương pháp giảng dạy tốt nhất môn văn học
{Giảng văn; Phương pháp giảng dạy; Văn học; } |Giảng văn; Phương pháp giảng dạy; Văn học; | [Vai trò: Trần Đặng Tự; Đỗ Thị ánh Tuyết; ]
DDC: 807 /Price: 30000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1304522. PHAN CỰ ĐỆ
    Bình giảng Văn học Việt Nam hiện đại: Dùng cho học sinh ôn thi vào Đại học/ Phan Cự Đệ.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.- 307tr; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm một số bài bình giảng các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam trong chương trình văn học dành cho học sinh Trung học phổ thông
{Bình giảng; Phổ thông trung học; Sách luyện thi; Việt Nam; Văn học hiện đại; } |Bình giảng; Phổ thông trung học; Sách luyện thi; Việt Nam; Văn học hiện đại; |
DDC: 807 /Price: 21000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1439896. TRẦN ĐÌNH SỬ
    Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam/ Trần Đình Sử chủ biên.- H.: Văn học, 2011.- 583tr; 24cm.
    Tóm tắt: Tuyển chọn những bài giảng văn hay của những nhà văn quen biết. Phân tích, bình giảng, bình luận tác phẩm văn học dân gian, văn học cổ, cận đại, hiện đại cho học sinh phổ thông trung học
(Bình giảng; Phân tích; Văn học cận đại; Văn học cổ đại; Văn học dân gian; ) [Việt Nam; ]
DDC: 895.92207 /Price: 99000đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1268067. LÊ BẢO
    Giảng văn văn học Việt Nam/ Lê Bảo, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi...- Tái bản lần 1, có chỉnh lý bổ sung.- H.: Giáo dục, 1997.- 619tr; 24cm.
{Nghiên cứu văn học; Việt Nam; nhà văn; sách đọc thêm; văn học dân gian; văn học hiện đại; văn học trung đại; } |Nghiên cứu văn học; Việt Nam; nhà văn; sách đọc thêm; văn học dân gian; văn học hiện đại; văn học trung đại; | [Vai trò: Hà Minh Đức; Nguyễn Hoành Khung; Nguyễn Xuân Lạc; Nguyễn Đăng Mạnh; Đỗ Kim Hồi; ]
DDC: 895.92209 /Price: 54000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1556932. Phân tích - Bình giảng văn học chọn lọc.- H.: Nxb.Văn học, 2008.- 355tr; 20cm.
    Tóm tắt: Tập hợp 53 bài viết, lý luận, phê bình các tác phẩm văn học trong chương trình phổ thông trung học
{Bình giảng văn học; Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Sách tham khảo; Trung học phổ thông; } |Bình giảng văn học; Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học; Phê bình văn học; Sách tham khảo; Trung học phổ thông; |
DDC: 895.92209004 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1181831. Giảng văn văn học Việt Nam/ Lê Bảo, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi...- Tái bản lần thứ 11.- H.: Giáo dục, 2006.- 619tr.; 24cm.
    Tóm tắt: Tập hợp các bải giảng văn, giảng thơ, giảng các tác phẩm văn học trong chương trình học phổ thông được chia thành 3 phần lớn: giảng văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại
(Bài giảng; Giảng văn; Nghiên cứu văn học; Văn học; ) [Vai trò: Hà Minh Đức; Lê Bảo; Nguyễn Hoành Khung; Nguyễn Xuân Lạc; Đỗ Kim Hồi; ]
DDC: 807 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1505518. Giảng văn. T.1/ Bùi Văn Nguyên, Đào Nguyên Tụ, Nguyễn Đình Chú, ....- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982.- 511tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Khoa ngữ văn Đại học sư phạm 1 Hà Nội
    Tóm tắt: Bình giảng các tác phẩm, trích tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Nô Tất Tố, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài. Đánh giá giá trị nội dung và nghệ thuật
{Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; | [Vai trò: Bùi Văn Nguyên; Hoàng Dung; Huỳnh Lý; Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Đăng Mạnh; Đào Nguyên Tụ; ]
DDC: 807 /Price: 8đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1505519. Giảng văn. T.2/ Bùi Văn Nguyên, Đào Nguyên Tụ, Nguyễn Đình Chú, ....- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982.- 388tr; 19cm.
    ĐTTS ghi: Khoa ngữ văn Đại học sư phạm 1 Hà Nội
    Tóm tắt: Bình giảng các tác phẩm, trích tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Nô Tất Tố, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài. Đánh giá giá trị nội dung và nghệ thuật
{Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; | [Vai trò: Bùi Văn Nguyên; Hoàng Dung; Huỳnh Lý; Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Đăng Mạnh; Đào Nguyên Tụ; ]
DDC: 807 /Price: 8đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1503526. LÊ TRÍ VIỄN
    Những bài giảng văn ở đại học/ Lê Trí Viễn.- H.: Giáo dục, 1982.- 315tr.; 19cm.
    Tóm tắt: Bình giảng một số áng văn cổ và cận đại Việt Nam đã được giảng dạy ở trường đại học: Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt), Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Đại Cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi), Thúy Kiều báo ân, báo oán (Nguyễn Du), Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu), Thu vịnh (Nguyễn Khuyến)
{Bài giảng; Sách giáo viên; Việt Nam; Văn; Văn học cận đại; Văn học cổ đại; Đại học; } |Bài giảng; Sách giáo viên; Việt Nam; Văn; Văn học cận đại; Văn học cổ đại; Đại học; | [Vai trò: Lê Trí Viễn; ]
DDC: 807 /Price: 6,10đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1181650. Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam: Văn học hiện đại/ Lê Bảo, Đặng Anh Đào, Phan Cự Đệ... ; Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản, có sửa chữa.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 358tr.; 24cm.
(Giảng văn; Nghiên cứu văn học; Phổ thông trung học; Văn học hiện đại; ) [Việt Nam; ] [Vai trò: Hà Minh Đức; Lê Bảo; Phan Cự Đệ; Trần Đình Sử; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 895.9223 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1235083. LÊ BẢO
    Giảng văn văn học Việt Nam/ Lê Bảo, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi....- Tái bản lần thứ 4.- H.: Giáo dục, 1999.- 619tr; 24cm.
    Tóm tắt: Chọn lọc phân tích và bình luận một số tác phẩm tiêu biểu trong văn học dân gian, văn học trung đại và hiện đại Việt Nam đã được đưa vào chương trình giảng văn của trường Phổ thông
{Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học dân gian; Văn học hiện đại; Văn học trung đại; } |Bình luận văn học; Nghiên cứu văn học; Tác phẩm; Việt Nam; Văn học dân gian; Văn học hiện đại; Văn học trung đại; | [Vai trò: Hà Minh Đức; Nguyễn Khoanh Khung; Nguyễn Xuân Lạc; Nguyễn Đăng Mạnh; Đỗ Kim Hồi; ]
DDC: 807 /Price: 40000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1499608. Giảng văn/ Bùi Văn Nguyên, Đào Nguyên Tụ, Nguyễn Đình Chú, ....- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1982.- 2 tập; 19cm.
    Tóm tắt: Bình giảng các tác phẩm, trích tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Nô Tất Tố, Tố Hữu, Chế Lan Viên, Tô Hoài. Đánh giá giá trị nội dung và nghệ thuật
{Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; } |Việt Nam; Văn học hiện đại; nghiên cứu văn học; văn học cận đại; | [Vai trò: Bùi Văn Nguyên; Hoàng Dung; Huỳnh Lý; Nguyễn Đình Chú; Nguyễn Đăng Mạnh; Đào Nguyên Tụ; ]
/Price: 8đ /Nguồn thư mục: [TBDI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1129343. Bình giảng văn 11 chọn lọc/ Trần Đình Sử, Lê Huy Bắc, Phạm Vĩnh Cư... ; Trần Đình Sử ch.b..- H.: Đại học Sư phạm, 2009.- 310tr.; 24cm.
(Bình giảng văn học; Lớp 11; Tập làm văn; ) [Vai trò: Lê Huy Bắc; Phan Cự Đệ; Phan Huy Dũng; Phạm Vĩnh Cư; Trần Đình Sử; ]
DDC: 807 /Price: 45000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1129344. Bình giảng văn 12 chọn lọc/ Trần Đình Sử, Lê Huy Bắc, Nhị Ca... ; Trần Đình Sử ch.b..- H.: Đại học Sư phạm, 2009.- 259tr.; 24cm.
(Bình giảng văn học; Lớp 12; Tập làm văn; ) [Vai trò: Lê Huy Bắc; Nguyễn Thị Thanh Cảnh; Nhị Ca; Trần Đình Sử; Đặng Anh Đào; ]
DDC: 807 /Price: 38000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1529677. NGUYỄN GIA PHONG
    Trích giảng văn học/ Nguyễn Gia Phong, Nguyễn Ngọc Vĩnh biên soạn.- H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981.- 230tr; 21cm.
    Tóm tắt: Sách giới thiệu những nét khái quát về lịch sử văn học Việt Nam, về một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu nhất từ văn học dân gian đến văn học Viết qua các thời kỳ
{Nghiên cứu văn học; Trích giảng; } |Nghiên cứu văn học; Trích giảng; | [Vai trò: Nguyễn Ngọc Vĩnh biên soạn; ]
DDC: 807 /Nguồn thư mục: [SKGI].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1555641. Giảng văn chọn lọc văn học Việt Nam/ Trần Đình Sử tuyển chọn.- Tái bản có sửa chữa.- H.: Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.- 355tr; 24cm.
    Tóm tắt: Tuyển chọn các bài phân tích, bình giảng, bình luận văn học dân gian
{Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học cổ cận đại; Văn học dân gian; Văn học hiện đại; } |Nghiên cứu văn học; Văn học Việt Nam; Văn học cổ cận đại; Văn học dân gian; Văn học hiện đại; | [Vai trò: Trần đình Sử; ]
DDC: 807 /Price: 35000đ /Nguồn thư mục: [NBTH].

Phần mềm dành cho TV huyện và trường học1124752. ĐẶNG THANH LÊ
    Giảng văn Truyện Kiều/ Đặng Thanh Lê.- Tái bản lần thứ 7.- H.: Giáo dục, 2009.- 183tr.; 21cm.
    Tóm tắt: Gồm những bài bình giảng, phân tích truyện Kiều theo phương pháp tiếp cận thi pháp học và ngôn ngữ học
(Nghiên cứu văn học; Ngôn ngữ học; Thi pháp; Truyện thơ; Tác phẩm; )
DDC: 895.92211 /Price: 19000đ /Nguồn thư mục: [NLV].

Trang sau |
VUC là mục lục liên hợp, dành cho các thư viện sử dụng hệ thống tự động hóa thư viện VietBiblio có thể tìm kiếm và khai thác nhanh chóng dữ liệu thư mục bao gồm hình ảnh bìa sách.
Với VietBiblio, hàng trăm thư viện có quy mô nhỏ đã nhanh chóng thực hiện tự động hóa trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí và nguồn nhân lực.